Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvad indberetter Nordnet til SKAT?

Nordnet rapporterer følgende til SKAT(oplysningerne fremgår af din årsopgørelse fra Nordnet):

  • Alle køb og salg foretaget via Nordnet
  • Alle udbytter og betalt udbytteskat af udenlandske værdipapirer
  • Dine renteindtægter og –udgifter
  • Din beholdning af udenlandske værdipapirer per 31. december

VP SECURITIES rapporterer følgende til SKAT om dit engagement hos Nordnet

  • Din beholdning af danske værdipapirer per 31. december
  • Alle udbytter af danske værdipapirer

Indberetningen foregår i overensstemmelse med gældende regler for skattefradrag. Bemærk, at du trods ovenstående indberetninger fra Nordnet og VP SECURITIES selv har ansvar for at angive gevinster eller tab til SKAT i forbindelse med selvangivelsen, for at din skat kan blive korrekt beregnet. 

Du finder mere information om, hvordan du gør på www.skat.dk.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage