Spring til hovedindhold

Thorleif Jackson: Analyse af 5 amerikanske tech-aktier

Se nøgletal for de mest værdifulde tech-aktier målt på børsværdi. Analytiker Thorleif Jackson deler her sine analyser af fem aktier inden for US Big Tech.

Jeg skrev senest om US Big Tech i januar 2022. Dengang var FAANG-aktierne – Meta Platforms (Facebook), Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (Google) – prissat med en præmie på ca. 75% i forhold til verdensindekset. Nasdaq 100 faldt kort efter næsten 30%, men siden bunden i oktober 2022 er kurserne steget 35%, så vi nu næsten er tilbage, hvor vi var i januar 2022. I dag handles MSCI Information Technology-indekset med en prmæie på 60-75% i forhold til MSCI World. Spørgsmålet er, om præmien er fortjent, eller om den vil indsnævres i de kommende måneder og år?

Nøgletal for de mest værdifulde tech-aktier

Jeg har til nærværende opdatering beregnet nøgletal for de syv mest værdifulde teknologiaktier målt på børsværdi. Se nedenstående tabel:

Kilde: Estimater ifølge Marketscreener.com. Data pr. 9. juni 2023. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling. Klik på tabellen eller her for en større version.

Apple, Microsoft og Alphabet har fortsat børsværdier på over 10.000 milliarder kroner, mens Amazon, Nvidia, Tesla og Meta har børsværdier i niveauet 4.700-8.700 milliarder kroner. De høje markedsværdier afspejler, at aktierne er historiske vindere med fantastiske historiske afkast.Målt i forhold til indtjeningen er US Big Tech-aktierne prissat svarende til P/E2023=47,3, P/E2024=34,9 og P/E2025=28,1. Til sammenligning er MSCI World prissat svarende til P/ETMT=19,2 og P/EFWD=16,2 (pr. 31. maj 2023).

Jeg har valgt at se nærmere på fem af Big Tech-aktierne, nemlig Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon og Meta Platforms.

Apple Inc.

Kilde: Yahoo Finance. Estimater ifølge Marketscreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

De seneste 10 år er Apples omsætning vokset svarende til 9,7% p.a. Fremover forventes moderat vækst på 3,7% p.a. Apples EBIT-overskudsgrad har været ret konstant omkring et gennemsnit på 28,5% i perioden 2012-2022. I de kommende tre år forventes en tilsvarende høj lønsomhed i niveauet 29,2-29,4%. Indtjeningen pr. aktie forventes at vokse 5,4% p.a. i perioden 2022 til 2025. Det virker ikke umiddelbart så højt, men det kan jo nok være svært at vokse indtjeningen, når den allerede er temmelig høj. Apples nettoresultat var således hele 99,8 milliarder dollars i 2022.

Kilde: Yahoo Finance. Estimater ifølge Marketscreener.com. Periode: December 2005 til december 2026. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Apples aktiekurs er vokset fra 2,57 dollars i december 2005 til 181 dollars i juni 2023. I den periode har kursen det meste af tiden holdt sig inden for en kurskanal mellem P/E=10 og P/E=30. Den aktuelle kurs svarer til en prissætning på P/E2023=30,2 og P/E2024=27,7. Som sådan virker Apple fuldt prissat i juni 2023. Med mindre indtjeningen opjusteres, skal man nok ikke forvente, at kursen stiger ret meget i de kommende år. Omvendt er risikoen for store kursfald betragtelig, hvis indtjeningen nedjusteres.

Microsoft

Kilde: Yahoo Finance. Estimater ifølge Marketscreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

De seneste 10 år er Microsofts omsætning vokset svarende til 10,4% p.a. Fremover forventes omsætningen at stige med ca. 10,3% p.a.

Microsofts EBIT-overskudsgrad er de seneste 10 år steget fra 29,5% til 42,1% (gennemsnit 33,0%). Det vidner om en meget positiv udvikling. I de kommende tre år forventes overskudsgraden fastholdt i niveauet 41-43%, omtrent som i 2022 og 2021. Indtjeningen pr. aktie forventes at vokse med 9,6% p.a. i perioden 2022 til 2025.

