Spring til hovedindhold

Hvilke danske aktier vælger AI-modellen nu?

Dette indlæg er markedsføring.

Modellen kan investere i de 25 aktier fra OMX C25-indekset og udvælger de fem aktier, den tror mest på. Se porteføljen med danske aktier fra AI Alpha Lab her.

Vi kan forestille os, at mange af vores læsere er glade for at investere i danske aktier. Derfor viser vi i denne måned, hvilke danske aktier vores AI-model vælger lige nu, og samtidig forsøger vi at svare på spørgsmålet: Hvad kan en krystalkugle gøre for dine afkast?

Vi arbejder på at lancere en global investeringsforening, som vil blive tilgængelig på Nordnets platform. Du kan skrive dig op til mere information her.

5 danske aktier for september

Nedenfor ses aktierne i vores danske portefølje, Danish High Conviction Portfolio, for denne måned. Aktierne er valgt af vores AI-model. Modellen kan investere i de 25 aktier fra OMX C25-indekset og udvælger de fem aktier, den tror mest på. Porteføljen ligevægtes med 20% til hver aktie og rebalanceres hver måned.

På baggrund af porteføljens høje koncentration bør den fungere som input til en investeringsproces, men ikke som en selvstændig strategi.


Porteføljens performance

Alle performancetal er baseret på simuleret modelporteføljeafkast for perioden 01.01.2020 – 31.08.2023. Valuta: DKK. Ligevægtet univers: Ligevægtet portefølje bestående af alle aktier fra investeringsuniverset med lige vægt. Inklusive transaktionsomkostninger på 0,2% på alle handler. Gebyrer afholdt af investor såsom administrationsgebyr og depotomkostninger er ikke inkluderet. De viste afkast er simulerede og udgør derfor ikke afkast fra en faktisk investering i perioden. Det understreges, at historiske afkast, hvad enten de er faktiske eller simulerede, ikke er en garanti for fremtidige afkast, ligesom afkastet kan variere som følge af udsving i valutakurser.

Mere fra AI Alpha Lab
Allerede nu kan du som abonnent modtage AI Alpha Labs fulde amerikanske og nordiske porteføljer hver måned – se hvordan her.

AI Alpha Lab arbejder også på en investeringsforening, der investerer i globale aktier, som du vil kunne finde hos Nordnet. Du kan læse mere på aialphalab.com. Der kan du også skrive dig op til at modtage yderligere information tættere på lanceringen og få mulighed for at blive en af de første investorer i foreningen.

Hvad kan en krystalkugle gøre for dine afkast?

Det korte svar på spørgsmålet er: Sandsynligvis ikke så meget, som du tror. Krystalkuglen er som bekendt ikke opfundet – heller ikke med AI. Alligevel kan en retrospektiv analyse, hvor vi antager, at vi kender fremtiden, give nogle meget interessante konklusioner. Både omkring, hvad vi som investorer bør have af forventninger til vores fremtidige afkast, men også hvorvidt en lang investeringshorisont er at foretrække frem for et kortere syn på de finansielle markeder:

  1. Hvilke afkastforventninger kan vi med rimelighed have til de bedste aktieforvaltere?
  2. Er en lang investeringshorisont på aktiemarkederne i sig selv værdiskabende?

Med denne artikel vil vi forsøge at give svar på ovenstående to spørgsmål ved hjælp af snyd! Vi laver en retrospektiv analyse, hvor vi antager, at vi kender fremtiden, nærmere bestemt tre år ude i fremtiden. Med andre ord har vi en krystalkugle, som med fuldstændig sikkerhed kan fortælle os, hvilke aktier der vil klare sig bedst.

Krystalkugletesten”: 3 år frem i tiden

Testen løber fra marts 2007 til august 2020 (den kan ikke gå længere frem i tiden, da vi desværre ikke er i besiddelse af en rigtig krystalkugle og derfor ikke kan se længere frem end til august 2023).

Porteføljen investerer i de aktier fra S&P 500-indekset, som den med sikkerhed ved, vil give et positivt afkast tre år ude i fremtiden. Aktierne holdes i tre år, hvorefter krystalkuglen igen fortæller hvilke aktier, der vil give et positivt afkast tre år senere. Aktierne ligevægtes og sammenlignes med hele det aktieunivers, AI-modellen kan vælge fra – ligeledes ligevægtet.

Resultaterne kan ses her:

Ikke overraskende leverer krystalkugle-porteføljen et højere afkast end det ligevægtede univers, men et merafkast på ”bare” 6% om året virker ikke imponerende for en portefølje med perfekt viden om aktiers afkast tre år ude i fremtiden. Samtidig falder krystalkugle-porteføljen næsten 43% undervejs, og den har ca. lige så mange tabende og vindende år som det ligevægtede univers.

Alt i alt lader det ikke til at en langsigtet, men perfekt viden om fremtiden i sig selv er garant for fantastiske afkast, og man bør i hvert fald sætte spørgsmålstegn ved langsigtede aktieforvaltere, som forventer at slå markedet med 3-5% om året.

Krystalkugletesten”: 1 måned frem i tiden

Lad os nu ændre forudsætningerne for vores snyde-eksperiment således, at vores krystalkugle nu kan fortælle os, hvilke aktier der vil levere positive afkast en måned frem i tiden. Vi kan derfor hver måned investere i en portefølje med aktier, som vi med sikkerhed ved, vil levere et positivt afkast en måned frem.

Resultaterne kan ses her:

Nu begynder det at ligne en rigtig krystalkugle, og sammenlignet med den foregående test kan vi alt andet lige konkludere, at det skaber eksponentielt mere værdi at kunne sige noget på kort sigt frem for lang sigt.

Vi vil udelade diskussionen om, hvorvidt det er nemmere at estimere afkast (uden en krystalkugle) langt ude i fremtiden kontra på kort sigt, hvilket selvfølgelig er afgørende for, om den kortsigtede krystalkugles afkast bare tilnærmelsesvis kan realiseres i realtid.

Vi vil dog gerne pointere, at argumentet omkring, at der i sig selv ligger værdi i at være langsigtet, i bedste fald er tvivlsomt. Selv med perfekt viden om den langsigtede fremtid kan vi ikke forvente afkast- og risikoprofiler meget bedre end det, mange aktieforvaltere forventer af dem selv.

Det viser testen

Indrømmet, der kan drages mange konklusioner ud fra dette lille, simple eksperiment, og mange ting kan justeres og tilpasses for at ændre konklusionerne.

I AI Alpha Lab tænker vi i ukorreleret beslutningstagen under usikkerhed. Det betyder, at vi – ligesom pokerspilleren – søger at investere efter sandsynligheder og dernæst gennemspille eller foretage så mange beslutninger, som muligt, for at vores individuelle beslutninger konvergerer mod vores strategis langsigtede underliggende sandsynligheder. Verdens bedste pokerspiller kan tabe en hvilken som helst hånd til en amatørspiller, men over mange runder poker vil sandsynlighederne udspille sig, og den professionelle spiller vil vinde.

I AI Alpha Lab kan vi – alt andet lige – forecaste med lige så stor sikkerhed en måned ud i fremtiden som tre år ud i fremtiden. For os er der således langt mere værdiskabelse at hente på lang sigt ved at forecaste på kort sigt.

Dette gælder ikke nødvendigvis for alle andre, men på baggrund af ovenstående analyse bør man holde sig for øje, at det at være langsigtet investor ikke i sig selv skaber merafkast. Det øger alene sandsynligheden for at skabe positive afkast (men ikke bedre afkast end markedet generelt), da aktiemarkeder har det med at stige over tid.

Dernæst bør man holde sig for øje, at uagtet om man investerer sine penge hos en langsigtet eller kortsigtet forvalter, er afkastforventninger på 3-5% i merafkast om året absolut verdensklasse over tid og næsten lige så godt som at have en krystalkugle.


Disclaimer
Denne blog er udarbejdet af AI Alpha Lab ApS (AI Alpha Lab) og indeholder alene information og inspiration til læseren. Bloggen skal ikke betragtes som investeringsrådgivning og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af værdipapirer. AI Alpha Lab påtager sig ikke noget ansvar for beslutninger eller dispositioner, der træffes eller foretages på baggrund af oplysninger i bloggen.

Bloggen udgør ikke og skal ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud eller til at deltage i eller udføre bestemte investeringer. Omtales investeringsstrategier eller porteføljer af værdipapirer skal læseren være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis er fordelagtige for alle investorer, samt at AI Alpha Lab ikke kender den enkelte læsers individuelle økonomiske forhold, risikopræferencer, investeringserfaring m.m.

AI Alpha Lab har taget alle rimelige forholdsregler for at sikre rigtigheden og nøjagtigheden af oplysningerne i bloggen, ligesom bloggen er baseret på oplysninger indhentet fra kilder, der menes at være pålidelige. Rigtigheden og nøjagtigheden er dog ikke garanteret, og AI Alpha Lab påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser.

Oplysningerne i bloggen afgives på dagen for offentliggørelsen af bloggen og opdateres eller ændres ikke efterfølgende, medmindre andet tydeligt fremgår. Læseren opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsforhold.

De to aktieeksempler udvælges af AI Alpha Lab for at give et indblik i den samlede portefølje. Ved udvælgelsen kan fx lægges vægt på at vise aktier fra forskellige sektorer og geografiske områder. Et nyt blogindlæg med nye aktier betyder ikke nødvendigvis, at aktierne vist i tidligere blogindlæg ikke længere er en del af eller har fået en anden vægtning i porteføljen.

Der gøres særligt opmærksom på følgende:

  • Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast, ligesom afkastet kan variere som følge af valutaudsving.

———————-

Dette materiale er udarbejdet af AI Alpha Lab og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi vedrørende ét eller flere finansielle instrumenter. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. AI Alpha Lab har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

AI Alpha Lab og deres ansatte ejer selv aktier i selskaberne i Danish High Conviction Portfolio.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 20. september 2023 kl. 08:45.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
3 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Peter
Peter
2023-09-20 20:49

Det forekommer ligeså seriøst som når Mads Christiansen i millionærklubben taber 90% på sine investeringer og året efter har et afkast på 100%. Det første år har har han kr. 10 tilbage af 100 kr. og det andet år har han kr. 20 tilbage af kr. 100.

Spørgsmålet er så om det er investering eller kasino man spiller. Hvis det er dem her der står bag er det ikke imponerende:

AI Alpha Lab ApS – 40415599 – København Ø – Se Regnskaber, Roller og mere (proff.dk)

Jesper
Jesper
Svar til  Peter
2023-09-21 08:46

😀

Kristian E. Jensen
Kristian E. Jensen
Svar til  Jesper
2023-09-22 14:30

Det er sigende, at forfatterende ikke har svaret på dit spørgsmål. De urealistiske afkast kan også være et udtryk for at man ikke bruger separate data til træning og test.