Aktiekredit.

Lån med sikkerhed i dine aktier.

Få frihed og flere muligheder.

Med en aktiekredit kan du agere på interessante investeringsmuligheder - også når du ikke har kontanter på depotet.

Gearing op til 6,66 gange.

Med en aktiekredit kan du låne penge hos Nordnet med dine værdipapirer som sikkerhed. Du kan låne op til 85 % af værdien på de aktier, du vil købe. Har du f.eks. et kontant indestående på 150.000 kr., kan du handle aktier for op til 1 million. Det svarer til ca. 6,66 gange så meget som det kontante indskud. Stiger aktierne i værdi ved belåning, vil din gevinst ved et salg dermed være tilsvarende større. Det samme gælder dog også dit tab, hvis aktierne skulle falde i værdi.

Almindelig kurtage og ingen oprettelsesafgift.

Du betaler almindelig kurtage ved handel med en aktiekredit, og der er ingen gebyrer i forbindelse med oprettelsen. Du betaler kun rente for den del af kreditten, som du udnytter. Udnytter du kun aktiekreditten på intradagbasis, betaler du ingen renter. Se aktuelle rentesatser.

Fordelene ved en aktiekredit:

  • Du får frihed til agere på interessante investeringsmuligheder
  • Du betaler ingen gebyrer for oprettelsen
  • Du betaler kun rente for den del af kreditten, du udnytter.

Rentesatser og priseksempler.

Renten er variabel, og renteniveauet afhænger af, hvilken kurtageklasse du har. Du betaler kun renter af den del af kreditten, som du udnytter, og du betaler ingen rente for intradag-belåning.

Se aktuelle rentesatser.

Med Superlånet har du også mulighed for at få renterabat, hvis du diversificerer din portefølje. Læs mere om Superlånet her.

Eksempel

Standard

Bonus

Pro

Variabel årlig rente

3,00*-7,05 %

2,50*-6,80 %

2,00*-6,55 %

Variabel debitorrente

3,04*-7,28 %

2,53*-7,02 %

2,02*-6,75 %

Overbelånings-/overtræksrente

Udlånsrente + 11,75%

Udlånsrente + 11,75%

Udlånsrente + 11,75%

* Rentesatsen fastsættes individuelt baseret på kundens samlede forretningsomfang hos Nordnet.

 

Priseksempel.

  • Beløbet, som samlet skal betales, er den lånte kapital plus renter.
  • Eksemplet er baseret på laveste og højeste rentesats for den pågældende kurtageklasse og en kreditlimit på 250.000 kr., der udnyttes fuldt ud, den dag kreditten bevilliges.
  • Kreditaftales løbetid i eksemplet er 1 år.
  • Afdrag sker i eksemplet efter 1 år.

 

Eksempel

Standard

Bonus

Pro

Samlet kreditbeløb

250.000 kr.

250.000 kr.

250.000 kr.

Etableringsomkostninger

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Administrationsomkostninger

0 kr.

0 kr.

0 kr.

Månedlig ratebetaling uden afdrag (rentebetaling)

625 – 1.469 kr.

521 – 1.417 kr.

417 – 1.365 kr.

Rentebeløb i årets løbetid efter 1 år

7.600 - 18.200 kr.

6.325 - 17.550 kr.

5.050 - 16.875 kr.

Samlet beløb, der i alt skal betales

257.600 - 268.200 kr.

256.325 - 267.550 kr.

255.050 - 266.875 kr.

ÅOP

3,04*-7,28 %

2,53*-7,02 %

2,02*-6,75 %

Ovenstående oplysninger er angivet i henhold til kreditoplysningskravene i markedsføringsloven.

Risiko.

Gearer du dine investeringer med en aktiekredit, øger du også din risiko i markedet betragteligt. Du bør være forberedt på, at du i værste fald risikerer at tabe flere penge, end du har investeret.

produkt- og risikoinformation.

Aktuelle belåningsgrader.

Nordnet fastsætter løbende belåningsgraden for værdipapirer.
Her kan du se de aktuelle belåningsgrader:

 Aktiereksternt link, åbner i nyt vindue
 Investeringsforeningereksternt link, åbner i nyt vindue
 ETF'ereksternt link, åbner i nyt vindue

Når du belåner dine aktier, får du mulighed for at geare dine investeringer. Lykkes dine investeringer, vil du dermed få en større gevinst, men samtidig øger du også din risiko i markedet betragteligt.

Hvis investeringen går godt, får du et højere afkast, men samtidig får du et større tab, hvis udviklingen ikke går i din favør. Det er derfor vigtigt, at du er særligt opmærksom på markedsudviklingen.

Lad os se på to forskellige scenarier, hvor du har for 1.000.000 kr. i Novo Nordisk, hvor 500.000 kr. er egenkapital og 500.000 kr. er lån:

Scenarie 1: Novo Nordisk-aktien stiger 10 %

Din markedsværdi bliver nu 1.100.000 kr. Du har stadig lån for 500.000 kr., men din egenkapital er steget til 600.000 kr. Du har tjent 100.000 kr. og afkastet på egenkapitalen er 20 procent.

Scenarie 2: Novo Nordisk-aktien falder 10 %

Din markedsværdi bliver 900.000 kr. Lånet på 500.000 kr. har du stadig, men din egenkapital er faldet til 400.000 kr. Du har tabt 100.000 kr. og 20 procent af din kapital.

Såvel gevinster som tab kan være væsentligt mere omfattende end i eksemplet ovenfor. Omkostninger til rente er ikke medregnet i eksemplet.

Du bør være forberedt på, at Nordnet eksempelvis ved kraftige kursfald kan være nødsaget til at tvangssælge hele eller dele af din beholdning af værdipapirer. Du bør også være forberedt på, at du i værste fald risikerer at tabe flere penge, end du har investeret.

Nordnet fastsætter løbende belåningsgraden for aktier og investeringsbeviser på mellem 0% og 85%. Her kan du se de aktuelle belåningsgradereksternt link, åbner i nyt vindue.

Bemærk, at din gearingsmulighed begrænses af din kreditlimit, som er en øvre beløbsgrænse for, hvor meget du kan belåne dine aktier.

Vil du have en højere kreditlimit, kan du logge ind og kontakte kundeservice skriftligt her eller ringe til os på 70 20 66 85. Oplys venligst, hvilken limit du ønsker samt for hvilket depot. Nordnets kreditafdeling vil herefter behandle din ansøgning.