Spring til hovedindhold

Lær teknisk analyse i fire enkle trin: Trends

Dette indlæg er markedsføring.

At identificere trends er noget af det vigtigste inden for teknisk analyse, og til det er trendlinjer helt centrale. Læs, hvordan Investtech bruger værktøjet her i anden del af deres serie om den tekniske analysemetode.

Dette indlæg er skrevet af Investtech og beskriver deres tilgang og metode. Investtech blev grundlagt i 1997 og er et førende skandinavisk selskab inden for adfærdsbaseret finans og teknisk aktieanalyse.

Interessen for teknisk analyse er steget kraftigt i takt med brugen af internettet og den øgede investeringslyst blandt private investorer. Analysemetoden var tidligere forbeholdt de professionelle investorer, fordi det var både dyrt og vanskeligt at få adgang til data og programmer til brug for teknisk analyse. Med udbredelsen af internettet er sådant materiale nu mere eller mindre tilgængeligt for alle.

Læs introduktionen til teknisk analyse her.

Inden for teknisk analyse er fire begreber og modeller centrale:

  1. Trends
  2. Støtte og modstand
  3. Formationer
  4. Volumen

Dette indlæg handler om første trin. Vi vender tilbage til de næste trin i kommende artikler i serien.

Trin 1: Trends

At identificere trends er noget af det vigtigste inden for teknisk analyse. Som tekniske analytikere plejer at sige: “The trend is your friend”. To forhold er vigtige at iagttage og forstå, nemlig 1) trendvending og 2) udvikling i trenden.

Vi ønsker at identificere en trendvending så tidligt som muligt. På den måde kan vi komme nærmest idealet om at købe på bunden og sælge på toppen. Så snart vi ser, at en faldende trend er ovre, og en stigende trend er indledt, kan vi gå ind i aktien.

Når en trend er begyndt, skal kursen udvikle sig inden for denne, indtil trenden slutter. Her er det vigtigt ikke at blive nervøs og gå ud af aktien for tidligt, men at følge trendbevægelsen til slut. Alt for mange kortsigtede investorer synder mod dette og ender med, at alle de små gevinster går til at dække nogle få store tab.

Hvad er en trend?

En trend karakteriseres af en række stigende toppe og bunde eller en række faldende toppe og bunde. Når bevægelsen udvikler sig, kan vi definere toppe og bunde og tegne trendlinjer gennem disse. Hvis trenden er stigende, skal alle bundene være højere end de foregående bunde. Vi tegner først en trendlinje gennem mindst to af bundene, sådan at kursen altid er over linjen. Denne linje kaldes støttelinjen. Vi tegner så en linje gennem toppene. Denne linje skal være parallel med støttelinjen og kaldes modstandslinjen. Disse linjer definerer trenden og giver et udtryk for forventet kursmål og tidshorisont (figur 3 og 4).

Figur 3. En stigende trendlinje over flere bunde, også kaldet støttelinjen.

Figur 4. En parallel linje til støttelinjen angiver taget af trenden og kaldes modstandslinjen. Støtte- og modstandslinjen danner tilsammen en trendkanal.

Trendbrud

Når kursen bryder gennem trendkanalen, er det et tegn på en ændring i trenden. Brud op indikerer fortsat opgang, men med stærkere stigningstakt end tidligere. Dette gælder specielt, hvis bruddet sker tidligt i en trendkanal, eller hvis trenden stiger relativt svagt. Sker bruddet derimod sent i en trend og med en negativ modreaktion lige efter, kan det være et forvarsel om afslutning af trendbevægelsen, et såkaldt afslutningsrally (figur 5).

Figur 5. Et afslutningsrally signalerer ofte et kommende brud på en stigende trend. Kursen bryder først op gennem trenden for derefter at falde kraftigt tilbage og bryde ned.

Efter et brud i modsat retning af trenden vil kursen typisk fortsætte i samme retning som trenden, men med svagere stigningstakt. Ofte går kursen imidlertid ind i et sidelænds konsolideringsmønster. Når konsolideringsmønsteret ophører, vil vi få en ny trendbevægelse. Denne vil være opadgående ved brud op på konsolideringsmønsteret, og ved brud ned vil det være nedadgående. Brud på en konsolidering kan dermed signalere trendvending (figur 6), selv om det typiske er, at trenden fortsætter i samme retning, som den havde før konsolideringen.

Figur 6. En konsolideringsformation som varsler vending af en stigende trend. Det mest normale er imidlertid, at trenden fortsætter i samme retning efter konsolideringsfasen.

Ved punkt A i figur 6 er alle tilfredse. Kursen ligger fint ved gulvet i den stigende trendkanal, og videre opgang indikeres. Ved punkt B kommer kursen imidlertid kun op til den tidligere top og klarer ikke at bryde op gennem modstanden her. Dette er første varsel om, at trenden slutter. Så bryder kursen ned gennem trendgulvet og falder til punkt C. Her er kriterierne for en stigende trend brudt, for punkt C er ikke højere end punkt A, sådan som kravet siger.

Når en trend bliver brudt, vil kursen ofte korrigere tilbage for at teste gulvet i trenden, se D i figuren. En sådan korrektion kan ofte give en god mulighed for at komme ud af aktien efter et trendbrud, selv om det er for tidligt at konstatere, om trendvendingen allerede er nået. Sælger man her, sikrer man sig store dele af gevinsten i tilfælde af, at trenden skulle vende, men går samtidig glip af meget af opsiden, hvis den skulle fortsætte fremgangen.

Hvis kursen stoppes af modstanden ved trendlinjen efter et brud, som ved D i figur 6, og kursen igen falder, har vi fået yderligere tegn på en trendvending. Den endelige bekræftelse på trendvendingen får vi ved punkt E, hvor kursen bryder ned under værdien, den havde ved foregående bund (C), og et salgssignal bliver udløst. En faldende trend er begyndt, videre nedgang indikeres, og aktien bør sælges.

I faldende trends finder vi de samme mønstre, men med modsat fortegn.

Handelsstrategi

Når vi har identificeret et brud fra en sidelænds eller faldende trend til en stigende trend, skal kursen ifølge teorien fortsætte op. Et købssignal er udløst, og vi kan gå ind i aktien.

Derefter er der forskel på, hvordan kortsigtede og langsigtede investorer sædvanligvis tænker. Når kursen nærmer sig taget af trendkanalen, vil kortsigtede investorer ofte tage en gevinst for så at gå ind i aktien igen, når den eventuelt falder ned mod gulvet i trendkanalen. Langsigtede investorer vil fortsætte med at holde på aktien for at få den lange positive trendbevægelse med sig. Det kan godt være, de taber noget på grund af dette på kort sigt, men det får de gerne igen på langt sigt. En af de typiske fejl, investorer gør, er som tidligere nævnt at gå ud af aktier i stigende trends for tidligt.

Er man ekstra heldig, bryder aktien op gennem taget i den stigende trendkanal. Da gives et nyt købssignal, og aktien vil ofte umiddelbart stige ganske kraftigt og derefter fortsætte op hurtigere end tidligere.

Horisontale linjer tegnet fra top og bund giver gode signaler om, hvor vi kan forvente modstand eller støtte i en trendbevægelse (figur 7). Sådanne linjer har ofte en langt større betydning, end mange tillægger dem, og vi skal derfor gå nærmere ind på disse i næste artikel.

Figur 7. Horisontal støtte og modstand fra tidligere toppe og bunde i trends.

Matematisk beregningsmodel

Trendlinjer ser umiddelbart indlysende og letforståelige ud. Sådan er det også, når man ser på trendlinjerne i eftertid. Det kræver imidlertid lang erfaring og øvelse at tegne trendlinjer korrekt og at tolke dem. Kursbevægelser kan ofte være ganske hakkede og ujævne, og kunsten er at definere de rigtige toppe og bunde. Det, som ser enkelt ud med baggrund i principeksemplerne ovenfor, kan være vanskeligt i virkelige kursgrafer. Samtidig er der stor forskel på at tegne og tolke trendlinjer i nye trends kontra at gøre det i ældre trends. Ofte virker det så indlysende i de ældre trends, mens det er meget mere besværligt i nye trends.

Trendlinjer er et af de vigtigste værktøjer inden for teknisk analyse. Det er også et af de værktøjer, man hurtigst og enklest kan begynde at bruge. Til gengæld kræver det lang erfaring at tegne og forstå dem korrekt. Her kan vi få god hjælp fra et matematisk værktøj. Investtech har udviklet en matematisk model for indtegning af trends og trendkanaler. Nedenfor vises et eksempel fra Investtech.com, som illustrerer teorien om trends og trendvending.

Figur 8. (c)Investtech.com. Teknisk trend-analyse for Bavarian Nordic på langt sigt. Aktien lå i en faldende trend fra september 2017 til november 2018, og indledte en stigende trend i november 2018. Den stigende trend blev brudt ned i januar 2022. Når en stigende trend bliver brudt ned, er det et signal om en ændring i stigningstakten, eller indledning til en mere horisontal udvikling.

Støtte og modstand

Støtte og modstand er enkelt sagt, når en kursbevægelse stopper op og vender. Modstand indtræffer, når kursen begynder at falde efter en stigning, mens støtte modsat indtræffer, når kursen går fra at falde til at stige. At kunne identificere og handle ud fra støtte- og modstandslinjer er blandt de vigtigste kundskaber inden for teknisk analyse og det vigtigste fundament for at kunne tjene penge på aktiehandel.

Vi ser på støtte og modstand i næste artikel i serien.

Dette blogindlæg er udarbejdet af Investtech.com A/S (”Investtech”) og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling, dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i blogindlægget. Investtech har ansvaret for blogindlæggets indhold og at det lever op til gældende lovgivning og regler. Analysen har ikke været forelagt de omtalte selskaber.

Nordnet offentliggjorde dette blogindlæg første gang den 29. april kl. 13.00.

Blogindlægget udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sit intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette blogindlæg. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i blogindlægget. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer