Bekæmpelse af hvidvask

Op

Del:

Lov om foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Formålet med hvidvasklovgivningen er at undgå hvidvask af penge, som stammer fra kriminel aktivitet. Nordnet er underlagt hvidvaskloven, og for at leve op til EU's 4. hvidvaskdirektiv skal vi kende vores kunder og formålet med deres forretninger hos os. Vi skal derfor gennemføre en kundekendskabsprocedure (KYC). Vi beder derfor vores kunder om legitimation (eks. kopi af pas m.v.) eller log in med nem-id, for at være sikker på at kunderne er den, som de udgiver sig for.

Nordnets forpligtelse til at overholde kundekendskabsprocessen løber i hele kundeforholdet. Proceduren skal gennemføres med passende intervaller. Derfor beder vi nogle gange om KYC- oplysninger - også selvom du tidligere har udfyldt det hos os.

Kundekontrol for at undgå hvidvaskning

Information om dit kundeforhold

Information om dit selskab og din ejerstruktur

Gyldig legitimation

Vi skal lære dig bedre at kende

Loven betyder, at vi skal lære dig bedre at kende, blandt andet for at forstå, hvorfor du er kunde hos os. Derfor skal vi f.eks. spørge dig om:

  • Hvor dine penge kommer fra
  • Formålet med dine transaktioner og handler
  • Hvad din virksomhed laver, samt dens omsætning og ejerforhold (kun erhvervskunder)

Hvorfor skal jeg svare på disse spørgsmål?

Vi stiller spørgsmål til alle vores kunder, uanset engagement og anciennitet. Hvidvasklovgivningen pålægger os at indhente oplysninger på alle vores kunder.

Selv hvis du tidligere har afgivet kan du godt blive kontaktet igen. Vi beklager det besvær, som det giver jer som kunder. Vi er pålagt at have relevante oplysninger. Derfor kan vi bede dig bekræfte eller opdatere disse.

Forvalter du din virksomheds- eller mindreåriges depot igennem en fuldmagt, er vi pålagt at have oplysninger fra både fuldmagtshaver og fuldmagtsgiver.

Hvad bruger Nordnet oplysningerne til?

Nordnet Bank opererer med en risiko-baseret tilgang til vores forretning. Baseret på oplysninger fra dit kundekendskabsskema, danner vi risikoklassificeringer og algoritmer. Observerer vi adfærd, der falder uden for sædvanlige handels- og transaktions mønstre, reagerer vi derefter.

Ønsker du mere information om, hvordan dine oplysninger bliver behandlet, se her

Politisk udsatte personer

Specielle regler gælder også for politisk udsatte personer (politically exposed persons). Her skal vi vide, om du har (eller har haft) en høj politisk post eller en højerestående statslig stilling, alternativt om du er i nær familie med med en person i en sådan position, eller er kendt som vedkommendes nære medarbejder.

Information, som du giver til os, behandles fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Identitetskontrol

Et grundlæggende krav er, at vi gennemfører identitetskontrol. Det er derfor, du skal indsende kopi af gyldigt pas/kørekort og sygesikringsbevis til os eller identificere dig med NemID.

Mere om lovgivningen

Lovgivningen mod hvidvaskning bygger på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF. Direktivet skal implementeres i samtlige EU-landes lovgivninger, og Nordnet opererer i overensstemmelse med den danske implementering af direktivet.

Læs direktivet external link, opens in new window
Læs mere om hvidvaskning hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen external link, opens in new window

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.