Spring til hovedindhold

Privat pension.

Giv din pension de bedste forudsætninger.


Skal der være råd til lidt ekstra, når du går på pension? Så er det en god idé at supplere din arbejdsgiverbetalte pensionsordning med en privat pensionsopsparing. Hos Nordnet får du alle forudsætningerne for at øge din pension, og samtidig undgår du, at opsparingen bliver ædt af gebyrer.

Du vælger selv, hvordan du vil investere din pensionsopsparing, vi stiller alle de nødvendige værktøjer til rådighed.

Når du har oprettet et aktiedepot hos Nordnet, har du mulighed for at oprette et pensionsdepot. I Nordnet kan du vælge mellem ratepension, aldersopsparing eller kapitalpension.

Flyt min pension Bliv kunde

Vælg selv dine investeringer.

  • Ingen faste gebyrer.

  • Større frihed.

  • Enkelt at investere.

Ratepension

Når du sparer op på en ratepension, kan du trække indbetalinger fra i topskatten. Det betyder, at fradragsværdien kan blive op til 52,06 % (2020). Udbetalingen af denne pension sker i rater.

Aldersopsparing

Aldersopsparing er et pensionsprodukt, der kan udbetales på én gang. På den måde kan du selv vælge, hvordan din opsparing skal bruges, og du betaler kun 15,3 % i afkastskat. Bemærk at aldersopsparing kun føres som privat ordning hos Nordnet

Kapitalpension

Du kan købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, men fra den 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret.

Hvilken pension skal jeg vælge?

Hvilken form for pensionsopsparing, du bør vælge, afhænger af:

  • Om du skal overføre en nuværende ordning eller begynde at spare op.

  • Hvilke øvrige ordninger du sparer op i.

  • Hvordan du vil have opsparingen udbetalt, når du skal pensioneres.

Ratepension.

Du kan samlet set årligt indbetale op til 59.200 kr. (2022) med skattefradrag. Der trækkes 15,3 % (2022) i årlig pensionsafkastskat. Pensionen udbetales i rater over mindst 10 år, og du betaler almindelig indkomstskat ved udbetaling.

Kapitalpension.

Fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret. Du kan dog stadig købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, og du kan overføre dine opsparinger til Nordnet.

Ved udbetaling af din pension skal du betale en afgift til staten på 40 % af opsparingens værdi, dog 25 % af værdien per 31.12.1979.

Vil du begynde at spare op til pension, bør du i stedet overveje en aldersopsparing. Det er en kontoform, som har visse ligheder, når det gælder udbetaling, har en lavere afkastskat, men som ikke giver mulighed for skattefradrag.

Aldersopsparing.

Du kan altid indbetale 5.500 kr. pr. år for både arbejdsgiver og privattegnede ordninger tilsammen. Og du kan indbetale 54.200 kr. fra det 5. indkomstår, før det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være årsager til, at du ikke kan foretage denne indbetaling, nemlig hvis du fra og med det 10. indkomstår før det indkomstår, hvor du opnår folkepensionsalderen, eller fra 01.04.2018 eller senere, har

  • Påbegyndt udbetaling af pensioner med løbende udbetalinger, rate eller indeksordninger iht. Pensionsvilkårene.

  • Fået en afgiftspligtig udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension, eller indeksordning før det 67. år.

  • Foretager dispositioner over en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension eller indeksordning før det 67. år.

Hvis der indbetales mere en 5.500 kr., skal der betales 20 % af det beløb, der overstiger 5.500 kr., i det indkomstår, der følger efter indkomståret, hvor udbetalingen af pensionsordningen er påbegyndt eller hvor den afgiftspligtige disposition er sket.

Bemærk: Du kan sagtens have flere aldersopsparinger - f.eks. en privat aldersopsparing, og en aldersopsparing via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 5.500/54.200 kr., hvis du anvender begge opsparingsformer

Pensionen udbetales på en gang, og du betaler ingen skat ved udbetaling.

Ofte stillede spørgsmål.