Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Øvrigt

Hvad er MiFID II?

Loven om værdipapirmarkedet bygger på et EU-direktiv, der forkortes MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), der indebærer, at de fleste lande i Europa i dag har lignende regler for blandt andet handel med finansielle instrumenter. Den 3. januar 2018 bliver reglerne yderligere styrket, da MiFID II introduceres i Europa. Visse ændringer kommer du til at kunne se på nordnet.dk inden den 3. januar 2018. De lovmæssige ændringer udspringer af finanskrisen i 2008, og formålet med MiFID II er at forbedre forbruger- og investorbeskyttelsen, så du ikke kan handle instrumenter, som du ikke har tilstrækkelig viden om, samt at skærpe konkurrencen på det finansielle område.

Eksempler på regelændringer:

  • Udvidede regler om transparens for handel med finansielle instrumenter, dvs. øgede krav til offentliggørelse af ordrer og transaktioner vedrørende finansielle instrumenter
  • Kravene til transaktionsrapportering til Finanstilsynet udvides
  • Krav til at handel med visse instrumenter skal ske på en bestemt måde
  • Nye regler som vedrører algoritmisk handel og algoritmisk højfrekvenshandel
  • Stramninger og nyheder om kundebeskyttelse gennem mange detaljerede og omfattende regler
  • Nyhederne og ændringerne omfatter blandt andet reglerne om kompetencekrav for udbyder af tjenester og produkter, hensigtsmæssighedsvurdering af kunder, information til kunder om produkter og gebyrer mv., produktpakker, interessekonflikter og regler for produktion og distribution af produkter
  • Skærpede krav for modtagelse af vederlag i forbindelse med levering af ydelser og produkter og i nogle tilfælde forbud mod modtagelse af visse vederlag, ændringer i dokumentationskrav, nye regler om processen for produktion af produkter, eksplicitte krav til at sikre medarbejderne har tilstrækkelige kompetencer til deres opgaver mv.


Hvilke finansielle instrumenter er omfattet af lovgivningen?

Præcis som med MiFID I fra 2007, så gælder den nye MiFID II for al handel med finansielle instrumenter inden for EU og EES-området.

Hvilke kunder er omfattet af lovgivningen?

Loven om værdipapirmarkedet gælder alle typer kunder inden for bankens værdipapirvirksomhed, både privatkunder og virksomheder.

Hvilken kundekategori tilhører jeg?

Nordnet er lovmæssigt forpligtet til at inddele sine kunder i kategorier med forskellige niveauer af kundebeskyttelse. Loven siger, at Nordnet skal inddele kunderne i følgende kategorier:

Ikke-professionelle kunder består af forbrugere og visse virksomheder. Ikke-professionelle kunder har det højeste niveau af kundebeskyttelse. I denne kategori ligger næsten alle Nordnets kunder.

Professionelle kunder har tilladelse til at arbejde på finansielle markeder. De udgør store virksomheder, stater og offentlige myndigheder med flere og andre investorer, der arbejder kommercielt med investeringer.

Godkendte modparter er professionelle kunder, såsom visse enheder inden for banker, forsikringsselskaber og investeringsselskaber mm.

MiFID II medfører ikke væsentlige ændringer af gældende regler i værdipapirmarkedsloven i den henseende.

Hvad indebærer kundebeskyttelse?

Nordnet har som mål altid at sætte kundens ønsker i centrum og altid at sikre kundens interesser i valget af tjenester eller produkter. Inden for værdipapirområdet er bestemmelserne om kundebeskyttelse særligt vigtige, fordi tjenester og produkter ofte er komplekse, og så kan investeringer i finansielle instrumenter betyde risici, der kan være svære at forstå. Kundebeskyttelsen betyder blandt andet, at vi skal vise hensyn over for vores kunder ved at forklare tjenester og produkter klart og tydeligt, så du som kunde forstår, hvordan tjenesten eller produktet fungerer og hvilke risici, de er forbundet med.

Hvorfor rapporterer Nordnet transaktioner til Finanstilsynet?

Dette krav blev allerede implementeret i 2007 med MiFID I. Med MiFID II vil Finanstilsynet have øget rapportering med flere data fra selve transaktionen. Formålet med transaktionsrapportering er, at Finanstilsynet skal overvåge for at opdage mistænkt markedsmisbrug. Nordnet i alle de nordiske lande rapporterer deres transaktioner gennem Finanstilsynet.

Skal jeg informere Nordnet, hvis jeg har statsborgerskab i flere lande?

Nordnet er forpligtet til at rapportere transaktioner med finansielle instrumenter til Finanstilsynet, og vi skal rapportere alle de statsborgerskaber, du har. Vi forventer, at du som kunde informerer os om dine respektive statsborgerskaber med bevis i form af kopi af gyldigt pas.

Hvad er LEI, som jeg har fået brev om?

Nye EU-regler indebærer, at alle virksomheder, som handler med værdipapirer, skal have en global identificeringskode (Legal Entity Identifier, LEI). Formålet er at øge transparensen på de finansielle markeder og mindske risikoen for markedsmisbrug, samt muliggøre effektivt tilsyn fra Finanstilsynet og andre tilsynsmyndigheder. De nye krav gælder fra den 3. januar 2018. Bemærk, at det ikke er muligt at handle med værdipapirer efter denne dato uden en LEI-kode. Du kan læse mere om LEI her.

Kan mine mindreårige børn handle med finansielle instrumenter?

Nej, mindreårige børn må ikke handle finansielle instrumenter. Men du kan som forældre eller anden værge åbne et depot hos Nordnet til mindreårige og handle finansielle instrumenter for barnet. Så længe barnet er mindreårigt, skal forældrene eller barnets værge være beslutningstageren i transaktionen.

Hvornår skal Nordnet lave en hensigtsmæssighedsvurdering af en kunde?

Når du handler med komplekse finansielle produkter for første gang, skal banken foretage en hensigtsmæssighedstest, en såkaldt vurdering af egnethed. Nordnets hensigtsmæssighedstest opdateres løbende, så selv om du har taget testen tidligere, kan du blive bedt om at tage den igen, så Nordnet til enhver tid har aktuel information om dine færdigheder. Testen indebærer, at du skal svare på spørgsmål omkring dit kendskab om individuelle instrumenter og tjenester. Testen er et led i de krav om kundebeskyttelse, som Nordnet skal overholde ved lov, og som viser, om du har tilstrækkeligt kendskab for at købe et bestemt instrument. Selv når der ydes kredit eller lån i forbindelse med handel, skal der udføres en hensigtsmæssighedstest.

Kan Nordnet forhindre mig i at handle med visse instrumenter?

Nordnet er har via lovgivningen pligt til at forhindre handel med visse komplekse instrumenter, hvis kunden ikke har gennemført en godkendt hensigtsmæssighedstest inden handlen. Hvis hensigtsmæssighedstesten viser, at du som kunde ikke har nok viden om et komplekst instrument, kan du ikke handle med instrumentet, men du kan altid forbedre din viden ved at læse og uddanne dig selv. Derefter kan du gentage testen og se, om du er godkendt til at handle med det pågældende instrument.

Hvad sker der, hvis jeg ikke ønsker at lave en hensigtsmæssighedserklæring?

Ved handel med komplekse instrumenter skal en kunde gennemføre en hensigtsmæssighedstest/videnstest. Hvis du ikke ønske at gøre det, så kan du stadig handle i ukomplicerede instrumenter.

Hvad indebærer best execution?

Nordnet skal tage alle nødvendige foranstaltninger for at opnå best execution. Det betyder blandt andet, at kundens ordrer skal overlades til den markedsplads, der giver kunden den bedste pris. Det er som regel den mest likvide markedsplads for det pågældende instrument, og Nordnet offentliggør årligt information om, hvilke handelspladser der er blevet anvendt mest.

Hvad betyder execution only?

Execution only betyder, at Nordnet kun udfører en ordre, eller at Nordnet kun tager imod og videreformidler ordrer, som en tredjepart udfører på en handelsplads. Det vil sige, det som normalt sker, når du som kunde handler finansielle instrumenter på Nordnets platform, i modsætning til, når Nordnet udfører en ordre inden for rammerne af tjenester, der omfatter porteføljestyring og investeringsrådgivning.

Hvor transparente er Nordnet med omkostninger for handel?

Nordnet ønsker at være transparente og vil vise dig de samlede omkostninger ved den handel, du ønsker at udføre. Omkostningerne er angivet og tilgængelige for dig, før du beslutter dig. De faktiske omkostninger, som du har haft, kommer til at blive vist på din årsopgørelse.

Hvor finder jeg mere information?

Du kan finde mere information på nordnet.dk. På Finanstilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information om MiFID II og Finanstilsynets tilsyn. Børsmæglerforeningens hjemmeside indeholder også information om MiFID II, og hvad det betyder for dig som kunde.

Mere om

Øvrigt70 20 66 85

Mandag - fredag 9.00 - 17.00

c Mægler 8.30 - 22.00


Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.