Spring til hovedindhold

Dansk hedgefond har positivt afkast i blodrødt marked

Dette indlæg er markedsføring.

Hedgefonden St. Petri L/S har leveret et positivt afkast i et investeringsmiljø præget af voldsomme fald i aktiekurser. Hvordan har de formået det? Og hvad karakteriserer egentlig en hedgefond? Læs med i indlægget her.

Lige nu har de fleste investorer røde tal, og tanken om, at nogen kan have fået positive afkast på aktiemarkedet, kan virke usandsynlig. Men det er ikke desto mindre tilfældet for hedgefonden St. Petri L/S. Hvad karakteriserer en hedgefond, og hvordan har St. Petri formået at levere et positivt afkast i et investeringsmiljø præget af voldsomme fald i aktiekurser?

Indlægget er skrevet af Josephine Cetti, Portfolio Specialist i St. Petri Capital.

St. Petri L/S er en af de bedst performende investeringsforeninger hos Nordnet målt på afkast år til dato.

Ser man bort fra fonde, der investerer på tværs af aktivklasser, og kigger på investeringsforeninger, der kun investerer i aktier, ligger St. Petri L/S nummer 1. Målt på afkast over de sidste tre år indtager fonden også en førsteplads blandt alle investeringsforeninger.

Kursgraf fra 16. juli 2016 til 9. maj 2022:

Kilde: Nordnet.dk pr. 18. maj 2022.

St. Petri L/S er en aktiefond. L/S står for Long/Short og er en aktiestrategi, hvor man både kan gå lang og kort i aktier. At gå kort vil sige at sælge aktier, man forventer vil falde i værdi. Måden at korte en aktie på fungerer i praksis ved, at man låner en pågældende aktie gennem sin børsmægler og sælger den til markedsprisen med en forventning om, at man på et senere tidspunkt kan købe aktien tilbage til en lavere pris og skabe et afkast.

Denne type fonde går også under betegnelsen hedgefonde.

Hvad skal man vide, når man investerer i en hedgefond?

Der findes mange typer af hedgefonde. Nogle investerer på tværs af aktivklasser, mens andre udelukkende fokuserer på en enkelt aktivklasse, som obligationer, kredit, råvarer eller aktier. Nogle hedgefonde anvender gearing, og andre gør ikke. Nogle tager meget risiko, andre gør ikke.

Som med andre traditionelle investeringsforeninger er der mange forskellige strategier. Fælles for dem alle er dog, at de forventes at kunne levere et godt absolut afkast – uanset om markedet går op eller ned.

Den store forskel i forhold til almindelige aktiefonde

Der ligger i navnet hedgefond, at denne type fonde tilsigter at hedge porteføljen mod diverse finansielle risici. Fordi hedgefonde både kan have lange og korte positioner, kan de beskytte sig mod finansielle tab i ugunstige markedsmiljøer.

I en almindelig aktiefond – som også kaldes ”long-only”-fonde, fordi man udelukkende har lange positioner – må man formode, at ens portefølje falder i værdi, når markedet falder. Man kan selvfølgelig håbe på, at ens portefølje relativt til markedet klarer sig bedre. Men absolut set er det svært at være i plus, når det brede marked falder.

En hedgefond kan derimod klare sig bedre i sådant et miljø, da den også er positioneret til fald i aktiekurser. Selvom dens lange positioner også kan komme i modvind under markedsfald, kan de opvejes af gevinster på de korte positioner. Det kommer selvfølgelig an på, hvad man er kort i, og hvor man er lang – men den førnævnte dynamik er det, som forklarer, hvordan hedgefonde i teorien kan lave et positivt afkast uanset markedsretningen.

Hvorfor ”gå kort” i en aktie?

St. Petri L/S er fundamentale tematiske investorer. De mødes med over 350 selskaber om året og bruger meget energi på at finde de bedste selskaber inden for de temaer eller områder, som de gerne vil investere i. I sådan en analyseproces opdager man også ofte, hvilke selskaber, man forventer, kommer i strukturel modvind eller som er prisfastsat for højt, og som man derfor forventer vil falde i værdi.

Hedgefonde har mulighed for at bruge hele spektret af sit analysearbejde. Hvis fonden vurderer, at man har fundet fremtidige vindere og tabere inden for et felt, hvorfor så kun købe vinderne, når man også kan gå kort i de dårlige selskaber?

Mange fordomme

Mange har et negativt syn på hedgefonde, som har et ry for at være en klub af amerikanske milliardær- investorer, der tager overdreven risiko og eksorbitante priser for at forvalte deres kunders penge. De hedgefonde findes, men der også mange hedgefonde, som ikke lever op til fordommene.

Siden finanskrisen har hedgefonde været ude af investorernes søgelys, da mange af dem ikke levede op til forventningerne. Der var selvfølgelig nogle, der performede tilbage i 2008 og 2009, men der var langt imellem, og hedgefonde røg ud på sidelinjen og mistede for mange deres eksistensberettigelse.

Siden da har vi haft mange år med stigende aktiemarkeder, og der har været en tendens til, at mange investorer slet ikke føler, at de bør have noget beskyttelse i deres porteføljer. Hvorfor investere i en hedgefond og betale højere omkostninger, når aktiemarkedet kun går én vej, og man kan købe ETF’er og indeks til ingen penge?

Som med en forsikring kan det virke som spild af penge at have beskyttet sin portefølje. Men når uheldet er ude, og markederne ter sig, kan det vise sig at være ganske fornuftigt med en mere balanceret portefølje.

Den udbredte investeringsstrategi blandt mange investorer har været BTD, ”buy the dip”. Dvs. hver gang markedet har sat sig lidt, skulle man bare købe mere. Og ja, den strategi har været fin – i hvert fald frem til midten af sidste år, hvor de første områder i markedet begyndte at krakelere.

Men selvom aktier længe har klaret sig godt op til den nuværende nedtur, er det ikke nødvendigvis den bedste strategi at være all-in og ikke have en balanceret og diversificeret investeringsportefølje. Det er 2022 indtil videre et godt eksempel på.

At investere i en hedgefond, som den St. Petri L/S forvalter, kan sammenlignes med at købe en forsikring. En forsikring kan virke som spild af penge alle de år, man ikke har nogen skader. Men når uheldet rammer, og man står med en vandskade, så er det der, man er glad for at have den.

I vores optik bør hedgefonde som udgangspunkt levere et afkast, som ikke afhænger af markedsretningen, det man kalder et ukorreleret afkast. I de gode aktieår vil hedgefonde ikke nødvendigvis følge med afkastmæssigt pga. de korte positioner, og som med en forsikring kan det virke som spild af penge at have beskyttet sin portefølje. Men når uheldet er ude, og markederne ter sig, kan det vise sig at være ganske fornuftigt med en mere balanceret portefølje.

Afkasthistorik for St. Petri L/S

St. Petri L/S har indtil videre givet god beskyttelse i faldende aktiemarkeder. I februar og marts 2020 lå fonden stort set fladt i et markedsmiljø med kraftigt faldende aktiekurser og faldende renter. Den endte året med et afkast på 98,3%.

I år har der været faldende aktier og stigende renter, og fonden er pr. 16. maj 3,9% oppe. I 2021, som var et forrygende år for aktier, havde fonden et negativt afkast på -3,7%, og til stor frustration tabte vi flere penge på vores korte positioner, end vi tjente på vores lange.

St. Petri Capital var ikke stor tilhænger af ideen om, at inflationen var midlertidig. Vi forventede, at stigende renter ville have en negativ påvirkning på den rentefølsomme del af markedet, hvor fonden havde en større kort position. På trods af at inflationen fortsatte op, fulgte renterne ikke med, og vores korte positioner kom i modvind. Dog var vores holdning, at mange områder i markedet var blevet enormt dyrt prisfastsat med boblelignende tilstande, og vi forventede, at der ville komme uro på markederne som følge af indgreb mod den tiltagende inflation. Vi holdt fast i vores strategi for porteføljen og gik forsigtigt positioneret ind i 2022.

Vores holdning er, at mange solide vækstselskaber er hældt ud med de dårlige, og med tiden vil investorerne få skilt fårene fra bukkene, og de gode vækstaktier vil få et comeback.

Det skal ikke være en hemmelighed, at vi også har oplevet kursfald på mange af vores investeringer i år. Gevinsterne på de korte positioner har dog opvejet tabene på de lange. En stor del af afkastet skyldes den førnævnte korte position i rentefølsomme aktier og korte positioner i overvurderede vækstaktier, som har underperformet markant i år. Fondens egne lange positioner inden for kategorien vækstaktier er også faldet uforholdsmæssigt meget i 2022. Vores holdning er, at mange solide vækstselskaber er hældt ud med de dårlige, og med tiden vil investorerne få skilt fårene fra bukkene, og de gode vækstaktier vil få et comeback.

De største positive bidrag på short-siden kommer især fra svenske selskaber. I Sverige har fonden været kort i selskaber med uholdbare forretningsmodeller, som er afhængige af nem og billig adgang til kapital. Det gælder både udvalgte selskaber inden for erhvervsejendomme og en række enormt akkvisitive selskaber relateret til byggebranchen. Stigende renter og et investorfokus på mere robuste selskaber har sendt mange af denne type selskaber ned i kurs. Det samme gør sig gældende i USA, hvor fonden har været kort i overvurderede elbilsproducenter og aktier inden for handel med kryptovaluta. En større kort position i tyske aktier i januar og februar op til krigen i Ukraine har også været en af de større positive bidragsydere i år. På lang-siden har investeringer i aktier inden for forsvarsindustrien givet et signifikant positivt bidrag pga. forventninger om en kraftigt stigende ordreindgang relateret til øgede investeringer i forsvar i fremtiden.

Fortsat forsigtig tilgang

Selvom aktiemarkedet er faldet meget, og mange aktier er kommet betydeligt ned, mener vi fortsat, at man skal have en forsigtig tilgang til sin portefølje. Markedet vil højst sandsynligt rebounde efter så store fald, men så længe der er så mange usikkerheder og ubekendte forude, er vi endnu ikke komfortable med at øge risikoen betydeligt i porteføljen.

Som mange andre investorer forsøger vi dog at se igennem tågen og tage et langsigtet syn på, hvilke selskaber, vi vurderer, vil stå stærkt i en 3-5-årig tidshorisont. Selskaber inden for fx grøn omstilling, internet of things, virtual reality og onlinehandel vil være i strukturel medvind gående fremad. Det svære er at vælge vinderne, og endnu sværere er timing.

Vi går forsigtigt til værks og har som hedgefond den fordel, at vi så småt kan købe lidt op i vores favoritselskaber, men stadig beskytte porteføljen mod yderligere markedsfald. Kapitalbevaring er højt på agendaen, og vi vil hellere forbigå noget af opturen, end vi vil tage unødig risiko, når sigtbarheden er så lav.

Jens Wiberg Larsson og Michal Danielewicz, stiftere af St. Petri Capital.

Om St. Petri Capital
Teamet, som forvalter St. Petri L/S, er fundamentale investorer med en tematisk investeringstilgang. Fondens investeringsunivers er ikke begrænset i forhold til geografi, men har fokus på europæiske og amerikanske selskaber, hovedsageligt i small- og mid cap-segmentet.

Målet er at skabe et godt absolut afkast ved at gå kort og lang i selskaber med et højt afkastpotentiale kombineret med stram risikostyring. Stifterne af St. Petri Capital, Jens Wiberg Larsson og Michal Danielewicz, var pionerer inden for tematiske investeringer tilbage i 90’erne og har lang erfaring med aktier og porteføljeforvaltning. De har investeret en betydelig andel af midlerne i fonden og har derfor hånden på kogepladen og et fokus på at bevare kapitalen.

St. Petri Capital beskæftiger i alt ni ansatte. Fonden anvender ikke gearing, der kræves ingen minimumsinvestering, og den kan handles på Nordnet her: St. Petri Capital.

Materialet er produceret af St. Petri Capital og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om afdelingerne og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Nordnet tager forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af St. Petri Capital selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder.

Nordnet er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne. Nordnet anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Nordnet modtager provision fra St. Petri Capital.

Historiske og tidligere afkast og/eller kursudviklinger kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og/eller kursudvikling. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på stpetricapital.com.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer