Spring til hovedindhold

Pensionsdepot.

Ingen faste gebyrer.

Hos Nordnet kan du spare op til din pension i værdipapirer fra hele verden. Du betaler ingen unødvendige gebyrer, noget som kan betyde mange hundrede tusinder mere i pension til dig. Læs mere om, hvordan du kan spare op hos Nordnet.

Når du har åbnet et aktiedepot hos Nordnet, har du mulighed for at oprette et pensionsdepot. I Nordnet kan du vælge mellem ratepension, aldersopsparing eller kapitalpension. Du kan læse mere om de forskellige pensionsdepoter nedenfor.

Nordnet samarbejder med Pensionsselskabet pension & healthcare services, som også giver dig mulighed for at spare op via en livrente.

 • Gratis at åbne depot.
 • Ingen årlige depotgebyrer.
 • Værdipapirer fra hele verden.
 • Rådgivning og inspiration til dine investeringer.

Her er en oversigt over de værdipapirer, du kan investere i via dit aktiedepot. Se markedspladser for hver kategori nedenfor.

 

Aktier

Danmark
Nasdaq Copenhagen
First North Danmark
Spotlight Stockmarket

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Spotlight Stockmarket
First North Stockholm
Nordic MTF

Norge
Oslo Børs
Oslo Axess
Merkur Market

Finland
Nasdaq Helsinki
First North Finland

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
Nasdaq
New York Stock Exchange
OTC Markets - limited selection

Canada
Toronto Stock Exchange
Toronto Venture Exchange

England
London Stock Exchange – limited selection

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

Obligationer

Danmark
Nasdaq Copenhagen
First North Danmark

Sverige
Nasdaq Stockholm
Spotlight Stockmarket
First North Sverige

Norge
Oslo Børs

Finland
Nasdaq Helsinki
First North Finland

Strukturerede produkter

Danmark
OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Nasdaq NSDX
Nordic MTF

Norge
Oslo Børs

Finland
Nasdaq Helsinki

Konvertible obligationer

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market
Spotlight Stockmarket
First North Sverige


*Unoterede nordiske aktier, der er registreret i et af de nordiske værdipapircentre (CSD) Euroclear Sweden (tidligere VPC), Euroclear Finland, VP Securities og Norwegian Securities Depository (VPS).

Danske investeringsforeninger

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Alternative investeringsfonde

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Sverige
Nasdaq Stockholm
Nordic Growth Market

Børshandlede fonde (ETF'er)

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Sverige
Nasdaq Stockholm

Norge
Oslo Børs

Finland
Nasdaq Helsinki

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange (enbart säljorder)
Nasdaq (Kun salgsordrer)

Canada
Toronto Stock Exchange (Kun salgsordrer)

Belgien
NYSE Euronext – Euronext Brussels

Frankrike
NYSE Euronext – Euronext Paris

Portugal
NYSE Euronext – Euronext Lisbon

Nederländerna
NYSE Euronext – Euronext Amsterdam

ETP'er

Danmark
First North Danmark
Nordic MTF

Sverige
First North Sverige
Nordic MTF

Norge
Oslo Børs
Nordic MTF

Finland
First North Finland
Nordic MTF

Tyskland
Xetra - limited selection

USA
New York Stock Exchange
Nasdaq

Canada
Toronto Stock Exchange

Derivater

Danmark
Nasdaq Copenhagen

Sverige
Nasdaq Stockholm

Norge
Nasdaq Stockholm

Tyskland
Eurex – limited selection (appendix 1)

Optioner

Sverige
Nasdaq Stockholm

Norge
Nasdaq Stockholm

Fonde

Alle tilgængelige fonde på Nordnets platform
Alle fonde noteret på Nasdaq Copenhagen
Ratepension.

Skattefradrag nu og udbetalinger i rater.

