Spring til hovedindhold

Strategien der gav os et bedre afkast end de fleste i 2023

Dette indlæg er markedsføring.

2023 var med et afkast på mere end 40% et rigtig godt år for den nye fond fra Horizon3. Fonden fokuserer på innovation og udvælger aktier ud fra 13 hårde og ufravigelige investeringskriterier. Læs om fonden her.

2023 var med et absolut afkast på mere end 40% et rigtig godt år for vores nye UCITS-fond Horizon3 Innovation. Endnu mere tilfredse med året er vi med tanke på, at fonden først blev lanceret 6. februar 2023. Dermed gik vi glip af januar, der var en historisk god aktiemåned, hvad afkast angår.

Fondens afkast (ikke risikojusteret) er, så vidt vi er orienteret, det højeste alle danske fonde og ETF’er i de knap elleve måneder af 2023, hvor fonden var aktiv. Også i international målestok lå fonden højt på listen over dem med det højeste afkast. Det illustreres måske bedst i figuren nedenfor, hvor Morningstar har benchmarket fondens afkast med det gennemsnitlige afkast for 654 fonde i kategorien Globale Large Cap Growth.

Horizon3 Innovation vs. Globale Large Cap Growth-kategorien

Kilde: Morningstar

Inden der læses videre er vigtigt altid at pointere, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.

Vores investeringshorisont langsigtet og uafhængig af, at skulle levere et kortsigtet afkast ved udgangen af hvert kvartal. Det hjælper os til at tænke reelt langsigtet og kigge på, hvad virksomheder kan være værd om tre, fem eller ti år – og ikke om tre måneder.

Henrik Karlsen, Investeringschef i Horizon3

Det er en stor frihed for en fond, men også et ansvar, vi er bevidste om. Der hjælper det os at have en struktureret, disciplineret og aktiv investeringsproces, hvor vi nøje scanner, udvælger og løbende validerer de virksomheder og investeringscases, fonden investerer i.

13 hårde investeringskriterier

Vores strategi er at investere langsigtet i innovative og markedsledende vækstvirksomheder med strukturel medvind, sund økonomi og ledelser, der også selv har hånden på kogepladen.

Til at hjælpe os med at udvælge virksomhederne til fondens aktieportefølje har vi defineret 13 ufravigelige investeringskriterier. De skal alle være opfyldt, før vi ønsker at investere. Grunden til de relativ hårde investeringer er, at vi forventer at skulle eje aktierne i tre, fem eller ti år.

De 13 investeringskriterier er kort forklaret herunder.

Løser virksomheden et reelt problem? Det lyder nok banalt, men med mange års erfaring med innovation ved jeg, at de fleste virksomheder første og fremmest udvikler ting, der hjælper dem selv. Virksomhederne vi investerer i, hjælper sig selv ved at løse en opgave for andre, som er vigtigt nok til, at de er villige til at betale en god pris for det.

Løser virksomheden problemet bedre end andre? En ting er, at virksomheden løser et væsentligt problem for sine kunder. Men gør de det også bedre end andre? Det er helt afgørende for os, da det giver en markedsledende position og alt anden lige også en god pricing power. For os er det ikke nødvendigvis markedsledende blot at være den største spiller på markedet.

Er produktet eller teknologien svær at kopiere? Da vi ønsker at være investeret i en virksomhed i mange år, er det vigtigt for os, at virksomheden har et produkt, teknologi eller på anden vis en voldgrav, som er svær at kopiere eller erstatte. Det har langt færre virksomheder end mange umiddelbart tror.

Har virksomheden en tydelig vision for fremtiden? Værdien af en virksomhed defineres ud fra det frie cash flow, den kan forventes at kunne generere i resten af sin levetid. Derfor skal de virksomheder, fonden investerer i, udover at eksekvere godt kvartal til kvartal også have en klar vision for fremtiden.

Er virksomheden tidlig i sin livscyklus? Det er vigtigt, at virksomhederne har strukturel medvind og er tidlig i sin livscyklus. Denne type af virksomheder er nemlig typisk mere i sync med tiden med en potentiel lang vækstperiode foran sig. Selv om alle virksomhederne i vores portefølje ikke er på et tidligt stadig, så har de alle udviklet forretningsområder, der er.

Har virksomheden lav koncentrationsrisiko? Kunder der har baseret en stor del af deres totale omsætning på få kunder, anser vi for risikable at investere i. Vi vil derimod gerne investere i innovative og markedsledende vækstvirksomheder med mange tusinde loyale kunder og en lav koncentrationsrisiko.

Kan virksomheden vokse mindst 15% om året? Historisk har der været en meget klar korrelation mellem en virksomheds vækst og stigningen i dens aktiekurs. Specielt hvis man har en lang investeringshorisont, som vi har i vores fond. Derfor kigger vi på, at virksomhederne har potentiale til at øge omsætningen mindst 15% om året over en lang årrække.

Har virksomheden en skalérbar forretningsmodel? Det er selvfølgelig vigtigt at have et stærkt produkt med en attraktiv value proposition. Men ligeså vigtigt er det, at forretningsmodellen bag produktet er både robust og skalérbar. Den del kigger vi meget efter i sømmene, da det ofte er forretningsmodellen, der gør virksomheden skalérbar og profitabel.

Genererer virksomhedens frit cash flow? I fonden Horizon3 Innovation er vi nok mere optaget af frit cash flow end mange andre vækstfonde. Udover at det giver virksomhederne bedre kontrol over deres egen skæbne, så ser vi også positivt frit cash flow som en stærk validering af både deres value proposition og forretningsmodel.

Har virksomheden en solid finansiel balance? I perioder med udfordrende makroøkonomiske vilkår er det en kæmpe fordel for en virksomhed at have en stærk finansiel balance uden for meget gæld. Det hjælper den til at kunne eksekvere og agere langsigtet, når konkurrenterne ikke kan. Det gør det sådan set også i gode tider.

Har virksomheden en stærk innovationskraft? 45% af alle CEO’s frygter, at deres virksomhed dør inden for de næste 10 år, hvis den ikke formår at forny sig. For et år siden var det 40%. Efter at have arbejde hands-on med innovation i mere end 15 år ved jeg, hvor meget virksomheders innovationskraft betyder for deres fremtidige udvikling og vækst.

Har virksomhedens ledelse hånden på kogepladen? Vi ønsker at investere i virksomheder, hvor vi oplever, at ledelsen har samme mål og incitamenter som de langsigtede investorer. Derfor er det også vigtigt, at virksomhedens grundlæggere eller topledere ejer en betydelig del aktier i den virksomhed, de leder. Vi kigger efter ledere af virksomheder – ikke administratorer.

Lever virksomheden op til sit ESG ansvar? Horizon3 Innovation er ikke en ESG-fond. Det betyder dog ikke, at vi ignorerer ESG i vores udvælgelse af virksomheder til fondens portefølje. Vi har det som et sidste investeringskriterie, inden vi vurderer, om en virksomhed er investérbar. ESG er således noget, man kan blive fravalgt og ikke tilvalgt på alene.

I henhold til en opgørelse fra marts måned 2022 foretaget af World Federation of Exchanges var der i alt 58.200 børsnoterede virksomheder i verden. Når vi har lagt vores investeringskriterier ned over dem, har vi i fonden et investeringsunivers på maksimalt 300 virksomheder eller cirka 0,5% af den totale pulje.

Værdisætningen betyder også noget

Såfremt virksomhederne kommer tilfredsstillende gennem vores investeringskriterier, er de at betragte som investeringsværdige. Det betyder dog ikke, at vi nødvendigvis investerer. Før vi gør det, skal virksomheden passe ind i resten af porteføljen. Har vi allerede tre cybersecurity virksomheder, kan det muligvis blive for mange med tre eller fire, når de samlende portefølje maksimalt består af måske 30 virksomheder.

Derudover betyder virksomhedernes værdisætning selvfølgelig også meget. Her kigger vi som så mange andre eksempelvis på P/E værdier eller på værdisætningen i forhold til omsætningen eller dækningsbidraget, hvis det er mindre modne virksomheder.

Vores horisont, hvorpå vi kigger på disse klassiske nøgletal er nok længere end de fleste. For det første kigger vi aldrig på værdisætningen i forhold til de sidste tolv måneders realiserede resultater. Det er historisk, og interesserer os derfor ikke.

Derimod kigger vi rigtig meget på, hvordan værdisætningen ser ud i forhold den omsætning, indtjening og frie cash flow, som virksomhederne forventes at generere om tre og fem år. Og i det perspektiv skal virksomhederne være markant billigere i forhold til i forhold til de historiske værdisætninger.

Vi forsøger med andre ord at bevæge os ind i fremtiden. Den er her nemlig allerede.

Kort om forfatteren

Denne artikel er skrevet af Henrik karlsen, som er medstifter og investeringschef i UCITS fonden Horizon3 Innovation.

Henrik er 48 år gammel, uddannet MBA og har mange års investeringserfaring. Derudover er han også innovationsekspert, og har i mere end 15 år hjulpet europæiske virksomheder med at øge deres innovationskraft.

Denne artikel er skrevet af Henrik Karlsen, som er medstifter af og investeringschef i fonden Horizon3 Innovation. Henrik Karlsen er uddannet MBA og har mange års investeringserfaring. Derudover er han også innovationsekspert og har de sidste 15 år hjulpet europæiske virksomhed med at sætte stærkere dagsordener for deres strategi- og innovationsarbejde.

Materialet er produceret af Horizon3 og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om afdelingerne og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Nordnet tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af Horizon3 selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder.

Nordnet er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Nordnet anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Nordnet modtager provision fra Horizon3. Se alle satserher.

Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation.Informationen findes hos Horizon3.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer