Spring til hovedindhold

Hvad er en ratepension?

Med en ratepension kan du spare op til livet som pensionist, og pensionstypen er bl.a. populær, da du får fradrag for indbetalingerne.Kort fortalt:

  • I 2024 må du indbetale op til 63.100 kr. om året på en privat ratepension. Beløbsgrænsen er 68.586,96 kr. om året på en ratepension via arbejdsgiver.

  • Du får fradrag for indbetalinger og betaler derfor skat, når du som pensionist får udbetalt pengene.

  • Ratepensionen udbetales i rater over 10-30 år.Hvor meget må jeg indbetale på en ratepension?

En ratepension kan oprettes som en privat ordning, som du selv indbetaler penge til fra din private konto. Den kan også oprettes som en arbejdsgiveradministreret ordning, hvor der typisk indbetales en fast procentdel over din løn hver måned.

På private ordninger må du i 2024 indbetale op til 63.100 kr. om året. Beløbet er højere på arbejdsgiveradministrerede ordninger, hvor der må indbetales op til 68.586,96 kr. om året i 2024, da der her bliver trukket 8% i arbejdsmarkedsbidrag. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at indbetalingerne ikke må overstige beløbsgrænsen, hvis du har flere ratepensioner. Både i og udenfor Nordnet. Grænsen gælder nemlig på tværs af alle dine ratepensioner.

NordnetAcademy bulb Beløbsgrænse på tværs af ratepensioner

Indbetaler din arbejdsgiver fx 40.000 kr. på en arbejdsgiveradministreret ratepension, kan du indbetale 23.100 kr. selv på en privat ratepension ved siden af. Loftet på 63.100 kr., som du kan få fradrag for i 2024, gælder altså på tværs af ordningerne.


Hvis du vil indbetale mere til din pension, kan du supplere med andre ordninger. Eksempelvis en aldersopsparing eller en livsvarig pension, også kaldet en 'livrente'.

Når en ratepensionen er under udbetaling, kan du ikke længere indbetale på ordningen.


Academy - Hvad er en ratepension
Opret privat ratepension


Skal jeg betale skat af ratepension?

Når du sparer op på en ratepension, får du fradrag for indbetalingerne, som bliver trukket fra i din skattepligtige indkomst. Det gælder også på en ordning administreret af din arbejdsgiver i form af det, man kalder bortseelsesret. Da du får fradrag for indbetalinger, skal du betale skat, når du får din ratepension udbetalt som pensionist.

På alle pensionstyper betaler du 15,3% i skat (PAL-skat) af dit afkast hvert år. Det gælder også ratepension. Det er altså lavere, end når du investerer dine frie midler


Hvordan udbetales en ratepension?

En ratepension udbetales løbende fordelt over en årrække på 10-30 år. Du kan selv bestemme, hvor mange år din ratepension skal udbetales over, og om du vil have udbetalinger månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt.

De faste udbetalinger kan altså erstatte de lønudbetalinger, du har været vant til – ligesom på en livrente. Det er således anderledes end aldersopsparingen, hvor du som udgangspunkt får hele opsparingen udbetalt på én gang.

Du har mulighed for at forlænge udbetalingen af din ratepension over flere år, end du først har valgt. Men når du har fået din første udbetaling, kan du ikke forkorte den periode, ordningen bliver udbetalt over.

Hvor gammel du skal være for at få en ratepension udbetalt afhænger af to ting: din pensionsudbetalingsalder og oprettelsesdatoen for ordningen. Ratepensionen skal senest være udbetalt 30 år efter, du har nået din tidligste pensionsudbetalingsalder. Har du fx det, man kalder 60-års ret, skal sidste udbetaling ske i det år, hvor du fylder 90.

Vælger du at få din ratepension udbetalt tidligere end den alder, du kan få pensionen udbetalt fra, tager vi et gebyr, og du betaler 60% i afgift til staten.

NordnetAcademy bulb Læs, hvad du med fordel kan være opmærksom på inden udbetaling her: Stræk udbetalingen, og få mere ud af din ratepension


Investering af ratepension

Hvis du ikke har meget erfaring med investering, kan det måske virke grænseoverskridende at kaste sig ud i at investere din pensionsopsparing selv. Men det behøver ikke at være svært, og alle kan være med.

Du kan investere din ratepension, ligesom du investerer din almindelige opsparing – men der er et par enkelte regler, som 20%-reglen, du skal være opmærksom på. Det kan du læse om her: Hvordan investerer jeg min pension selv?

Opret privat ratepension


Opret via arbejdsgiver

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Få mere ud af din pension.Opret en konto