Spring til hovedindhold

Invester i den grønne omstilling med ny afdeling i Maj Invest

Dette indlæg er markedsføring.

Målet om klimaneutralitet i 2050 udløser et investeringsbehov på 5.000 mia. dollar om året. Det giver gode muligheder for dig som investor. Ny afdeling i Maj Invest investerer i hele værdikæden bag den grønne omstilling.

Målet om klimaneutralitet i 2050 udløser et kæmpe investeringsbehov på 5.000 mia. dollar om året. Det giver gode muligheder for dig som investor. Ny afdeling i investeringsforeningen Maj Invest investerer i hele værdikæden bag den grønne omstilling.

Flere af verdens lande arbejder hen imod klimaneutralitet i 2050, og efter Ruslands invasion af Ukraine er de private investorers grønne fokus også kun vokset. Maj Invest Net Zero 2050 har til formål at skabe en portefølje af de virksomheder og råvarer, der vil blive positivt understøttet af det enorme investeringsbehov, som den grønne omstilling skaber.

Derfor er hele værdikæden bag produkterne i den grønne omstilling i fokus, lige fra energiforsyning til metaller og industriselskaber. Afdelingen kan derfor både have aktier i virksomheder, der direkte arbejder med at nedbringe deres egen CO2-udledning gennem mere effektiv produktion eller brug af nye teknologier, og i virksomheder, der mere indirekte er med til at understøtte, at vi som samfund kan nedbringe udledningen af CO2.

I sidstnævnte kategori hører også de metaller, særligt kobber og nikkel, der vil blive omdrejningspunkt for omstillingen og de nødvendige teknologier. Her adskiller tilgangen i Maj Invest Net Zero 2050 sig fra flere andre udbydere af grønne produkter, da afdelingen ikke kun investerer i det underliggende metal, men også i de mineselskaber og mineudstyrsleverandører, der bliver positivt påvirket af stigningen i råvareefterspørgslen, som forventes seksdoblet. Der må forventes større udsving i afkastet end i traditionelle globale aktieafdelinger.

Råvarebehov 2050:

Kilde: IEA, egen tilvirkning, Maj Invest

Selvom mineselskaber generelt har en høj CO2-udledning, er udvinding af råvarer altafgørende for, at den grønne omstilling kan lykkes – derfor ser Maj Invest Net Zero 2050 på investeringsbehov og muligheder i hele værdikæden.

Maj Invest Net Zero 2050 fokuserer på fem områder:
– Grøn elforsyning
– Grøn energiinfrastruktur
– Grøn industri
– Grøn transport
– Grønne bygninger

Kilde: IEA, egen tilvirkning, Maj Invest

En så stor omstilling af energiforsyningen sker sjældent og kommer derfor til at betyde meget for aktiemarkedet. Maj Invest har gennem længere tid interesseret sig for den bagvedliggende værdikæde i omstillingen til mere bæredygtig energiforsyning, som fx produktionen af batterier til elbiler eller underleverandører til sol- eller vindenergi. Efter Det Internationale Energiagentur (IEA) har givet ret konkrete retningslinjer for, hvordan omlægningen til mere bæredygtig produktion kan ske, er området kun blevet endnu mere interessant for dig som investor.

Top 10-beholdning:

Kilde: Egen tilvirkning

Maj Invest Net Zero 2050 kan handles hos Nordnet her.

Maj Invest gæster Nordnet Live – se med her:

Materialet er produceret af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (“Maj Invest”) og skal anses som markedsføringsmateriale.

Præsentationsmaterialet er alene udarbejdet som informationsmateriale. Præsentationsmaterialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapir, valuta eller finansielt instrument.

Præsentationsmaterialet tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Præsentationsmaterialet er ikke investeringsrådgivning og bør ikke opfattes som sådan, præsentationsmaterialet giver kun generelle informationer om værdipapirer, herunder investeringsbeviser. Præsentationsmaterialets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning.

Præsentationsmaterialet er baseret på informationer fra kilder, som Maj Invest finder troværdige, men Maj Invest påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af præsentationsmaterialet, herunder eventuelle tab.

Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i Maj Invest kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i præsentationsmaterialet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i præsentationsmaterialet, f.eks. Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Invest har samarbejdsaftale om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen Maj Invest, og Maj Invest honoreres herfor.

Vurderinger i præsentationsmaterialet er baseret på skøn og forudsætninger. En investering i værdipapirer, herunder investeringsbeviser, er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i præsentationsmaterialet forventede. Historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.

Præsentationsmaterialet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Præsentationsmaterialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests tilladelse, andet end i det omfang det er nødvendigt til andre personer inden for samme organisation.

Tegning af andele i afdelingen bør alene ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på majinvest.dk.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
4 Kommentarer
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2022-03-26 09:26

Kan man få den på aldersopsparing og aktiesparekonto?

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2022-03-28 10:18

Hej Kasper. Ja det kan man godt.

Gæst
Gæst
2022-03-21 00:09

Så kommer den forhåbentlig i månedsoparingen? Eller er der ikke planer om dette?

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2022-03-21 21:18

Hej Benjamin

jep den kommer med i månedsopsparing