Spring til hovedindhold

Budgetaftale flytter fokus til amerikanske regnskaber

Efter Obama administrationen i sidste uge i absolut sidste time formåede at klare den første hurdle med hensyn til ”Fiscal cliff”, skifter fokus for investorerne kortsigtet nu til de amerikanske regnskaber. Investorerne bliver ikke skuffede, hvilket ikke mindst skyldes, at forventningerne er blevet meget modererede det seneste kvartal. Traditionen tro er Alcoa det første af de største.

Forventningerne er moderate

Den globale økonomi gennemlever en periode med økonomisk usikkerhed og lavere vækst. Den lavere vækst præger virksomhederne og deres muligheder for at øge indtjeningen. 3. kvartalsregnskaberne 2012 fra de amerikanske virksomheder viste en samlet indtjeningsfremgang, som blot var svagt positivt opgjort år-til-år. Denne tendens fortsætter ind i 4.

I starten af september 2012 var forventningerne til stigningen i indtjeningen for 4. kvartal i forhold til 4. kvartal 2012 på 9,2 %. Som en konsekvens af den globale usikkerhed og resultaterne for 3. kvartal, er vækstforventningerne faldet med ca. 3/4 og udgør aktuelt lige i overkanten af 2%. De meget moderate forventninger gør det meget realistisk at antage at virksomhederne vil indfri investorernes forventninger og givetvis også overgå dem.

Bankerne hårdt ramt af nedturen i 2008

De amerikanske banker blev hårdt ramt af nedturen i 2008:

  • Subprimekrisen blotlagde en generel dårlig kreditbonitet.
  • Krakket i Lehman Brothers var et wake-up call for investorerne og myndighederne accelererede overvejelserne om en øget kapitalmæssig polstring i sektoren. Denne øgede kapitalisering presser fremadrettet forventningerne til sektorens egenkapitalforrentning, som er en af de væsentlige prisfastsættelsesparametre for sektoren.
  • Bankerne har de seneste 4 år været i infight med investorer, som har købt diverse investeringsprodukter med krav om hel eller delvis erstatning.
  • De faldende amerikanske ejendomspriser har været en betydelig udfordring for tab og hensættelser.
  • Renterne er faldet markant. Selv om de faldende renter generelt skal være med til at starte en økonomisk helingsproces, presser de lave renter bankernes rentemarginal.

Høje forventninger til bankerne

Investorerne har de højeste forventninger til en indtjeningsfremgang i den finansielle sektor. Totalt forventes der aktuelt en fremgang på ca. 15 %. I forhold til samme kvartal sidste år. Dette er dog inklusive eksempelvis forsikringssektoren, hvis resultater både i 4. kvartal, men også ind i 2013 vil være påvirket af den meget ødelæggende orkan, Sandy.

Hvis man isoleret set kigger på bankerne, forventes der en fremgang i indtjeningen på mere end 40 % understøttet af:

  • Lavere tab og hensættelser
  • Stigende aktivitetsniveau
  • Faldende omkostninger

Markant comeback til amerikanske bankaktier

De amerikanske bankaktier fik i 2012 for alvor et comeback med markante stigninger. Disse stigninger kommer dog i et meget stort omfang på baggrund af ekstremt store kursfald de foregående år. Hvis den amerikanske økonomi er på vej mod bedre tider, ikke mindst båret af en solid fremgang i den amerikanske byggesektor og ejendomsmarked, kan de kommende år indtjeningsmæssigt meget vel blive givtige for investorerne. Ikke mindst på grund af en positiv cocktail, der indeholder om ikke lige dele så andele af stigende aktivitetsniveau, faldende tab, stigende renter og fortsatte omkostningsreduktioner, som først vil være helt indfaset i begyndelsen af 2014.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer