Spring til hovedindhold

Hvor meget skal jeg spare op for at kunne leve af formuen?

Vi bliver ældre og ældre, og derfor bliver det også vigtigere at spare op til pension. Her har vi samlet tommelfingerregler for, hvor meget du bør spare op, og hvordan du får mest muligt ud af din pensionsopsparing.Kort fortalt: 

  • Hvor meget du bør spare op til pension afhænger af, hvor mange penge du har brug for om måneden som pensionist. Herefter kan du regne baglæns for at vurdere, hvor meget du løbende bør indbetale på en pensionsordning.

  • Hvordan din opsparing er investeret er mindst lige så vigtig. Jo højere forventet afkast, desto større formue kan det blive til. Men husk, at al investering indebærer risiko, og at al investering kan medføre tab.

  • For at få mest muligt at leve for den dag, du går på pension, er det vigtigt at være opmærksom på, hvad du betaler i omkostninger.To centrale overvejelser

Kan du leve af folkepension, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet, eller har du brug for en større formue? Det er vigtigt at spørge dig selv – og gerne i en tidlig alder. 

For de fleste vil det at leve af folkepension betyde, at de skal leve for markant mindre, end de har været vant til, mens de var i arbejde. Af den grund har de fleste danskere heldigvis også fokus på selv at spare op til sin pension.

Men hvor meget skal du egentlig spare op for at kunne opretholde samme levestandard, som du har været vant til? For at kunne besvare det er der to centrale overvejelser, du skal tage højde for:

  1. 1

    Hvor mange penge har jeg brug for om måneden?

  2. 2

    Hvor meget skal jeg indbetale hver måned for at nå den opsparing?


Det kan være enormt svært at finde det præcise svar på de spørgsmål, for ingen af os ved, hvad man i fremtiden kommer til at modtage i eksempelvis folkepension. Men vi har samlet to tabeller, der illustrerer mulige svar på begge spørgsmål – beregningerne tager hensyn til PAL-skat, der aktuelt er på 15,3%.


1. Hvor mange penge har jeg brug for om måneden?

Det beløb, du bør have opsparet, når du når din pensionsalder, afhænger af, hvor højt du regner med, at dit forbrug skal være – og hvordan din opsparing er investeret i hele udbetalingsperioden.

I tabellen her antager vi, at du får udbetalt din pension over en 20-årig periode (fx fra du fylder 70 til 90 år) – og at satsen for PAL-skat er 15,3%. Der er ikke taget højde for evt. folkepension og andre pensioner. Tabellen skal ses som inspiration til at overveje, om du sparer nok op til at kunne leve det pensionistliv, du ønsker.

Udbetaling pr. måned over 20 år

Academy - Udbetaling pr. måned over 20 år

Sådan skal du læse tabellen: Hvis du som pensionist ønsker at modtage 42.500 kr. før skat fra din ratepension i 20 år – og forventer, at du kan opnå et årligt afkast på 8% før 15,3% i PAL-skat gennem hele udbetalingsperioden – så vil det kræve en pensionsformue på 5.682.553 kr. den dag, du starter udbetalingen.

NordnetAcademy bulb Større forventet afkast kommer med risiko

Risiko og afkast har stor betydning for din fremtidige formue. Jo højere forventet afkast, desto større formue kan det blive til. Men husk, at al investering indebærer risiko, og at et højere forventet afkast medfører en større risiko for tab. Tænk derfor over, hvad der giver dig ro i maven.

En tommelfingerregel lyder, at man kan vælge høj risiko, når der er mere end 10 år til, at man skal på pension.


2. Hvor meget skal jeg indbetale hver måned?

Jo større formue du vil have, når du går på pension – jo mere skal du indbetale om måneden i opsparingsperioden. Men det er ikke den eneste faktor, der er med til at bestemme, hvordan din formue ser ud, når du går på pension. Hvordan din opsparing er investeret i perioden op til din pension er mindst lige så vigtig.

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan det månedlige indskud, der er nødvendigt for at opnå samme beløb, ændrer sig markant afhængigt af det årlige afkast før skat.

Ønsket pensionsformue efter 35 år

Academy - Ønsket pensionsformue efter 35 år

Forudsætninger: Ratepension/livsvarig pension (livrente) med månedlig indbetaling. Indbetaling i 35 år, eksempelvis fra du fylder 35 til 70 år. PAL-skat på 15,3%.

Hvis du ønsker at have en formue på 5 millioner kr. som 70-årig og forventer at kunne opnå et afkast på 6% før PAL-skat i hele perioden, er det altså nødvendigt at indbetale 4.453 kr. hver måned i 35 år. Eventuel folkepension og andre pensioner er ikke medregnet i tabellen.


Det betyder omkostninger

For at få mest muligt at leve for den dag, du går på pension, er det vigtigt at være opmærksom på, hvad du betaler i omkostninger. 

Har du en pensionsopsparing hos os, betaler du ikke faste gebyrer. Har du pension et andet sted, skal du være opmærksom på, hvad du betaler. For mange pensionspuljer i storbankerne ligger omkostningsniveauet typisk mellem 1,5-2% pr. år, hvis du har en risikoprofil fra middel til meget høj risiko.

Flytter du din pension, så du betaler mindre i omkostninger, kan dit samlede afkast blive tilsvarende højere.

Prøv beregner og flyt pension


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Få mere ud af din pension.Opret en konto