Spring til hovedindhold

Få AI-algoritmens foretrukne danske aktier hver måned

Dette indlæg er markedsføring.

Nyhed: AI Alpha Lab udvider abonnementet hos Nordnet med en dansk portefølje. Prisen forbliver 49 kr. om måneden, men nu får man tre porteføjler i stedet for to. Se hvilke aktier AI-modellen vælger hver måned.

I kølvandet på lanceringen af deres globale investeringsforening har AI Alpha Lab besluttet at udvide investeringsanalyseabonnementet hos Nordnet med en dansk portefølje. Prisen forbliver 49 kr. om måneden – men nu får man tre porteføjler for samme beløb.

AI Alpha Labs investeringsanalyseabonnement har været tilgængeligt hos Nordnet i et år, og en lang række abonnenter har i den periode haft adgang til abonnementets amerikanske og nordiske portefølje, hver bestående af 15 aktier udvalgt af AI Alpha Labs unikke sandsynlighedsbaserede AI-model.

AI Alpha Lab tilføjer nu endnu en portefølje bestående af 10 danske aktier. Ligesom de to andre porteføljer i abonnementet udvælges den danske portefølje også af AI-modellen.

Konkret betyder det, at modellen trænes på data fra de 40 største danske aktier. Derefter laver modellen en portefølje bestående af de 10 aktier, som den mener har størst sandsynlighed for at give det højeste afkast en måned frem i tiden. Processen gentages hver måned, hvor porteføljen justeres.

Abonnementet er fortsat investeringsanalyse og udgør ikke individuel investeringsrådgivning. Porteføljerne er ikke personlige anbefalinger til den enkelte abonnent, da AI Alpha Lab ikke har mulighed for at foretage en individuel vurdering af og tilpasning til den enkelte abonnents forhold.

Du kan se et udsnit af den danske portefølje fra januar 2024 og historiske afkasttal nedenfor:

AfkastAI-modelLigevægtet univers
Totalt afkast254,7%71,9%
ÅTD23,7%10,8%
1 år23,7%10,8%
3 år (ann.)22,2%10,1%
Siden start (ann.)37,3%14,5%
Største tab-30,2%-33,0%
Årlig volatilitet27,7%19,5%
Sharpe Ratio1,260,78

Alle afkasttal er baseret på simuleret modelporteføljeafkast for perioden 01.01.2020 – 31.12.2023. Valuta: DKK. Ligevægtet univers: Ligevægtet portefølje bestående af alle aktier fra investeringsuniverset med lige vægt. Inklusive transaktionsomkostninger på 0,2% på alle handler. Gebyrer afholdt af investor såsom administrationsgebyr og depotomkostninger er ikke inkluderet. De viste afkast er simulerede og udgør derfor ikke afkast fra en faktisk investering i perioden. Det understreges, at historiske afkast, hvad enten de er faktiske eller simulerede, ikke er en garanti for fremtidige afkast, ligesom afkastet kan variere som følge af udsving i valutakurser.


Udvidelsen af abonnementet

Om udvidelsen af abonnementet forklarer Chief Investment Officer og medstifter Mikkel Brichthor Petersen:

”Abonnementet har en særlig plads hos os i AI Alpha Lab, fordi vi gerne vil støtte op om investeringskulturen i Danmark, ligesom det har været stærkt motiverende for teamet i AI Alpha Lab at mærke den gode feedback fra abonnenterne.” Mikkel Brichthor Petersen fortsætter:

”Samtidig komplementerer abonnementet og vores netop lancerede investeringsforening hinanden perfekt. Vil man som privat investor gerne dykke ned i de enkelte aktier, vælge og handle selv, er abonnementet den oplagte løsning. Vil man derimod gerne have, at vi klarer det hele, er vores globale investeringsforening løsningen.”

AI Alpha Lab har overvejet muligheden for udvidelse af abonnementet med en ekstra portefølje et stykke tid og spurgte derfor Nordnet, hvad abonnenterne helst ville have. Her var der ingen tvivl, da danske aktier er enormt efterspurgt. I samråd med Nordnet har AI Alpha Lab også besluttet ikke at ændre på prisen, fordi meningen med abonnementet altid har været, at det skulle være tilgængeligt for flest muligt. Prisen fastholdes derfor på 49 kr. om måneden.

Sådan tilmelder du dig abonnementet

Når du tilmelder dig abonnementet, bliver den første månedsrapport sendt til dig via Nordnets beskedsystem i begyndelsen af den efterfølgende måned. Som et særligt tilbud til nye abonnenter er det i en periode muligt at skrive direkte til AI Alpha Lab og gratis få tilsendt rapporten for indeværende måned. Send en mail til  contact@aialphalab.com  med dokumentation for tilmeldingen, fx et screenshot af dine abonnementer.

Hvis du tilmelder dig før den 25. i måneden, vil du blive opkrævet betaling ved tilmelding samt den 25. Den dobbelte opkrævning er på nuværende tidspunkt en teknisk nødvendighed for administrationen af abonnementet, men den første opkrævning tilbageføres naturligvis automatisk ved udgangen af måneden. Tilmeld dig på knappen ovenfor.

Du kan også læse om abonnementet her: Sådan bruger du AI Alpha Labs porteføljer til investering med kunstig intelligens

AI Alpha Labs metode

AI Alpha Lab er grundlagt i 2019 og er opstået ud fra en erkendelse af, at de økonomiske modeller, der bruges til investering i dag, grundlæggende ikke er skabt til at løse et så komplekst problem som investeringsbeslutningen.

Den udfordring forværres yderligere af den enorme og stigende datamængde, der er tilgængelig for finansanalytikere i dag – og det er tilmed data, som er stærkt tidsvarierende og meget svært for mennesker at finde kausale sammenhænge i. AI Alpha Lab har derfor udviklet deres egen AI-model specifikt med henblik på investering.

Betegnelsen ”AI” dækker over en stor mængde forskellige modeller og koncepter, lige fra den totalt selvbevidste computer (der ikke kommer til at eksistere inden for nærmeste fremtid) over machine learning til helt simpel brug af en computers beregningskraft til at finde foruddefinerede sammenhænge i data.

”Med modellen genererer vi millioner af analytikere, som alle kommer med deres bedste bud på, hvor aktien skal hen i løbet af den næste måned.” 

Valget af AI-model er afgørende, fordi modellen skal være egnet til at løse det aktuelle problem. AI Alpha Labs AI-model er et såkaldt Baysiansk neuralt netværk – med andre ord en sandsynlighedsbaseret AI-model. Bayesiansk machine learning kombinerer data, menneskelig viden (om investering i dette tilfælde) og en sandsynlighedsbaseret tankegang.

Kort fortalt skaber AI Alpha Lab deres porteføljer ved at køre et ”aktieunivers” igennem modellen, fx aktierne fra S&P 500. AI-modellen beregner millioner af modeller på hver eneste aktie og giver et estimat: Hvad skal hver aktie stige eller falde med, og hvad er usikkerheden?

”Med modellen genererer vi millioner af analytikere, som alle kommer med deres bedste bud på, hvor aktien skal hen i løbet af den næste måned. Så kan modellen udvælge de aktier til porteføljen, hvor den kan se, at der er størst sandsynlighed for et positivt afkast,” forklarer Mikkel Brichthor Petersen.

Kun ved at beregne alle scenarier er det muligt at estimere det mest sandsynlige udfald, og da vi som investorer ikke kender fremtiden, er det bedste, vi kan gøre, at beregne sandsynligheden for, at noget bestemt vil ske. Den type AI-model, som AI Alpha Lab har valgt, er blevet praktisk anvendelig med forøgelsen i tilgængelig computerkraft og den bedre forståelse af, hvordan man instruerer en computer i at tænke i sandsynligheder, men er fortsat stort set ikke brugt i investeringsverdenen.

Ved at investere efter det mest sandsynlige måned efter måned undgår man ikke måneder eller år, hvor afkastene kan være mindre gode eller sågar negative, men man maksimerer til gengæld sandsynligheden for på lang sigt at stå tilbage med gode investeringsresultater.

“Man kommer ikke til at vinde hver måned, men vi kan se, at der er sandsynlighed for at skabe god værdi over tid. Modellen har historisk set været foran markedet, og derfor har det givet værdi at investere efter modellens portefølje eller lade sig inspirere af den. Det kræver altså, at man holder fast – også i de perioder, hvor det ikke går lige så godt.”

AI Alpha Lab har skrevet en lang række blogindlæg om deres AI-model hos Nordnet, hvor det er muligt at dykke længere ned i teorien og tankerne bag den.


Disclaimer

Abonnementet er investeringsanalyse og udgør ikke individuel investeringsrådgivning. Porteføljerne er ikke personlige anbefalinger til den enkelte abonnent, da AI Alpha Lab ikke har mulighed for at foretage en individuel vurdering af og tilpasning til den enkelte abonnents forhold herunder økonomi, risikopræferencer, investeringserfaring m.m. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi, og der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Denne artikel er udarbejdet af AI Alpha Lab ApS (AI Alpha Lab) og indeholder alene information og inspiration til læseren. Artiklen og de viste aktier skal ikke betragtes som investeringsrådgivning og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af værdipapirer. AI Alpha Lab påtager sig ikke noget ansvar for beslutninger eller dispositioner, der træffes eller foretages på baggrund af oplysninger i artiklen. Artiklen udgør ikke og skal ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud eller til at deltage i eller udføre bestemte investeringer. AI Alpha Lab har taget alle rimelige forholdsregler for at sikre rigtigheden og nøjagtigheden af oplysningerne i artiklen, ligesom artiklen er baseret på oplysninger indhentet fra kilder, der menes at være pålidelige. Rigtigheden og nøjagtigheden er dog ikke garanteret, og AI Alpha Lab påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser. Der gøres særligt opmærksom på følgende:

  • Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast, ligesom afkastet kan variere som følge af valutaudsving.

Materialet er produceret af AI Alpha Lab og skal anses som markedsføringsmateriale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Nordnet er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Nordnet anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Nordnet modtager provision fra AI Alpha Lab. Se alle satser.

Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på aialphalab.com/fund

Dette materiale er udarbejdet af AI Alpha Lab og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi vedrørende ét eller flere finansielle instrumenter. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. AI Alpha Lab har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

AI Alpha Lab og deres ansatte ejer selv aktier i selskaberne i Danish 10 Portfolio.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.


AI Alpha LabPartner
Aktieanalytikere

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
2 Kommentarer
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Kristian E. Jensen
Kristian E. Jensen
2024-01-30 08:15

Er træningsdata forskelligt fra test data?

Vi har tidligere hørt om
2023-01-18 AI Alpha Lab – US 15 Portfolio (https://www.nordnet.dk/blog/saadan-bruger-ai-alpha-lab-kunstig-intelligens-til-at-finde-fremtidens-vinderaktier/)
2023-08-14 AI Alpha Lab – Tactical Asset Allocation (https://www.nordnet.dk/blog/ai-alpha-lab-det-investerer-ai-modellen-i-lige-nu/)
2023-09-20 AI Alpha Lab – Danish High Conviction Portfolio (https://www.nordnet.dk/blog/danske-aktier-ai-model-september/)

Hvordan er det gået med dem siden sidst?

Jeg forventer ikke et svar, idet tidligere kritiske spørgsmål til jeres markedsføring aldrig er blevet besvaret.