Spring til hovedindhold

2020: Godt år for olietankere men (fortsat) svært for tørlast. Containere udfordret

De seneste måneder har olietankaktierne for en gangs skyld været værd at investere i og har sejlet både det generelt stigende aktiemarked og andre shippingaktier agterud. Udsigterne for 2020 ser ud til at være de bedste for tankaktier i måske 20 år, men alt er ikke problemfrit. Investorerne skal se sig godt for og samtidig (fortsat) passe på shipping generelt. Både container og tørlast kan endnu engang sejle i modvind:

Tankaktier fordoblede i 2019

Tankaktierne havde det bedste år i 2019 i rigtig mange år. Det er der en række årsager til:

  • Uro i Mellemøsten, en embargo mod kinesiske Cosco (Dalian) på grund af at selskabet har fragtet iransk ”embargo” olie, var med til at reducere udbuddet af transportkapacitet ikke mindst for de allerstørste skibe (VLCC).
  • Udsigt til en meget bedre balance mellem udbud og efterspørgsel for første gang i mange år.
  • OPEC producerer mindre, mens USA producerer mere. Det betyder, at tankskibene skal sejle længere og det øger efterspørgslen. De seneste 2,5 år har USA øget deres olieproduktion med 4 mio. tønder dagligt fra 9 til tæt på 13 mio. tønder.
  • Usikkerhed og forvirring om nye svovlregler (IMO 2020) har betydet rekordstore spreads mellem brændstof med lavt svovlindhold, som ikke kræver rensning, og traditionelt brændstof som bliver renset på skibe via installerede ”scrubbers”.
  • Skibe med installerede scrubbers har her og nu, med aktuelle brændstofspreads en stor fordel og allerede fået en fornuftigt forrentning af deres scrubber investering.

Frederiksens Frontline med i tankskibs”benchmark”:

  • De største stigninger har været i de meste gearede selskaber inden for tank med en svag balance. Det er helt forventeligt. Eksempelvis steg Nordic American Tankers med 250 % fra september til ultimo december sidste år.
  • Generelt har der været store stigninger i hele sektoren
  • Om de gode tider fortsætter afhænger i høj grad af hvor mange skibe, som bliver skrottet og om de høje rater, som det desværre altid sker, får tankselskaberne til at gentage fortidens dumheder med at bestille mange skibe på det samme forkerte tidspunkt. Shipping og især tankskibe er en ”boom/bust industri”.
  • De høje rater kommer ikke alle selskaber lige meget til gode. Det skyldes ikke kun, at ældre skibe bruger langt mere brændstof, men også, at et meget stort spread mellem bunker med lavt og højt svovlindhold, favoriserer de skibe og selskaber, som har valgt at installere scrubbere om bord. Der kan være 10.000-20.000 USD forskel i indtjeningsmæssige dagsrater for selskaber med det aktuelt store spread i bunkertypen.
  • Blandt de største selskaber i sektoren er norske Frontline. Andre meget store selskaber er bl.a. EURONAV.

Tørlast – det værste af flere verdener

Tørlastselskaberne nyder ikke godt af de høje transportrater. For 4 måneder siden toppede raterne, men udtrykt ved ”Baltic Dry indeks” er indekset mere end halveret siden. Det er bunkerpriserne derimod ikke. De som i tide har valgt at installere scrubbere får den mindst ekstraudgift, mens de som har valgt at købe strategien med den næsten svovlfri brændstoftype ikke alene skal betale den stærkt stigende bunkerudgift, som er en konsekvens af de stigende oliepriser generelt, men tilmed også betale et betydeligt ekstratillæg for brændstof med et svovlindhold på ned til 0,50 % jævnfør IMO2020. Oveni ulykkerne kommer så den stærkt nedadgående tendens på faldende fragtindtægter.

Container deler tørlast udfordringer

Container transport og herunder også A.P. Møller Mærsk deler nogen af udfordringerne med tørlast her og nu. Shippingraterne er ikke faldet dramatisk, men mulighederne for at sende omkostningsstigningen videre, er givetvis ikke ”decideret gode”. Containerselskaberne står ikke i en ligeså dårlig situation som tørlastselskaberne med faldende rater og markante stigninger på bunkerolie (plus/minus scrubbers), men situationen er noget dårligere end for olietankere.

Konklusion: Tankaktier mest attraktive – APM med sidevind. Norden glad for tank

Over tid er det svært at opnå et attraktivt risikojusteret afkast ved at være investeret i shippingaktier. Det gælder universelt uanset om det drejer sig om tankskibe, tørlast eller containere. 2020 kan blive det 2. gode år for tankaktier, hvorimod det ser ringere ud for containersektoren. Tørlastaktierne står fortsat i en meget svær situation.

A.P. Møller Mærsk er udfordret i container, mens DS Norden skal prise sig lykkelig for deres eksponering er delt mellem tank og tørlast. Rigtig gode er udsigterne dog ikke. Det som afgør godt fra skidt er udviklingen i raterne, bunkerpriserne, spreads mellem bunkertyper med højt og lavt svovlindhold og i hvilket omfang selskaberne har valgt at installere scrubbers på skibene. For Nordens vedkommende er det en formildende omstændighed, at de tidligere har installeret scrubbers på nogen af deres skibe. Mærsk har ligeledes investeret i scrubbers på udvalgte skibe.

Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål og er alene udtryk for Per Hansens egne holdninger og vurderinger. Artiklen/blokindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Omtalen af de konkrete værdipapirer og investeringer er ikke en anbefaling vedrørende disse og er ikke tilbud eller opfordring til tilbud om køb eller salg. Du bør altid rådføre dig med egne professionelle rådgivere vedrørende beslutninger om dine investeringer, således at disse afstemmes i forhold til dine konkrete forhold, herunder risikoprofil og økonomiske forhold.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer