Spring til hovedindhold

Karakterbogen: GN Store Nord øverst i en god regnskabssæson

Resultaterne for de 25 største selskaber var generelt gode og fornuftige, men der er som sædvanlig god plads til forbedringer for nogle af selskaberne i karakterbogen.

GN Store Nord kom efter min mening bedst ud af 1. kvartal og er næsten som forvandlet i forhold til udfordringerne i 2022/2023. Pandora og Rockwool imponerer også med resultater og meget stærk ledelse. Resultaterne var generelt gode, fornuftige, men der er sædvanen tro også god plads til forbedringer for nogle af selskaberne i karakterbogen.

GN Store Nord – 10

Leverede sammen med Pandora og Rockwool kvartalets bedste præstation. De seneste år har selskabet slidt på investorerne, og på samme måde som nød lærer den nøgne kvinde at spinne, er investorerne blevet mere nøjsomme. Hearing leverer flot med en global markedsandel på 17%. Der burde være muligheder for en opjustering senere i år. Gearing på vej ned (4x), men der er stadig et par år til, at den kommer helt ned, hvor den skal være. Mere hårdt arbejde forude, men stort skulderklap til GN. Aktiekursen og investorerne har reageret.

Pandora – 10

Sikkerheden selv og investorerne elsker den underspillede facon, som Pandora ”underpromiser” og ”overdeliver” på. Stærkt ”like for like”-salg (what’s not to like) er fremragende. Gode resultater giver muligheder for større tilbagebetaling til investorerne og samtidig vækste.

Rockwool – 10

Imponerende udvikling midt i en svær tid. Rockwool opjusterede 3. maj sine forventninger førtidigt. Omsætningen opjusteres til vækst på ca. 5% fra tidligere uforandret, og EBIT-margin for helåret justeres op til 15% fra tidligere 13%. Rockwool har styr på økonomien i en tid, hvor inflation og renter er vægtige modspillere. Flot udvikling med en velfortjent karakter.

Nordea – 7

En god cocktail. Nordea fik i 1. kvartal et rigtig godt resultat drevet både af eksterne og interne faktorer. De eksterne er, at høje renter driver en positiv udvikling i nettorenteindtægterne. De interne er en god omkostningsstyring. Tilsat et overraskende tabsniveau på blot 33 mio. EUR gav tilsammen en egenkapitalforrentning på imponerende 18,1%.

Novo Nordisk – 7

Oppræcisering, men resultatet kommer ikke helt op at ringe. Eli Lilly leverede et regnskab lidt under det forventede, men alligevel fik en opjustering investorerne helt op at ringe, fordi væksten kommer senere. Novo Nordisk oppræciserede nok lidt på omsætning og EBIT, uden at investorerne behøver at falde i svime over det. Novo Nordisk kommer ned fra karakterpiedestalen og må denne gang overlade toppladsen til andre.

Ambu – 7

Ambu var lidt overraskende det første selskab til at aflægge ”regnskab”. Allerede den 10/4 (forventet 14/5 jævnfør deres regnskabskalender) løftede selskabet sløret for, at 2024 bliver bedre end ventet. 2. kvartal overrasker positivt, og helårsforventningerne til omsætning og indtjening blev løftet. Omsætningen forventes nu at vokse med 10-12 % mod tidligere 7-10 %, og EBIT-marginen forventes at være på 10-12 % mod tidligere forventet 8-10 %. Samtidig blev forventningerne til det fri cash flow også løftet fra 270 mio. til 370 mio. Ambu leverede løbende lidt bedre. Et fortjent 7-tal.

Genmab – 7

Investorerne har sendt selskabets aktier ud på udskiftningsbænken i en længere periode i mangel af identificerbare kortsigtet kurstriggere. I stedet har investorerne tilvalgt den fede vækst i Novo Nordisk og Zealand Pharma. Regnskabet blev godt modtaget med en kursstigning, som måske i et vist omfang bærer præg af en aktie, hvor investorerne måske tænker, at den har ”noget til gode”.

A.P. Møller-Mærsk – 7

Oppræciserer forventningerne på EBITDA og EBIT-niveau. Opjusteringen mødte de sidste måneders kursstigning og et analytikerkonsensus, som ligger lidt over de nye og opjusterede forventninger. Der er gode argumenter for, at forventningerne vil blive løftet yderligere i løbet af 2024, da der ikke er sat en sidste udløbsdato på urolighederne i Mellemøsten. A.P. Møller-Mærsk holder igen med aktietilbagekøb bl.a. for at kunne være med i opløb om DB Schenker.

Ørsted – 4

Medvind til havvind er med til at sende overskuddet i den rigtige retning. Efter det skrækkelige 2023 kommer der et negativt overhæng af ”aflysningsgebyrer” og minder investorerne om den svære fortid. Genopretningen tager tid, men er begyndt. ”Det er tid til at kigge fremad” vil formentlig være det blivende, indtil der kommer nye signaler. Forventningerne til helåret blev fastholdt. I det direkte grønne udskilningsløb kom Ørsted bedst ud af sammenligningen med Vestas. Kvartalsregnskab uden drama, og det er godt!

Royal Unibrew – 4

Kom tidligt med en opjustering, og aktiekursen skød i vejret i et niveau, som er disproportionalt til opjusteringen. +75 mio. på EBIT-niveau med en kurseffekt på tæt på 4 mia. har som alibi, at investorerne reelt frygtede en nedjustering.

Danske Bank 4↑

Leverede et regnskab uden drama, hvor de enkelte poster kun afveg en anelse fra det forventede. En egenkapitalforrentning på 12,9% er tangens til bankens langsigtede 2026-plan. Samtidig er de stadig et godt stykke fra de skandinaviske konkurrenters 16%+ gennemsnit. Omkostningerne forbliver (for) høje, hvilket omkostningsprocenten på 45,4 er et eksempel på. Aktien falder en del på tallene. Det skyldes nok bl.a. skuffelse over, at der ikke umiddelbart og kortsigtet er planer om flere og større betalinger (udbytte/aktietilbagekøb) til investorerne.

Tryg – 4

Rygterne om det dårlige vejrlig var løbet i forvejen og viste sig mindre problematisk end frygtet. Stigende udbytte er godt, men der manglede det kursunderstøttende aktietilbagekøb. Investorerne vil spørge sig selv, om der i forbindelse med halvårsregnskabet kan blive plads til aktietilbagekøb og en positiv præcisering af forventningerne udover en forsikringsteknisk resultatambition på 7,2-7,6 mia.

DSV – 4

Leverede et lidt blandet resultat, som vel bedst kan betegnes ”tjah”. DSV tager markedsandele til lands, til vands og i luften, men det sker med brancheforhold, hvor omsætning og indtjening er under pres. Strategien forbliver uændret, ny ledelse er på plads, bestyrelsen er intakt. Investorerne fokuserer på udfaldet af DB Schenker-auktionen, og om hvorvidt DSV har kapital til at købe aktier tilbage og til en tysk overtagelse samtidig med, at NEOM kører videre.

Carlsberg – 4

Leverer lidt mere omsætning end ventet og annoncerer et nyt aktietilbagekøb på 1 mia., men opjusteringen udeblev. 1. kvartal er et lille kvartal og ændrer ikke ved udsigten til helåret. Den direkte sammenligning med opjusteringen fra Royal Unibrew er lidt unfair, da udviklingen drives af forskellige underkomponenter. Valutamodvind forhindrer formentlig, at forventningerne hæves her og nu, men ikke nødvendigvis senere.

Novonesis – 4

Investorerne jubler over et regnskab uden væsentlige nyheder. Det mest bemærkelsesværdige i forbindelse med kvartalstegnskabet eller ”trading statement” var ikke selve tallene. Det var som guidet og som kommunikeret i forbindelse med kapitalmarkedsdagen, mere eller mindre. Derimod var det ”interessant”, at aktiekursen stak afsted. 2024 bliver et ”begyndelsesår”.

Demant – 4

Året er startet omsætningsmæssigt svagere end forventet med en organisk salgsvækst på kun 3%. Forventningerne for helåret fastholdes. Demant har været sikkerheden selv, når det drejer sig om at levere gode afkast til investorerne, og i den direkte kamp mod GN Store Nord og Hearing har de haft overtaget. Alene bedømt ud fra 1. kvartalstallene kommer GN ud med et bedre momentum.

