Spring til hovedindhold

Hvad skal jeg investere i? Sammensæt din portefølje.

Når du har besluttet dig for at investere, er det næste naturlige spørgsmål: "Hvad skal jeg investere i?"

Hvis du er interesseret i den nemmest mulige løsning, vælger de fleste at investere deres penge i en såkaldt bred indeksfond eller en blandet fond med både aktier og obligationer, som fx Nordnet One. Men hvis du gerne vil bruge lidt mere tid på dine investeringer, bør du udvælge forskellige investeringer, som tilsammen giver dig din samlede portefølje, som passer til dig og din økonomi.Kort fortalt:

 • “Portefølje” er en samlet betegnelse for en gruppe aktiver, fx aktier. Det kan enten være alle dine investeringer under et eller dele af den, som kan betragtes som mindre porteføljer i din samlede portefølje. 

 • Der findes ikke én korrekt måde at bygge en portefølje op. Du skal opbygge din, så den passer til dig og din økonomi.

 • Mere spredning i din portefølje reducerer din risiko. Du kan fx kombinere forskellige typer af investeringer (aktivklasser) i din portefølje og få mere spredning.

 • En tommelfingerregel er, at jo mere langsigtet du investerer, jo mere risiko kan tage i din portefølje.Hvorfor skal jeg have en portefølje – er det ikke nok med en aktie?

En grundprincip for alle investorer er, at man skal sørge for at sprede sine investeringer – det kaldes også diversificering.

At sprede sine investeringer er klogt, fordi man på den måde bliver mindre sårbar over for, om en enkelt aktie klarer det godt eller dårligt. Har du investeret i flere forskellige virksomheder i forskellige sektorer og lande, er risikoen for, at de oplever store fald i aktiekursen samtidig mindre.


Tommelfingerregler for porteføljer

Når du skal vælge, hvilke investeringer der skal indgå i din portefølje, kan du stille dig selv nogle spørgsmål, som kan hjælpe dig med at vælge. De vigtigste spørgsmål er:

 1. 1

  Hvad er mit formål med at investere?

 2. 2

  Hvor meget tid har jeg tænkt mig at bruge på mine investeringer?

 3. 3

  Hvornår skal jeg bruge pengene igen?

 4. 4

  Hvor meget risiko har jeg lyst til at løbe?


Det er vigtigt at pointere, at der ikke findes en “korrekt” måde at opbygge en portefølje på. Der findes masser af forskellige principper blandt investorer for, hvordan de har opbygget netop deres portefølje. Men det, vi gennemgår her, er nogle af de mest almindelige tommelfingerregler, som investorer benytter sig af. Forhåbentlig kan de give dig inspiration til at sammensætte din portefølje.


1. Hvad er dit formål med at investere?

Investerer du for at spare op til alderdommen, til en stor rejse om et par år, for at øge din opsparing generelt, eller fordi du bare er fascineret af aktier og finansverdenen? Måske investerer du af en helt andre årsager?

Når du har gjort dig klart, hvorfor du investerer, bliver det nemmere at svare på de følgende spørgsmål.


2. Hvor meget tid vil du bruge på dine investeringer?

Investering behøver ikke at tage meget af din tid. Lidt firkantet sat op er der to tilgange alt efter, om du gerne vil have det nemt eller bruge tid på dine investeringer.

Det kan du læse mere om her: "Hvor meget tid skal jeg bruge?


3. Hvornår skal du bruge pengene igen?

Din tidshorisont – altså hvornår du forventer at skulle bruge pengene igen – er også central for din porteføljes sammensætning.

Som tommelfingerregel siger man, at jo længere din tidshorisont er, jo højere risiko kan du tage. Det skyldes, at aktiekurserne historisk set er steget, hvis man zoomer ud og kigger på udviklingen over en længere årrække. På den måde er der større sandsynlighed for, at din portefølje er steget i værdi, jo længere tid du holder fast i den.

På kort sigt svinger kurserne mere kraftigt op og ned, og derfor er tommelfingerreglen, at en investering med kort tidshorisont bør have lavere risiko, og at du bør have en tidshorisont på mindst 2-3 år, før du investerer.

Academy - Sammensæt portefolje - udvikling i MSCI

Hvis man isoleret set kigger på en periode på et par år, kan man se, at det går meget op og ned. Men zoomer man ud og ser på en længere årrække, kan man se, at markeder historisk set er gået op. Der er dog ingen garanti for, at markederne vil udvikle sig på samme måde i fremtiden, og historisk afkast er ikke en garanti for fremtidigt afkast.


4. Hvor meget risiko vil du have?

Man kan ikke investere uden risiko, og derfor er det vigtigt, at du mærker efter og finder ud af, hvor meget risiko, du vil have på dine investeringer. Her er der to tommelfingerregler, som du skal kende, og som du kan bruge hver for sig eller i kombination:

Tommelfingerregel #1: Mere spredning = lavere risiko. Jo mere du spreder din investering, jo lavere bliver risikoen. 

Princippet om spredning gælder både inden for en bestemt aktivklasse – det giver mere spredning at investere i mange forskellige aktier – men også på tværs af aktivklasser. Så man opnår yderligere spredning ved at investere i flere forskellige aktivklasser.

Fx er det meget normalt at inkludere både aktier og obligationer i en portefølje, fx med 60% aktier og 40% obligationer, hvis man ønsker en risiko lidt over middel – eller en større andel af aktier, jo større risiko man ønsker.

Academy - Sammensæt portefolje - Fordeling aktier obligationer

Tommelfingerregel #2: De forskellige aktivklasser har typisk forskellig risikoniveau.

Vi har tegnet de aktivklasser, der er tilgængelige hos Nordnet op her med de mindst risikable øverst og de mest risikable nederst. Det er også værd at bemærke her, at risiko og potentielt afkast følges ad, og at de aktivklasser, som har højest potentielt afkast, også er dem, som har højest risiko.

Academy - Sammensæt portefolje - aktivklasser

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Inspiration til at starte din egen


Eksempel: Sådan bruger du pyramidemodellen

En populær måde at betragte porteføljeopbygning på er at tænke på den ligesom madpyramiden. I bunden har man det, man har meget af, mens man gradvist placerer de ting, der skal fylde mindre længere oppe i pyramiden.

Se med i videoen her, hvor Sarah Ophelia Møss forklarer princippet.

Thumbnail Image


Eksempel: Sådan opbygger du en aktieportefølje

I denne video produceret af Daniels Pengetips i samarbejde med Nordnet kan du lære, hvordan Daniel ser på det at lægge en strategi og udvælge aktier, hvordan han kombinerer enkeltaktier med fonde, og hvor han finder inspiration til sine investeringer hos Nordnet.


Thumbnail Image


Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Begynd at investere.Opret en konto