Spring til hovedindhold

Hvad er et Bull & Bear-certifikat?

Hvad er et certifikat?

Et certifikat er et investeringsprodukt, hvis værdiudvikling afhænger af et underliggende aktiv såsom aktie, indeks, råvare eller valuta. Certifikater har en daglig gearing. Det betyder, at værdien af ​​produktet udvikles med gearingen ganget med det underliggende aktivs daglige udvikling.

Gearingen betyder, at værdien af ​​din investering ændrer sig hurtigere end værdien af ​​det underliggende aktiv. Derfor siger man, at certifikater har en højere risiko.

Hvad er et Bull & Bear-certifikat?

Bull-certifikater betyder, at du spekulerer i det opadgående marked for det underliggende aktiv. Bear-certifikater giver den modsatte virkning. Det betyder, at de stiger i pris, når det underliggende aktiv falder i pris. Hvis certifikatet har en gearing, vises det med navnet på det instrument, der indeholder et X efterfulgt af en multiplikator for gearingen.

Se Bull og Bear-certifikater her.

Vær opmærksom på:


Gearing har en daglig ændring, hvilket gør det vanskeligt at forudsige udviklingen over en lang periode. Det bliver altså svært at sige på forhånd, hvad dit afkast vil være – eksempelvis hvis du har foretaget en investering med fem X gearing, hvortil det underliggende aktiv stiger med 10 procent på et år. Det afhænger nemlig af, hvordan kurserne har været hver dag i løbet af året.

Hvad betyder daglig gearing?

Det, der adskiller et certifikats gearing væsentligt fra andre derivatinstrumenter, er, at gearing kun regnes med daglige udsving. Det kaldes altså daglig gearing.

Med andre ord får du udviklingen i børsens åbningstid. Nyheder kan uden for børsens åbningstid have indflydelse på et instruments åbningskurs til højere eller lavere end den foregående handelsdag. I en længere periode kan gearingen derfor være både mere eller mindre end forventet. Hvis du investerer i certifikater på lang sigt, skal du være opmærksom på dette. Hvis du bare vil handle i løbet af en og samme handelsdag, vil det ikke have nogen effekt.

Ting, du skal huske, når du handler certifikater:

Finansiering:

Gearing-omkostningerne for dig, der investerer i certifikater. Disse omkostninger trækkes fra værdien af ​​din investering hver nat.


Kreditrisiko:

Det er en udsteder, der har udstedt certifikatet. Hvis denne udsteder går konkurs, kan hele din investering være værdiløs. Hold styr på, hvilken bank det er, der har udstedt de certifikater, du vil købe.


Køb og sælg:

Der kan være en begrænsning af køb og salg i tilfælde af stærke prisbevægelser, eller hvis udstederen oplever tekniske problemer. Ambitionen er naturligvis, at handel skal fungere så godt som muligt.