Spring til hovedindhold

Kend risikoen.


Mulighederne for børshandlede produkter er mange, men det er også vigtigt at huske, at alle investeringer er forbundet med risici. På denne side har vi samlet nogle af de risici, der kan være forbundet med investering i børshandlede produkter. Bemærk, at oplysningerne her på siden ikke omfatter alle risici og aspekter i forbindelse med børshandlede produkter. Du er som investor ansvarlig for at gennemgå alle risikofaktorer, der er forbundet med produkterne, som er beskrevet i det grundlæggende prospekt og de endelige vilkår.

Læs mere om risiko i vores faktaark under de enkelte produkter.

Risiko ved børshandlede produkter.

Kreditrisiko.

Investeringer i børshandlede produkter indebærer en kreditrisiko på den udsteder, der har udstedt produktet. Det betyder, at hele eller en del af din investering kan gå tabt, hvis udstederen bliver insolvent.

Hvis du handler Nordnet Markets-certifikater, har du en kreditrisiko på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditvurdering er pr. april 2017 AA- med negative outlook ifølge Standard & Poor’s og Aa3 ifølge Moody’s. Bemærk, at ratingen kan ændres. Mere information findes på standardandpoors.com og moodys.com.

Markedsrisiko.

Værdien af dit Bull- & Bear-certifikat påvirkes af flere faktorer, bl.a. det underliggende aktivs udvikling og volatilitet samt placeringens gearing. Udviklingen kan være såvel positiv som negativ. Bemærk, at hele dit investerede beløb kan gå tabt.

Markedspauser og andre specielle begivenheder.

Markedsafbrydelse kan fx forekomme, hvis handlen med det underliggende aktiv afbrydes. Ved markedsafbrydelse kan fastsættelse af værdien af det underliggende aktiv ske i løbet af en anden tidsperiode end tilsigtet og i visse tilfælde på en anden måde end planlagt. Særlige hændelser, som nyemission, konkurs eller lignende selskabshændelser, kan påvirke det underliggende aktiv. I sådan et tilfælde vil Nordea, som er udsteder af Nordnets certifikater, foretage de justeringer af vilkårene for de berørte instrumentserier, som Nordea finder nødvendigt.

Valutarisiko.

Når du investerer i børshandlede produkter, skal du være opmærksom på, at i tilfælde, hvor det underliggende aktiv er noteret i en udenlandsk valuta, forekommer der valutarisiko. Det betyder, at det børshandlede produkt både kan stige og falde i værdi på grund af valutakursændringer, selv hvis aktivet i sig selv stiger eller falder i værdi eller er uændret.

Likviditetsrisiko (købs- og salgspriser).

Under normale markedsforhold tilbyder Nordea både købs- og salgskurs i Nordnets børshandlede produkter. Vær opmærksom på, at det fra tid til anden kan være svært eller umuligt at købe eller sælge disse værdipapirer, hvilket kaldes likviditetsrisiko, som fx kan forekomme, når det underliggende aktiv er vanskeligt at prissætte, i tilfælde af stærke prisbevægelser, eller når handel på en relevant markedsplads er lukket i et bestemt tidsrum. Tekniske forstyrrelser kan også forstyrre handlen.

Kom i gang med børshandlede produkter.

Læs mere om Bull & Bear, Mini Futures og Unlimited Turbos med forskellige gearing.

→ Til produkterne