Spring til hovedindhold

Kend risikoen.

Mulighederne for børshandlede produkter er mange, men det er også vigtigt at huske, at alle investeringer er forbundet med risici. På denne side har vi samlet nogle af de risici, der kan være forbundet med investering i børshandlede produkter. Bemærk, at oplysningerne her på siden ikke omfatter alle risici og aspekter i forbindelse med børshandlede produkter. Du som investor er ansvarlig for at gennemgå alle risikofaktorer, der er forbundet med produkterne, der er beskrevet i det grundlæggende prospekteksternt link, åbner i nyt vindue og de endelige vilkåreksternt link, åbner i nyt vindue.

→ Læs mere om risiko i vores produktbrochureåbner i nyt vindue

Risiko med børshandlede produkter?

Kreditrisiko.

Investeringer i børshandlede produkter indebærer en kreditrisiko på den udsteder, der har udstedt produktet. Dette betyder, at hvis udstederen bliver insolvent, kan hele eller en del af din investering gå tabt.

Hvis du handler Nordnet Markets certifikater har du en kreditrisiko på Nordea Bank AB (publ). Nordeas kreditvurdering er i skrivende stund (april 2017) AA- med negative outlook ifølge Standard & Poor’s og Aa3 ifølge Moody’s. Bemærk, at ratingen kan ændres. Mere information findes på standardandpoors.com og moodys.com.

Markedsrisiko.

Værdien af dit bull & bear-certifikat påvirkes af flere faktorer, blandt andet det underliggende aktivs udvikling og volatilitet samt placeringens gearing. Udviklingen kan være såvel positiv som negativ. Bemærk, at hele dit investerede beløb kan gå tabt.

Markedspauser og andre specielle begivenheder.

Markedsafbrydelse kan for eksempelvis forekomme, hvis handlen med det underliggende aktiv afbrydes. Ved markedsafbrydelse kan fastsættelse af værdien af det underliggende aktiv ske i løbet af en anden tidsperiode end tilsigtet og i visse tilfælde på en anden måde end planlagt. Særlige hændelser som nyemission, konkurs eller lignende selskabshændelser, kan påvirke det underliggende aktiv. I sådanne tilfælde vil Nordea, som er udsteder af Nordnets certifikater, foretage de justeringer af vilkårene for de berørte instrumentserier, som Nordea finder nødvendigt.

Valutarisiko.

Når du investerer i børshandlede produkter, skal være opmærksom på, at i tilfælde, hvor det underliggende aktiv er noteret i en udenlandsk valuta, forekommer der valutarisiko. Dette betyder, at det børshandlede produkt både kan stige og falde i værdi på grund af valutakursændringer, selv hvis aktivet i sig selv stiger eller falder i værdi eller er uændret.

Likviditetsrisiko (købs- og salgspriser).

Under normale markedsforhold tilbyder Nordea både købs- og salgskurs i Nordnets børshandlede produkter. Vær opmærksom på, at det fra tid til anden kan være svært eller umuligt at købe eller sælge disse værdipapirer, hvilket kaldes likviditetsrisiko, og kan for eksempel forekomme, når det underliggende aktiv er vanskeligt at prissætte, i tilfælde af stærke prisbevægelser, eller når handel på en relevant markedsplads er lukket i et bestemt tidsrum. Tekniske forstyrrelser kan også forstyrre handlen.

Kom igang med børshandlede produkter.

Læs mere om Bull & Bear, Mini Futures og Unlimited Turbos med forskellige gearing.

→ Til produkter