Kilde: Yahoo Finance. Estimater ifølge Marketscreener.com. Periode: Juni 2995 til juni 2025. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Microsofts aktiekurs er vokset fra 5,3 dollars i juni 1995 til 326,8 dollars i juni 2023. Kursen toppede omkring 58,4 dollars i december 1999, og nåede først over dette niveau igen næsten 17 år senere i oktober 2016. Kursen har ikke rigtig fulgt nogen kurskanal, hvilket har forvirret mange investorer, herunder undertegnede. Den aktuelle kurs svarer til en prissætning på P/E2023=34,3 og P/E2024=29,7 og P/E2025=25,7.

Alphabet (Google)

Kilde: Yahoo Finance. Estimater ifølge Marketscreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Alphabet er moderselskabet for Google, Youtube mv. De seneste 10 år er Alphabets omsætning vokset svarende til 19,9% p.a. Fremover forventes omsætningen at vokse med ca. 9,8% p.a.

Alphabets EBIT-overskudsgrad var i gennemsnit på 25,4% i perioden 2012-2022. I de kommende tre år forventes overskudsgraden at stige fra 26,5% i 2022 til 28,6% i 2025. De forbedrede marginer forventes at få indtjeningen pr. aktie til at vokse 17,5% p.a. i perioden 2022 til 2025.

Kilde: Yahoo Finance. Estimater ifølge Marketscreener.com. Periode: December 2003 til december 2026. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Alphabets aktiekurs er vokset fra 2,5 dollars i august 2004 til 122,2 dollars i juni 2023. I den periode har kursen meget af tiden ligget inden for en kurskanal mellem P/E=18 og P/E=30. Den aktuelle kurs svarer til en prissætning på P/E2023=22,9 og P/E2024=19,5 og P/E2025=16,6. Som sådan er Alphabet prissat med en moderat præmie på blot 20% i forhold til en gennemsnitsaktie.

Amazon

Kilde: Yahoo Finance. Estimater ifølge Marketscreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Amazon er en pioner inden for onlinehandel. De seneste 10 år er Amazons omsætning vokset svarende til 23,7% p.a. Fremover forventes omsætningen at vokse med ca. 10,9% p.a.

Amazons marginer er tynde. Selskabets gennemsnitlige EBIT-overskudsgrad var således blot 3,1% i perioden 2012-2022. I 2022 faldt overskudsgraden til 2,4%, hvilket medførte at selskabet fik underskud. I de kommende tre år forventes overskudsgraden at stige fra 2,4% til 6,9%. Indtjeningen pr. aktie forventes følgelig at vokse fra -0,27 dollars i 2022 til 3,72 dollars i 2025.

Kilde: Yahoo Finance. Estimater ifølge Marketscreener.com. Periode: December 2004 til december 2026. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Amazons aktiekurs er vokset fra 2,22 dollars i december 2004 til 123,4 dollars i juni 2023. I den periode har kursen det meste af tiden handlet til ekstremt høje Price/Earnings-rater. Den aktuelle kurs svarer til en prissætning på P/E2023=79 og P/E2024=48 og P/E2025=33. Som sådan er Amazon fortsat meget højt prissat.

Meta Platforms (Facebook)

Kilde: Yahoo Finance. Estimater ifølge Marketscreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Meta Platforms er moderselskabet for Facebook, Instagram, WhatsApp mv. De seneste 10 år er omsætningen vokset svarende til gennemsnitlig vækst på 37% p.a. Fremover forventes omsætningen at vokse med ca. 9,8% p.a. Indtjeningen faldt 38% i 2022, men forventes at nå nye højder i 2024 og 2025.

Meta Platforms EBIT-overskudsgrad var i gennemsnit på 36,8% i perioden 2012-2022. I 2022 faldt overskudsgraden til 25,8%. I de kommende tre år forventes overskudsgraden at stige pænt til 33,1% i 2025. Indtjeningen pr. aktie forventes følgelig at stige kraftigt fra 8,6 dollars i 2022 til 16,5 dollars i 2025.

Kilde: Yahoo Finance. Estimater ifølge Marketscreener.com. Periode: December 2009 til december 2026. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Facebooks aktiekurs er vokset fra 38 dollars i maj 2012 til 265 dollars i juni 2022. Selskabets indtjeningsproblemer i 2022 fik aktiekursen til at falde hele 75% fra 379 dollars i september 2021 til en bund omkring 93 dollars i oktober 2022. Det var en oplagt mulighed for at købe Big Tech-aktien til en Price/Earnings-rate under 10. Ved kurs 93 dollars var Meta Platforms således prissat svarende til P/E2022=6,7. Den aktuelle kurs på 265 dollars svarer til en prissætning på P/E2023=22,5 og P/E2024=18,2 og P/E2025=16,0. Som sådan er Meta Platforms ligesom Alphabet/Google prissat med en beskeden præmie på ca. 20% i forhold til en gennemsnitsaktie.

