Spring til hovedindhold

Hej! Hvad kan vi hjælpe dig med?

Hvorfor kan jeg ikke handle mit Nordnet Markets certifikat?

Der kan være flere årsager til, at du ikke kan handle dit certifikat.

  • Førtidsforfaldshændelse
  • Hvis det underliggende aktiv bevæger sig i en ufordelagtig retning, og denne udvikling, udtrykt i procent på én dag ganget med gearingsfaktoren, når et på forhånd fastsat niveau, lukkes Bull & Bear certifikatet. Niveauet beregnes forskelligt, afhængig af om Bull & Bear certifikatet har en Stop-loss buffer eller ikke.
  • Nogle Bull & Bear certifikater har en såkaldt Stop-loss buffer. Det betyder, at hvis det underliggende aktiv udvikler sig i ufordelagtig retning, vil et Bull & Bear certifikat med Stop-loss buffer lukkes før et Bull & Bear certifikat uden Stop-loss buffer. Herved er der mulighed for at der forsat er noget værdi tilbage i Bull & Bear certifikatet med Stop-loss bufferen. 
  • For et Bull certifikat med stop-loss buffer betyder det, at hvis den negative udvikling udtrykt i procent i løbet af én handelsdag er lig med eller større end stop-loss bufferen, lukkes Bull certifikatet automatisk (en Stop-loss hændelse indtræffer) og restværdi beregnes. Restværdien kan være nul. Det er muligt at få en oversigt over alle afnoterede produkter her.

 

  • Likviditetsmangel
  • Nordea vil under normale markedsforhold løbende stille købs- og salgskurser på certifikaterne (Nordea er Market Maker) på Nasdaq First North Denmark. Under visse markedsforhold kan salg dog være vanskeligt eller umuligt. Eksempelvis ved handelsstop i det bagvedlæggende aktiv, er det ikke muligt at stille priser - her vil det altså ikke være muligt at købe eller sælge produktet, indtil der igen kan stilles priser.

 

Vi anbefaler, at du kun handler certifikater, efter at du har sat dig ind markedsføringsmaterialet og prospektet for certifikaterne. Dette markedsføringsmateriale indeholder generel information om certifikater, og de risici der tilhører.

Du finder faktabladet her.

Du kan læse mere om risiko ved børshandlede produkter her.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tilbage