Spring til hovedindhold

Kan jeg finde ud af at investere min pension selv?

Frygten for at gøre noget forkert med vores største opsparing kan fylde meget, hvis man ikke er en garvet investor. Men du behøver ikke være meget erfaren for selv at investere din pension og spare på omkostningerne.



Kort fortalt:

  • Når du investerer din pension, har du typisk en lang tidshorisont. Og når der er lang tid, til du skal bruge pengene, kan du typisk tåle at tage en højere risiko. 

  • En tommelfingerregel lyder: Jo længere tid til pension, desto større andel af aktier bør du investere din pension i. Er der kort tid til pension, bør andelen af obligationer være større for at mindske udsving. Husk, at al investering kan medføre tab.

  • Du har mulighed for at investere din pensionsopsparing i et bredt udvalg af værdipapirer. Du skal blot være opmærksom på enkelte begrænsninger som "20%-reglen", som hjælper dig med at sikre, at du får stor spredning på dine investeringer. Læs mere i artiklen.



Hvor starter jeg?

Måske har du været vant til at have din pensionsordning hos en traditionel bank, hvor den er blevet investeret i en klassisk puljeordning. Når du selv står for at investere din pension, har du markant flere muligheder, og typisk betaler du meget mindre i omkostninger. Det kan have stor betydning for, hvor stor din pensionsopsparing kan vokse sig på sigt.

Du kan investere din pensionsopsparing i de fleste af de typer af værdipapirer, vi har på Nordnets platform. Det er blandt andet aktier, obligationer, investeringsforeninger, fonde og ETF'er. Når du skal vælge, hvad din pension skal investeres i, bør du starte med at tage stilling til din risiko og tidshorisont. Det hænger nemlig typisk sammen.

  • Er der mange år, til du kan gå på pension, lyder tommelfingerreglen, at du kan tåle en højere risiko – og dermed kan investere i en større andel af aktier eller investeringsfonde, der investerer i aktier.

  • Er der få år, til at du skal på pension, lyder tommelfingerreglen omvendt, at du bør have en større andel af obligationer eller investeringsfonde, der investerer i obligationer, for at nedbringe udsving og risikoen i din portefølje.

Aktier svinger mere op og ned end obligationer. Det betyder altså både, at der potentielt kan være en større gevinst at hente her (aktier har historisk haft et større afkast end obligationer), men omvendt kan du også risikere et større tab.

Det vigtigste er, at du mærker efter. Vil du have ro i maven, selvom dine investeringer svinger op og ned fra dag til dag? Eller har du det bedst med, at udviklingen er mere stabil? 

NordnetAcademy bulb Nem måde at investere pension med stor spredning

Nordnet One er den løsning vi har, som minder mest om en puljeordning, og som gør det nemt at komme i gang. Her kan du vælge mellem tre fonde, alt efter om du vil have lav, mellem eller høj risiko. Forskellen på fondene er nemlig, hvordan fordelingen er mellem aktier og obligationer. Omkostningerne er lave for alle tre.

Her skal du altså kun tage stilling til to ting: Hvad er min tidshorisont (mindst to, tre eller fem år)? Hvilken risiko vil jeg tage (lav, mellem eller høj andel af aktier)?

Academy - Invester nemt med Nordnet One

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Når du investerer din pension, er der et par begrænsninger, du skal være opmærksom på. Det gælder bl.a., hvor meget du må investere i fra samme udsteder for bedst muligt at beskytte din opsparing. 

20%-reglen

Når du investerer på et pensionsdepot, må du maksimalt investere 20% af den samlede værdi i værdipapirer udstedt af samme selskab. Det kaldes “20%-reglen” og gælder på købstidspunktet.

Du kan dog investere op til 58.100 kr., som er grænsen i 2024, inden 20%-reglen træder i kraft. Reglen gælder ikke for danske investeringsforeninger og investeringsfonde med UCITS-godkendelse.

Læs mere og se eksempler på reglen: Hvad er 20%-reglen?

5% for certifikater

Vil du handle med certifikater, må du maksimalt investere op til 5% af den samlede værdi i én emittent/udsteder, og samlet set op til 20% af værdien på dit pensionsdepot i certifikater. Det gælder på købstidspunktet.

For kryptovaluta gælder samme begrænsning.

Vær også opmærksom på, at du ikke kan have unoterede kapitalandele eller alternative investeringsfonde uden markedsføringsgodkendelse til detailkunder på pensionsdepoter hos Nordnet.

Pension hos Nordnet

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Få mere ud af din pension.Opret en konto