Spring til hovedindhold

Hvad er en aldersopsparing?

Når du skal spare op til pension, er aldersopsparingen en af de kontotyper, du kan vælge at gøre det på. En af fordelene er, at du kan få hele opsparingen udbetalt på én gang.Kort fortalt:

  • På en aldersopsparing kan du indbetale enten 9.100 kr. eller 58.900 kr. om året i 2024. Det kommer bl.a. an på, hvor lang tid der er til din folkepensionsalder.

  • Du får ikke skattefradrag for dine indbetalinger. Til gengæld betaler du ikke skat ved udbetaling.

  • Aldersopsparingen udbetales som udgangspunkt på én gang og kan kun oprettes hos os som en privat ordning.Hvor mange penge må jeg indbetale på en aldersopsparing?

Du må indbetale op til 9.100 kr. om året på en aldersopsparing, som er indbetalingsgrænsen i 2024. Du må indbetale hele beløbet på én gang eller i mindre beløb i løbet af året. Har du flere aldersopsparinger, må den samlede indbetaling på tværs af ordningerne ikke overstige den årlige beløbsgrænse. Det gælder også, hvis du har ordninger uden for Nordnet.

Når du har 7 år til din folkepensionsalder, kan du have mulighed for at indbetale et højere beløb på 58.900 kr. om året i 2024.

NordnetAcademy bulb Om højere beløb

Før du kan indbetale det høje beløb til en aldersopsparing, skal du være opmærksom på, om du lever op til en række kriterier. Der er nemlig undtagelser, fx hvis du har startet udbetaling af en ratepension eller en livsvarig pension (livrente). Se mere her


Academy - Hvad er en aldersopsparing
Opret aldersopsparing


Hvad betaler jeg i skat?

Når du sparer op til pension via en aldersopsparing, betaler du skat af afkastet hvert år. Du beskattes med 15,3% – det man kalder PAL-skat – som er ens for alle pensionstyper.

Du får ikke fradrag for indbetalingerne i din skattepligtige indkomst. Det betyder til gengæld, at du ikke skal betale skat, når aldersopsparingen bliver udbetalt. Det er det modsatte af en ratepension, hvor du får fradrag for indbetalinger, men betaler skat ved udbetaling.


NordnetAcademy bulb Husk også aktiesparekontoen

De penge, du indbetaler på en pensionsordning, er bundet, indtil du skal på pension. Vil du spare op i det, man kalder “frie midler” ved siden af – altså penge, du frit kan udbetale fra kontoen igen – kan du overveje at oprette en aktiesparekonto.

På aktiesparekontoen betaler du fx også en lav skat af dit afkast på 17% hvert år mod de 15,3% på en pensionskonto.


Hvordan får jeg en aldersopsparing udbetalt?

Hos os udbetales pengene på aldersopsparingen som udgangspunkt på én gang. Her adskiller den sig altså fra både vores ratepension og kommende livrente, hvor du får løbende udbetalinger. 

Du kan dog vælge at få en eller flere deludbetalinger fra din aldersopsparing, som koster et gebyr hos os. Har du fået en delvis udbetaling, har du fortsat mulighed for at blive ved med at indbetale på ordningen.

Hvornår du kan få din aldersopsparing udbetalt afhænger som udgangspunk af, hvornår den er oprettet, og hvad din pensionsudbetalingsalder er. Den skal senest udbetales den 1. i den måned, du fylder 80 år.

Vælger du at få en aldersopsparing udbetalt før tid, tager vi et gebyr, og du betaler en afgift på 20% til staten.

NordnetAcademy bulb Det er ikke altid optimalt at få udbetalt sin aldersopsparing så tidligt som muligt. Se, hvad du bør overveje, inden du får din aldersopsparing udbetalt her: Derfor skal du ikke hæve din aldersopsparing for tidligt


Investering af aldersopsparing

Du kan investere din aldersopsparing i aktier, obligationer, investeringsforeninger, fonde, ETF’er og certifikater på vores platform. Der er derfor mange muligheder for at få din pensionsopsparing til at arbejde for dig. Der er dog også nogle regler, der bl.a. sætter begrænsninger for, hvor stor en del af opsparingen, du må investere i én udsteder. Det kan du læse om her: Hvordan investerer jeg min pension selv?

Se også: Aldersopsparing til mindreårige – Sådan kan du sende dine børn lidt tidligere på pension

Opret aldersopsparing


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Få mere ud af din pension.Opret en konto