Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Pension

Kan alle pensionsordninger overføres til Nordnet?

Som udgangspunkt kan pensionsordninger overføres til Nordnet. Du skal dog være opmærksom på, at er du, eller har du været omfattet af en kollektiv obligatorisk arbejdsmarkedspensionsordning, så kan denne ikke flyttes. Er du i tvivl, så er du velkommen til at kontakte os enten via formularen her eller ved at ringe til Kundeservice på 70 20 66 85

Hvilke pensionsformer tilbyder Nordnet?

Vi tilbyder opsparing i ratepension, kapitalpension og aldersopsparing. Alle depottyper tilbydes som privat- eller arbejdsgiverordninger. Nordnet tilbyder pt. ingen forsikringsløsninger.

Nordnet samarbejder med PensionsSelskabet, og det giver dig mulighed for at spare op via en livrente. Læs mere her.

Bemærk: fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret. Du kan dog stadig købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, og du kan overføre dine opsparinger til Nordnet.

Hvor langt tid tager det at få overført min pensionsordning til Nordnet?

Det er aftalt i branchen, at en overførsel maksimalt må tage 8 uger, men typisk tager det mellem 6-8 uger, uanset om midlerne står som likvider eller værdipapirer. I perioden omkring årsskiftet kan det dog tage mere end 8 uger, da de danske pengeinstitutter har en spærreperiode for overførsler

Skal jeg selv indberette, hvad der er indbetalt på min pensionsordning via min arbejdsgiver?

Du kan vælge at selvangive dine indbetalinger og derved udnytte fradraget med det samme. Ved udgangen af året vil Nordnet indberette samtlige indbetalinger til SKAT.

Skal jeg selv indberette, hvad der er indbetalt på min private pensionsordning?

Du kan vælge at selvangive dine indbetalinger og derved udnytte fradraget med det samme. Ved udgangen af året vil Nordnet indberette samtlige indbetalinger til SKAT.

Hvad koster det at flytte en pensionsordning til Nordnet?

Nordnet tager ikke noget for at tage imod pensionsordningen. Det beløb, som bliver overført fra dit nuværende pensionsinstitut, vil derfor også være til rådighed i pensionsordningen hos Nordnet.

Bemærk dog, at pensionsinstituttet som regel tager et gebyr for at flytte en pensionsordning ud. Hvis du vil vide, hvor meget dit nuværende pensionsinstitut forlanger for en overførsel, bør du kontakte dem, inden du anmoder om at flytte din pensionsordning.

Kan jeg selv indbetale på en arbejdsgiverpensionsordning?

Nej, der kan kun indbetales via arbejdsgiveren. Indbetalingen er friholdt for beskatning og arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og bliver afregnet af Nordnet.

Kan jeg som selvstændig erhvervsdrivende åbne en pensionsordning hos Nordnet?

Du kan som selvstændig åbne en pensionsordning på samme vilkår som alle andre. Oprettes pensionsordningen i Nordnet eller i en anden bank, så er det ikke længere muligt at få fradrag for op til 30% af virksomhedens overskud.

Kan min arbejdsgiver indbetale på min private pensionsordning?

Nej, der kan kun indbetales private penge på private pensionsordninger, da indbetalingen skal være af beskattede midler for at kunne opnå fradrag.

Er der begrænsninger for, hvordan jeg må investere på mit pensionsdepot?

Ja, du må højst handle for 20 % af de samlede midler på dit pensionsdepot (kapitalpension, ratepension og aldersopsparing) i aktier og obligationer udstedt af et og samme selskab. For certifikater er grænsen 5 % per emittent/udsteder og maksimalt 20 % samlet set i certifikater for din samlede pensionsopsparing i Nordnet.  Du må dog investere for hele det årlige opfyldningsfradrag i et og samme værdipapir fra samme selskab. Opfyldningsfradraget, som fastsættes af myndighederne hvert år, er 51.500 kr. (2019). Din samlede investering i certifikater må dog aldrig overstige 20 % af din samlede pensionsopsparing i Nordnet på investeringstidspunktet.

Eksempel på ovennævnte:

Depotværdi på pensionsdepot DKK 140.000, og dermed er 20 % af pensionsdepot = DKK 28.000 kan du investere for et beløb, som svarer til opfyldningsfradraget, selvom det overstiger 20%.

 • I selskab A kan investeres DKK 51.500
 • I selskab B kan investeres DKK 51.500
 • I selskab C kan investeres DKK 37.000

Bemærk, at reglen om 20% i et værdipapir ikke gælder for danske investeringsforeninger og øvrige fonde med UCITS-godkendelse.

Har Nordnet de samme investeringsforeninger som mit nuværende pensionsinstitut?

Med samtlige danske investeringsforeninger og mere end 200 fonde på hylderne, er der en god chance for at vi kan tilbyde de foreninger og fonde du i dag sparer op i, eller at vi har et mindst lige så godt alternativ.

Se danske investeringsforeninger hos Nordnet

Se internationale fonde hos Nordnet

Hvad kan jeg investere min pensionsopsparing i hos Nordnet?

Hos Nordnet kan du investere din pensionsopsparing i:

 • Danske og udenlandske aktier
 • Danske investeringsforeninger
 • Obligationer
 • Fonde på Fondstorvet
 • ETF'er der har UCITS-godkendelse/markedsføringstilladelse i Danmark
 • Certifikater

Du kan læse mere om dine muligheder her

Hvad er 20%-reglen?

20 %-reglen bevirker, at du via dit pensionsdepot maksimalt må investere 20 % i ét værdipapir. Udgør din beholdning mindre end 257.500,00 DKK, må du maks. investere 51.500,00 DKK i værdipapirer udstedt af ét selskab. Er din beholdning større end 257.500,00 DKK, må værdien af værdipapirer udstedt af ét selskab maks. udgøre 20 % af de samlede midler i samme institut.

Følgende værdipapirer er dog undtaget 20 %-reglen:

 • Investeringsforeningsandele udstedt af investeringsforeninger og specialforeninger, der omfattes af lov om investeringsforeninger.
 • Fonde med UCITS godkendelse
 • Certifikater – hvor du maksimalt må investere 5 % i certifikater fra samme emittent/udsteder via dit pensionsdepot og samlet set maksimalt 20 % af væardien af din pensionsopsparing hos Nordnet i certifikater. 


Kan jeg investere i tegningsretter fra mit pensionsdepot?

Du skal være opmærksom på, at du kun har mulighed for at udnytte tegningsretter, som du har fået tildelt fordi, du har moderaktien i din portefølje.

Lovgivningen vedrørende investering i tegningsretter fra pensionsdepoter er tvetydig. Vi har derfor valgt i forbindelse med pensionsdepoter kun at tilbyde investering i tegningsretter, hvor moderaktien indgår i beholdningen.

Kan jeg investere i certifikater på mit pensionsdepot?

Ja, men der er særlige regler, du skal være opmærksom på, inden du investerer i certifikater på et pensionsdepot:

 • Du må højst investere 20 % af pensionsdepotets værdi i certifikater.
 • Du må maksimalt investere 5 % af pensionsdepotets værdi i certifikater fra samme udsteder/emittent.
 • Der er ingen grænse for, hvor høj gearing, der må være i de certifikater, som du investerer din pensionsopsparing i.
 • Certifikater passer ikke til alle investorer, og risikoen øges, jo større gearing produktet har. Det er vigtigt, at du læser og gennemgår alle risiciene, vilkår og egenskaber, inden du investerer.

Inden du handler med certifikater for første gang, skal du foretage en hensigtsmæssighedsvurdering. Formålet med den er at forhindre, at du investerer i finansielle instrumenter, som du ikke forstår.

Læs mere om risikoen ved gearede produkter her.

Passer certifikater til alle pensionsinvestorer?

Nej. Handel med certifikater er ikke egnet for alle investorer. Produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risici og kan både øge og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får hele den investerede kapital tilbage. Med et gearet produkt er der stor risiko for, at du taber hele den investerede kapital.

Det er vigtigt, at du ved investeringer i disse produkter sætter dig ind i, hvordan udstederen finansierer produkterne. Vær opmærksom på, at det fra tid til anden kan være svært eller umuligt at købe eller sælge disse værdipapirer, hvilket kaldes likviditetsrisiko. Det kan f.eks. være, når det underliggende aktiv kan være svær at prissætte, ved kraftige kursudsving på markedet eller nedbrud, der forstyrrer handlen. Bemærk, at der findes valutarisiko i de produkter, hvor det underliggende aktiv handles i en anden valuta.

Ved investering i disse produkter har du en markedsrisiko, der betyder, at hvis de underliggende aktiver bevæger sig i ”den forkerte retning” kan din investering hurtigt miste værdi eller endda blive værdiløs. Jo højere gearing, jo højere er risikoen. Som investor er du ansvarlig for at undersøge samtlige risikofaktorer, der er forbundet med produkterne, hvilket der oplyses om i basisprospektet og endelige vilkår på udsteders hjemmeside.

Hvad er 5%-reglen for certifikater?

5 %-reglen betyder, at du via dit pensionsdepot maksimalt må investere 5 % i certifikater fra samme emittent/udsteder. Og desuden er handel med certifikater via pensionsdepoter omfattet af en 20 %-regel, som betyder, at du højst må investere 20 % af pensionsdepotets samlede værdi i certifikater.

Hvornår kan jeg starte med at få udbetalt min pension?

Du kan se en oversigt over, hvornår de forskellige pensionsformer kan udbetales her.

Mere om

Pension70 20 66 85

Mandag - fredag 9.00 - 17.00

c Mægler 8.30 - 22.00


Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.