Danske Inv Glob Indeks - Akk, kl DKK h

DKIGIADKKH-Nasdaq Copenhagen A/S- Lukket
Udv. i dag %- 0.19 %
Udv. i dag- 0.5 DKK
Senest 267.7
Køb 0
Sælg 0
Højest 268.5
Lavest 267.6
Omsætning DKK 1744520
Seneste opdatering
17.20.00
Morningstar rating
Morningstar Rating baseres på fondens historiske udvikling de seneste tre år og sammenlignes inden for sin kategori. Den højeste rating er 5 og går til de 10 procent bedste fonde  i hver kategori.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating måler, hvor godt selskaberne, som en fond har investeret i, håndterer ESG-spørgsmål (environmental, social, governance) og hvor stor risiko, der er for øgede problemer med virksomhedens bæredygtighed sammenlignet med andre lignende fonde.
Risiko (volatilitet)
Risiko/afkastindikatoren viser forholdet mellem risiko og potentielt afkast ved en investering i fonden. Indikatoren er baseret på, hvordan fondens værdi har ændret sig de seneste fem år.
1
2
3
4
5
6
7
Morningstar rating
Morningstar Rating baseres på fondens historiske udvikling de seneste tre år og sammenlignes inden for sin kategori. Den højeste rating er 5 og går til de 10 procent bedste fonde  i hver kategori.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating måler, hvor godt selskaberne, som en fond har investeret i, håndterer ESG-spørgsmål (environmental, social, governance) og hvor stor risiko, der er for øgede problemer med virksomhedens bæredygtighed sammenlignet med andre lignende fonde.
Risiko (volatilitet)
Risiko/afkastindikatoren viser forholdet mellem risiko og potentielt afkast ved en investering i fonden. Indikatoren er baseret på, hvordan fondens værdi har ændret sig de seneste fem år.
1
2
3
4
5
6
7
Ordredybde
AntalKøbSælgAntal
0
0 0
0
Seneste handel
KøbereSælgerePrisAntalTid
Da
Danske Inv Glob Indeks - Akk, kl DKK h

Målet er at opnå et afkast, som svarer til den generelle udvikling for globale aktier, under hensyntagen til valutasikring. Investerer i danske og udenlandske aktier. Hovedparten af afdelingens investeringer i udenlandsk valuta vil blive afdækket mod danske kroner.Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset. Du kan som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet.Investering er kun mulig for investorer, som har indgået en porteføljeplejeaftale med Danske Bank eller anden distributør, jf. prospektet.

ISIN
DK0016248222
Kategori
Aktier - Øvrige
Belåningsværdi
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdato
23. september 2003
Central investorinformation

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Kim Thomsen
Forvaltet fonden siden
18. juni 2015
Danske InvestParallelvej 172800 Kongens Lyngby
+45 33337171http://www.danskeinvest.dk
Årlige omkostninger (ÅOP)
0.44 %
Indirekte omkostninger
0 %
Løbende omkostninger
0.4 %
Aktier
98.9 %
Kort rente
1.1 %

Største regioner

USA 64.8 %
Eurozonen 9.4 %
Japan 8.1 %
Europa ekskl. eurozonen 5.2 %

Største brancher

Teknologi
17.9 %
Finans
15.2 %
Sundhed
15.0 %
Industri
10.0 %
Cyklisk forbrug
10.0 %
Kommunikationsservice
9.4 %