Jyske Bank – 4

Skuffende udvikling i nettorenteindtægterne sender aktien ned. Regnskab let skuffende samlet set. Aktietilbagekøb på 1,5 mia. er godkendt. Udsigterne for helåret fastholdes, men estimaterne skal nok et nøk ned. Fortsat lav prisfastsættelse, men investorernes kortsigtede fokus er formentlig på de potentielle konsekvenser af flere rentenedsættelser fra Nationalbanken i 2024.

Bavarian Nordic – 4

Fastholder forventninger i årets mindste kvartal. Aktien starter med en større nedtur, som bliver visket væk, da investorerne fik nærlæst tallene. Bavarian Nordic har stadig lidt svært ved at overbevise investorerne om det, som skal løfte investeringshumøret. På marginalen kan den umiddelbare kursskuffelse og -reaktion skyldes, at analytikernes forventninger til EBITDA ligger lidt over midtpunkt af guidance. Regnskabet var ikke dårligere end frygtet, men heller ikke bedre end forventet.

NKT – 4

Har været den grønne danske aktiestjerne de seneste år. Investorernes reaktion efter regnskabet er formentlig en sammenkobling af relativ høj prisfastsættelse, det lange seje træk og en EBITDA-guidance for helåret, som kun omtrent matcher forventningerne. Den grønne omstilling, flere vindparker, mere sol m.v. går ikke uden om infrastrukturen, og her er en NKT en af de virksomheder, som er blandt de store. Selvom regnskabet ikke var nogen kurstrigger i sig selv, var kursreaktionen præget af skuffelse. Et par dage efter kom modreaktionen.

Zealand Pharma – 4

Som ventet var det ikke regnskabstallene, som tiltrak sig mest opmærksomhed. Et overvejende biotekselskab gemmer ikke på væsentlige forskningsdata, og dermed vil der kun være 4/365 sandsynlighed for, at der er sammenfald mellem regnskaber og banebrydende nyheder. Der var FDA-datoer for Glepaglutide og CHI. Lidt malurt i aktiebægeret var måske, at Alexion/AstraZeneca ikke går videre med det samarbejde om peptider, som blev annonceret i 2019. Initielt gav det en betaling på 25 mio. USD og en aktieinvestering på 15 mio. USD.

Vestas – 4

Leverer en regnskabsundermåler i et lille kvartal. Forventninger om en omsætning på 16-18 mia. EUR med en tilhørende margin på 4-6% fastholdes. Det betyder, at første kvartals omsætning på 2,6 mia. EUR nogenlunde skal fordobles og fastholdes de næste tre kvartaler. Der er med andre ord noget til alle: Skeptikerne vil være skuffede over 68 mio. i negativt EBIT til at starte året med og frygte et ”back-end loaded” år. Optimisterne vil sige, at der stadig er masser af tid til at indhente det, der udestår i den resterende del af 2024.

Coloplast – 4

Fastholder forventningerne til helåret efter en lidt forsigtig start, hvor alle forretningsområder lå under det forventede med hensyn til omsætningen. Coloplast sænker udsigterne i DKK. Coloplast fortsætter desværre med at ligge lidt efter forventningerne. Det er et Coloplast(er) på såret, at tilkøb ser ud til at give de resultater, som er forventet. Negativ cash flow har specielle årsager. Udbetaler halvårsudbytte. Igen en middelkarakter.

ISS – 2

Forventningerne fastholdes. Investorerne sender aktien baglæns, og det viser desværre igen, at tidligere tiders problemer ikke er glemte. Omsætningen stiger med ca. 6%, men da priseffekten er større end det, er investorerne bange for den underliggende volumenvækst. ISS kan og bør arbejde mere med forventningsstyring.

Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer.Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
2 Kommentarer
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Søren
Søren
2024-06-12 18:25

I 20 år har man troet at indtjeningsboomet hos Vestas er lige om hjørnet. Men det hjælper sikkert at alle de store fonde SKAL huske at have lidt grønt i indkøbskurven. P/E på over 100 for et industriselskab virker som jubelidioti. Men markedet har altid ret.