Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Er aktiehandel forbundet med risiko?

Al handel med værdipapirer er forbundet med såvel risici som muligheder. Risikoen ved at eje aktier er, at aktiekursen ikke udvikles som forventet, eller at virksomheden går konkurs.

Selvom aktiehandel historisk set har været den mest lønsomme langsigtede investeringsform, er der med andre ord ingen garanti for, at det samme vil være tilfældet i fremtiden, eller at specifikke investeringer vil give afkast.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage