Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvad bør jeg vide om valutaveksling?

  • Valørdage kan medføre at rente debiteres, hvis du sælger danske værdipapirer og køber udenlandske værdipapirer og veksler før likviddagen.
  • Forskellige markeder har forskellige antal valørdage. Dagen efter en aktiehandel vises valørdagen for den aktuelle handel på afregningsnotaen, som du finder under Depot - Transaktioner og notaer.
  • Du kan mindske valutarisikoen ved ikke at veksle efter køb af værdipapir i udenlandsk valuta. Læs mere under punktet Valutarisiko.
  • Du kan maksimalt veksle et beløb, der svarer til fem gange din depotværdi.
  • En negativ saldo i en valuta medfører, at valutakontoen tilskrives udlånsrente.
  • Kontoen i DKK kan ikke lukkes.

Mere information findes i Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos
Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige, punkt C og D, som du finder under menupunktet Produkter - Blanketter.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage