Spring til hovedindhold

Det bedste af to verdener: Kombinér passiv med aktiv investering

Dette indlæg er markedsføring.

Investering i passivt forvaltede indeksfonde er blevet mere og mere populært gennem de seneste år.

Argumenterne er gode: Porteføljeplejen er enkel, og fondene har et lavt omkostningsniveau for kunderne. Den større bevågenhed har til gengæld sat aktiv investering under en lup, da aktiv investering har været kendetegnet ved højere omkostninger.

Vi tror på, at både aktiv og passiv investering har deres berettigelse i en bred portefølje. Den største udfordring med aktive investeringer er dog, at du skal kunne tåle perioder med underperformance i forhold til et sammenligningsindeks i længere perioder.

I denne artikel viser vi, hvordan denne problemstilling kan løses ved en kombination af passiv og aktiv investering.  

Passiv og aktiv investering

Skemaet herunder viser forskellige kombinationer af en passiv indeksinvestering med en aktiv momentumbaseret investering i det danske aktiemarked siden 2012 (klik for større billede).

Data for perioden februar 2012 til primo december 2018. Afkast for en aktiv investering er fra strategien i Falcon Danske Aktier Momentum siden 2012 fratrukket alle omkostninger. Afkast for en passiv investering er baseret på OMX20/C25 GI/OMXC Large CAP GI uden omkostninger, men inklusive geninvesterede udbytter. Kilde: Falcon Fondsmæglerskab.

Med passive investeringer opnås et markedsafkast med fradrag af omkostninger til administrationen af indeksfonden. Med aktive investeringer er det forventningen, at der på langt sigt kan opnås et merafkast relativt til markedet efter omkostninger.

En investering i en passiv indeksfond, der blot følger det danske eliteaktieindeks, havde naturligvis ikke givet noget merafkast. I stedet havde man fået et markedsafkast på 14,7% pro anno.

En investering i den aktivt forvaltede fond havde givet et højere afkast: 18,9% pro anno. Det er et merafkast på 4,2%-point pro anno fratrukket alle omkostninger. Renters rente-effekten på dette merafkast ville over en periode på næsten 7 år have givet ca. 70.000 kr. ekstra i afkast pr. 100.000 kr. investeret.  

Derfor skal du kombinere passiv og aktiv investering

Ved kun at investere i fonde med en aktiv strategi, vil vi som investorer altid i perioder opleve underperformance i forhold til en indeksinvestering. Skemaet ovenfor viser nemlig, at ved en investeringsstart på et vilkårligt tidspunkt ud af en periode på næsten 7 år, ville man i det efterfølgende år have oplevet at være bagefter sammenligningsindekset i ca. 25% af tilfældene.

I værste fald ville man efter 1 år have været bagud med minus 13,7%-point relativt til en passiv indeksinvestering. Dét øger risikoen for, at man opgiver strategien, fordi man på kort sigt betaler højere omkostninger uden at få et merafkast til gengæld.

Netop derfor giver en kombination god mening, og skemaet giver flere gode eksempler herpå. Ved for eksempel at investere 40% i den aktive strategi og 60% i den passive strategi, ville underperformance i den værste 1-års periode blive mere begrænset. I forhold til en 100% investering i den aktivt forvaltede strategi, ville underperformance gå fra -13,7%-point til mere overskuelige -5,6%-point. Samtidig ville man stadig have kunnet opnå et merafkast på 1,7%-point pro anno. Det svarer til ca. 43.000 kr. ekstra i afkast pr. 100.000 kr. investeret.  

Investering bør aldrig være ”enten/eller” men ”både/og”

Man skal ikke lægge alle sine æg i én kurv. Heller ikke når det gælder ens investeringstilgang.

Ved at kombinere passive og aktive investeringstilgange kan du gå efter at opnå et merafkast på en måde der gør, at du kan holde fast i investeringerne. På den måde er der en mindre risiko for, at den aktive strategi opgives undervejs og væsentlig højere sandsynlighed for, at du får bedre langsigtede afkast.

****

Disclaimer: Nærværende artikels oplysninger er udarbejdet til brug for orientering, ligesom oplysningerne ikke kan betragtes som anbefalinger eller rådgivning af finansiel, juridisk, regnskabsmæssig eller skattemæssig karakter. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

René EngellPartner
Porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
1 Kommentar
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2019-03-22 10:25

Falcon har været heldige at slå indeks over nogle få år, og det bruger Engell til at argumentere for, at det kan betale sig at investere i aktivt forvaltede fonde. Engell kender sikkert ganske udmærket de massevis af undersøgelser, der alle viser det stik modsatte, så han taler givetvis mod bedre vidende og må betragtes som uvederhæftig.