Spring til hovedindhold

Lufthavne del II: Selskaberne

[Dette er anden del af min analyse af lufthavnsbranchen. Første del blev offentliggjort 30. april 2020, linket finder du her.]

Det er lykkes mig at finde 20 børsnoterede selskaber, der har drift af lufthavne som deres hovedbeskæftigelse. Udvalgte nøgletal for selskaberne er vist i tabel 1. Jeg har i tabel 1 sorteret selskaberne efter markedsværdi. Jeg vil i det følgende gennemgå de vigtigste selskaber.

AOT – Airports of Thailand, Thailand
Airports of Thailand eller AOT ejer og driver 39 lufthavne i Thailand. Selskabet betjente 142 millioner passagerer i 2019. 70% af aktierne er ejet af staten Thailand. AOT har med 187 mia. kroner analysens højeste børsværdi. AOT er også med P/S2019=13,88 den dyreste aktie i analysen målt på Price/Sales.

Indtjeningen forventes at falde 73% i 2020 som følge af Coronapandemien. AOT blev børsnoteret i marts 2004. Indre værdi pr. aktie er siden vokset med 6,7% p.a. Aktiekursen bundede i marts 2009 omkring kurs 1,60 baht, svarende til K/I=0,30, og kursen toppede omkring 78,25 baht i oktober 2019, svarende til K/I=7,27. Kursen er siden faldet 22% til 61 baht i maj 2020. Med den kurs er AOT prissat svarende til P/E2019=34,9 og vurderet svarende til K/I=5,66.

Shanghai International Airport Co., Kina
Selskabet driver Shanghais to største lufthavne Pudong og Hongqiao. Shanghai Intl. Airport Co. har med 86,1% analysens højeste soliditet. Kursen er 29-doblet fra 2,37 yuan i februar 1998 til 67,9 yuan i maj 2020. Aktien er kun børsnoteret i Shanghai og kan derfor ikke købes af danske investorer. Af samme grund vil jeg ikke beskrive selskabet yderligere.

Aena S.M.E., Spanien
Spanske Aena driver 46 lufthavne i Spanien inklusiv de store lufthavne i Madrid og Barcelona. Aena betjente 264 mio. passagerer i 2018. Aena fik i 2019 omsætning på 33,6 mia. kroner og branchens største nettooverskud på 10,8 mia. kroner.

Aena fik underskud i 2010, 2011 og 2012. Dengang var selskabet statsejet. Selskabet blev børsnoteret i februar 2015, og har siden leveret imponerende resultater, idet indtjeningen pr. aktie er steget hvert år fra 5,56 euro i 2015 til 9,61 euro i 2019. Udbyttet er hævet fra 2,71 euro for 2015 til 7,58 euro for 2019. I 2020 forventes indtjeningen at falde 77% som følge af Coronapandemien. Kursen toppede omkring 180 euro i maj 2017, og er siden faldet 42% til 105 euro i maj 2020. Aena har med 117 mia. kr. den klart højeste børsværdi blandt de europæiske lufthavnsaktier.

Group ADP, Frankrig
Franske Group ADP er også kendt som Aeroports de Paris, Paris Airports og ADP. Selskabet er med 35 milliarder kroner analysens største selskab målt på omsætning. ADP driver tre lufthavne i Paris, Santiago lufthavn i Chile og Amman lufthavn i Jordan. ADP ejer desuden 46% af tyrkiske TAV Airports, der driver 11 lufthavne i otte lande, herunder Tyrkiet, Georgien, Tunesien og Makedonien. ADP ejer endvidere 10% af hollandske Royal Schiphol Group, der ejer lufthavnene i Amsterdam og Rotterdam. Samlet betjente ADP 247 mio. passagerer i 2019. ADP havde i 2019 et nettooverskud på 4,4 milliarder kroner.

ADP blev børsnoteret i maj 2006 og har siden leveret solide resultater år for år. I 2019 faldt indtjeningen pr. aktie en smule fra 6,16 euro til 5,95 euro, mens udbyttet på 3,70 euro blev fastholdt. Indre værdi pr. aktie er vokset fra 28,17 euro i december 2006 til 50,80 euro i december 2019, svarende til årlig tilvækst på 4,6%. I 2020 forventes en mindre underskud som følge af Coronapandemien. Aktiekursen er følgelig faldet dramatisk. Kursen toppede omkring 193,9 euro i juni 2018 og er siden faldet 60% til 78,25 euro i maj 2020.

Sydney Airport, Australien
Selskabet driver Australiens travleste lufthavn med 44,4 millioner passagerer i 2019. Sydney Airport ejede i perioden 2005 til 2011 en større aktiepost i Københavns Lufthavne. Sydney Airport er et veldrevent og profitabelt selskab, men selskabets udbyttepolitik er af en anden verden. Sydney Airport har således de seneste fem år (2015-2019) hvert år udbetalt mellem 200% og 227% af nettoresultatet som udbytter, med det resultat, at egenkapitalen er blevet negativ. Ejerne tømmer dermed Sydney Airports pengekasse på en måde, der hverken er bæredygtig eller ansvarlig. Det kan jeg ikke lide, og jeg vil derfor ikke beskrive selskaber nærmere.

Københavns Lufthavne, Danmark
Danmarks største lufthavn blev delvis privatiseret ved selskabets børsnotering i marts 1994. Staten beholdt en stor aktiepost. Omsætningen er vokset 5,9% p.a. fra 976 millioner kroner i 1993 til 4.346 millioner kroner i 2019. Indtjeningen pr. aktie (EPS) er vokset 8,4% p.a. fra 16 kroner i 1993 til 130 kroner i 2019. EPS er vokset hurtigere end omsætningen fordi overskudsgraden er øget fra 30% til 33% og fordi antallet af aktier er reduceret 13% som følge af aktietilbagekøb i perioden 2002-2005. Selskabet har udbetalt udbytter hvert år. Udbyttet er øget fra 6 kroner for 1993 og 1994 til 30 kroner for 2019. I perioden 2005-2018 udbetalte selskabet praktisk talt hele overskuddet som udbytter med det resultat, at balancen efterhånden blev svækket. Selskabets soliditet på 23% er kun undergået af Sydney (-6,0% soliditet) og Corporacion America Airports (soliditet 19,7%). I foråret 2020 valgte bestyrelsen at undlade at betale udbytte.

Den australske investeringsbank Macquarie købte i 2005 og 2009 i alt 57,6% af aktierne i Københavns Lufthavne. Staten fortsatte som aktionær med 39,2% af aktierne. De øvrige aktionærer ejede herefter blot 3,2% af aktierne. Macquarie solgte godt halvdelen af aktierne i 2011 i en byttehandel mellem Sydney Airport og Ontario Teachers Pension Plan. Macquarie solgte resten af aktierne til ATP i 2019, og er således ikke længere aktionær.

Kursen er steget fra 310 kroner i marts 1994 til 4.650 kroner i maj 2020. Det svarer til gennemsnitlige afkast på 11% p.a., hvilket er markant højere end omsætningsvæksten på 5,9%, og også højere end indtjeningsvæksten på 8,4%. Forklaringen er, at aktiens prissætning og vurdering er steget markant i forhold til 1994. Med den seneste kurs på 4.650 kroner er KBHL prissat svarende til P/E2019=35,8, mens aktien er vurderet svarende til K/I=11,2. Københavns Lufthavne er dermed analysens dyreste aktie målt på Kurs/indre værdi. Udbyttet for 2019 på 30,3 kroner giver et beskedent udbytteafkast på 0,7%.

Auckland International Airport, New Zealand
Auckland Airport, der blev børsnoteret i 1992 driver New Zealands største lufthavn og selskabet driver også hoteller og en ejendomsportefølje på 1,7 milliarder New Zealand dollars. Ejendomsporteføljen giver årligt lejeindtægter på ca. 100 millioner dollars. Passagertallet er vokset 5,2% p.a. fra 8,0 millioner i 2000 til 21,1 millioner i 2019. Den underliggende indtjening pr. aktie er vokset 10,2% p.a. fra 0,0865 dollars i 2009 til 0,228 dollars i 2019.

Som det fremgår af grafen har Auckland Intl. Airport leveret høj vækst i indre værdi over årene, ligesom aktiekursen er steget pænt over årene. Kursen toppede omkring 9,85 dollars i juli 2019, og er siden faldet 41% til 5,80 nz dollars i maj 2020. Med den kurs er aktien prissat svarende til P/E2019=25,4 (i forhold til den underliggende indtjening) og aktien er vurderet svarende til K/I=1,16. Udbyttet for 2019 på 0,2225 dollars giver et udbytteafkast på 3,8%.

Fraport, Tyskland
Udover Frankfurt Airport driver selskabet også 24 andre lufthavne i ni lande samt lufthavnshandel i seks amerikanske lufthavne, inkl. JFK og Newark. De vigtigste lufthavne udover Frankfurt (100% ejet) er: St. Petersburg Airport i Rusland (25% ejet), Lima Airport i Peru (80% ejet) og Antalya Airport i Tyrkiet (50% af indtjeningen indtil 2024). I alt betjente selskabet 318 millioner passagerer i 2019. Fraport har dermed flest passagerer blandt de 20 selskaber i analysen. Antallet af passagerer er vokset fra 77 millioner i 2004 til 318 millioner i 2019, svarende til gennemsnitlig vækst på 9,9% p.a. Fraport havde i 2019 omsætning på 27,6 milliarder kroner og nettooverskud på 3,1 milliarder kroner.

Omsætningen er vokset jævnt med ca. 5,2% p.a. fra 1.281 mio. euro i 1998 til 3.706 mio. euro i 2019. Driftsindtjeningen er ligeledes vokset jævnt med 4,9% p.a. fra 259 mio. euro i 1998 til 705 mio. euro i 2019. Indtjeningen pr. aktie er vokset med 5,6% p.a. fra 1,45 euro i 1998 til 4,54 euro i 2019. Udbyttet er hævet fra 0,40 euro for 2001 til 2,00 euro for 2018 og 2019. Udbyttet for 2019 er dog aflyst indtil videre som følge af Coronapandemien.

Fraport blev børsnoteret i juni 2001. Siden børsnoteringen er indre værdi pr. aktie vokset jævnt med 4,4% p.a. fra 21,15 euro i juni 2001 til ca. 47,8 i marts 2020. Aktiekursen toppede omkring 95,2 euro i januar 2018, og er siden faldet 61% til 37,36 i maj 2020. Med den kurs er Fraport prissat svarende til P/E2019=8,2 og vurderet svarende til K/I=0,78. Fraport har med P/S2019=0,93 analysens næstlaveste Price/Sales ratio.

Flughafen Zürich, Schweiz
Flughafen Zürich er Schweiz’ største lufthavn. Passagertallet er vokset fra 20,9 millioner passagerer i 2000 til 31,5 millioner passagerer i 2019, svarende til gennemsnitlig vækst på 2,2% p.a. Selskabet blev børsnoteret i april 2000. Der blev ikke udbetalt udbytte for 2001, 2002, 2003 og 2004, hvor lufthavnen var i krise efter Swissair gik fallit. Udbyttet på 7,1 franc for 2019 giver et udbytteafkast på 6,6%.

Indre værdi pr. aktie er vokset 4,2% p.a. fra 35,6 franc i december 1999 til 80,40 franc i december 2019. Aktiekursen bundede omkring 4,37 franc i februar 2003. Med den bundkurs var aktien vurderet svarende til K/I=0,13. Utroligt! Aktien toppede omkring 247 franc i juli 2017, svarende til en vurdering på K/I=3,35. Kursen er siden faldet 56% til 107,8 franc i maj 2020. Med den kurs er Zurich Airport prissat svarende til P/E2019=10,7 og vurderet svarende til K/I=1,38.

Beijing Capital Intl. Airport Co., Kina
BCIA driver verdens næststørste lufthavn målt på antal passagerer. En ny konkurrerende lufthavn Beijing Daxing åbnede i september 2019. Det er uklart om Beijing Daxing vil tage en stor del af passagererne fra Beijing Capital, eller om begge lufthavne vil opleve vækst i fremtiden. BCIA blev børsnoteret i Hongkong i februar 2000. Indtjeningen pr. aktie er øget fra 0,13 yuan i 2000 til 0,55 yuan i 2019, svarende til gennemsnitlig vækst på 7,9% p.a. Indre værdi pr. aktie er øget fra 1,34 hongkong dollar i december 1999 til 6,05 hongkong dollar i december 2019, svarende til gennemsnitlig tilvækst på 7,8% p.a.

Udbyttet for 2019 på 0,2427 yuan (0,27 hongkong dollars) giver med den aktuelle kurs på 5,11 hongkong dollars et rekordhøjt direkte afkast på 5,2%. Kursen toppede omkring 16,1 dollars i 2007 og er siden faldet 68% til 5,11 hongkong dollars i maj 2020. Med den kurs er aktien prissat svarende til P/E2019=8,4 og aktien er vurderet svarende til K/I=0,86.

Flughafen Wien, Østrig
Flughafen Wien er Østrigs største lufthavn. Selskabet driver også Maltas lufthavn. Passagertallet (i Wien Lufthavn) er vokset fra 10,6 millioner passagerer i 1998 til 31,7 millioner passagerer i 2019, svarende til gennemsnitlig vækst på 5,4% p.a. Omsætningen er vokset 4,9% p.a. fra 316,5 mio. euro i 1998 til 857,6 mio. euro i 2019. Indtjeningen pr. aktie er ligesom passagertallet vokset 5,4% p.a. fra 0,63 euro i 1998 til 1,89 euro i 2019. Der er udbetalt udbytte hvert år. Samlet over 22 år har selskabet udbetalt 54% af nettoresultatet. Udbyttet på 1,13 euro for 2019 giver et udbytteafkast på 4,3%.

Indre værdi pr. aktie er vokset 4,5% p.a. fra 6,80 euro i december 1999 til 16,44 euro i december 2019. Aktiekursen bundede omkring 5,40 euro i februar 2009. Med den bundkurs var aktien vurderet svarende til K/I=0,58. Aktien toppede omkring 40,0 euro i juli 2019, svarende til en vurdering på K/I=2,59. Kursen er siden faldet 34,5% til 26,20 i maj 2020. Med den kurs er Flughafen Wien prissat svarende til P/E2019=13,9 og vurderet svarende til K/I=1,59.

Hvad mener du om lufthavnsbranchen generelt, og ovenstående aktier i særdeleshed?

Disclaimer: Thorleif Jackson ejer aktier i Fraport.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
8 Kommentarer
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2020-09-18 16:48

Hvis man er med på basis præmissen her.
Og gerne vil investere bredt via en investeringsforening eller etf.. Findes en sådan så? På EFT.com finder jeg primært “global infrastructure” fonde. De sigter vist lidt mere bredt end bare lufthavne..

Sidst redigeret 3 År Siden af anonymous
Gæst
Gæst
2020-07-14 10:25

Det har altid været godt købmandsskab at købe billigt og sælge dyrt. Det er med andre ord tid til at se på aktier i underleverandører til luftfarten. Spørgsmålet er om luftfarten kommer tilbage med stigende passagertal og omsætning. Det er måske i denne tid, at en fremtid for klima bæredygtig transport spirer, hvor flytransport er meget lang fra at blive bæredygtig. Det er overordentlig interessant at se på lufthavne, som er i bund på grund af corona-krisen, hvis man tror på at luftfarten kommer tilbage på samme niveau som før krisen.

Gæst
Gæst
2020-06-07 08:14

spørgsmål fra en nybegynder – Kan det virkelig passe, at jeg ikke kan finde Flughafen Wien på Nordnet?

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-06-10 11:29

Hej Susanne,
Flughafen Wien er noteret i Wien med tickeren FLU.VI. Som Nordnet kunde kan du desværre ikke købe aktien. Jeg har lige fået dette bekræftet af Nordnet. Måske kunne du overveje Fraport eller Københavns Lufthavne i stedet?

Gæst
Gæst
2020-05-15 13:33

Hej Thorleif. Der er helt klart en del gode argumenter for at investere i lufthavne som du nævner. Post-Corona, ser jeg dog også disse sorte skyer i horisonten som gør mig skeptisk: 1) En stor del af lufthavnen er et shoppingcenter. Offline shopping klarer sig elendigt, det kan blive et problem for lufthavnen på sigt hvis denne del kommer til at lide 2) Selvkørende biler kan i højere grad blive konkurrent til kortere ture med fly 3) Lufthavnene har profiteret af at hård konkurrence og store investeringer blandt flyselskaber, som har presset priserne ned og givet flere rejsende. Den konkurrence… Læs mere

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-05-18 15:05

Hej Bjørn, Du har mange gode pointer. Men man skal passe på med at undlade at købe en god aktie, når kursen er virkeligt lav. Hvis man vil følge mantraet med at købe når kursen er lav, og sælge når kursen er høj, må man acceptere at udsigterne er aldeles elendige på købstidspunktet, mens udsigterne omvendt er forrygende gode på salgstidspunktet! Det faktum at udsigterne er elendige og usikkerheden er høj, er ikke afgørende. Sådan vil det aldig være, når kursen er lav. Spørgsmålet er, om det bliver værre eller bedre i de kommende måneder? Jeg tænker at usikkerheden vil… Læs mere

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-05-18 16:51

Ja jeg er generelt helt med på din strategi, synes generelt også den er god har flere gange fulgt dig:) Jeg tænker dog især mine punkt 1 og 2 er varige effekter som markedet ikke tog højde for pre-Corona og kan give negativ stemning på sigt. Du har imidlertig helt klart en god pointe I at de har en slags monopol og dermed helt sikkert kommer til at tjene fornuftigt før eller siden. Københavns lufthavne er den jeg kender bedst og forstår ikke den kun er 14% nede i år, selvom den var relativt højt prissat pre-Corona. Din favorit Fraport… Læs mere

Gæst
Gæst
Svar til  Gæst
2020-05-19 10:33

Tænker det er en ulempe for Frankfurt at de har relativt mange transitpassagerer som eksempelvis danskere der tager til Asien via Frankfurt.
Fordi der nemt kan opstå konkurrence om transitpassagerer mellem lufthavne, specielt hvis der er overkapacitet.

En ideel placering set fra et konkurrencemæssigt synspunkt ville være på en ferieø, der er dog vist ingen som udelukkende har ferieøer.
Aena har imidlertid en form for monopol i Spanien, hvilket kan gøre dem interessante. Koster dog også noget mere end Fraport på nøgletal og er 51% statsejet