Spring til hovedindhold

C25-regnskaber: Coloplast og Ørsted har historisk været særligt farlige regnskabsaktier

Hvilke C25-selskabers aktiekurser har historisk været farlige omkring regnskabsaflæggelserne? Vi er dykket ned i syv års data for at se, hvordan regnskaberne påvirker de største, danske selskabers aktiekurs.

Der er nærmest garanti for større kursudsving og artige kursbevægelser, når de største danske C25-selskaber aflægger deres kvartalstal. Vi har forsøgt at kortlægge de mest bemærkelsesværdige selskabers reaktionsmønstre og inddelt selskaberne i forskelle grupper alt efter, hvor der er flest lighedspunkter.

Vores vurdering er det, som vi kan observere, og skal ikke tages som udtryk for den eneste sandhed. Vi har observeret C25-selskaber med minimum 30 kvartalsdata (mere end seneste 7 år) og bevægelser henholdsvis 20 dage før og 20 dage efter regnskabsaflæggelse. Her er illustrationer af langt hovedparten af OMX C25-selskabernes udvikling umiddelbart før og efter et kvartalsregnskab.

Vores observationer viser, at:

Coloplast, Ørsted og Jyske Bank har historisk været ”farlige” regnskabsaktier

Figur 1: Udvikling i Coloplast, Ørsted og Jyske Bank

Coloplast har de seneste år skuffet mere, end de har overrasket positivt. Det takserer investorerne ofte til et kursfald. Kombinationen af høj prisfastsættelse og mindre end fremragende regnskabstal er en dårlig cocktail.

Ørsted kommer desværre også ind i denne gruppe. Udviklingen i Ørsted er driftsbaseret, som kan være svær at afkode for analytikere på regnskabsdagen.

Forventningerne til Jyske Bank bliver ofte bygget op for så at blive brudt ned efter regnskabet. Historisk har Jyske Bank keret sig for lidt om investorerne, og det er tydeligt kommet til udtryk i kursudviklingen efterfølgende.

Stor usikkerhed om kortsigtet kursudvikling

Fællesnævneren for denne gruppe er, at aktierne falder mere, end de stiger efter regnskaberne og akkumuleret over tid. Demant er højt vurderet. GN Store Nord har langsigtet leveret ujævnt og skuffelser koster. Både på aktiekursen kortsigtet og på renommé.

Genmab har i sin tid som overvejende biotekselskab skabt de største overskrifter mellem regnskaber, og uden væsentlige nyheder har selskabet tidligere vist en sivende tendens på regnskabet. NKT har før de blev ‘rigtig grønne’ haft en tendens til at falde mere, end aktien er steget.

Novo Nordisk, Danske Bank og Royal Unibrew falder lidt mere end de stiger.

Figur 2: Udvikling i Novo Nordisk, Danske Bank og Royal Unibrew

Der er tårnhøje forventninger til Novo Nordisk, og samtidig er selskabet det danske selskab, som suverænt har den største bevågenhed og bredeste analytikerdækning. Når Novo Nordisk falder mere, end den stiger efter regnskaber, skyldes det ofte netop de forventninger, som bliver bygget op før vores estimatperiode med stigende kurser (20 dage før).

Danske Bank har historisk været en aktie, som har leveret nogenlunde som forventet. ‘Som forventet’ bliver oftest takseret til lidt ned i aktiekursen i en forventningsstyret verden.

Royal Unibrew har langsigtet leveret uhyre stærkt. Det øger forventningerne, prisfastsættelsen og har betydet en let nedadgående tendens efter offentliggørelse af tal alt i alt.

Normalt med mindre regnskabsdynamit

Figur 3: Udvikling i Bavarian Nordic, Carlsberg, Novozymes, Pandora, Tryg, A.P. Møller Mærsk og Rockwool

Den største gruppe af aktier er selskaber, hvor der er mindre kursdynamit. Gruppen er meget forskelligartet, men alligevel er her selskaber som i en polariseret verden bevæger sig mindre end andre – historisk. Det betyder ikke, at aktierne ikke stiger/falder, men overvejende at udsving er mindre end for andre selskaber.

Tryg er stabil. Bavarian Nordic er blevet mindre binær. Carlsberg handler om det stabile cash flow. Ledelsen i Pandora har fjernet usikkerheden. A. P. Møller Mærsk har været/er gode til guidance. Novozymes leverer indenfor de rammer de selv plejer at udstikke +/- og Rockwool kan efter regnskabsdagen have større udsving, men lander som regel ‘på benene’ i dagen(e) efter.

AMBU med de store kursbevægelser
AMBU er en aktie, som er meget påvirkelig overfor nyheder, og der er nærmest garanti for 3-5 % kursbevægelser. Det gælder dog ikke specielt omkring regnskabsaflæggelser – men generelt og skyldes formentlig kombinationen af høj prisfastsættelse, prædikatet som vækstaktie og modsætningen mellem de privates langsigtede positive holdning og udenlandske short-sælgere.

ISS kan du normalt regne med
ISS kan du regne med. I hvert fald omkring regnskaber – med mindre de smider en bombe, som det skete ved halårsregnskabet i 2023 med den franske nedskrivning.

Nordea falder før og stiger efter
Nordea har for vane at være lidt under pres før regnskabet for siden at levere stabilt med upside og blive belønnet for det. Der er dog ikke tale om store kursudsving.

Positive overraskelser gør mindre godt end skuffelser gør ondt
Underpromise og overdeliver er en god ide på aktiemarkedet. Det er ikke kun absolut set gode eller skuffende regnskaber, som gør udslaget. Det handler ofte om ‘lidt bedre end forventet’ for at gøre investorerne glade.

Alt negativt er ikke altid indregnet
Når selskaber skuffer eller leverer dårligt, er resultatet ofte et større kursfald. Det kan dæmpes, hvis forventningerne er lave, eller hvis aktiekursen er faldet meget. Udtrykket ‘alt negativt er indregnet i aktiekurserne’ er dog en sandhed med mange modifikationer. Skuffende resultater fører ofte til forventninger om nedjusteringer fra analytikere, og det er i et stort omfang netop efterfølgende indtjeningsjusteringer, som bestemmer aktieudviklingen.

Over eller under forventninger bevæger aktier op og ned
Generelt er det en god ide at være opdateret på forventningerne for at kunne afkode den efterfølgende kursudvikling. En opjustering fører ikke per automatik til stigende kurser. Det handler ikke udelukkende om, hvad selskabet selv siger, men hvorvidt det som selskabet melder ud, er som konsensus eller over/under. Hvis konsensus flyttes op, stiger aktiekursen i hovedsagen. Hvis konsensus derimod skal justeres ned, sker det modsatte ofte.

Figur 4: Positive regnskabers påvirkning af afkastet på C25-selskaber
Kilde: Nordnet, Yahoo Finance, MacKinlay, 1997
Anmærkning: Udgangspunkt for afvigelse er indtjening pr. aktie.

Figur 5: Negative regnskabers påvirkning af afkastet C25-selskaber
Kilde: Nordnet, Yahoo Finance, MacKinlay, 1997
Anmærkning: Udgangspunkt for afvigelse er indtjening pr. aktie.

Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer.Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer