Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Er der begrænsninger for, hvordan jeg må investere på mit pensionsdepot?

Ja, du må højst handle for 20 % af den samlede værdi på dit pensionsdepot (kapitalpension, ratepension og aldersopsparing) i aktier og obligationer udstedt af et og samme selskab. Du kan læse mere om 20% reglen her

For certifikater er grænsen 5 % per emittent/udsteder og maksimalt 20 % samlet set i certifikater for din samlede pensionsopsparinger i Nordnet.  Du må dog investere for hele det årlige opfyldningsfradrag i et og samme værdipapir fra samme selskab. Opfyldningsfradraget, som fastsættes af myndighederne hvert år, er 54.500 kr. (2022). Din samlede investering i certifikater må dog aldrig overstige 20 % af din samlede pensionsopsparing i Nordnet på investeringstidspunktet.

Eksempel på ovennævnte:

Depotværdi på pensionsdepot DKK 100.000, og dermed er 20 % af pensionsdepot = DKK 20.000. Dog kan du investere for et beløb, som svarer til opfyldningsfradraget, selvom det overstiger 20%.

  • I selskab A kan investeres DKK 54.500
  • I selskab B kan investeres DKK 45.500

Bemærk, at reglen om 20% i et værdipapir ikke gælder for danske investeringsforeninger og øvrige fonde med UCITS godkendelse.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage