Spring til hovedindhold

Analytiker: 6 sundhedsaktier, jeg holder øje med

Hvis man ser på de seneste 28 år, har sundhedsaktier givet ca. 2,25% i merafkast om året. Ikke så ringe endda. Men er det en god idé at kigge i den retning lige nu? Det mener jeg. For der er store kræfter inden for det globale marked for sundhed, som potentielt kan skabe interessante investeringsmuligheder – også set ud fra en lidt længere horisont. Her giver jeg seks eksempler på aktier, som det kan være værd at holde øje med.

Overset sektor: Højere vækst end BNP i OECD-landene

For at illustrere hvordan sundhedssektoren har performet, kigger jeg mod OECD-landene. Det er en organisation med 38 af de lande med den højeste købekraft i verden. Derfor er disse lande et attraktivt marked i sig selv. I OECD-landene bidrager sundhedssektoren med svimlende 7.316 mia. USD og udgør ca. 13,9% af den samlede økonomi på 52.517 mia. USD.

Til sammenligning har verdens største selskab målt på omsætning, Walmart, en omsætning på 622 mia. USD (1,2% af BNP i OECD), mens Apple er nr. to med 385 mia. USD (0,7% af BNP i OECD, når der ses bort fra olieselskaberne). Sundhedssektoren er altså en ret overset vækstsektor, selvom den faktisk er vokset langt hurtigere end den generelle økonomi i de sidste 20 år.

Figur 1: Udviklingen i BNP (løbende priser) pr. år kontra udviklingen i sundhedssektoren i OECD-landene. Kilde: OECD (2022), GlobalHealthInvest (globalhealthinvest.dk), World Bank (2023)

Som man kan se på figuren, er sundhedssektoren som helhed vokset 5,5% pr. år mod en vækst på kun 3,7% pr. år. for den generelle økonomi i OECD-landene. Det lyder måske ikke af så meget, men 20 år senere er ”spillepladen” inden for sundhed blevet ca. 40% relativt større. Det, synes jeg, er interessant som langsigtet investor.

Attraktiv konkurrencesituation: Meget regulering og fokus på sikkerhed

Reguleringen fra myndighedernes side inden for sundhedssektoren både styrker de eksisterende virksomheder på markedet og hæmmer truslen fra virksomheder, som vil ind på det attraktive marked. Der er nemlig meget strikse regler for godkendelse af både lægemidler og ligeledes for udstyr eller andre medicinske produkter, der anvendes på hospitalerne eller på ambulatorier/akutklinikker.

Med andre ord er der et meget stort fokus på sikkerhed og pålidelighed, for ellers vil hverken producenter, læger, sygeplejersker eller patienter bruge produkterne. Det har skabt unikke konkurrencemæssige positioner for mange selskaber, som umiddelbart er svære at trænge sig ind på. Det er derfor, mange siger, at selskaberne har en ”moat” (dansk: voldgrav) omkring dem. Mange selskaber i sundhedssektoren har solide brands, har installeret maskiner, der er svære at udskifte, og besidder en relativ stor markedsandel, som er med til at finansiere fortsatte investeringer i forskning og udvikling. Hermed udbygger de fortsat deres konkurrencemæssige fordel. Eller sagt med andre ord: de gør voldgraven bredere og dybere!

8 eksempler på sektorens vækstmuligheder

OECD forventer fortsat en højere vækst i sundhedssektoren end i den generelle økonom i de kommende 10 år. Det så vi i figuren ovenfor.

Det skyldes bl.a., at der er enorme kræfter, som vil drive væksten de næste 10 år. Nogle vil endda påvirke udviklingen i de næste 20 år. For eksempel:

  1. Den forventede levetid stiger globalt fra 58 år til 76 år (2020-2040)
  2. Der bliver flere ældre over 65 år. Andelen af ældre over 65 år stiger fra 27% til 40% (2020-2040)
  3. Flere får diagnosticeret kroniske sygdomme, og udbredelsen stiger med alderen. Der bliver flere ældre med kroniske sygdomme (fx leddegigt, knogleskørhed, type 2-diabetes, hjertesvigt, astma og kronisk lungesygdom)
  4. Der bliver flere overvægtige
  5. Der bliver flere, som har diabetes
  6. Endelig vil der være flere, der får alzheimers eller andre former for demens, idet risikoen for demens stiger kraftigt med alderen
  7. Disease X – ny fremtidig pandemi? Sårbarheden i vores samfund blev tydeligt illustreret med COVID-19, og der investeres fortsat i nye vacciner og behandlingsformer af kendte vira og bakterier
  8. Resistente bakterier (AMR, Anti-Microbial Resistance) er et af vores samfunds største udfordringer på både kort og lang sigt, og der skal investeres meget, meget mere, før vi er i mål med at finde nye former for antibiotika, der kan slå bakterierne ihjel.

Kilde: Verdensbanken, WHO, Ældresagen, Sundhedsdatastyrelsen, Dansk. Erhverv, Nationalt Center for Demens, World Obesity Atlas, IDF Diabetes Atlas; globalhealthinvest.dk

Sundhedsaktier har stadig klaret sig bedst over de seneste 5 år

For at se på, hvordan sektoren har klaret sig de seneste 5 år, vil jeg gå i dybden med nogle specifikke aktier med afsæt i tre specifikke problemstillinger for sundhedsvæsenet. Helt overordnet, så viser figur 2 og 3, at det globale aktieindeks for sundhedsaktier (MSCI WORLD Healthcare/gul kurve) nærmest ikke er steget i 2023. Det globale aktieindeks (MSCI World/blå kurve) er derimod fløjet afsted i 2023 og har næsten leveret 16% afkast målt i USD.

Til højre ses udviklingen i begge indeks over fem år. Den viser, at sundhedsaktier stadig har givet et højere afkast på en 5-årig horisont på trods af, at sundhedsaktierne ikke er steget i 2023.

Kursudviklingen i MSCI World og MSCI World Health Care (sundhedsaktier) i år og de seneste 5 år. Kilde: Google Finans. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Udfordring 1: Presset vokser på sundhedsvæsenet og de offentlige budgetter

Aldringen af vores befolkning kommer til at udfordre vores system massivt både på hospitalerne og i plejesektoren, hvor vi kommer til at mangle læger, sygeplejersker og SOSU-medarbejdere.

Det gør sig også gældende i USA, og to forsikringsselskaber, som forvalter og administrerer de offentlige sygeforsikringer, er UnitedHealth Group og Elevance Health (tidl. Anthem). Disse vil i mange år fremover nyde godt af at tilvejebringe sygeforsikring til ældre over 65 år. Inflationen er endnu ikke blevet overvæltet til fulde i policerne, hvilket er en af grundene til, at aktierne har haft det lidt svært i år.

Figur 4 og 5: UnitedHealth group og Elevance Healths udvikling i år og de seneste 5 år. Kilde: Google Finans. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Udfordring 2: ”Pandemierne”, diabetes og fedme (og måske alzheimers) vokser

I mange år har Novo Nordisk og Eli Lilly haft stor succes med at udvide kendskabet til behandlingsmulighederne for type 2-diabetes, og desværre forventes antallet af diabetikere fortsat at stige på globalt plan (kilde: International Diabetes Federation). Begge selskaber forventes af aktiemarkedet (se figur nedenfor) at have stor succes med at sælge lægemidler, der kan få overvægtige til at tabe sig betydeligt. Desværre ventes antallet af overvægtige også at stige i mange år fremover (kilde: Global Obesity Atlas), så både Novo og Eli Lilly er selskaber, der er værd at holde øje med, da der kan være udsving fra måned til måned, og det på den måde kan skabe potentielle investeringsmuligheder. Markedet vurderes af de store investeringsbanker til at være mellem USD 50-150 mia. værd. Eli Lillys kurs er dog også påvirket af høje forventninger til dets alzheimers potentielle produkt ”Donanemab”.

Figur 6 og 7: Novo Nordisk og Eli Lilys udvikling i 2023 og de seneste 5 år. Kilde: Google Finans. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Udfordring 3: Kommer der en ny virus, og hvad med resistente bakterier?

To selskaber med super forretningsmodeller og stærke markedspositioner, som jeg selv følger nøje, er Danaher og Agilent Technologies (se figur nedenfor). Begge selskaber har meget solide positioner inden for kvalitetstestudstyr, som anvendes, når der skal udvikles nye vacciner eller behandlinger som fx genterapi eller celleterapi rettet mod sjældne sygdomme eller forskellige former for kræft. Aktierne har klaret sig lidt dårligere end markedet, hvilket nok skal ses i sammenhæng med, at de er på vej ind i en mere ”normal” periode efter det boom, som COVID-19 forårsagede i efterspørgslen. På lang sigt forventes væksten dog fortsat at være solid.

Markedet for test- og laboratorieudstyr

Figur 8 og 9: Agilent Technologies og Danahers udvikling i 2023 og de seneste 5 år. Kilde: Google Finans. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.


Dette materiale er udarbejdet af Claus Henrik Johansen og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Claus Henrik Johansen har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt de omtalte selskaber. Claus Henrik Johansen ejer ikke aktier i de omtalte selskaber.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 27. juni 2023 kl. 15.00.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Claus Henrik Johansen modtager honorar fra Nordnet. Honoraret er aftalt på forhånd og er ikke afhængig af materialets indhold eller de virksomheder, som er omtalt heri.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer