Spring til hovedindhold

Thorleif Jackson: Er Coloplast Danmarks bedste aktie?

Hvilken aktie er Danmarks bedste? Aktieanalytiker Thorleif Jackson er dykket ned i nøgletal for Coloplast og har set nærmere på, om den kunne være en kandidat til titlen. Læs hans vurdering her.

Hvilken aktie er Danmarks bedste? Målt på den længste række rekordresultater tager Coloplast nok prisen med bundlinjevækst hvert år siden 1981, hvis man ser bort fra engangsposter. Udbytterne er også hævet eller fastholdt hvert år siden børsnoteringen i 1983, og aktiekursen er 180-doblet siden september 1988. Jeg vil her se nærmere på Coloplast og aktiens mulige udvikling fremover.

Coloplast blev grundlagt af Aage og Johanne Louis-Hansen i 1957. Forretningsgrundlaget var fra starten masseproduktion af engangsartikler til stomipatienter. De moderne og brugervenlige produkter blev en stor succes. I 1979 fulgte engangsartikler til inkontinenspatienter, og i 1982 blev bandager til våd sårpleje føjet til sortimentet. Coloplast blev noteret på fondsbørsen i 1983 og har ikke hentet penge hos aktionærerne siden. Louis-Hansen-familien ejer fortsat ca. 28% af aktierne og kontrollerer ca. 66% af stemmerne.

Coloplasts omsætning

Omsætningen er 110-doblet fra 205 mio. kroner i 1982/83 til 22.579 mio. kroner i 2021/22, svarende til gennemsnitlig vækst på 12,8% p.a. De seneste 30 år er omsætningen vokset fra 1,12 mia. kroner til 22,58 mia. kroner, svarende til gennemsnitlig vækst på 10,5% p.a. Og de seneste 10 år er omsætningen vokset fra 10,92 mia. kroner til 22,58 mia. kroner, svarende til gennemsnitlig vækst på 7,5% p.a. Væksten er altså faldet i takt med, at omsætningen er steget.

Kilde: Egen tilvirkning

Markedet forventer pt., at omsætningen vokser til 28,9 mia. kroner i 2024/25, svarende til fornyet vækst på 8,5% p.a. Markedets forventninger virker umiddelbart lidt anstrengte i forhold til den historiske vækst på 7,5% de seneste 10 år.

Coloplasts indtjening

Coloplasts indtjening efter skat er 224-doblet fra 21 mio. kroner i 1982/83 til 4.706 mio. kroner i 2021/22. Bundlinjen er vokset hurtigere end toplinjen, fordi resultatgraden er vokset fra 10,2% i 1982/83 til 20,8% i 2021/22. Grafen nedenfor viser udviklingen i Coloplasts justerede EBIT-overskudsgrad siden 1988:

Kilde: Egen tilvirkning

Som det fremgår, er Coloplasts overskudsgrad steget fra et niveau på ca. 14,3% i perioden 1988 til 2008 til et nyt niveau på ca. 32,0% de seneste 10 år.

Coloplasts indtjening pr. aktie (EPS) er vokset fra 0,51 kroner i 1991/92 til 22,11 kroner i 2021/22, svarende til gennemsnitlig vækst på 13,4% over 30 år. De seneste 10 år er EPS øget fra 9,50 kroner til 22,11 kroner, svarende til gennemsnitlig vækst på 8,8% p.a. Se nedenstående graf:

Kilde: Egen tilvirkning

Markedet forventer pt., at EPS vokser til 31,3 kroner i 2024/25, svarende til fornyet vækst på 12,3% p.a. Markedets forventninger virker umiddelbart lidt anstrengte i forhold til den historiske vækst på 8,8% de seneste 10 år.

Coloplasts aktiekurs

Coloplasts aktionærer har haft stor glæde af selskabets fantastiske forretningsmæssige udvikling. Aktiekursen er således 180-doblet fra 4,6 kr. i september 1988 til 827 kroner i februar 2023, svarende til et gennemsnitligt afkast på 16,3% p.a. Udbytteafkastet har i gennemsnit været 1,5%, så totaludbyttet har været ca. 17,8% p.a. Se nedenstående graf:

Kilde: Egen tilvirkning

Coloplast-aktien har siden 1988 holdt sig indenfor en kurskanal på P/E=15-30 det meste af tiden. De seneste 5-6 år har aktien dog handlet højere end P/E=30. Spørgsmålet er: Vil Coloplast fremover handle højere end P/E=30, eller vil aktien falde tilbage og igen handle i intervallet P/E=15-30?

Hvis man antager, at prissætningen falder til P/E=25 i september 2025, bør aktiekursen falde en smule fra 827 kroner til 790 kroner som skitseret på grafen.

Hvad mener du?

Med lidt anstrengte forventninger til både omsætning og indtjening, en relativt høj overskudsgrad og en relativ høj prissætning har jeg ikke selv lyst til at eje Coloplast-aktien i de kommende år.

Hvad mener du om ovenstående analyse? Er Coloplast Danmarks bedste aktie? Ligner Coloplast en god investering i februar 2023?

Dette er ikke en købsanbefaling eller en salgsanbefaling. Forfatteren tager intet ansvar for læserens evt. tab eller gevinst ved handel med Coloplast-aktien.


Disclaimer: Thorleif Jackson ejer ikke selv aktier i Coloplast.

Dette materiale er udarbejdet af Thorleif Jackson og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Thorleif Jackson har ansvaret for materialets indhold,og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt de omtalte selskaber.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 14. februar 2023 kl. 10:00.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Thorleif Jackson modtager honorar fra Nordnet. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af materialets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
11 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Morten
Morten
2023-02-15 06:58

Hej TJ,
Super indlæg. Er det ikke for bredt et p/e-interval? Selv I de mindre profitable år var P/E højere end bundniveauet. Nærmest kun ved starten af tidsserien.

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Morten
2023-02-15 12:52

Hej Morten,
Jeg er enig. Intervallet burde nok snarere være P/E=20-30. Jeg har brugt PE=25 i fremskrivningen.

Morten Engedal Nielsen
Morten Engedal Nielsen
2023-02-15 07:03

Valide overvejelser som vanligt. Hérfra ville jeg overveje en tidsserie med yield-at-cost procent. Dette ud fra en betragtning om at værdiansættelse via P/E fænger for meget af den noget volatile P, mens en værdiansættelse pba Y/P (med Y=udbyttebeløb) afhænger af mere af det en hel fastere udbyttebeløb i absolutte DKK.
Med andre ord – er udbyggeprocenten højere idag end 5-/10-/25-års gennemsnittet?
Hvis dét er tilfældet, er der en fair chance for a margin of safety.

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Morten Engedal Nielsen
2023-02-15 13:04

Hej Morten,
Yield-at-cost lyder lidt rigeligt smart i mine øre. Pas på med at tro på folk der siger: This time is different! Du har ret i at Coloplasts udbytteafkast et vokset fra gennemsnitligt 0,8% i perioden 1989-2006 til et nyt niveau på gennemsnitligt 2,4% de seneste ti år. Som sådan virker Coloplast måske billig? Men bemærk venligst, at payout ratio er steget endnu mere fra 20% i perioden 1989-2006 til gennemsnitligt 95% de seneste ti år. Som aktionær bliver du ikke rigere af at modtage udbytte, da kursen i teorien falder tilsvarende.

James Pirku Jensen
James Pirku Jensen
2023-02-15 09:31

Det langsigtede afkast på en aktie er sådan circa udbytte yield plus vækst i udbytte – hvis de to er konstante. Colos udbytte yield er ganske lille. Lad os kalde det 1%. Hvis man tror Colo kan blive ved med at vækste bundlinje og udbytte med 8% om året til evig tid får man et afkast på 9%. Pænt men ikke prangende. Men der er jo ingenting som vokser med 8% til evig tid, så man må forvente et afkast på noget mindre end 9%. På det grundlag er jeg enig med Thorleif i at Colo ikke er specielt attraktiv… Læs mere

Kristian E. Jensen
Kristian E. Jensen
2023-02-15 09:33

Er det markedsandelen eller markedet som helhed der vokser?

Thorleif Jackson
Thorleif Jackson
Svar til  Kristian E. Jensen
2023-02-15 13:09

Hej Kristian,
Måske kan andre svare mere kvalificeret, men jeg mener markedet vokser pænt og at Coloplast vokser lidt hurtigere. Det er dermed mit indtryk, at Coloplast vinder markedsandele. Dertil mener jeg at Coloplast har købt sig til markedsandele i USA ved en akkvisition omkring 2013. Denne akkvisition gav anledning til engangsomkostninger eller afskrivninger på ca. 4,7 mia. kroner i de efterfølgende år. De store afskrivninger understreger risikoen ved at vokse via akkvisitioner/opkøb

jens Erik Stovgaard
jens Erik Stovgaard
2023-02-27 10:11

Blot til orientering – Coloplast A/S gennemførte en aktieemission (aktieudvidelse – Københavns Fondsbørs) i 1995.

Jens Erik Stovgaard
Jens Erik Stovgaard
Svar til  Thorleif Jackson
2023-02-28 14:10
  • foreslår at du kontakter Coloplast A/S (investor relations) – hovedkontor i Humlebæk og beder om den nødvendige information – som de kan finde i Børsprospektet fra 1995…
Tobias
Tobias
2023-03-13 15:11

Hej Thorleif. Spændende analyse. Hvad skal man mene om deres opkøb af Atos Medical? Deres gældsfaktor er jo lige pludselig ret høj. Er det et fornuftigt køb og finansiering?