Aktiekredit, Intradag-kredit og shorthandel

Op

Del:

Du får råderum

Du kan låne penge af os med sikkerhed i dine aktier, investeringsforeninger eller andre værdipapirer. Pengene kan du bruge til nye investeringer, eller du kan overføre dem til en anden bankkonto og bruge dem til hvad som helst.

Med Superlånet kan du få renterabat, når du tager en lavere risiko.

Belåning af værdipapirer er forbundet med høj risiko, og du kan i værste fald tabe mere end din indskudte kapital. Du kan læse mere om risici herunder.

Bemærk! Hvis du er bosat udenfor Norden, er det desværre ikke muligt at få en aktiekredit, medmindre du har en kautionist, som er bosat i Danmark. Vedkommende skal udfylde denne blanket.

Større frihed og flere muligheder

Større fleksibilitet

Større fleksibilitet

Gearing på dagsbasis uden gebyrer

Gearing på dagsbasis uden gebyrer

Tjen på faldende aktiekurser

Tjen på faldende aktiekurser

Aktiekredit

Lån med sikkerhed i dine aktier


Med en aktiekredit kan du agere på interessante investeringsmuligheder, også når du ikke har kontanter på depotet.

Gearing op til 6,66 gange

Med en aktiekredit kan du låne penge hos Nordnet med dine værdipapirer som sikkerhed. Du kan låne op til 85% af værdien på de aktier, du vil købe. Har du f.eks. et kontant indestående på 150.000 kr., kan du handle aktier for op til 1 million. Det svarer til ca. 6,66 gange så meget som det kontante indskud.

Stiger aktierne i værdi ved belåning, vil din gevinst ved et salg dermed være tilsvarende større. Det samme gælder dog også dit tab, hvis aktierne skulle falde i værdi.

Almindelig kurtage og ingen oprettelsesafgift

Du betaler almindelig kurtage ved handel med en aktiekredit, og der er ingen afgifter i forbindelse med oprettelsen. Du betaler kun rente for den del af kreditten, som du udnytter. Udnytter du kun aktiekreditten på intradagbasis, betaler du ingen renter. Se aktuelle rentesatser.

Aktiekredit

Rentesatser og priseksempler

Rentesatser

Renten er variabel, og renteniveauet afhænger af, hvilken kurtageklasse du har. Du betaler kun renter af den del af kreditten, som du udnytter, og du betaler ingen rente for intradag-belåning.

Rente for Standard, Bonus og Pro

Rente for Active Trader

Rente for Private Banking

Med Superlånet har du også mulighed for at få renterabat, hvis du diversificerer din portefølje. Læs mere om Superlånet her.

 Standard BonusPro
Variabel årlig rente3,00*-7,05 %2,50*-6,80 %2,00*-6,55 %
Variabel debitorrente3,04*-7,28 %2,53*-7,02 %2,02*-6,75 %
Overbelånings-/overtræksrenteUdlånsrente + 11,75%Udlånsrente + 11,75%Udlånsrente + 11,75%

* Rentesatsen fastsættes individuelt baseret på kundens samlede forretningsomfang hos Nordnet.

Priseksempel

 • Beløbet, som samlet skal betales, er den lånte kapital plus renter.
 • Eksemplet er baseret på laveste og højeste rentesats for den pågældende kurtageklasse og en kreditlimit på 250.000 kr., der udnyttes fuldt ud, den dag kreditten bevilliges.
 • Kreditaftales løbetid i eksemplet er 1 år.
 • Afdrag sker i eksemplet efter 1 år.
 StandardBonusPro
Samlet kreditbeløb250.000 kr.250.000 kr.250.000 kr.
Etableringsomkostninger0 kr.0 kr.0 kr.
Administrationsomkostninger0 kr.0 kr.0 kr.
Månedlig ratebetaling uden afdrag (rentebetaling) 625 – 1.469 kr.521 – 1.417 kr. 417 – 1.365 kr.
Rentebeløb i årets løbetid efter 1 år7.600 - 18.200 kr.6.325 - 17.550 kr.5.050 - 16.875 kr.
Samlet beløb, der i alt skal betales257.600 - 268.200 kr.256.325 - 267.550 kr.255.050 - 266.875 kr.
ÅOP3,04*-7,28 %2,53*-7,02 %2,02*-6,75 %

Ovenstående oplysninger er angivet i henhold til kreditoplysningskravene i markedsføringsloven.

Risiko

Gearer du dine investeringer med en aktiekredit, øger du også din risiko i markedet betragteligt. Du bør være forberedt på, at du i værste fald risikerer at tabe flere penge, end du har investeret.

Aktuelle belåningsgrader

Nordnet fastsætter løbende belåningsgraden for værdipapirer.
Her kan du se de aktuelle belåningsgrader:

Mere om risici ved belåning

Læs mere
Luk

Når du belåner dine aktier, får du mulighed for at geare dine investeringer. Lykkes dine investeringer, vil du dermed få en større gevinst, men samtidig øger du også din risiko i markedet betragteligt.


Hvis investeringen går godt, får du et højere afkast, men samtidig får du et større tab, hvis udviklingen ikke går i din favør. Det er derfor vigtigt, at du er særligt opmærksom på markedsudviklingen.


Lad os se på to forskellige scenarier, hvor du har for 1.000.000 kr. i Novo Nordisk, hvor 500.000 kr. er egenkapital og 500.000 kr. er lån:

Scenarie 1: Novo Nordisk-aktien stiger 10 %

Din markedsværdi bliver nu 1.100.000 kr. Du har stadig lån for 500.000 kr., men din egenkapital er steget til 600.000 kr. Du har tjent 100.000 kr. og afkastet på egenkapitalen er 20 procent.

Scenarie 2: Novo Nordisk-aktien falder 10 %

Din markedsværdi bliver 900.000 kr. Lånet på 500.000 kr. har du stadig, men din egenkapital er faldet til 400.000 kr. Du har tabt 100.000 kr. og 20 procent af din kapital.


Såvel gevinster som tab kan være væsentligt mere omfattende end i eksemplet ovenfor. Omkostninger til rente er ikke medregnet i eksemplet.

Du bør være forberedt på, at Nordnet eksempelvis ved kraftige kursfald kan være nødsaget til at tvangssælge hele eller dele af din beholdning af værdipapirer. Du bør også være forberedt på, at du i værste fald risikerer at tabe flere penge, end du har investeret.

Mere om risici ved belåning

Aktuelle belåningsgrader

Læs mere
Luk

Nordnet fastsætter løbende belåningsgraden for aktier og investeringsbeviser på mellem 0% og 85%. Her kan du se de aktuelle belåningsgraderopens in new window.

Bemærk, at din gearingsmulighed begrænses af din kreditlimit, som er en øvre beløbsgrænse for, hvor meget du kan belåne dine aktier.

Vil du have en højere kreditlimit, kan du logge ind og kontakte kundeservice skriftligt her eller ringe til os på 70 20 66 85. Oplys venligst hvilken limit, du ønsker samt for hvilket depot. Nordnets kreditafdeling vil herefter behandle din ansøgning.

Aktuelle belåningsgrader

Superlånet

Værdipapirlån med renterabat – din portefølje bestemmer renten

Vælger du Superlånet, får du renterabat, når du tager en lavere risiko. For at få renterabatten, skal du have en diversificeret portefølje og kun bruge en del af din belåningsværdi. Jo lavere risiko du tager, desto højere renterabat får du.

Du behøver ikke at beregne noget selv – alt sker helt automatisk. Du kan hele tiden se, hvilken renterabat din portefølje kvalificerer til, når du er logget ind på nordnet.dk. Er du logget ind nu, viser grafen til højre, hvordan din portefølje placerer sig i forhold til den renterabat, du kan opnå med Superlånet. Er du ikke logget ind, viser grafen et eksempel på, hvordan det kan se ud.

Renten, du får efter rabat med Superlånet, bestemmes af:

 • hvor meget du belåner din portefølje
 • hvor stor andel af porteføljen din største position udgør

Ligger din portefølje i det lysegrønne felt, får du den bedste renterabat og den laveste rente. Ligger din portefølje i det mørkegrønne felt eller uden for begge grønne felter, så kan du få højere renterabat ved at øge diversificeringen eller reducere belåningen.

Din renterabat kan ændre sig, når du ændrer noget i din portefølje. Renterabatten kan også ændre sig på grund af ændringer i belåningsgrader for forskellige værdipapirer og ændringer i værdipapirers markedsværdi.

Den bedste renterabat giver dig en rente på 1,99 % (debitorrente/ÅOP 2,008 %).

Produkt- og risikoinformation
Når du er logget ind, ser du dine egne porteføljer. Er du ikke logget ind, vises to eksempler på porteføljer, og du kan se, hvad de indeholder under Eksempler på porteføljer i grafen. Hold musen over punkterne i grafen for at se de to eksempler på porteføljer.


Priseksempler

Lån med din portefølje som sikkerhed

Alle værdipapirer med belåningsgrad kan bruges som sikkerhed. Her finder du belåningsgraderneexternal link, opens in new window for forskellige værdipapirer. Desto højere belåningsgrad dine værdipapirer har, desto mere kan du låne.

Læs mere om, hvordan belåning fungerer.

Dette gælder for de to rabatniveauer

For at få rabatniveau 1 (højest mulige rabat) skal dette være opfyldt:

 • brug maksimalt 40 % af porteføljens belåningsværdi
 • den største position udgør maksimalt 20 % af porteføljens markedsværdi, eller du har et investeringsbevis, der udgør maksimalt 60 % af markedsværdien
 • Du har ingen ”shortpositioner”, futures eller optioner

For at få rabatniveau 2 skal dette være opfyldt:

 • Brug maksimalt 60 % af porteføljens belåningsværdi
 • den største position udgør maksimalt 25 % af porteføljens markedsværdi, eller du har et investeringsbevis, der udgør maksimalt 75 % af markedsværdien
 • Du har ingen ”shortpositioner”, futures eller optioner

Her kan du se vilkårene for at få renterabatexternal link, opens in new window.

Produkt- og risikoinformation

Ansøg om Superlånetopens in new window

Priseksempler

Det, som samlet skal betales, er den lånte kapital plus renter. Eksemplet er baseret på, at kreditten udnyttes til at låne 100.000 kr. Afdragsperiode i eksemplerne er 1 år. Afdrag og rentebetaling sker i eksemplerne efter 1 år.

Ved rabatniveau 1​ (rente 1,99 %, debitorrente/ÅOP 2,008 %)

Samlet kreditbeløb

100.000 kr.

Etableringsomkostninger

0 kr.

Administrationsomkostninger

0 kr.

Rente efter 1 år

2008 kr.

Samlet beløb, der i alt skal betales

102.008 kr.

 

Ved rabatniveau 2​ (rente 2,99 %, debitorrente/ÅOP 3,031 %)

Samlet kreditbeløb

100.000 kr.

Etableringsomkostninger

0 kr.

Administrationsomkostninger

0 kr.

Rente efter 1 år

3.031 kr.

Samlet beløb, der i alt skal betales

103.031 kr.

 

Sådan læser du grafen

Læs mere
Luk

Hvad betyder x- og y-aksen?

X-aksen i grafen viser risikospredningen af dine værdipapirer – det vil sige diversificeringen i porteføljen. Spredningen måles ud fra hvor stor en andel af din portefølje, din største position udgør.

Eksempel:

Hvis du har fire forskellige værdipapirer i porteføljen, hvor værdipapir A står for 10 procent, værdipapir B for 30 procent, værdipapir C for 23 procent og værdipapir D for 37 procent, så lander du på 37 på x-aksen

Y-aksen viser hvor stor en andel af porteføljens belåningsværdi, du udnytter.

Eksempel:

Hvis din portefølje har en værdi af 500.000 kroner, og belåningsværdien er 70 procent, så kan du låne 350.000 kroner. Hvis du låner 100.000 af dem, udgør det 28,5 procent af belåningsværdien, og du lander på 28,5 på y-aksen.

Hvor ligger min portefølje?​

Ligger din portefølje i det lysegrønne felt, opfylder du kriterierne for at få den bedste renterabat, der giver en rente på 1,99 procent (ÅOP 2,008 %).

Havner du i det mørkegrønne felt, får du en renterabat, der giver dig 2,99 procent i rente (debitorrente/ÅOP 3,031 %).

Ligger din portefølje ikke i nogen af de grønne felter, så opfylder du ikke kriterierne for at få den renterabat, som Superlånet giver. I så fald låner du til renterne, du ser i prislisten.

Du kan bruge pengene til det, du vil​

Læs mere
Luk

Du bestemmer selv, hvordan du vil bruge pengene. Du kan selvfølgelig bruge dem til at foretage nye investeringer, men du kan også hæve pengene og bruge dem på noget helt andet.

Husk, at værdien af din portefølje kan reduceres, og at du kan risikere at blive overbelånt. Det er også vigtigt at huske, at den renterabat, du får, kan ændre sig eller helt forsvinde, når du laver ændringer i din portefølje. Renterabatten kan også justeres som et resultat af ændringer i belåningsgrader for forskellige værdipapirer og ændringer i værdipapirers markedsværdi.

Risiko og ændring af renterabat

Læs mere
Luk

Belåning indebærer øget risiko

Køber du værdipapirer for lånte penge, øger du din risiko i markedet. Hvis investeringen går den rette vej, får du større afkast på de penge, du har investeret. Omvendt får du et større tab, hvis udviklingen ikke er i din favør.

Ændring af renterabat

Det er vigtigt at huske, at den renterabat, du får, kan ændre sig eller forsvinde helt, når du foretager ændringer i din portefølje. Den kan også ændre sig som et resultat af ændringer i belåningsgrader for forskellige værdipapirer og ændringer i værdipapirers markedsværdi.

Eksempler på porteføljer i grafen

Læs mere
Luk

Portefølje A

Dette er et eksempel på en portefølje, der ikke kvalificerer til Superlånets renterabatter.

For at få en bedre renterabat skal lånet reduceres ved enten at sætte flere penge ind eller ved at bruge mindre af det tilgængelige lån (belåningsværdien). Porteføljen skal også diversificeres, så den største post udgør maksimalt 20 procent. I eksemplet på porteføljen betyder det, at mindst ét nyt værdipapir skal tilføjes.

     
Egenkapital 232.340 kr. Øvre belåningslimit500.000 kr.
Saldo-200.000 kr. Udnyttet belåningsværdi59,3 %
Markedsværdi 432.340 kr. Største position i porteføljen48,7 %
Belåningsværdi 337.494 kr.   
     
VÆRDIPAPIRAKTIER/ANDELEKURSMARKEDSVÆRDIBELÅNINGSGRADBELÅNINGSVÆRDIAF MARKEDSVÆRDI
Carlsberg A200 572,50 kr. 114.500 kr.70 % 80.150 kr.26,48 %
Vestas Wind Systems200 256,40 kr. 51.280 kr.60 % 30.768 kr.11,86 %
Novo Nordisk B200 281,10 kr. 56.220 kr.85 % 47.787 kr.13,00 %
Tryg260 809,00 kr. 210.340 kr.85 % 178.789 kr.48,65 %


Streg

Portefølje B

Denne portefølje kvalificerer til den næstbedste renterabat, men porteføljen kan diversificeres mere for at opnå den bedste rabat.

For at få den bedste renterabat må den største position i porteføljen udgøre maksimalt 20 procent. Det betyder, at porteføljen skal vægtes anderledes. I eksemplet på porteføljen betyder det, at andelen i Pandora må reduceres eller de resterende værdipapirer øges.

     
Egenkapital 160.480 kr. Øvre belåningslimit 1.000.000 kr
Saldo-42.000 kr. Udnyttet belåningsværdi30 %
Markedsværdi 202.480 kr. Største position i porteføljen22,2 %
Belåningsværdi 141.115 kr.   
     
VÆRDIPAPIRAKTIER/ANDELEKURSMARKEDSVÆRDIBELÅNINGSGRADBELÅNINGSVÆRDIAF MARKEDSVÆRDI
Carlsberg A200 132,80 kr. 26.560 kr.70 % 18.592 kr.13,12 %
Vestas Wind Systems200 108,30 kr. 21.660 kr.60 % 12.996 kr.10,70 %
Novo Nordisk B200 99,65 kr. 19.930 kr.85 % 16.941 kr.9,84 %
Tryg200 162,70 kr. 32.540 kr.85 % 27.659 kr.16,07 %
Pandora100 448,60 kr. 44.860 kr.70 % 31.402 kr.22,16 %
ISS200 200,30 kr. 40.060 kr.50 % 20.030 kr.19,78 %
Nordea200 84,35 kr. 16.870 kr.80 % 13.496 kr.8,33 %


Intradag-kredit

Gearing på dagsbasis - uden gebyrer


En intradag-kredit kan ses som et ekstra tilskud af penge, som du kan låne en handelsdag ad gangen - uden at betale renter eller gebyrer. Din handelsramme forøges med et beløb, som svarer til din saldo og værdien af dine værdipapirer (ej medregnet værdien af certifikater, derivatpositioner, eventuelt sikkerhedskrav og unoterede aktier).

En intradag-kredit, som du udnytter i løbet af dagen, skal tilbagestilles, før markedet lukker, ellers får du et overtræk på din konto. En intradag-kredit er således kun til handel "intraday".

Kort om intradag-kredit

 • Intradag-kredit er gebyr- og rentefri
 • Med en intradag-kredit får du ekstra gearing på dagsbasis
 • Du kan normalt anvende din intradag-kredit allerede dagen efter din ansøgning

Intradag-kredit - gearing på dagsbasis uden gebyrer

Risiko

Det er vigtigt at være opmærksom på, at brugen af intradag-kredit medfører en kraftigt forhøjet risiko. En intradag-kredit, som du udnytter i løbet af dagen, skal tilbagestilles før markedet lukker, ellers får du et overtræk på din konto.

Sådan fungerer en intradag-kredit

Læs mere
Luk


Intradag-krediten beregnes ud fra din saldo og markedsværdi. Et tænkt eksempel:

Tilgængeligt for handel (saldo): 50.000 kr
Værdipapirer: 100.000 kr
Intradag-kredit: 150.000 kr
I alt intradag-kredit og tilgængeligt for handel under dagen: 200.000 kr

Nu kan købsordrer i aktier lægges til en værdi af op til 200.000 kr. i stedet for kun 100.000 kr. Hvis aktier for 200.000 kr. købes, og aktiekursen ændres med 10%, bliver afkastet på egenkapitalen 100.000 kr. følgende:

Intradag-krediten beregnes ud fra din saldo og markedsværdi
 Med intradag-kredit Uden intradag-kredit
Aktiekursen10 % 10 %
Afkast20 %10 %
Gevinst/tab20.00010.000
Kapital derefter120 000110 000


Afkastet/tabet bliver således større end ændringen i aktiekursen.

Regler og vilkår for brug af intradag-kredit

Læs mere
Luk


Det er vigtigt, at du læser vilkårene nøje. Behøver du mere information, eller har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os enten ved at sende en besked (når du er logget ind på dit depot) eller på telefon 70 20 66 85.

 • Intradag-kredit kan til enhver tid opsiges enten af Kunden eller Nordnet
 • Intradag-kredit er gratis for Kunden
 • Din kontantsaldo skal være på mindst 10.000 kr., og saldo skal være positiv, før intradag-kredit kan blive aktiveret
 • Intradag-kredit udgør 100% af den aktuelle depotværdi, før markedet åbner, dog højest 3 mio. SEK
 • Intradag-kredit kan aldrig udnyttes over natten
 • Intradag-kreditens totale beløb vil blive trukket fra depotets saldo hver aften efter børsens lukning, uanset om der er dækning eller ej. Det er kundens ansvar, at der findes dækning for intradag-kredit
 • Er der ikke dækning, overtrækkes depotet, og det vil derefter blive behandlet som overbelåning i henhold til Nordnets Almindelige betingelser for depot-/kontoaftaleopens in new window (se punkt D). Det betyder blandt andet, at en omprøvning af intradag-kreditten vil blive foretaget, og det kan medføre, at intradag-krediten vil blive lukket
 • Er Nordnet nødsaget til at lukke en intradag-kredit på grund af manglende dækning ved børsens lukning, vil der blive trukket et gebyr henhold til prislisten, og kunden vil ikke kunne anvende tjenesten i en periode på mindst en uge.
 • Nordnet tager ikke ansvar for direkte eller indirekte skade i forbindelse med de handlinger, som Nordnet foretager, hvis Kunden ikke regulerer intradag-kreditten, før børsen lukker

Nordnet forbeholder sig ret til med umiddelbar virkning at ændre beregningsgrundlaget for intradagkreditten uden på forhånd at informere kunden.

Regler og vilkår for brug af intradag-kredit

Shorthandel

Tjen penge på faldende aktiekurser - shortselling med aktier fra hele Norden

Tjen penge på faldende aktiekurser - shortselling med aktier fra hele Norden

Shorthandel - også kaldet shortselling - betyder ganske enkelt, at du låner aktier, som du sælger direkte på børsen. Du skal på et senere tidspunkt tilbagekøbe aktierne, og er kursen i mellemtiden faldet, tjener du på handlen.

Se, hvilke aktier du kan shorteopens in new window

Så enkelt som almindelig aktiehandel

Når du sælger en aktie short, afgiver du en helt almindelig salgsordre - du vælger bare at sælge en aktie, som du ikke allerede har i dit depot. Dette fungerer dog kun, hvis du har en aftale om shorthandel.

Kurtagen for shorthandel er den samme som for almindelig aktiehandel. Du skal dog betale en administrationsafgift samt rente for værdipapirlån, hvis du ikke tilbagekøber de shortede aktier samme dag.

Se priser for værdipapirlån

Shorthandel kræver 15 -100 % egenkapital som sikkerhed udover selve positionens størrelse.

Risiko

Når du shorter aktier, spekulerer du i kursfald. Jo mere aktiekursen nærmer sig nul, desto højere bliver din fortjeneste. Stiger aktiekursen i stedet, er der i teorien ingen grænse for, hvor stor kursstigningen kan blive og dermed også dit tab. Kursstigninger kan ske pludseligt, og det er derfor vigtigt, at du aktivt overvåge markedet, hvis du shorter aktier.

Ansøg om aftale for shorthandel

For at få adgang til shorthandel/værdipapirlån skal du underskrive følgende aftale og sende den til os med posten: Aftale om værdipapirlån

Dertil skal du også have en aftale om aktiekredit hos Nordnet. Har du ikke allerede det, kan du ansøge om en aktiekredit her.

For at oprette en kreditaftale, skal du underskrive følgende aftaler og sende dem til os med posten:

Flere risici ved shorthandel

Læs mere
Luk


Ved shorthandel er der også risiko for, at værdipapirlån ikke kan optages, eller at långiveren kræver sine aktier tilbage. I givet fald skal aktierne tilbagekøbes, uanset prisen på det pågældende tidspunkt.

Ved udbytteudbetaling vil det være dig, der skal betale udbyttet til udlåneren af aktierne, hvis du ligger med en short position i aktien. Normalt vil en aktie ved udbyttebetaling alt andet lige falde med værdien af udbyttet, men ofte spekuleres der i, at aktien netop ikke falder så meget, som størrelsen af udbyttet. Det kan derfor være ekstra risikabelt at ligge shortet i en aktie, når der skal udbetales udbytte.

Flere risici ved shorthandel

Sådan gennemfører du en shorthandel

Læs mere
Luk

Når du vil shorte en aktie, afgiver du en helt almindelig salgsordre, men du vælger en aktie, som du ikke allerede har i dit depot.

Nordnet låner aktien for dig helt automatisk. Når du vil lukke din position, afgiver du blot en købsordre på samme aktie.

Sådan gennemfører du en shorthandel

Spørgsmål og svar om shorthandel

Læs mere
Luk
 • Hvad er shorthandel?

At shorte aktier er en mulighed for at tjene penge i et faldende marked eller ved kursfald i enkelte aktier. At shorte indebærer, at du som kunde sælger aktier, som du ikke ejer.

Da du sælger aktier, som du ikke ejer, tager Nordnet for din regning automatisk et værdipapirlån for at kunne levere aktierne til køberen. Når du har shortet aktier, vil du tjene penge, når kursen på aktien falder og tabe penge, når kursen på aktien stiger. Præcis det modsatte af et almindeligt aktiekøb.

Når du på et senere tidspunkt vælger at købe aktierne tilbage, som du har shortet, vil Nordnet automatisk levere aktierne tilbage til långiveren. Ved shorthandel, hvor du sælger og tilbagekøber aktierne samme dag, vil der dog ikke blive taget et værdipapirlån.

Du betaler et administrationsgebyr ved værdipapirlån, og du betaler en rente i den periode, du ligger shortet i en aktie. Kurtagen, når du sælger aktier ved shorthandel, er samme kurtage som ved almindelig aktiehandel.
Bemærk, at udbytte, som udbetales under lånetiden, tilfalder långiveren. Det samme gælder vedr. tegningsretter m.m.


 • Hvilke aktier kan jeg shorte?

Det er ikke alle aktier, som det er muligt at shorte. Du finder en liste over aktier, som kan shortes ved at klikke heropens in new window.

 • Bør jeg shorte aktier, når børsen er urolig?

Shorthandel kan anvendes til at mindske markedsrisikoen. Har du en langsigtet aktieportefølje, kan shorthandel være et godt alternativ til at sælge ud af beholdningen når børsen er urolig.


Et eksempel:
Du har en aktieportefølje med 7 forskellige aktier, og du vil gerne mindske din risiko i markedet. De aktier, du har i din portefølje, tror du, har potentiale på lang sigt, og derfor vælger du at beholde dem. I stedet shorter du 3 aktier, du oplever som overvurderede, og som du tror vil falde i værdi.
Hvis børsen efterfølgende falder yderligere, vil du tjene penge på aktierne, du har solgt short, og dermed mindske dit tab. Dette gør, at den totale markedsrisiko i din portefølje mindsker.

Vil du mindske din risiko i markedet yderligere, kan du f.eks vælge at sælge to af dine aktier og sælge yderligere 5 aktier short. Har du 5 aktier i depotet og går short i 5 andre aktier, kan man sige, at du er markedsneutral.

 • Hvem skal modtage udbytte ved shorthandel?

Hvis du shorter en aktie samme dag, som der udbetales udbytte, har du pligt til at tilbagebetale udbyttet til den oprindelige ejer af aktien. Udbytte udbetales til den, som ejer aktien kl. 00.00 på generalforsamlingsdagen. Dette bør tages med i betragtning, før du overvejer at ligge short i en aktie over generalforsamlingsdagen.

Klik på linkene herunder for at se, hvornår der afholdes generalforsamling på de markeder, hvor du kan shorte aktier:

Danmarkexternal link, opens in new window

Norgeexternal link, opens in new window

Sverigeexternal link, opens in new window (generalforsamling = årsstämma eller bolagsstämma)

Eksempel:
Du låner 50 stk. CARL B dagen før generalforsamlingen, sælger dem short og lade positionen ligge short efter børsens lukketid. Den nye ejer, som er indehaver af aktien på generalforsamlingsdagen, har ret til udbyttet på f.eks. 6 kr. pr. aktie. Dette udbetales direkte til den nye ejer fra aktieselskabet.

Samtidig har du dog stadig lånt aktien, og derfor har den oprindelige ejer også krav på at få udbetalt udbyttet af dig. I dette tilfælde 50 stk. udbytte for CARL B à 6 kroner pr. aktie = 300 kr. Beløbet vil Nordnet trække fra din konto og sørge for, at det bliver overført til den oprindelige ejer.

Mere information kan læses i Almindelige vilkår for værdipapirlånopens in new window (pdf) under punkt 9.

 • Er der risici ved shorthandel?

Ja. Ved shorthandel spekulerer du i kursfald, og din mulige fortjeneste bliver større, jo nærmere aktiekursen nærmer sig nul. Men skulle kursen i stedet stige, er der principielt ingen grænse for, hvor meget aktien kan blive værd, og dermed heller ikke for, hvor stort dit tab kan blive. Det er derfor meget vigtigt at overvåge markedet aktivt ved shorthandel.

Der er også risiko for at værdipapirlån ikke kan optages, eller at långiveren kræver sine aktier tilbage. I givet fald skal aktierne tilbagekøbes. Ved udbytteudbetaling vil det være dig, der skal betale udbyttet til udlåneren af aktierne, hvis du ligger med en short position i aktien.

Normalt vil en aktie ved udbyttebetaling alt andet lige falde med værdien af udbyttet, men ofte spekuleres der i, at aktien netop ikke falder så meget som størrelsen af udbyttet. Det kan derfor være ekstra risikabelt at ligge shortet i en aktie, når der skal udbetales udbytte.

 • Skal der tages værdipapirlån?

Da du ved shorthandel sælger aktier, som du ikke ejer, låner Nordnet for din regning aktierne i markedet. Dette sker helt automatisk, og du vil se værdipapirlånet i dit depot dagen efter din shorthandel. Du betaler en fast afgift for værdipapirlånet, dertil skal du betale rente i den periode, hvor du ligger shortet i aktien.


OBS: Du skal kun betale rente og administrationsafgift for værdipapirlånet efter udført shorthandel, hvis tilbagekøbet ikke gennemføres samme dag, som du har shortet. Du skal med andre ord ikke betale for værdipapirlånet, hvis du shorter og køber aktien samme dag.

 • Hvordan afgives ordre for shorthandel?

Når du shorter, gennemfører du et salg på samme måde, som hvis du ejede aktien. Du skal blot sælge en aktie, som du ikke har i dit depot, og du tilbagekøber aktien præcis som ved en almindelig købstransaktion.

Et tænkt eksempel:
Du ejer ingen aktier i Vestas, men du tror, at aktien vil falde i værdi. For at gennemføre en shorthandel vælger du derfor at sælge 1000 aktier til kurs 255, en værdi af sammenlagt 255.000 DKK.

Efter salget vil du i din depotoversigt se en beholdning på -1000 stk. Vestas aktier. Dagen efter din shorthandel vil du se en post i dit depot på værdipapirlånet, og du vil automatisk blive debiteret en fast afgift for værdipapirlånet. Ugen efter dit salg er kursen faldet til 234, og du vælger derfor at hjemtage din gevinst.

Du køber nu 1000 stk. Vestas aktier i markedet som en normal købsordre, og du lukker dermed din shortede position i Vestas. Nordnet leverer derefter automatisk dine lånte aktier tilbage til udlåneren, og du vil herefter blive debiteret renten for værdipapirlånet for den periode, du har lånt aktierne. Din gevinst kan hermed opgøres til 255.000 - 234.000 = 21.000 kr. minus afdrag for kurtage, afgift for værdipapirlån og rente.

 • Stilles der sikkerhedskrav/marginkrav?

Ja, ved shorthandel skal der stilles sikkerhed. Hos Nordnet kræves marginkrav på 15-100 % eller en negativ belåningsværdi, der modsvarer 115-200 % af markedsværdien. Hvis du med en kontantsaldo på f.eks. 50.000 kr. vil shorte en aktie med marginkrav på 20 %, vil du kunne shorte/sælge aktier til en værdi af 250.000 kr.

For ikke at være nødt til at lukke positionen til en ugunstig kurs, anbefales det dog at have gode marginaler ved shorthandel, da beløbet som Nordnet kræver i margin stiger, hvis aktien stiger i pris. For at se hvilke sikkerhedskrav, som gælder for en specifik aktie, klik heropens in new window

 • Hvordan påvirkes handelsrammen?

Når du afgiver en salgsordre for at shorte, kontrollerer handelssystemet, at der er tilstrækkelig sikkerhed på dit depot i form af kontanter og/eller belåningsværdi. Sikkerhedskravet er 115 - 200 % af markedsværdien på den shortede aktie. Dette indebærer, at beløbet i "Tilgængeligt for handel" vil falde med et beløb, der svarer til 15 - 100 % af markedsværdien på den shortede aktie.


Ved tilbagekøb af en shortet position behandles denne købsordre præcis som et almindeligt køb, og belaster dermed beløbet i "Tilgængeligt for handel". Det betyder, at hvis du er gået short, men vil ligge i en positiv position i samme aktie, skal du først købe et antal aktier, som svarer til det antal, du ligger short i, inden en ny købsordre kan afgives for at købe flere aktier. Dette gælder dog kun, hvis depotet ikke har dækning for såvel sikkerhedskrav som købsordre.

Shorthandel via nettet er begrænset til en markedsværdi på maks. 10 millioner kroner for de shortede positioner.

 • Hvordan håndteres evt. udbytte?

Hvis du ligger med en short position i en aktie, hvor der skal udbetales udbytte, vil det være dig, der skal betale udbyttet til udlåneren af aktierne. Normalt vil en aktie ved udbytteudbetaling alt andet lige falde med værdien af udbyttet.

Mange investorer spekulerer dog i, at en aktie ikke falder så meget som udbytteudbetalingens størrelse, og derfor kan det være ekstra risikabelt at ligge shortet i en aktie når der skal udbetales udbytte.

 • Hvordan beskattes shorthandel?

Ifølge en dom i landsskatteretten skal gevinster og tab fra shorthandel med aktier ikke beskattes på samme måde som gevinster og tab fra almindelig aktiehandel. Aktieavancebeskatningsloven tager sit udgangspunkt i at fortjeneste konstateres ved erhvervelse og efterfølgende salg af aktier.

Landsskatteretten anser derfor, at en avance, der knytter sig til et tidsrum, hvor skatteyderen ikke har været ejer af aktierne, ikke kan anses for omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Derfor omfattes shorthandler ikke af aktiebeskatningsloven, men i stedet omfattes gevinst og tab ved aktielånsordninger, herunder shorthandel, af indkomstbeskatningsloven (statsskattelovens § 4, litra f.).

Det betyder med andre ord, at shorthandler skal opgives som indkomst, og at nettogevinsten ved shorthandel er skattepligtig, mens tab ikke er fradragsberettigede.


Har du yderligere spørgsmål om shorthandel, er du velkommen til at kontakte Nordnets kundeservice på telefon 70 20 66 85.

Spørgsmål og svar om shorthandel

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.