Spring til hovedindhold

Aktienedtur: Stærk storm på US-markederne – måske på vej til orkan?

Den amerikanske regnskabssæson er bedre end ventet og langt bedre, end man kan aflæse i de aktiekurser, som er faldet markant før, under og efter regnskaberne. Per Hansen ser nærmere på årsagerne til nedturen her.

Den amerikanske regnskabssæson har været bedre end ventet og langt bedre, end man kan aflæse i de aktiekurser, som er faldet meget markant før, under og efter regnskaberne. Nedturen skyldes en kombination af indtjeningsudsigterne, stigende renter og recessionsfrygt.

De amerikanske selskaber er ved at være færdige med at rapportere deres 1. kvartalstal:

 • 7 ud af 8 af selskaberne i S&P 500 har rapporteret.
 • 79% af selskaberne har overgået forventningerne. Langsigtet ligger det tal inden for 70-80%.
 • 74% af selskaberne overgik omsætningsforventningerne.
  Kilde: FactSet

Gode tal, men negativ kursreaktion

Det er naturligt, hvis investorerne reagerer negativt på en skuffende indtjeningsudvikling og/eller en guidance, som ligger under analytikernes forventninger. Denne gang har der tilmed også været kursfald, om end lille i gennemsnit for de selskaber, som er kommet bedre ud end forventet. Det afgørende er ikke kun gennemsnittet, men afvigelsen fra tidligere. Figuren herunder viser, at de selskaber, som har overgået forventningerne (79%), i gennemsnit har oplevet et kursfald på 0,1% på trods af positive overraskelser. Det 5-årige gennemsnit er her +0,8%.

Kursreaktion for S&P 500-selskaberne efter 1. kvartalsregnskaber:

Kilde: FactSet

For de selskaber, som har skuffet, har den gennemsnitlige kursreaktion været et fald på 3,5% mod gennemsnitligt 2,3%. Der er en klar ”stemningsbaseret” kursreaktion, som bl.a. kan skyldes følgende:

 1. De stigende renter har haft en overordnet negativ indflydelse på investorerne, og aktiekurserne er generelt faldet i løbet af regnskabssæsonen.
 2. Virksomhederne er i tvivl om, hvad det vil betyde, at den amerikanske centralbank hæver renten, samtidig med at økonomien er under afkøling. Kommer vi til at opleve en recession, og hvad betyder det for selskabernes egen indtjeningsudvikling?
 3. Selskaberne er forsigtige i deres guidance om udmeldingerne for 2022. Året er endnu ungt, og usikkerheden er historisk stor med hensyn til krigen i Ukraine og ikke mindst inflationsudsigterne. Det er kun naturligt, at selskaberne guider forsigtigt. Investorerne har svært ved at kende forskel på en forsigtig og negativ guidance. Når det kommer til afgørelsens time, er det vigtigste altid realiseret vs. forventet. Derfor er der meget ”kursteknik” i guidance. De fleste selskaber forstår den disciplin.

Nasdaq-fald nærmer sig 25% i 2022

Selvom selskaberne har overgået forventningerne, har det ikke forhindret, at kurserne er faldet meget. S&P 500-indekset er den seneste måned faldet med i underkanten af 9%, mens Nasdaq Composite er faldet med mere end 12%, som det ses af figuren herunder. Den samlede nedgang i år har været på 22,37%.

Udviklingen i Nasdaq Composite, 1 år:

Kilde: Nordnet

Netflix, Amazon, Cathies ARK og FED-dominerende faktorer

Mange har opfattelsen af, at selskaberne har rapporteret skuffende indtjening, selvom regnskaberne har været bedre end ventet. Det skyldes formentlig ikke mindst:

 1. Tal fra Netflix og Amazon fylder rigtig meget, ikke kun på overskriftsniveau, men også i investorernes bevidsthed.
 2. Investorerne opfatter kursfald som ”reaktionen på regnskaberne” og fremtiden.
 3. Stigende renter og usikkerhed har indflydelse på prisfastsættelsen. Styrer Federal Reserve økonomien mod recession?
 4. Krigen i Ukraine og høje energipriser og inflation er meget problematiske. Samtidig er der aktuelt ikke nogen udsigt til en afslutning på krigen.
 5. At kollapset i teknologiaktier i selskaberne i Cathie Woods ARK Innovation dræner markedet for likviditet og entusiastiske investorer, som ikke mindst kom til under covid-19-nedlukningen og tiden med negative renter (se kursudviklingen i figuren herunder).

Kursudvikling i ARK Innovation, 3 år:

Kilde: Nordnet

Køb eller kapitulation?

Det spørgsmål, som de fleste stiller, og som er sværest at svare på, er, om det er tiden til at bruge nedturen til at købe flere aktier eller til at erkende, at 2022 bliver et dårligt år, og at det kan blive værre, før det bliver bedre. Her er mine betragtninger:

 • Det er vigtigt, at du som investor tager stilling og ser din portefølje igennem.
 • Har kursfald fjernet dig fra den investor, du er?
 • Er der forretningsmodeller, som er kollapset, og hvor du på trods af kursfald må konkludere, at det for dig er ”tid til udskiftning” på trods af kursfald?
 • Det kan blive værre, før det bliver bedre. Spørg din indre investor, om du har det godt med den porteføljesammensætning, du har. Stemningen, ikke mindst i Nasdaq-selskaber er dårlig, men den kan blive dårligere, før den bliver bedre.
 • Giver nedturen langsigtede muligheder for dig?
 • Det er ikke kun vækstaktier og Nasdaq, der er faldet massivt. Det gælder hovedparten af amerikanske aktier og for den sags skyld også globale aktier. Det er vigtigt at huske, at du ikke er alene om at være nervøs og usikker.

Risikoindikator høj, men ikke ekstremt høj i S&P 500

De seneste ugers kursudvikling har klart sat sig i investorernes risikofornemmelse. Af nedenstående figur fremgår den langsigtede udvikling i VIX-indekset, som viser den underliggende volatilitet i prisfastsættelsen af optioner for selskaber i S&P 500-indekset. Jo højere udsving/volatilitet, jo mere nervøse er investorerne. Eller sagt på en anden måde: Hvis investorerne vil dække deres portefølje af med beskyttelse via køb af optioner, er prisen steget markant. Det er helt naturligt i perioder, hvor kurserne svinger meget og ER faldet meget. VIX skal betragtes som et billede på en reaktion. Lidt ligesom det bliver dyrere at beskytte sig mod indbrud, hvis alle i opgangen har haft besøg af indbrudstyven.

VIX index, S&P 500:

Kilde: Yahoo Finance

Lidt opsummering:

 • Set i forhold til et langsigtet niveau viser VIX-indekset for S&P 500 endnu ikke et ekstremt niveau. Vi er meterologisk på ”storm” og på vej til ”stærk storm”. For Nasdaq er vi en tand videre i ”stærk storm”.
 • Langsigtet bevæger niveauet sig fra ca. 10 til ca. 80. Aktuelt er vi på 30 for S&P 500 og 37 for Nasdaq Composite.
 • Det er i perioder, hvor indekset stiger ekstremt meget, ekstremt hurtigt, at der kommer den store effekt i aktiemarkederne.
 • Perioder med ekstreme niveauer kommer sjældent og varer meget kort. Det var eksempelvis i marts 2020 og under finanskrisen i 2008 fra 15/9 (kollaps i Lehman Brothers) til ca. 1 måned frem.

Nadaq i stærk storm – på vej til orkan?

Udviklingen i Nasdaq-indekset er mere ekstrem, som det fremgår af figuren herunder. Her er stemningen langt mere ”anstrengt”, og vi er risikomæssigt på niveau med juli 2020, hvor der kom en kortsigtet risikomæssig opblussen, men endnu ikke i nærheden af niveauet for marts 2020.

Nasdaq VIX-indeks:

Kilde: Investing.com

For at tangere risikobilledet i marts 2020 kræver det formentlig kortsigtet et indeksfald på op imod 10 procentpoint yderligere. Det vil i så henseende betyde en samlet nedtur på 33% år-til-dato og vil signalere fuld kapitulation. I så fald viser historien, at investorerne skal lukke øjnene, ignorere nyhedsstrømmen og købe aktier. En orkan er intensiv og heftig, men varer, trods alt, kort tid.

Risikopræmien er som elastikken, der giver sig enormt

Der er mange indvendinger mod at bruge ovenstående gennemsnitstal for udviklingen. Nogle vil hævde, at den stress, der er i systemet, allerede er langt større end gennemsnitstallene antyder, og at markedet er meget tæt på at bunde ud. De tager formentlig udgangspunkt i den gruppe af aktier, som er faldet mest.

Andre vil derimod hævde, med udgangspunkt i .com-tiden, at der fortsat er et godt stykke ned til, at aktierne bunder ud; at det tog flere år, før aktierne bundede ud efter .com, og vi denne gang – i modsætning til tiden efter .com – har en realøkonomisk krise under opbygning samtidig med, at Federal Reserve vil hæve renterne ekstremt meget. Samtidig truer krigen i Ukriane.

Fra vild fest til kraftige tømmermænd

Uanset hvad der viser sig at være korrekt, minder udviklingen og situationen om, at finansielle størrelser, herunder ikke mindst aktier, kan svinge langt mere op og ned, end man reelt kan regne ud på forhånd og forberede sig på.

Lysten til at komme ind til den gode fest, som har varet længe, er stor. Men samtidig kan tømmermændene efter en meget våd fest vise sig at vare længere, end der på prognosebasis forud for festen, og mens der var ”warm-up”, syntes at være konsensus for. Rent faktisk findes et finansielt mundheld, som kan hjælpe os med at forstå de store udsving: ”I ekstreme situationer er konsensus altid forkert.” Mere vil have mere og kan ikke få nok, og når konsensus viser, at alt håb er ude, er der gode muligheder for et comeback.


Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer.Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer