Nordnet Indeksfond Danmark A

Aktier - Danmark
Udvikling 1 år+ 31.24 %
Morningstar rating
Morningstar Rating baseres på fondens historiske udvikling de seneste tre år og sammenlignes inden for sin kategori. Den højeste rating er 5 og går til de 10 procent bedste fonde  i hver kategori.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating måler, hvor godt selskaberne, som en fond har investeret i, håndterer ESG-spørgsmål (environmental, social, governance) og hvor stor risiko, der er for øgede problemer med virksomhedens bæredygtighed sammenlignet med andre lignende fonde.
Risiko (volatilitet)
Risiko/afkastindikatoren viser forholdet mellem risiko og potentielt afkast ved en investering i fonden. Indikatoren er baseret på, hvordan fondens værdi har ændret sig de seneste fem år.
1
2
3
4
5
6
7
Seneste NAV (30.11.2020)
NAV står for net asset value og betyder nettoaktivernes værdi (også kaldet indre værdi). NAV for en afdeling fremkommer ved, at afdelingens samlede formue minus omkostningerne gøres op og divideres med antallet af ejerandele.
219.73 DKK
Kursændring en dag
+ 1.32 %
Handles
Dagligt
Stoptid
Det tidspunkt, hvor du skal have afgivet din ordre, for at den normalt videresendes til fondsselskabet samme dag. Hvis du afgiver din ordre efter fondsselskabets stoptid, sendes den normalt til fondsselskabet den næstkommende handelsdag. Vær derfor opmærksom på, at NAV-kursen kan have ændret sig.
13:00
Minimum køb
100 DKK
Belåningsværdi
85 %
Årlige omkostninger
0.2 %
Hvoraf administrationsomkostning
0 %
Resultatbaseret omkostning
No
Nordnet Indeksfond Danmark A

Fonden er en aktieindeksfond med fokus på det danske marked, og fondens målsætning er at efterligne sammensætningen i aktieindekset OMX Copenhagen 25 GI Index (OMXC25GI) og dermed også afspejle det afkast, som indekset genererer. Fonden investerer hovedsageligt i aktier og andre omsættelige, aktierelaterede værdipapirer. Fonden må anvende derivatinstrumenter som et led i investeringspolitikken.

ISIN
SE0005993078
Kategori
Aktier - Danmark
Belåningsværdi
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdato
26. juni 2014
Central investorinformation

Forvalter

Ansvarlig forvalter
Tobias Övelius
Forvaltet fonden siden
26. juni 2014
Öhman FonderMäster Samuelsgatan 6103 98 Stockholm
+46 20525300http://www.ohman.se/fonder
Aktier
93.9 %
Øvrigt
6.1 %

Største regioner

Europa ekskl. eurozonen 100 %
USA 0 %
Australien 0 %
Afrika 0 %

Største brancher

Sundhed
36.9 %
Industri
31.8 %
Materialer
8.1 %
Forsyning
7.5 %
Forbrugsvarer
6.2 %
Finans
5.2 %