Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Er der begrænsninger for, hvordan jeg må investere på mit pensionsdepot?

Ja, du må højst handle for 20% af den samlede værdi på dit pensionsdepot (kapitalpension, ratepension og aldersopsparing) i aktier og obligationer udstedt af et og samme selskab. Du kan læse mere om 20%-reglen her

Derudover er der begrænsninger vedrørende investering i certifikater. For certifikater er grænsen 5% pr. emittent/udsteder og maksimalt 20% samlet set i certifikater for dine samlede pensionsopsparinger i Nordnet.

I Nordnet er det ikke muligt at have unoterede kapitalandele eller alternative investeringsfonde uden markedsføringsgodkendelse til detailkunder på pensionsdepoter.

Bemærk også at det ikke tilladt at investere i kryptovalutaer på pensionsdepoter hos Nordnet. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage