Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Kredit & shorthandel

Hvordan ansøger jeg om en aktiekredit?

Du kan søge om en aktiekredit ved at sende os:

Bemærk! Hvis du er bosat udenfor Norden, er det desværre ikke muligt at få en aktiekredit.

Adressen er:
Nordnet Bank
Postboks 2307
1026 København K

Hvordan ansøger jeg om en højere kreditlimit?

Vil du have en højere kreditlimit, skal du logge ind på nordnet.dk og skrive en besked til Kundeservice. Oplys hvilken limit du ønsker samt for hvilket depot. Nordnets kreditafdeling vil herefter behandle din ansøgning.

OBS! Det er vigtigt, du sørger for, din portefølje er balanceret, når du søger om kredit eller en kreditforhøjelse. Dvs. at ingen fondskode udgør mere end 50% af den samlede depotværdi.

Hvilke værdipapirer er belåningsbare?

Du kan belåne såvel aktier som investeringsbeviser hos Nordnet. Hvor meget hvert enkelt værdipapir kan belånes varierer.

Herexternal link, opens in new window er en oversigt over værdipapirer og deres belåningsgrad. Derudover kan du altid se belåningsgraden i QuickTrade eller handelsvinduet før du køber eller sælger et værdipapir.

Hvad er en kreditlimit?

Kreditlimiten er det maksimale beløb, som du kan udnytte, under forudsætning af at der er tilstrækkelig belåningsværdi på depotet.

Hvad skal man være opmærksom på, når man søger forhøjelse af sin kreditlimit?

Det er vigtigt, du sørger for, din portefølje er balanceret, når du søger om kredit eller en kreditforhøjelse. Dvs. at ingen fondskode må udgøre mere end 50% af den samlede depotværdi.

Hvad koster det at ansøge om en aktiekredit?

Det koster ikke noget at ansøge om belåning. Du betaler kun rente for det beløb du vælger at låne.

Hvad gør jeg hvis jeg bliver overbelånt?

Hvis dit depot bliver overbelånt, skal du snarest muligt regulere dette. Du kan enten sælge værdipapirer eller overføre penge eller andre værdipapirer til dit depot.

Regulerer du ikke selv dette, kan Nordnet på dine vegne sælge værdipapirer for at dække den del af lånet, som du ikke har sikkerhed for.

Hvad koster overbelåning?

Når din depotkonto er overbelånt, debiteres du ordinær udlånsrente samt en overbelåningsrente. Du finder oversigten over renter i prislisten.

Hvornår bliver jeg overbelånt?

Overbelåning indebærer, at du har et større lån hos Nordnet, end du har sikkerhed for, eller at du har overskredet din kredit-limit. Når overbelåning opstår vil du få en negativ værdi i ”tilgængeligt for handel”..
Hvor meget du har mulighed for at låne i dit depot bestemmes af belåningsværdien og din kreditlimit:

  • Hvis belåningsværdien af dine værdipapirer er lavere end din kreditlimit, er det belåningsværdien som sætter den øvre grænse.
  • Er belåningsværdien højere end kreditlimiten, er det limiten som er din øvre lånegrænse.

Hvordan fungerer belåning?

Har du en belåning tilknyttet dit depot, kan du låne penge af Nordnet med dine aktier og investeringsbeviser som sikkerhed. Hvor meget du kan låne afhænger af belåningsværdien for værdipapirerne i din portefølje. Pengene, du kan låne, kan du enten handle værdipapirer for, eller overføre til din eksterne bankkonto. Renten på lånet beregnes på dagsbasis.

Eksempel på belåning:
Du har 150.000 DKK i kontanter på din konto. Vil du købe danske aktier, får du med en aktiekredit mulighed for at øge dit disponible beløb til køb af aktier for 1.000.000 DKK.
Beregning ved køb af danske aktier med 85% belåningsværdi: 150.000 / 0,15 = 1.000.000 DKK.
Beregning ved køb af danske aktier med 50% belåningsværdi: 150.000 / 0,5 = 300.000 DKK.
Det er således belåningsværdien på de aktier, som du vil købe, der afgør hvor stort dit disponible beløb for handel er. Er belåningsværdien på en aktie, som du vil købe 0%, vil din handelsramme ikke blive forøget.

BEGRÆNSNINGER
Vi vil gøre dig opmærksom på, at dine gearingsmuligheder ikke altid er op til 6,66 gange dit kontantindestående, da gearingsmuligheden kan blive begrænset af din kreditlimit, som er en øvre grænse for, hvor meget du kan belåne dine aktier. Kreditlimiten er det maksimale beløb, som du kan udnytte, forudsat at der findes tilstrækkelig belåningsværdi på depotet.

Hvordan fungerer valørdage?

I Norden anvendes to valørdage ved afviklingen, når du køber og sælger aktier.
Når du køber en aktie, forfalder valørdagen to dage efter købet. Først da er du registreret i værdipapircentralen som ejer af aktierne med rettighed til udbytte.

Når du sælger en aktie, forfalder valørdagen to dage efter salget, og det er først på det tidspunkt at penge fra salget egentlig overføres.

Mere om

Kredit & shorthandel70 20 66 85

Mandag - fredag 9.00 - 17.00

c Mægler 8.30 - 22.00


Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.