Spring til hovedindhold

Kan du både regne og regne den ud?

Dette indlæg er markedsføring.

Hvad driver kursudviklingen på aktier?

Når vi gerne vil blive klogere på hvad der driver kursudviklingen på aktier samt hvordan vi værdiansætter aktier, så er fundamental analyse et vigtigt værktøj. Fundamental analyse handler grundlæggende om at analysere en virksomheds grundlæggende forhold, herunder finansielle faktorer såsom virksomhedens indtjening, stabilitet og forretningsmodel. Når vi vælger at kigge nærmere på disse forhold er det fordi vi forsøger at regne ud, hvorledes virksomhedens indtjening vil udvikle sig i fremtiden.

PRISEN PÅ EN AKTIE

Men hvordan ved vi så hvad en aktie skal koste? Jo, en akties pris skal meget gerne stemme overens med den samlede værdi som den pågældende aktie vil give i form af udbytte igennem aktiens levetid. Det betyder ihvertfald rent teoretisk at kursen på aktier bestemmes ud fra hvad der sker i fremtiden, og ikke blot ud fra hvad der skete i går eller hvad der sker i morgen. Man kan altså sige at værdien af en aktie er lig nutidsværdien af alle fremtidige udbytter.

ELEMENTER I ANALYSEN

Når vi vil i gang med at lave en fundamental analyse af en given aktie, er det som udgangspunkt vigtigt at vi tager højde for alle de forhold, som potentielt kan have indflydelse på selskabets indtjening og fremtidige udvikling.

De forhold er:

 • Markedet
 • Sektoren
 • Selskabet

REGNSKABER

Når vi begiver os i kast med fundamental kan vi ikke komme udenom at skulle dykke ned i selskabets regnskaber. Regnskaber er nemlig den vigtigste informationskilder når det kommer til selskabers indtjening og udvikling. Det er vigtigt at vi kan gennemskue hvor selskabets indtjening kommer fra, samt hvordan deres omsætning foregår og dette kan variere meget alt efter hvordan selskabet er organiseret. Derfor er det ikke blot vigtigt at en fundamental analytiker kunne regne, men man skal faktisk helst både være “book smart” OG “street smart”, altså både kunne regne og regne den ud.

Regnskabet giver os indsigt i selskabets aktuelle økonomiske situation, og danner et billede af hvordan vigtige parametre såsom salg, indtjening og pengestrømme (cash flow) har udviklet sig i løbet af det seneste regnskabsår (typisk kalenderåret).

Selvom regnskaber udgør det vigtigste værktøj i en fundamental analytikers værktøjskasse, er det vigtigt at huske på, at et regnskab er et bagudskuende dokument, hvorimod aktieinvestering bygger på forventninger om fremtidig udvikling. Den tager vi lige igen: Et regnskab kigger bagud, en investering bygger på en tillid til fremtiden.

Det betyder altså, at vi ikke ene og alene kan træffe vores beslutninger ud fra regnskaber, men når vi beregner nøgletal fra regnskaber og sammenholder dem med med de nøgletal, man kan beregne ud fra aktiekursen og markedsværdien så kan vi begynde at danne os et godt billede.

HVAD BESTÅR ET REGNSKAB AF?

Når virksomheder udgiver deres regnskaber består disse af flere dele. De vigtigste dele af regnskaber er:

 • Resultatopgørelsen
 • Pengestrømsopgørelsen (eller cash flow) og
 • Balancen (som består af aktiver og passiver)

Resultatopgørelsen beretter om det over- eller underskud selskabets aktiviteter har genereret gennem regnskabsåret.

Pengestrømsopgørelsen viser, de reelle ind- og udbetalinger i årets løb, altså hvor mange penge som er kommet ind og hvor mange penge som er gået ud af virksomheden.

Og sidst viser balancen et øjebliksbillede af virksomhedens økonomiske situation og den egenkapital, som virksomheden ejer.

Når vi gennemgår et regnskab kan alene det at læse og forstå sammenhængen mellem de store mængder data givet i blandt andet resultatopgørelse, balance og pengestrømme være en udfordring. Derfor kan det være en god ide at benytte sig af en model, eksempelvis i Excel, via en simuleringsmodel eller lignende, når vi ønsker at fremskrive disse. Det kan hjælpe os med at gennemskue selskabets udviklingen under forskellige forudsætninger f.eks. udviklingen i salget (omsætningen), udviklingen i råvarepriser, lønninger, skattesatser og salgspriser.

NØGLETAL

Nøgletal er vigtige i fundamental analyse, da de er med til at gøre tallene vi arbejder med sammenlignelige. Det svarer lidt til, når vi sammenligner kilopris på to varer i supermarkedet.

Typisk kan vi finde de interessante nøgletal på siden med hovedtal for virksomheden i årsrapporten. Til en start kan det være en god ide blot at fokusere på nogle få nøgletal fx. 10-12 nøgletal og blive fortrolig med dem. Så kan man altid tilføje flere, i takt med at vi bliver klogere.

For det meste bruges danske termer, men ved nogle nøgletal er der tradition for at bruge de engelske navne, og det gør vi også her, så man kan genfinde dem, når man læser analyser m.v.

Generelt findes der to typer af nøgletal, nemlig regnskabsrelaterede nøgletal og kursrelaterede nøgletal:

Regnskabsrelaterede:

 • Resultat efter skat per aktie – EPS
 • Pengestrøm per aktie – CFPS
 • Indre værdi – BV eller IV
 • Egenkapitalforrentning – ROE
 • Forrentning af investeret kapital – ROIC
 • EBIT-margin
 • Egenkapitalandel
 • Payout-ratio
 • Udbytte per aktie – DPS

Kursrelaterede:

 • Price Earnings ratio – PE ratio eller PE-kvote 
 • Price/Cash Flow – P/CF 
 • Price/Book value – P/BV

Som nævnt ovenfor kan nøgletal dog ikke stå alene. I en god fundamental analyse skal vi også tage højde for den historie og virkelighed som ligger bag ved tallene vi analyserer. Du kan eventuelt læse mere om fundamental analyse i bogen Den lille guide til Fundamental Analyse, ligesom du kan sparre med ligesindende i facebookgruppen Aktieklubben Danmark.

Og hey, husk lige, at jeg jo bare er mig, en blond sociolog, uden særlige forudsætninger for at vide mere om aktier og økonomi end dig. Derfor er alle valg du træffer dine egne. Jeg deler blot mine (umanerlig mange) tanker om egen vej med dig:)

Sarah Ophelia MøssPartner
Kommunikatør, sociolog og forfatter

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
1 Kommentar
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2020-02-08 09:16

Gå et andet sted hen, hvis du vil sælge bøger