Spring til hovedindhold

Privat pension.

Giv din pension de bedste forudsætninger.

Skal der være råd til lidt ekstra, når du går på pension? Så er det en god idé at supplere din arbejdsgiverbetalte pensionsordning med en privat pensionsopsparing. Hos Nordnet får du alle forudsætningerne for at øge din pension, og samtidig undgår du, at opsparingen bliver ædt af gebyrer.

Du vælger selv, hvordan du vil investere din pensionsopsparing, vi stiller alle de nødvendige værktøjer til rådighed.

Når du har oprettet et aktiedepot hos Nordnet, har du mulighed for at oprette et pensionsdepot. I Nordnet kan du vælge mellem ratepension, aldersopsparing eller kapitalpension.

Vælg selv dine investeringer.

  • Ingen faste gebyrer.
  • Større frihed.
  • Enkelt at investere.

Ratepension

Når du sparer op på en ratepension, kan du trække indbetalinger fra i topskatten. Det betyder, at fradragsværdien kan blive op til 52,06 % (2020). Udbetalingen af denne pension sker i rater.

→ Læs mere om ratepensionåbner i nyt vindue

Aldersopsparing

Aldersopsparing er et pensionsprodukt, der kan udbetales på én gang. På den måde kan du selv vælge, hvordan din opsparing skal bruges, og du betaler pensionsafkastskat., som er 15,3 %.

→ Læs mere om alderspensionåbner i nyt vindue

Kapitalpension

Du kan købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, men fra den 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret.

→ Læs mere om kapitalpensionåbner i nyt vindue

Hvilken pension skal jeg vælge?

Hvilken form for pensionsopsparing, du bør vælge, afhænger af:

  • Om du skal overføre en nuværende ordning eller begynde at spare op.
  • Hvilke øvrige ordninger du sparer op i.
  • Hvordan du vil have opsparingen udbetalt, når du skal pensioneres.

Ratepension.

Du kan samlet set årligt indbetale op til 59.200 kr. (2022) med skattefradrag. Der trækkes 15,3 % (2022) i årlig pensionsafkastskat. Pensionen udbetales i rater over mindst 10 år, og du betaler almindelig indkomstskat ved udbetaling.

Kapitalpension.

Fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret. Du kan dog stadig købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, og du kan overføre dine opsparinger til Nordnet.

Ved udbetaling af din pension skal du betale en afgift til staten på 40 % af opsparingens værdi, dog 25 % af værdien per 31.12.1979.

Vil du begynde at spare op til pension, bør du i stedet overveje en aldersopsparing. Det er en kontoform, som har visse ligheder, når det gælder udbetaling, har en lavere afkastskat, men som ikke giver mulighed for skattefradrag.

Aldersopsparing.

Du kan altid indbetale 5.500 kr. pr. år for både arbejdsgiver og privattegnede ordninger tilsammen. Og du kan indbetale 54.200 kr. fra det 5. indkomstår, før det indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være årsager til, at du ikke kan foretage denne indbetaling, nemlig hvis du fra og med det 10. indkomstår før det indkomstår, hvor du opnår folkepensionsalderen, eller fra 01.04.2018 eller senere, har

  • Påbegyndt udbetaling af pensioner med løbende udbetalinger, rate eller indeksordninger iht. Pensionsvilkårene.
  • Fået en afgiftspligtig udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension, eller indeksordning før det 67. år.
  • Foretager dispositioner over en pensionsordning med løbende udbetaling, ratepension eller indeksordning før det 67. år.

Hvis der indbetales mere en 5.500 kr., skal der betales 20 % af det beløb, der overstiger 5.500 kr., i det indkomstår, der følger efter indkomståret, hvor udbetalingen af pensionsordningen er påbegyndt eller hvor den afgiftspligtige disposition er sket.

Bemærk: Du kan sagtens have flere aldersopsparinger - f.eks. en privat aldersopsparing, og en aldersopsparing via arbejdsgiver. Du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 5.500/54.200 kr., hvis du anvender begge opsparingsformer

Pensionen udbetales på en gang, og du betaler ingen skat ved udbetaling.

Ofte stillede spørgsmål.

Nordnet tager ikke noget for at tage imod pensionsordningen.

Bemærk dog, at din bank eller dit pensionsselskab som regel tager et gebyr for at flytte en pensionsordning til et andet pensionsinstitut.

Hvis du vil vide, hvor meget dit nuværende pensionsinstitut opkræver for en overførsel, bør du kontakte det, inden du anmoder om at flytte din pensionsordning.

Hvis du ønsker at flytte din pension til Nordnet så læse mere om hvordan du gør her

Det er aftalt i branchen, at en overførsel maksimalt må tage 8 uger, men typisk tager det mellem 6-8 uger, uanset om midlerne står som likvider eller værdipapirer. I perioden omkring årsskiftet kan det dog tage mere end 8 uger, da de danske pengeinstitutter har en spærreperiode for overførsler omkring årsskiftet.

Det er ikke muligt selv at indbetale på en arbejdsgiverordning. Det er udelukkende via din arbejdsgiveren og via din løn, at der kan ske indbetalinger. Når Nordnet modtager beløbet fra din arbejdsgiver, afregner Nordnet arbejdsmarkedsbidrag på 8%(AMB).

Som udgangspunkt kan alle pensionsordninger overføres til Nordnet. Du skal dog være opmærksom på, at er du, eller har du været omfattet af en kollektiv obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning, det kan for eksempel være Industries Pension eller Pension Denmark, så kan denne ikke flyttes. Er du i tvivl, så er du velkommen til at kontakte os

Vi sidder parat til at svare op spørgsmål på hverdage mellem 09.00 og 17.00. Se hvordan du kontakter os her