Spring til hovedindhold

Danske halvårsregnskaber: Det holder jeg øje med.

Investeringsøkonom Per Hansen kigger frem mod den kommende regnskabssæson for alle de største danske aktier. Læs med her, og se hvad han og investorerne derude vil holde øje med.

Investeringsøkonom Per Hansen kigger frem mod den kommende regnskabssæson for alle de største danske aktier. Læs med her, og se hvad han og investorerne derude vil holde øje med.

Har kursnedsmeltningen i Vestas været en forløber for en nedjustering; kan A.P. Møller-Mærsk løfte forventningerne; kommer Novo Nordisk med sin præcisering og vil vi inden længe få den vished for DSV og DB Schenker, som kan være kursdefinerende? Det er noget af det som investorerne ser frem til og mod, når de danske selskaber aflægger regnskaber de næste 6 uger. Investorerne vil fokusere på dagene 13-15/8 som de mest regnskabsintensive.

Regnskaber i juli

Tryg (11/7) Forsikringsresultater er ikke rigtig sindsoprivende; heldigvis, vil investorerne sige om en branche hvor intet nyt som regel er godt nyt. Investorerne vil spejde efter ikke mindst 3 forhold. Kommer der en oppræcisering af 2024 forventninger på 7,2-7,6 mia. DKK som forsikringsteknisk resultat, og vil der i tillæg til resultatet og de kvartalsvise udbytter blive initieret et nyt aktietilbagekøbsprogram; samt er tiden med de ekstraordinære store skader et overstået kapitel?

Nordea (15/7) Første kvartal var Nordea helt i skandinavisk top med en egenkapitalforrentning på 18,1 %. Investorerne glæder sig mindre over den tårnhøje profitabilitet, men har bekymret sig mere om at væksten har været skuffende og at den største nordiske økonomi, den svenske, har været i vækstkrise de seneste år. Renteniveauet er stadig højt. Den svenske Riksbanken forventes at sænke renten 2-3 gange i 2024 og sammen med ECBs forventede rentefald holder det investorerne i investeringsmæssig venteposition.

Danske Bank (19/7) Danske Bank aktien har kursmæssigt haft et fremragende 2024. Ultimo juni tog banken brodden af forventningerne ved at hæve 2024 guidance med 1 mia. fra 20-22 mia. til 21-23 mia. Opjusteringen lå lidt over analytikerkonsensus, og selv om den overvejende skyldes bedre kreditkvalitet snarere end en underliggende marginudvikling, tog investorerne godt imod den og sendte aktien yderligere op. Regnskabet bliver formentlig uden drama, som tilfældet har været de seneste år, og det synes investorerne godt om.

DSV (24/7) Det som interesserer investorerne mest, kan DSV ikke selv direkte påvirke. I den forstand, at de meget vel kan ende med at købe DB Schenker, men ikke påvirke hvornår der kommer en endelig afgørelse og afklaring. Efter A.P. Møller-Mærsk trak sig ud af budkampen, er den udgang blevet endnu mere sandsynlig. De seneste kvartaler har resultaterne i DSV været mere end sædvanligt på det jævne. Hvis DSV køber DB Schenker, skal de sikkert hente lidt flere aktiepenge eller delvis betale med egne aktier. Hvis DSV ikke har det højeste bud, vil investorerne formentlig instinktivt sende aktien ret markant op med logikken: 1)Hvis DSV ikke byder højest, er det fordi budene er for høje generelt (DSV har lang historik for succesfuld M&A) samt 2)der kommer et større aktietilbagekøb indenfor en kortere tidshorisont.

Regnskaber i august

Novo Nordisk (7/8) En nedskrivning på 5,7 mia. DKK til et blodtryksstudie har givet Novo Nordisk en ridse i investeringslakken. Investorerne anser det dog som en egenkapitalpostering snarere end det påvirker den fremadrettede investeringscase for det, som driver væksten: Fedme. Investorerne forventer (korrigeret for nedskrivningen) som minimum en indsnævring af forventninger til omsætning (19-27 %) og EBIT (20-29 %). Investorernes fokus er på Wegovy og fedme.

A.P. Møller-Mærsk (7/8) 2024 er blevet meget bedre end selskabet selv advarede om i forbindelse med 3. kvartal 2023 og genbekræftet i forbindelse med helårsregnskabet nogle få måneder senere. Hvis investorerne tænker aktieafkastet i halvåret har været skuffende, skal de huske på, at årets afkast udover aktiekursudviklingen også indbefatter udbytte og udlodning af Svitzer aktier, som på et tidspunkt kan være en C-25 aspirant. Fokus vil rette sig mod om der kommer endnu en opjustering for 2024 og også om der nu er plads til det aktietilbagekøb, som blev sat på pause?

Genmab (8/8) Lige meget hvad Genmab gør, vil investorerne ikke positivt vide af det, vil være det som skuffede investorer husker halvåret for. På kort sigt er der næppe noget, som kan få den kursskuffelse til at gå væk. ”Mens vi venter på en kurstrigger”, kan således blive investeringsmærkaten.

Pandora (13/8) Intet nyt er forhåbentlig og formentlig stadig godt nyt. Det lyder måske kedeligt, men for Pandora investorerne er det beroligende. Kommer der endnu en opløftende og positiv præcisering af årsforventningerne? De seneste uger har kursudviklingen været skuffende. Vil en positiv halvårsrapport ændre på det?

ISS (13/8) Investorerne har stadig meget ondt i investeringsforventningerne ved udsigten til at risikopræmien formentlig først kan komme ned i 2025, når voldgiften med Deutsche Telekom skal finde sin afgørelse. 1. kvartalsregnskabet var på overfladen god med en vækst i omsætning, som dog desværre udelukkende bestod af prisforhøjelser. Det skabte frygt for at volumenvæksten vil være skuffende for helåret. Prisfastsættelsen er rock bottom, men investorerne køber som bekendt ikke en aktie alene fordi den er billig. ISS har stillet et udvidet aktietilbagekøbsprogram i udsigt, hvis de ikke køber en virksomhed. Det bør være en ”overkommelig” beslutning. Aktien prissættes meget lavt, og et alternativ til at købe egne aktier må være et genialt opkøb til en lav pris. Det findes næppe.

Carlsberg (14/8) Første halvår udviklede sig fornuftigt. I hvert fald indtil Carlsberg fortalte investorerne om deres britiske ambitioner om at overtage Britvic. Investorerne er usikre på, om det kan være et bud på et strategiskifte mod flere og større opkøb. Interessen for Britvic vil være dyr og kan løb op i mere end de 35 mia. DKK, som Carlsberg har budt for aktier og gæld. I givet fald skal købet finansieres via en gældsudstedelse, som der er plads til i forhold til kreditvurderingen, men som kan betyde, at aktietilbagekøb og udbytte bliver sat på en pause. Investorerne tørster efter afkast. En opjustering af årets forventninger er mulig/realistisk, men det er ikke det som er investorernes fokus aktuelt.

Demant (14/8) Efter 1. kvartal gav jeg et af de sjældne middelmådige karakterer til Demant. Det var konsekvensen af 3 forhold. 1)Når man leverer langsigtet godt stiger forventningerne til, at den gode udvikling kan fortsætte. 2)Kvartalsopdateringen var lidt skuffende. 3)Samtidig faldt den direkte sammenligning med GN Store Nord hvad angår momentum ud til GNs fordel. Kommer Demant tilbage i toppen igen?

Vestas (14/8) Ordreindgangen i 2. kvartal startede dårligt, men endte meget fornuftigt. Det er dog formentlig ikke det som investorerne vil huske kvartalet for. Snarere er det den investorkapitulation og kursnedsabling, som prægede juni måned, og sendte aktien helt nederst i halvårets kursudvikling. Når en aktie – uden selskabsmeddelelser – bliver trynet på den måde, som det er sket for Vestas, frygter investorerne, at risikoen for en kommende nedjustering er stigende. Det er fortsat udfordrende tider for Vestas, men hvis der er ændringer til deres 2025 ambitioner om en EBIT margin på 10 % eller mere, vil det være en overraskelse. Kan regnskabet berolige investorerne og var kursfaldet et udslag af en enkelt meget stor investors udsalg og ”halvårsrengøring” i porteføljen?

Zealand Pharma (15/8) Zealand Pharma var 1. halvårs mest stigende C25 aktie. Det er gået ekstremt stærkt siden deres C25 indtræden; godt hjulpet på vej af euforiske fedmeinvestorer, gode data og fornemmelsen for at Zealand Pharma kan blive en af de større indenfor fedme. Kvartalstal er sjældent meget kurspåvirkende for biotekselskaber, og det gælder formentlig også denne gang.

Torm (15/8) Torms indsejling i C25 indekset var helt svarende til Nordnets simulering, som du kan se her. Starten var kursmæssigt forsigtig og afmålt. Både fordi det skete i en tid, hvor tankskibsaktier generelt havde en vigende kursudvikling, men også og især fordi den store aktionær, kapitalfonden Oaktree løbende har solgt aktier, senest for uger tilbage og efter al sandsynlig kommer til at fortsætte med at sælge. De gode tider ser ud til at fortsætte for tankskibsejerne; i det mindste på kort sigt.

Ørsted (15/8) Ørsted er kommet godt på afstand af 2023, men investorerne har ikke helt vænnet sig til hvad den fremadrettede investeringscase og kurstriggere er. Investeringsprogrammet er stadig stort; det samme gælder rentefølsomheden. Trimningen er formentlig godt i gang, men det har indtil videre ikke for alvor fået investorerne til at se med de positive investeringsbriller på aktien.

NKT (16/8) NKT fortsætter med at sno sig uden om den grønne nedtur og aktienervøsitet, som er koncentreret om Ørsted og især Vestas. Ordrebogen er fyldt til bristepunktet og egentlig er der lagt låg på omsætnings- og indtjeningsvæksten. Det er formentlig også en medvirkende årsag til, at analytikeres kursmål ikke indikerer et meget stort fremtidigt kurspotentiale. Men her og nu går det fortsat godt.

Jyske Bank (20/8) Sydbank, Spar Nord Bank og Danske Bank har hævet deres indtjeningsforventninger for 2024, og investorerne tænker, at det ikke varer særlig længe, før Jyske Bank gør det samme. Prisfastsættelsen er moderat. Selv om der måtte komme en (ventet) opjustering, vil den næppe kortsigtet virke som en katalysator for en meget stor aktiestigning. Ligesom for andre banker handler det om investorernes lyst til eller mange på samme til at købe ind på bankaktier i et rentescenarie, hvor centralbankerne over de kommende år kan/skal/vil/bør sænke renterne en del gange.

Coloplast (20/8) Andres succes er til dels Coloplast’ udfordring. En del life science penge er aktuelt formentlig investeret andre steder end i Coloplast. Det skyldes både andre selskabers succes; det gode momentum, fedme temaets investorattraktion, men også at Coloplast ikke for alvor har leveret resultater, som er det, som selskabets investorer ser efter, når Coloplast er i topform. Vil det blive ændret i forbindelse med kvartalsregnskabet?

Bavarian Nordic (22/8) Købere kommer og går og får Bavarian Nordics aktie til at svinge. Det har også været et tema i 2. kvartal. Mere ned end op tidsmæssigt. I hvert fald indtil ultimo måneden, hvor risikoen for abekopper på en enkelt dag fik aktien til at stige mere end 18 %. Den udvikling ændrer dog ikke ved at aktien ikke for alvor har fået tag i at være en jævnt kumulerende ”compounder” aktie. Kan halvårsregnskabet give aktien den gode energi?

GN Store Nord (22/8) Havde det ikke været for en mindre nedjustering, som handler om ”the short term pain for the long term gain”, ville GN Store Nord have været med blandt halvårets mest stigende aktier sammen med Zealand Pharma, Novo Nordisk og Rockwool. Nedjusteringen burde have en kurskonsekvens. Den faldt initielt med 10%. Dagen efter lå aktien uændret, men mod slutningen af kvartalet er den gode stemning blevet kortsluttet, og i alt har det været en børsmeddelelse med 15 % konsekvens. Der er formentlig ikke ændret noget ved 2025-2027 udsigterne, snarere tværtimod. Fortidens udfordringer følger med og sidder på den skulder, som den lige havde forladt.

Rockwool (22/8) Udfordringerne med høje renter fortsætter, men det samme gør den gode udvikling for Rockwool. Ledelsens konstante og konsekvente fokus på de finansielle discipliner er gaven som bliver ved med at give til investorerne. Der kommer næppe en negativ overraskelse, mens det ikke kategorisk kan udelukkes, at der i den anden ende af skalaen, kan komme en ny positiv præcisering.

Royal Unibrew (22/8) Året startede forsigtigt. Siden fulgte en lille opjustering, som fik en uforholdsmæssig stor kursstigning. Investorerne har formentlig frygtet, at der i 2024 kunne komme en nedjustering. Den kom heldigvis ikke. Godt sommervejr og fodbold EM, Tour-de-France og OL kan blive de sportsbegivenheder, som giver mulighed for en opjustering i de(t) vigtige 2. og 3. kvartaler.

Novonesis (28/8) På kapitalmarkedsdagen i 2. kvartal præciserede Novonesis sine forventninger på 3 parametre: Omsætningsvækst moderat op til ”øvre ende af 5-7 %”; EBITDA margin til 35-36 % fra tidligere 35 % og høst af synergieffekter med 80 % allerede i år 1 af en 3-årig periode. Alt sammen positivt, men mindre justeringer alt i alt. Investeringscasen er uændret en kvalitetsaktie, hvor investorerne stadig venter på at komme op i vækstgear.

AMBU (30/8) AMBU har ved en del lejligheder hævet sine forventninger til vækst og EBIT margin over det seneste år. De første gange steg aktien kortvarigt, men faldt efterfølgende tilbage. Sådan gik det ikke efter den seneste og positive præcisering. Prisfastsættelsen er stadig tårnhøj. Leverer AMBU endnu en opjustering?

Sommerspecials på vej

Vi investorer går en spændende sommer i møde! Jeg vil naturligvis følge op når sæsonen er slut med min kvartalsvise karakterbog, hvor jeg vurderer regnskaberne set fra de private investorers perspektiv. Og som en lille bonus kan oplyse, at jeg netop har optaget tre sommerspecials af Investeringspodcasten, hvor du i sommerferien kan møde tre af Danmarks mest prominente bestyrelsesformænd, og høre hvordan de arbejder med at skabe værdi for aktionærerne i Ambu, ALK-Abello og ISS.

Hør med i denne uges afsnit af Investeringspodcasten, hvor vi dykker ned i vores forventninger til de kommende danske regnskaber.

Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer.Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
1 Kommentar
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Martin
Martin
2024-07-04 18:55

Hej Per
Gode input.
Modige input ville være at give karaktere på forkant, jvf forventninger – ligesom du giver gode karakterer på bagkant af regnskabernes offentliggørelse 🙂

Uden anbefalinger, selvfølgelig

Martin