Sammenfatning: De vigtigste vækstrater

Jeg har samlet de vigtigste vækstrater mv. i oversigtstabellen her:

Kilde: Yahoo Finance. Estimater ifølge Marketscreener.com. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast, ligesom estimater ikke garanterer fremtidig udvikling.

Som det fremgår, har Meta Platforms (Facebook) mange fortrin i forhold til de andre Big Tech-aktier, bl.a. højeste overskudsgrad, højeste historiske vækst i omsætning og indtjening samt højeste fremtidige omsætningsvækst og indtjeningsvækst. Dertil er Meta Platforms billigst målt på Price/Earnings for 2023, 2024 og 2025. Alphabet/Google ser også fornuftig ud, for så vidt angår fremtidig vækst og aktuel prissætning. Apple og Microsoft virker derimod fuldt prissat, mens Amazon, Nvidia og Tesla forekommer decideret højt prissat.

Min analyse peger således på, at især Meta Platforms og Alphabet/Google kunne være gode investeringer i juni 2023. En god investeringsstrategi kunne være at købe en mindre position i en favoritaktie og dernæst håbe, at den falder i kurs. Hvorefter man kan købe flere. Den strategi havde fungeret godt med Meta Platforms i 2022 og 2023.

Hvad mener du om ovenstående analyse?

Thorleif Jackson ejer selv aktier i Alphabet via Jackson FamilieInvest.

Dette materiale er udarbejdet af Thorleif Jackson og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Thorleif Jackson har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt de omtalte selskaber.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 15. juni 2023 kl. 09:00.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Thorleif Jackson modtager honorar fra Nordnet. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af materialets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
5 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Jim
Jim
2023-06-15 22:32

Fornuftig analyse, på nær at potentialet i Tesla slet ikke er forstået. Tesla er ikke en bil aktie, men en teknologiaktie med større potentiale end Apple, Google og Microsoft. Tilsammen. Ud over at være den bilfabrikant der vækster mere end samtlige sine legacy konkurrenter, hvor de fleste har faldende salg, så har Tesla som den eneste investeret store summer i selvkørende visionbaseret AI teknologi.Andre fabrikanter prøver med laser, radar og andet at opnå selvkørende biler på level 5, men vil mislykkes. Tesla har taget den hårde vej ud fra devisen at hvis menneskets 2 øjne samt en hjerne kan køre… Læs mere

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Jim
2023-06-16 13:26

Hej Jim,
Tak for din analyse af Tesla. Du har sat dig ind i sagerne. Jeg har ikke analyseret Tesla nærmere og ikke omtalt aktien udover en konstatering af, at den umiddelbart virker højt prissat. Jeg er med på at Tesla-aktien udemærket kan være billig eller attraktiv selvom den forekommer højt prissat.

Bullish
Bullish
2023-06-16 21:29

Jeg forstår ikke det afsluttende sidespark til Tesla og Nvidia, du har jo slet ikke nævnt dem før

Poul Andersen
Poul Andersen
2023-06-17 16:54

Hej Thorleif
Tak for en fin analyse. Hvis jeg må bidrage med lidt IT teknisk analyse vil jeg mene at Google aktien indebær stor risiko, idet deres guldæg søgemaskinen er i fare for at blive udkonkurreret af ChatGBT. ChatGBT bliver den nye måde at søge viden på nettet på. Her står MicroSoft nået stærkere med hensyn til at levere en sådan søgefacilitet.

Lars Nielsen
Lars Nielsen
2023-07-02 13:41

Helt overordnet virker det som om det langsigtede potentiale kan forklare aktiekurserne. Når Google og Meta virker billigst, så er det vel fordi de er udfordrede på hver deres forretningsgrundlag. Google af ChatGBT og hele AI-bølgen. Meta ser ud til at have problemer med at realisere visionen om et Metaverse, så aktien reelt er Facebook + andre enkeltstående SoMe’er – det giver usikkerhed om fremtiden, særligt når/hvis andre enkeltstående og nye SoMe’er kommer til. Derfor ser indtrængningsbarriererne vel ud til at være størst på Microsoft og i nogen grad Apple og det beskytter den langsigtede værdiskabelse.