Når du sparer op på en ratepension, kan du trække indbetalinger fra op til topskatten. Det betyder, at fradragsværdien kan blive op til 52,06 % (2020). Samtidig giver ratepension mulighed for at fratrække et større årligt beløb. Det maksimale fradrag, og dermed også maksimale indbetaling til ratepension, udgør 59.200 kroner (2022).

Du kan som udgangspunkt have to ratepensioner - en privat ratepension, og en ratepension via arbejdsgiver, du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 59.200 kroner (64.347 kroner for arbejdsgiverordning inkl. arbejdsmarkedsbidrag), hvis du anvender begge opsparingsformer.

Indbetales der til en ratepensionsordning et andet sted end Nordnet, så indgår indbetalingen i den samlede årlige maksimale indbetaling. Du skal være opmærksom på,
at indbetaling til en arbejdsgiverordning går forud for indbetaling til en privat ordning, medmindre andet aftales.

Udbetalingen kan tidligst begynde, når du er mellem 60 og 63 år. Men helt præcis hvornår du kan begynde at få udbetalt din ratepension, afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din ratepension er oprettet.

Normalt udbetales ratepensionen på årsbasis, men du kan også vælge at få udbetalt den i rater hvert kvartal, halvårligt eller hver måned.

Vær opmærksom på, at der ikke kan startes udbetaling i samme år, der sker indbetaling, og at der fremover heller ikke må indbetales på ordningen.

Normalt udbetales pensionen på årsbasis, men du kan også vælge at få udbetalt den i rater hvert kvartal, halvårlig eller hver måned.

- Vælger du udbetaling hvert kvartal, sker udbetalinger pr. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

- Vælger du udbetaling halvårlig sker udbetaling pr. 1/1 og 1/7.

- Vælger du årlig udbetaling, kan du frit vælge udbetalingsmåned.

Udfyld og underskriv blanketten: Anmodning om udbetaling af ratepensionPDF. Blanketten skal være Nordnet i hænde 3 måneder før første udbetaling.

Ved hver udbetaling betales indkomstskat af bruttobeløbet, som Nordnet indberetter og afregner til SKAT.

Vi skal derfor have oplyst, hvilket skattekort – bikort, hovedkort eller andet – der skal benyttes til at beregne skattetrækket ved udbetalingerne. Vi anvender bikort, hvis ikke vi får anden besked.

Er du ikke skattepligtig i Danmark, skal vi modtage dokumentation fra SKAT.

Før hver udbetaling skal udbetalingsbeløb stå kontant på depotet. Værdipapirer skal sælges senest 14 dage før hver udbetaling.

Du kan som selvstændig åbne en pensionsordning på samme vilkår som alle andre. Oprettes pensionsordningen i Nordnet eller i en anden bank, så er det ikke længere muligt at få fradrag for op til 30 % af virksomhedens overskud.

Efter første udbetaling er sket, er der mulighed for at ændre følgende:

- Forlænge udbetalingsperioden.

- Ændre udbetalingsfrekvens i nogle situationer – kontakt Kundeservice/Pensionsafdelingen.

Eventuelle ændringer har først virkning fra nyt kalenderår.

Hvis du ønsker en ændring, skal du skriftligt orientere Nordnet senest ved udgangen af november måned, og ændringen vil gælde fra den 1/1.

Nordnet tager ikke noget for at tage imod pensionsordningen. Det beløb, som bliver overført fra dit nuværende pensionsinstitut, vil derfor også være til rådighed i pensionsordningen hos Nordnet. Bemærk dog, at pensionsinstituttet som regel tager et gebyr for at flytte en pensionsordning ud.

Hvis du vil vide, hvor meget dit nuværende pensionsinstitut forlanger for en overførsel, bør du kontakte dem, inden du anmoder om at flytte din pensionsordning.

Kontakt os på 70 20 66 85, hverdage mellem 09.00 og 17.00.

Kapitalpension.

Få alt udbetalt, når du går i pension.

Ved udbetaling af din pension skal du betale en afgift til staten på 40 % af opsparingens værdi, dog 25 % af værdien per 31.12.1979.

Fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret. Du kan dog stadig købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, og du kan overføre dine opsparinger til Nordnet.

Vil du begynde at spare op til pension, bør du i stedet overveje en aldersopsparing. Det er en kontoform, som har visse ligheder, når det gælder udbetaling, men som ikke giver mulighed for skattefradrag.

Hvis LD-midlerne er overført før 14. august 2012, konverteres den på lige fod med øvrig kapitalpensionssaldo. Er midlerne indbetalt senere, er det ikke muligt.
Hos Nordnet kan du enten indbetale midler til en ratepension eller en aldersopsparing.
Ja, ud over opnået pensionsalder, kan din alderspension blive udbetalt skattefrit ved invaliditet, livstruende sygdom eller død.

Ja, det kan man godt, mod 20% i afgift til staten.

Ja, aldersopsparing giver samme modregning som kapitalpension.

Aldersopsparing.

Alt udbetalt på én gang, og kun 15,3% i afkastskat.

Aldersopsparing er et pensionsprodukt, der kan udbetales på én gang. På den måde kan du selv vælge, hvordan din opsparing skal bruges, og det kan give dig en større frihed. Fordelen ved at spare op i en aldersopsparing er, at du kun betaler 15,3 % i afkastskat.

Erstatter kapitalpension.

Aldersopsparingen afløser kapitalpensionen. Du beholder den kapitalpension, du allerede har opsparet, men du kan ikke længere indbetale til din kapitalpension med fradragsret fra 1. januar 2013.

Fordele ved aldersopsparing.

 • Den kan udbetales fra den dag, du når din pensionsalder – og 20 år frem. Og du kan fortsætte med at indbetale – selv om du har fået en udbetaling.
 • Afkastet på din aldersopsparing bliver pt. kun beskattet med 15,3 % årligt.
 • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke har fradrag for indbetalingerne. Og din aldersopsparing bliver ikke modregnet i folkepensionen.

Du kan altid indbetale 5.500 kr. pr. år. (2022)

Du kan indbetale 54.200 kr. fra det 5. indkomstår, før det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være årsager til, at du ikke kan foretage denne indbetaling, nemlig hvis du fra og med det 10. indkomstår før det indkomstår, hvor du opnår folkepensionsalderen, eller fra 01.04.2018 eller senere, har:

 • påbegyndt udbetaling af pensioner med løbende udbetalinger, rate eller iht. Pensionsvilkårene
 • fået en afgiftspligtig udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension, eller indeksordning før det 67. år
 • foretager dispositioner over en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension eller indeksordning før det 67. år

Hvis der indbetales mere end 5.500 kr., skal der betales 20 % af det beløb, der overstiger 5.500 kr., i det indkomstår, der følger efter indkomståret, hvor udbetalingen af pensionsordningen er påbegyndt, eller hvor den afgiftspligtige disposition er sket. Nordnet modtager kun beløb op til årets maksimum.

Ja, ud over opnået pensionsalder, kan din alderspension blive udbetalt skattefrit ved invaliditet, livstruende sygdom eller død.

Ja, det kan man godt, mod 20% i afgift til staten.

Ja, aldersopsparing giver samme modregning som kapitalpension.

Livrente.

Opsparing og forsikring på én gang.

I samarbejde med Pensionsselskabet pension & healthcare servicesåbner i nyt vindue tilbyder Nordnet, at du kan oprette en livrente. Livrente er en kombination af et forsikringsprodukt og en opsparing, og du kan vælge mellem en ophørende eller en livsvarig udbetaling. En ophørende livrente skal udbetales i minimum 10 år, og en livsvarig livrente udbetales, så længe du lever. Livrenter oprettet via PensionsSelskabet er altid reservesikret. Det betyder, at hvis du skulle dø i opsparingsperioden, vil opsparingen gå til dine pårørende.

Der er ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale på en livrente, hvis du indbetaler via din arbejdsgiver - og du får fuld bortseelsesret for din indbetaling. Indbetaler du privat til livsvarig livrente, vil du kunne indbetale op til 51.500 kr. i 2019 (opfyldningsfradraget) og få fuldt fradrag i indbetalingsåret. Der er ingen grænse for, hvornår du senest kan oprette en livrente. Det gælder både hvis livrenten er livsvarig eller ophørende.

En livrente er en pension, der typisk udbetales til dig, lige så længe du lever, men den kan også udbetales i en kortere periode. Med en livsvarig livrente behøver du f.eks. ikke at bekymre dig om, at du løber tør for penge, når du går på pension.

Livsvarig livrente via din arbejdsgiver: Der er ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale på en livrente, hvis du indbetaler via din arbejdsgiver - og du får fuld bortseelsesret for din indbetaling.

Livsvarig livrente privat: Indbetaler du privat til livsvarig livrente, vil du kunne indbetale op til 51.500 kr. i 2019 (opfyldningsfradraget) og få fuldt fradrag i indbetalingsåret. Hvis du ønsker at indbetale mere end 51.500 kr., skal du indbetale i mindst 10 år eller trække indbetalingen fra over flere år via opfyldningsfradraget.

Der er ingen grænse for, hvornår du senest kan oprette en livrente. Det gælder både hvis livrenten er livsvarig eller ophørende.

Livrenten kan laves med en ophørende eller en livsvarig udbetaling. En ophørende livrente skal udbetales i minimum 10 år, og en livsvarig livrente udbetales, så længe du lever. Når du starter udbetaling af din livrente, kan du vælge udbetaling med eller uden garanti. En garanti på livrenten vil sikre, at der minimum sker udbetaling i et vis antal år mod, at du får en mindre pension udbetalt, end hvis den er uden en garanti for udbetaling.

Livrenter oprettet via PensionsSelskabet er altid reservesikret. Det betyder, at hvis du skulle dø i opsparingsperioden, vil opsparingen gå til dine pårørende. Livrenter kan godt være oprettet uden reservesikring – dette ses ofte i pensionskasser. Med en livrente uden reservesikring, vil opsparingen gå til fællesskabet.

Udbetalingen kan tidligst begynde, når du er mellem 60 og 63 år. Men helt præcis hvornår du kan begynde at få udbetalt din ophørende livrentepension, afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din livrentepension er oprettet.

Udbetalingen fra en livrente er skattepligtig indkomst, men du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag (8 %) af udbetalingen, ligesom du ikke skal betale formueskat af indestående.

Vigtig info om de forskellige pensionsformer.

Tre forskellige pensionsformer


Ratepension

Aldersopsparing

Kapitalpension

Indbetalingsloft 2022

59.200

Se indbetalingsgrænser her

Det er ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension

Fradrag

Fuld fradragsret

Ingen fradragsret

Ingen fradragsret

Beskatning af rente og afkast

15,3 %

15,3 %

15,3 %

Udbetalingsform

Løbende udbetaling

Engangsudbetaling

Engangsudbetaling

Beskatning ved udbetaling

i tide

Ratepension udbetales mod indkomstbeskatning

(37 % - 51,95 %)

Aldersopsparing udbetales i tide uden afgift til staten

Kapitalpension udbetales i tide mod 40 % i afgift til staten

Beskatning ved udbetaling

i utide

Ratepension udbetales i utide mod 60 % i afgift til staten

Aldersopsparing udbetales i utide mod 20 % afgift til staten

Kapitalpension udbetales i utide mod 52 % i afgift til staten

Aldersopsparing og Kapitalpension.

 • Oprettet før 1. maj 2007 og hvor adgang til udbetaling ved det 60. år er bevaret.
  Depotets indestående kan tidligst udbetales, når du er fyldt 60 år og skal senest udbetales 20 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen.
 • Oprettet den 1. maj 2007 frem til 31. december 2017.
  Depotets indestående kan tidligst udbetales, når du når pensionsudbetalingsalderen og senest 20 år herefter. Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen. Er du født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960, er pensionsudbetalingsalderen dog, som det fremgår af nedenstående skema.
 • Oprettet den 1. januar 2018 eller senere.
  Depotets indestående kan tidligst udbetales, når du når pensionsudbetalingsalderen og senest 20 år herefter. Pensionsudbetalingsalderen er 3 år før folkepensionsalderen.


Ratepension.

 • Oprettet før 1. maj 2007 og hvor adgang til udbetaling ved det 60. år er bevaret.
  Raterne skal udbetales over mindst ti år og kan tidligst starte, når du er fyldt 60 år. Rateudbetalingen skal senest slutte i kalenderåret 30 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen. Din pensionsudbetalingsalder fremgår af nedenstående tabel.
 • Oprettet den 1. maj 2007 og frem til 31. december 2017.
  Raterne skal udbetales over mindst 10 år og kan tidligst starte, når du når pensions­udbetalingsalderen. Rateudbetalingen skal senest slutte i kalenderåret 30 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen. Din pensionsudbetalingsalder er 5 år før folkepensionsalderen. Er du født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960, er pensionsudbetalingsalderen dog, som det fremgår af nedenstående tabel.
 • Oprettet den 1. januar 2018 eller senere.
  Raterne skal udbetales over mindst 10 år og kan tidligst starte, når du når pensionsudbetalingsalderen. Rateudbetalingen skal senest slutte i kalenderåret 30 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen. Din pensionsudbetalingsalder er 3 år før folkepensionsalderen. Er du født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960, er pensionsudbetalingsalderen dog, som det fremgår af nedenstående tabel.

Se hvornår din pension kan udbetales fra

Hvis du er født:

Pension oprettet inden 1. maj 2007

Pension oprettet fra 1. maj 2007 til og med 31. december 2017


Pension oprettet efter 1. januar 2018

Før 1. januar 1959

60 år

60 år


60 år

Mellem 1. januar 1959 og 30. juni 1959

60 år

60 ½ år


60 ½ år

Mellem 1. juli 1959 og 31. december 1959

60 år

61 år


61 år

Mellem 1. januar 1960 og 30. juni 1960

60 år

61 ½ år


61 ½ år

Mellem 1. juli 1960 og 31. december 1962

60 år

62 år


64 år

Efter 31. december 1962 til 31. december 1966

60 år

63 år


65 år

1. januar 1967 og senere

60 år

63 år


65 år


Pensionsudbetalingsalder hvis du er født efter den 31.12.1966 ændres ved lov.

Hvilke pensionsformer tilbyder Nordnet?
Vi tilbyder opsparing i ratepension, kapitalpension og aldersopsparing. Alle depottyper tilbydes som privat- eller arbejdsgiverordninger. I samarbejde med PensionsSelskabet tilbyder Nordnet pensionsopsparing via en livrente.

Bemærk: fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret. Du kan dog stadig købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, og du kan overføre dine opsparinger til Nordnet.

Hvor langt tid tager det at få overført min pensionsordning til Nordnet?
Det er aftalt i branchen, at en overførsel maksimalt må tage 8 uger, men typisk tager det mellem 6-8 uger, uanset om midlerne står som likvider eller værdipapirer. I perioden omkring årsskiftet kan det dog tage mere end 8 uger, da de danske pengeinstitutter har en spærreperiode for overførsler.

Skal jeg selv indberette, hvad der er indbetalt på min pensionsordning via min arbejdsgiver?
Du kan vælge at selvangive dine indbetalinger og derved udnytte fradraget med det samme. Ved udgangen af året vil Nordnet indberette samtlige indbetalinger til SKAT.

Skal jeg selv indberette, hvad der er indbetalt på min private pensionsordning?Du kan vælge at selvangive dine indbetalinger og derved udnytte fradraget med det samme. Ved udgangen af året vil Nordnet indberette samtlige indbetalinger til SKAT.

Hvad koster det at flytte en pensionsordning til Nordnet?
Nordnet tager ikke noget for at tage imod pensionsordningen. Det beløb, som bliver overført fra dit nuværende pensionsinstitut, vil derfor også være til rådighed i pensionsordningen hos Nordnet.

Bemærk dog, at pensionsinstituttet som regel tager et gebyr for at flytte en pensionsordning ud.

Hvis du vil vide, hvor meget dit nuværende pensionsinstitut forlanger for en overførsel, bør du kontakte dem, inden du anmoder om at flytte din pensionsordning.

Kan jeg selv indbetale på en arbejdsgiverpensionsordning?
Nej, der kan kun indbetales via arbejdsgiveren. Indbetalingen er friholdt for beskatning og arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og bliver afregnet af Nordnet.

Kan jeg som selvstændig erhvervsdrivende åbne en pensionsordning hos Nordnet?
Du kan som selvstændig åbne en pensionsordning på samme vilkår som alle andre. Oprettes pensionsordningen i Nordnet eller i en anden bank, så er det ikke længere muligt at få fradrag for op til 30 % af virksomhedens overskud.

Kan min arbejdsgiver indbetale på min private pensionsordning?
Nej, der kan kun indbetales private penge på private pensionsordninger, da indbetalingen skal være af beskattede midler for at kunne opnå fradrag.

Er der begrænsninger for, hvordan jeg må investere på mit pensionsdepot?
Ja, du må højst handle for 20 % af de samlede midler på dit pensionsdepot (kapitalpension, ratepension og aldersopsparing) i aktier og obligationer udstedt af et og samme selskab. For certifikater er grænsen 5 % per emittent/udsteder og maksimalt 20 % samlet set i certifikater for din samlede pensionsopsparing i Nordnet. Du må dog investere for hele det årlige opfyldningsfradrag i et og samme værdipapir fra samme selskab. Opfyldningsfradraget, som fastsættes af myndighederne hvert år, er 50.400 kr. (2018). Din samlede investering i certifikater må dog aldrig overstige 20 % af din samlede pensionsopsparing i Nordnet på investeringstidspunktet.

Eksempel på ovennævnte:
Depotværdi på pensionsdepot DKK 140.000, og dermed er 20 % af pensionsdepot = DKK 20.000. Dog kan du investere for et beløb, som svarer til opfyldningsfradraget, selvom det overstiger 20 %.

 • I selskab A kan investeres DKK 50.400
 • I selskab B kan investeres DKK 50.400
 • I selskab C kan investeres DKK 39.200

  Bemærk, at reglen om 20 % i et værdipapir ikke gælder for danske investeringsforeninger og øvrige fonde med UCITS godkendelse.

Har Nordnet de samme investeringsforeninger som mit nuværende pensionsinstitut?
Med samtlige danske investeringsforeninger og mere end 200 fonde på hylderne, er der en god chance for, at vi kan tilbyde de foreninger og fonde, du i dag sparer op i - eller at vi har et mindst lige så godt alternativ.

Se danske investeringsforeninger hos Nordnet
Se internationale fonde hos Nordnet
Se ETF'er - børshandlede fonde hos Nordnet

Hvad kan jeg investere min pensionsopsparing i, hos Nordnet?
Hos Nordnet kan du investere din pensionsopsparing i

 • Danske og udenlandske aktier
 • Danske investeringsforeninger
 • Obligationer
 • Fonde
 • ETF'er der har UCITS-godkendelse/markedsføringstilladelse i Danmark
 • Certifikater

Du kan læse mere om dine muligheder her.

Hvad er 20%-reglen?
20 %-reglen bevirker, at du via dit pensionsdepot maksimalt må investere 20 % i ét værdipapir. Udgør din beholdning mindre end 252.000 DKK, må du maks. investere 50.400 DKK i værdipapirer udstedt af ét selskab. Er din beholdning større end 252.000 DKK, må værdien af værdipapirer udstedt af ét selskab maks. udgøre 20 % af de samlede midler i samme institut.

Følgende værdipapirer er dog undtaget 20 %-reglen:

 • Investeringsforeningsandele udstedt af investeringsforeninger og specialforeninger, der omfattes af lov om investeringsforeninger.
 • Fonde med UCITS godkendelse.
 • Certifikater – hvor du maksimalt må investere 5 % i certifikater fra samme emittent/udsteder via dit pensionsdepot og samlet set maksimalt 20 % af værdien af din pensionsopsparing hos Nordnet i certifikater.

Kan jeg investere i tegningsretter fra mit pensionsdepot?
Ja, du har mulighed for at investere i tegningsretter fra dit pensionsdepot.

Du skal dog være opmærksom på, at du kun har mulighed for at udnytte tegningsretter, som du har fået tildelt fordi, du har moderaktien i din portefølje.

Lovgivningen vedrørende investering i tegningsretter fra pensionsdepoter er tvetydig. Vi har derfor valgt i forbindelse med pensionsdepoter kun at tilbyde investering i tegningsretter, hvor moderaktien indgår i beholdningen.

Kan jeg investere i certifikater på mit pensionsdepot?
Ja, men der er særlige regler, du skal være opmærksom på, inden du investerer i certifikater på et pensionsdepot:

 • Du må højst investere 20 % af pensionsdepotets værdi i certifikater.
 • Du må maksimalt investere 5 % af pensionsdepotets værdi i certifikater fra samme udsteder/emittent.
 • Der er ingen grænse for, hvor høj gearing, der må være i de certifikater, som du investerer din pensionsopsparing i.
 • Certifikater passer ikke til alle investorer, og risikoen øges, jo større gearing produktet har. Det er vigtigt, at du læser og gennemgår alle risiciene, vilkår og egenskaber, inden du investerer.

Inden du handler med certifikater for første gang, skal du foretage en hensigtsmæssighedsvurdering. Formålet med den er at forhindre, at du investerer i finansielle instrumenter, som du ikke forstår.

Læs mere om risikoen ved gearede produkter her.

Passer certifikater til alle pensionsinvestorer?
Nej. Handel med certifikater er ikke egnet for alle investorer. Produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risici og kan både øge og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får hele den investerede kapital tilbage. Med et gearet produkt er der stor risiko for, at du taber hele den investerede kapital.

Det er vigtigt, at du ved investeringer i disse produkter sætter dig ind i, hvordan udstederen finansierer produkterne. Vær opmærksom på, at det fra tid til anden kan være svært eller umuligt at købe eller sælge disse værdipapirer, hvilket kaldes likviditetsrisiko. Det kan f.eks. være, når det underliggende aktiv kan være svær at prissætte ved kraftige kursudsving på markedet eller nedbrud, der forstyrrer handlen. Bemærk, at der findes valutarisiko i de produkter, hvor det underliggende aktiv handles i en anden valuta.

Ved investering i disse produkter har du en markedsrisiko, der betyder, at hvis de underliggende aktiver bevæger sig i ”den forkerte retning” kan din investering hurtigt miste værdi eller endda blive værdiløs. Jo højere gearing, jo højere er risikoen. Som investor er du ansvarlig for at undersøge samtlige risikofaktorer, der er forbundet med produkterne, hvilket der oplyses om i basisprospektet og endelige vilkår på udsteders hjemmeside.

Hvad er 5 %-reglen for certifikater?
5 %-reglen betyder, at du via dit pensionsdepot maksimalt må investere 5 % i certifikater fra samme emittent/udsteder. Og desuden er handel med certifikater via pensionsdepoter omfattet af en 20 %-regel, som betyder, at du højst må investere 20 % af pensionsdepotets samlede værdi i certifikater.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.