Velkommen til kundeservice

Få svar på dine spørgsmål her

70 20 66 85Man-Fre 08:30-17:00

Kundeservice / Værdipapirer

Hvor meget koster Nordnet Smarte Porteføljer?

Nordnet Smarte Porteføljer har et årligt gebyr på 0,79% for Nordnet Smart 5, 0,89% for Nordnet Smart 10 og 0,99% for Nordnet Smart 15. Og det er kurtagefrit at handle dem.

Hvad er det mindste beløb, jeg kan investere?

Det mindste beløb er 100 kr. og de handles kurtagefrit.

Hvordan opretter jeg en månedsopsparing i Nordnet Smarte Porteføljer?

1) Klik på ”Start rådgivning” for at se, hvilken Nordnet Smart fond der passer til dig.

2) Gå til månedsopsparing (Kun på pensionsdepoter)

3) Indtast beløb og klik på ”Tilføj fond”.

4) Søg efter den Nordnet Smart-fond, du vil oprette en månedsopsparing i.

5) Udfyld de obligatoriske felter, og start din opsparing.

Hvad betyder risikoallokering?

I stedet for at allokere et forudbestemt beløb til hver aktiv-type baserer Nordnet Smart allokeringen på, hvilken risiko hver aktivklasse bidrager med til den totale porteføljerisiko. Tager vi Smart 10 som eksempel, så kommer 50 % af risikoen fra aktier, og de øvrige 50 % balanceres mellem de andre aktivklasser. Risikofordelingen ligger fast, og den nominelle beløbsallokering ændres afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig.

5, 10 og 15 i navnet på Nordnet Smart-fondene refererer til den mængde risiko, årlig volatilitet i procent, som respektive portefølje har som mål at holde. Porteføljernes allokering justeres løbende af en systematisk algoritme for at holde et jævnt risikoniveau over tid.

OMX Copenhagen 25's volatilitet ligger normalt mellen 10 og 30 procent.

Hvad betyder det, at Nordnet Smart investerer med gearing?

Nordnet Smart bruger gearing til at øge eksponeringen mod aktivklasser, der typisk har lav risiko og lavt afkast, f.eks. rentebærende værdipapirer. Formålet er at opskalere de aktivklasser, som diversificerer sig godt, så også en portefølje med højere forventet risiko og afkast er diversificeret.

Alle porteføljer med højere forventet risiko og afkast kræver en form for risikotagende. Ofte består dette i at investere i en traditionel portefølje med 60 % af aktier og 40 % rentebærende værdipapirer. En sådan fordeling af aktivtype betyder reelt, at du næsten udelukkende følger aktiemarkedsudviklingen. Rentebærende værdipapirers positive udvikling i et negativt aktiemarked kan ikke kompensere for aktiernes kursfald uden gearing.

Det er ikke risikofrit at anvende gearing, men vi vurderer, at der er en lavere risiko ved eksponeringen - fremfor at opgive diversificeringen og udelukkende koncentrere porteføljen om aktiemarkedet.

Hvordan beskattes afkastet på Nordnet Smarte Porteføljer?

Nordnet Smart er internationale fonde, og de beskattes forskelligt afhængigt af, om du investerer frie midler (via et privat aktiedepot) eller pension:

  • Frie midler:

Årlig beskatning af kursavancer/-tab i kapitalindkomst (lagerbeskatning)

  • Pension:

15,3 %. Årlig beskatning af kursavancer/-tab (lagerbeskatning) Ved kurstab sker der modregning i de efterfølgende års positive pensionsafkast

Det betyder, at Smarte porteføljer er skattemæssigt særligt fordelagtige på pensionsdepoter. Ved brugen i frie midler (på et privat aktiedepot) skal du være opmærksom på, at Smarte Porteføljer ikke beskattes i henhold til aktieindkomst men i stedet kapitalindkomst samt lagerbeskatning.

Hvilke indeks kan Nordnet Smarte Portføljer sammenlignes med?

Disse benchmark-indeks er udvalgt pga. ligheden med fondene Nordnet Smart 5, 10 og 15.

Nordnet Smart 5: 100 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR.
Nordnet Smart 10: 40 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR 60 % MSCI All Country World Index IMI.
Nordnet Smart 15: 100 % MSCI All Country World Index IMI.

Op

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.