Spring til hovedindhold

Pensionsdepot.

Ingen faste gebyrer.


Hos Nordnet kan du spare op til din pension i værdipapirer fra hele verden. Du betaler ingen unødvendige gebyrer, noget som kan betyde mange hundrede tusinder mere i pension til dig. Læs mere om, hvordan du kan spare op hos Nordnet.

Når du har åbnet et aktiedepot hos Nordnet, har du mulighed for at oprette et pensionsdepot. I Nordnet kan du vælge mellem ratepension, aldersopsparing eller kapitalpension. Du kan læse mere om de forskellige pensionsdepoter nedenfor.

Nordnet samarbejder med Pensionsselskabet pension & healthcare services, som også giver dig mulighed for at spare op via en livrente.


 • Gratis at åbne depot.

 • Ingen årlige depotgebyrer.

 • Værdipapirer fra hele verden.

 • Inspiration til dine investeringer.

Ratepension – privat.

Få fradrag på din pension via egne indbetalinger fra din private konto.

Med en privat ratepension, sparer du op til livet som pensionist ved selv at foretage indbetalinger til din pension. Du kan investere din opsparing i en lang række forskellige værdipapirer, ETF’er, investeringsfonde og meget mere. Opsparingen kan du få udbetalt i rater over 10-30 år når du har ret til at starte udbetaling af din pension.

Indbetalingerne på en ratepension er fradragsberettiget op til de 60.900 kr., som du må indbetale på en privat ratepension i år 2023. Indbetales der til andre ratepensioner i Nordnet eller en ratepensionsordning et andet sted end Nordnet, så indgår indbetalingen i den samlede årlige maksimale indbetaling. Du skal være opmærksom på, at indbetaling til en arbejdsgiverordning går forud for indbetaling til en privat ordning, medmindre andet aftales.

Opret ratepension - privat

Ratepension – arbejdsgiver.

Få fradrag på din pension via egne indbetalinger fra din arbejdsgiver.

Med en arbejdsgiveradministreret ratepension, sparer du op til livet som pensionist gennem din nuværende arbejdsgivers indbetalinger til din pension. Det er ikke tilladt, at du foretager indbetalinger til en ratepension, arbejdsgiverordning selv. Dette skal ske via din arbejdsgiver.
Indbetaler du din pension gennem dit anpartsselskab eller aktieselskab, skal indbetalingerne ske til en ratepension, arbejdsgiverordning.

Du kan investere din opsparing i en lang række forskellige værdipapirer, ETF’er, investeringsfonde og meget mere. Opsparingen kan du få udbetalt i rater over 10-30 år når du har ret til at starte udbetaling af din pension.

Indbetalingerne på en ratepension er fradragsberettiget op til de 60.900 eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag (66.195 inkl. arbejdsmarkedsbidrag) som din arbejdsgiver må indbetale på en arbejdsgiveradministreret ratepension i år 2023. Indbetales der til andre ratepensioner i Nordnet eller en ratepensionsordning et andet sted end Nordnet, så indgår indbetalingen i den samlede årlige maksimale indbetaling. Du skal være opmærksom på, at indbetaling til en arbejdsgiverordning går forud for indbetaling til en privat ordning, medmindre andet aftales.

Aldersopsparing.

Alt udbetalt på én gang, og kun 15,3% i afkastskat.

Aldersopsparing er et pensionsprodukt, der kan udbetales i større beløb ad en eller flere omgange. På den måde kan du selv vælge, hvordan din opsparing skal bruges, og det kan give dig en større frihed. Fordelen ved at spare op i en aldersopsparing er, at du kun betaler 15,3 % i afkastskat.

Bemærk, at der er indbetalingsgrænser på en aldersopsparing, og at det kun er dig selv, der kan indbetale på en privat aldersopsparing.

Aldersopsparingen har afløst kapitalpensionen, men hvis du allerede har en kapitalpension, kan du også godt have en aldersopsparing.

Fordele ved aldersopsparing.

 • Den kan udbetales fra den dag, du når din pensionsalder – og 20 år frem. Og du kan fortsætte med at indbetale – selv om du har fået en udbetaling.

 • Afkastet på din aldersopsparing bliver pt. kun beskattet med 15,3 % årligt.

 • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke har fradrag for indbetalingerne. Og din aldersopsparing bliver ikke modregnet i folkepensionen.


Opret aldersopsparing - privat

Kapitalpension.

Få alt udbetalt, når du går i pension.

Ved udbetaling af din pension skal du betale en afgift til staten på 40 % af opsparingens værdi, dog 25 % af værdien per 31.12.1979.

Fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret. Du kan dog stadig købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, og du kan overføre dine opsparinger til Nordnet.

Vil du begynde at spare op til pension, bør du i stedet overveje en aldersopsparing. Det er en kontoform, som har visse ligheder, når det gælder udbetaling, men som ikke giver mulighed for skattefradrag.

Opret kapitalpension - privat

Livrente.

Opsparing og forsikring på én gang.

I samarbejde med Pensionsselskabet pension & healthcare services tilbyder Nordnet, at du kan oprette en livrente. Livrente er en kombination af et forsikringsprodukt og en opsparing, og du kan vælge mellem en ophørende eller en livsvarig udbetaling. En ophørende livrente skal udbetales i minimum 10 år, og en livsvarig livrente udbetales, så længe du lever. Livrenter oprettet via PensionsSelskabet er altid reservesikret. Det betyder, at hvis du skulle dø i opsparingsperioden, vil opsparingen gå til dine pårørende.

Der er ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale på en livrente, hvis du indbetaler via din arbejdsgiver - og du får fuld bortseelsesret for din indbetaling. Indbetaler du privat til livsvarig livrente, vil du kunne indbetale op til 51.500 kr. i 2019 (opfyldningsfradraget) og få fuldt fradrag i indbetalingsåret. Der er ingen grænse for, hvornår du senest kan oprette en livrente. Det gælder både hvis livrenten er livsvarig eller ophørende.

Vigtig info om de forskellige pensionsformer.

Få overblik over reglerne for de forskellige pensionsformer

Ratepension

Indbetalingsloft 2023: 60.900 kr. (privat). Se alle indbetalingsgrænser her.

Fradrag: Fuld fradragsret

Beskatning af rente og afkast: 15,3 %

Udbetalingsform: Løbende udbetaling

Beskatning ved udbetaling i tide: Ratepension udbetales mod indkomstbeskatning (37 % - 51,95 %)

Beskatning ved udbetaling i utide: Ratepension udbetales i utide mod 60 % i afgift til staten

Aldersopsparing

Indbetalingsloft 2023: 8.800 kr. Du kan undtagelsesvis indbetale 56.900 kr. fra det 7. indkomstår, før det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen

Fradrag: Ingen fradragsret

Beskatning af rente og afkast: 15,3 %

Udbetalingsform: Engangsudbetaling

Beskatning ved udbetaling i tide: Aldersopsparing udbetales i tide uden afgift til staten

Beskatning ved udbetaling i utide: Aldersopsparing udbetales i utide mod 20 % afgift til staten

Kapitalpension

Indbetalingsloft 2023: Det er ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension

Fradrag: Ingen fradragsret

Beskatning af rente og afkast: 15,3 %

Udbetalingsform: Engangsudbetaling

Beskatning ved udbetaling i tide: Kapitalpension udbetales i tide mod 40 % i afgift til staten

Beskatning ved udbetaling i utide: Kapitalpension udbetales i utide mod 52 % i afgift til staten

Udbetaling af pensioner

Aldersopsparing og Kapitalpension.

 • Oprettet før 1. maj 2007 og hvor adgang til udbetaling ved det 60. år er bevaret.
  Depotets indestående kan tidligst udbetales, når du er fyldt 60 år og skal senest udbetales 20 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen.

 • Oprettet den 1. maj 2007 frem til 31. december 2017.
  Depotets indestående kan tidligst udbetales, når du når pensionsudbetalingsalderen og senest 20 år herefter. Pensionsudbetalingsalderen er 5 år før folkepensionsalderen. Er du født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960, er pensionsudbetalingsalderen dog, som det fremgår af nedenstående skema.

 • Oprettet den 1. januar 2018 eller senere.
  Depotets indestående kan tidligst udbetales, når du når pensionsudbetalingsalderen og senest 20 år herefter. Pensionsudbetalingsalderen er 3 år før folkepensionsalderen.

Ratepension.

 • Oprettet før 1. maj 2007 og hvor adgang til udbetaling ved det 60. år er bevaret.
  Raterne skal udbetales over mindst ti år og kan tidligst starte, når du er fyldt 60 år. Rateudbetalingen skal senest slutte i kalenderåret 30 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen. Din pensionsudbetalingsalder fremgår af nedenstående tabel.

 • Oprettet den 1. maj 2007 og frem til 31. december 2017.
  Raterne skal udbetales over mindst 10 år og kan tidligst starte, når du når pensions­udbetalingsalderen. Rateudbetalingen skal senest slutte i kalenderåret 30 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen. Din pensionsudbetalingsalder er 5 år før folkepensionsalderen. Er du født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960, er pensionsudbetalingsalderen dog, som det fremgår af nedenstående tabel.

 • Oprettet den 1. januar 2018 eller senere.
  Raterne skal udbetales over mindst 10 år og kan tidligst starte, når du når pensionsudbetalingsalderen. Rateudbetalingen skal senest slutte i kalenderåret 30 år efter, at du når pensionsudbetalingsalderen. Din pensionsudbetalingsalder er 3 år før folkepensionsalderen. Er du født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960, er pensionsudbetalingsalderen dog, som det fremgår af nedenstående tabel.

Se, hvornår din pension kan udbetales fra

Hvis du er født:
Pension oprettet inden 1. maj 2007
Pension oprettet fra 1. maj 2007 til og med 31. december 2017
Pension oprettet efter 1. januar 2018
Før 1. januar 1959
60 år
60 år
60 år
Mellem 1. januar 1959 og 30. juni 1959
60 år
60 ½ år
60 ½ år
Mellem 1. juli 1959 og 31. december 1959
60 år
61 år
61 år
Mellem 1. januar 1960 og 30. juni 1960
60 år
61 ½ år
61 ½ år
Mellem 1. juli 1960 og 31. december 1962
60 år
62 år
64 år
Efter 31. december 1962 til 31. december 1966
60 år
63 år
65 år
januar 1967 og senere
60 år
63 år
65 år

Pensionsudbetalingsalder hvis du er født efter den 31.12.1966 ændres ved lov.

Spørgsmål og svar om pensionsdepot hos Nordnet

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet, og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.