Spring til hovedindhold

Danske helårsregnskaber: Fokus på guidance i en usikker verden

Dansk regnskab

Regnskabssæsonen er snart over os. Derfor er Per Hansen dykket ned i, hvad de private investorer kommer til at holde øje med for hvert enkelt C25-selskab. I denne omgang er guidance nøgleordet.

Bavarian Nordic – Er shortsælgerne ved at løsne grebet?
Efter en betydelig “kamp” mellem ikke mindst de private investorer, som tror på det langsigtede potentiale, og shortsælgende udenlandske ditto, ser det ud til at fokus / styrkeforhold er ved at skifte. Alene det forhold, at shortsælgerne måske er ved at finde andre selskaber at belejre kan gøre en forskel. Investorerne håber, at Bavarian Nordic er færdig med at tilkøbe forretninger betalt igennem kapitaludvidelser. Selve regnskabstal og guidance bliver næppe en meget stor kurstrigger – positivt som negativt.

Carlsberg B – Presset af økonomi og forbrugere
Carlsberg sidder lidt fast i vadestedet. Efter et svært 2022 og et udfordrende 2023, er investorerne tilbageholdende med at købe ind på investeringscasen. Den nye topchef leder efter vækst, men kommer den? Hvad med Kina og guidance for 2024? Forventningerne til det nye år er moderate.

Coloplast B – En bedre kursudvikling kræver bedre vækstmomentum
For investorerne er Coloplast her og nu hverken fugl eller fisk. Væksten er lidt for lav til at tiltrække nye investeringspenge. Er investorerne nervøse for, at Coloplast kunne tænkes at købe mere op og finansiere det med udstedelse af flere aktier, som de har gjort de seneste år? Life science investorer har droslet lidt ned for at fokusere på andre områder med mere momentum (bl.a. Novo Nordisk). Spørgsmålet er, hvornår/om den udvikling igen vender i Coloplast favør?

Danske Bank – Stigende tiltro til 2026-målsætning
2023 var et rigtig godt år for Danske Banks investorer. I modsætning til andre banker tror investorerne, at de kommende år byder på en let stigende indtjening. Håbet om yderligere omkostningsfokus og frasalg af Norge kan hjælpe med at gøre 2026-målsætningen realistisk – og det har været med til at trække aktien massivt op. Der kommer næppe regnskabsoverraskelser, men hvis toget kan holdes på skinnerne, og fokus er på prisfastsættelsen, kan 2024 byde på flere stigninger.

Jyske Bank – 1 mia. i udbytte og 1 mia.+ i aktietilbagekøb i 2024?
Hvis Jyske Bank tager investorerne seriøst, ved de, at de skylder. 2023 bliver indtjeningsmæssigt det absolut bedste år nogensinde. Det vidner mange opjusteringer om. Jyske Bank skylder investorerne at få del i den indtjening. 500 mio. i udbytte i december var et for lille plaster på det sår. To mia. i udlodning i løbet af 2024 bør i den henseende være et minimum. Den gode indtjening og den skuffende aktiekursudvikling er bundet sammen af en for lav tilbagebetaling til investorerne. Retter Jyske Bank op på det?

Nordea Bank – Investorerne bliver mere overbeviste om indtjeningsstamina
I slutningen af 2023 begyndte investorerne at købe ind på den stærke indtjeningsudvikling, som Nordea har haft og formentlig fortsat vil have. Der er ikke aktuelt noget som tilsiger, at den gode indtjening ikke kan fortsætte. Det springende er derfor ikke kun bundlinjen, men om ledelsen kan overbevise investorerne om, at der kan præsteres meget fornuftige egenkapitalforrentningsprocenter helt i skandinavisk top – selv i en tid, hvor renterne vil være faldende.

Demant – Fortsat stærk udvikling?
Demant leverede tre opjusteringer i 2023 og har leveret meget sikkert. Det antal opjusteringer kommer næppe til at gentage sig. Derfor vil investorerne fokusere lidt ekstra på den initielle guidance for helåret. Er den tilstrækkelig offensiv til at kunne rumme endnu et godt år? Og hvordan ser Demant mulighederne for at betale tilbage til investorerne i forbindelse med aktietilbagekøb, når gæld / indtjening må formodes at give gode muligheder for at være økonomisk rundhåndet?

DSV – Fornuftige tal med fokus rettet på Schenker salgsproces
Fjerde kvartal sluttede meget fornuftigt for DSV efter et ”mellemår”. Annonceringen af aktiviteterne i Saudi Arabien blev dårligt forventningsstyret, hvilket DSV selv har indrømmet. I starten af året er aktien blevet trukket med op af geopolitisk input fra Det Røde Hav. 2024 vil være fokuseret på processen om salget af DB Schenker, som DSV er favorit til at overtage. Bliver investorerne klogere på den proces i forbindelse med helårsregnskabet?

Genmab – Kan pipelinenyt give Genmab ny energi?
Genmab blev i 2023 valgt fra, mens Novo Nordisk formentlig blev valgt til af life science-investorer. Når/hvis Genmab kommer med positive pipelinenyheder, kan der igen komme mere positiv opmærksomhed på selskabet. Samtidig ligger uenighederne med J&J stadig og ulmer – og det kan være et investorbenspænd for aktien kortsigtet.

GN Store Nord – Tid til at levere og eksekvere
Mens 2023 var udfordringernes år, ser 2024 ud til at blive økonomisk mindre problematisk og et eksekveringsår. GN har fået styr på sine finanser, og de kommende år skal selskabet bruge på at levere det indtjeningspotentiale, som findes. Forskellen mellem hvad GN aktuelt præsterer og kan – og det som potentialet afspejler, illustreres i afstanden mellem aktuel børskurs og de kursmål, som i hovedsagen ligger 25-40 % højere. 2024 handler om løbende at overbevise investorerne om 1; det langsigtede potentiale og 2; at levere og eksekvere på de lagte planer. Kommer GN godt ud af 2023?

ISS – Udbytte, aktietilbagekøb, vækst og marginekspansion
ISS kom ultimo ud af 2023 ud af Frankrig uden yderligere omkostningsskrammer. Nogen vil være skuffede over, at de ikke fik noget økonomisk ud af at sælge aktiverne til ONET. Andre ser det som naturligt, at aktiver, som over de sidste (alt for) mange år har været tabsgivende, nu er historie. For ISS handler det nu om at levere fortsat vækst, og marginekspansion samt at lægge et aktietilbagekøbsprogram til understøttelse af udbyttebetaling ind som kurs-stødpude. Den største usikkerhed knyttes til, om der kommer et værdiunderstøttende aktietilbagekøb?

A.P. Møller Mærsk – Kan uro i Det Røde Hav redde 2024?
Kan uroen i Det Røde Hav og de stigende containerrater til være med til at gøre den gode forskel for A.P. Møller Mærsk? Det tænker investorerne i det mindste, og de har sendt aktien dramatisk op og gjort APM til den bedst performende C25-aktie i 2024. Efter stigningen bliver der fornyet interesse for regnskabet og ikke mindst deres guidance for 2024.

Novo Nordisk B – Flere opjusteringer?
Kan Novo Nordisk levere ‘3 på stribe’ igen i 2024, som de gjorde i 2023 i forbindelse med ligeså mange opjusteringer? Det sker næppe, fordi forventningerne allerede er drejet i retning af endnu et fremragende år – men mindre kan også gøre det. For investorerne er det ikke nødvendigvis kun den økonomiske top- og bundlinjeudvikling, der får opmærksomhed, men også i hvilket omfang investorerne bliver ved med at forvente, at de gode tider varer ved. Det handler om nøgletalsekspansion eller det modsatte og / eller om investorerne skifter investeringsfokus.

Novozymes B – Fuld fokus på integration
Novozymes har de seneste kvartaler leveret bedre end de foregående. Forude venter den integration af Chr. Hansen, som kun mangler få godkendelser for at være et faktum. Der er kun få og små synergier til at drive udviklingen kortsigtet, så Novozymes skal finde andre måder at imponere og appellere til investorerne på. Prisfastsættelsen er stadig høj. Det er mere af det, som har været en udfordring for investorerne de sidste mange år. Har Novozymes spændende nyheder med til investorerne i kvartalsregnskabet?

Ørsted – Det fremadrettede Ørsted?
Hvad følger efter det triste 2023? Formentlig bl.a. en omkostnings- og strategitilpasning. En række projekter er blevet skrinlagt, og Ørsted skal forsøge at overbevise investorerne om, at de stadig er en betydelig aktør i den grønne omstilling. Et større rentefald kan være den faktor, som hjælper flere projekter økonomisk på plads – men spørgsmålet er, om det kommer? Ørsted skal gentænke mange ting.

Pandora – Stærk afslutning giver fokus på guidance
Pandora annoncerede deres bedre end ventede 2023-resultat allerede den 7/1. Fem procent positiv afvigelse på både omsætning og EBIT og en omsætningsvækst på 8% vs. 5-6% guidance. Pandora leverede igen stilsikkert, og fokus vil i forbindelse med årsregnskabet være på 2024-guidance.

Royal UNIBREW – Tilbageholdende forbrugere og investorer
Vinden vender, og de seneste år har budt på den modvind, som tidligere har været fraværende. Royal Unibrew har haft sværere ved at indfri forventningerne. Et skuffende 3. kvartalsregnskab placerede selskabet i den allernederste del af karakterskalaen. Det har haft den konsekvens, at investorerne tænker lidt på gældsætning og kapaciteten for mulighed for at købe aktier tilbage. Et forhold, som Royal Unibrew har nedtonet betydningen af.

Rockwool B – Leverer på de indre linjer
Rockwool har været udfordret i 2023. Men i forhold til renter, inflation, ejendomssektorens udfordringer og ikke mindst Rusland, har selskabet alt i alt gjort det økonomisk godt. Rockwool har hidtil fastholdt, at de forbliver i Rusland, men hvad betyder det egentlig? Kan de få penge ud, og vil det være som man kunne få indtrykket af efter Carlsbergs exit: At alle på et eller andet tidspunkt kommer til at forlade landet?

Tryg – NOK/SEK, 2024 med fulde synergieffekter og 2023-skader
Der har været for mange skader også i årets 4. kvartal. På kort sigt giver det pres på indtjeningen. Det ændrer dog næppe ved den langsigtede investeringscase – flere skader kompenseres af stigende præmier. Stigende NOK/SEK vil have en positiv effekt ligesom yderligere personalereduktioner i industridivision. 2024 vil vise potentialet i Trygs samlede forretning inklusive synergier fra købet af Codans svenske og norske aktiviteter.

Vestas Wind Systems – Nu skal indtjeningen vise sig
Den højeste kvartalsvise ordreindgang nogensinde, og bedste samlede ordrer for et helt år, er overskrifterne for henholdsvis 4. kvartal og 2023 for investorerne. På kort sigt skal investorerne stadig indtjeningsmæssigt strides med uprofitable ordrer fra 2020-2022. Fremadrettet vil investorerne tage udgangspunkt i, at nye ordrer er taget ind med en meget bedre indtjeningsevne. Der kommer næppe store positive overraskelser i tallene fra 4. kvartal, hvad angår omsætning og indtjening – men måske kan der komme en positiv afvigelse fra den store ordreindgangs betydning for forudbetaling og dermed cashflow? Hold øje med guidance for 2024.

AMBU – Fortsætter den økonomiske genopretning?
De seneste kvartaler har AMBU offentliggjort kvartalstal tidligt. Budskabet har været en positiv margin-afvigelse med en omsætning inden for guidance. Investorerne har ikke været imponerede på ‘dagen’, men når tallene har rodfæstet sig, har investorerne generelt taget de positive briller på. En ting er operationel fokusering; noget ganske andet er positive overraskelser i omsætningsvæksten. Kommer det i AMBUs 1. kvartalsregnskab?

Debutant: Zealand Pharma – Fokus på fedme og partnerskabsaftaler
2023 var fænomenal for Zealand Pharma. Dels på grund af egne meritter og udviklingen i pipelinen – men også som det fede vedhæng til Novo Nordisk. Indlemmelsen i OMX C25 var det synlige bevis på den stigende markedsværdi og omsætningsinteresse. Økonomisk vil fokus være på indgåelse af partnerskabsaftaler/pipelineudvikling. Samtidig lurer investorerne på, hvorvidt andre større selskaber har brug for solide projekter inden for fedme, som kan føre til et bud.

Debutant: NKT – Grøn omstilling med mindre risiko?
2023 var et godt år for NKT og investorerne. Ordrebeholdningen er høj, og en indlemmelse i C25-indekset er det synlige bevis på dels en stigende markedsværdi og øget daglig investeringsinteresse og likviditet. Når der tales meget om grøn omstilling, er det naturligt at nævne Vestas og Ørsted – men også NKT. Investering i den infrastruktur som skal sende strømmen derhen, hvor der er brug for den, er fortsat en forudsætning for at den grønne omstilling bliver til virkelighed. Det fortsætter i 2024.

NB: Der er samlet set 23 selskaber. A.P. Møller Mærsk A/B er ét selskab, og Chr. Hansen er snart en del af det fortsættende Novozymes.

Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer. Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
2 Kommentarer
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Carsten Knudsen
Carsten Knudsen
2024-01-19 13:20

Er der mon risiko for at f.eks. Vestas og orsted kan blive påvirket af Donald Trump’s evt genvalg som præsidentkandidat til sommer?