Aldersopsparing, ratepension, kapitalpension og livrente

Op

Del:

Ingen faste gebyrer

Hos Nordnet kan du spare op til din pension i værdipapirer fra hele verden. Du betaler ingen unødvendige gebyrer, noget som kan betyde mange hundrede tusinder mere i pension til dig. Læs mere om, hvordan du kan spare op hos Nordnet

 • Gratis at åbne depot og ingen årlige depotgebyrer
 • Værdipapirer fra hele verden
 • Ingen aktivitetskrav

Herunder kan du læse om de forskellige pensionsdepoter, du kan åbne hos Nordnet: Ratepension, kapitalpension og aldersopsparing.

Nordnet samarbejder med PensionsSelskabet, og det giver dig mulighed for at spare op via en livrente.

Læs mere om, hvordan du flytter din pension til Nordnet

Bestil en opringning om pension

*Udfyld venligst

Vi ringer dig normalt op næstkommende hverdag i tidsrummet 9-17. I perioder med stor travlhed kan det dog tage længere tid.

Vil du tale med os nu? Ring til os på 70 20 66 85.

Få overblik over reglerne for de forskellige pensionsformer

Åbn
Luk
 RatepensionAldersopsparing Kapitalpension
Indbetalingsloft i 201753.500 29.600Det er ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension
FradragFuld fradragsretIngen fradragsretIngen fradragsret
Beskatning af rente og afkast15,3%15,3%15,3%
UdbetalingsformLøbende udbetalingEngangsudbetalingEngangsudbetaling
Beskatning ved udbetaling i tideRatepension udbetales mod indkomstbeskatning (37% - 51,95%)Aldersopsparing udbetales i tide uden afgift til statenKapitalpension udbetales i tide mod 40 % i afgift til staten
Beskatning ved udbetaling i utideRatepension udbetales i utide mod 60% i afgift til statenAldersopsparing udbetales i utide mod 20% afgift til statenKapitalpension udbetales i utide mod 52 % i afgift til staten

Spørgsmål og svar om pensionsdepot hos Nordnetexternal link

Åbn
Luk

 

 • Hvilke pensionsformer tilbyder Nordnet?

Vi tilbyder opsparing i ratepension, kapitalpension og aldersopsparing. Alle depottyper tilbydes som privat- eller arbejdsgiverordninger. I samarbejde med PensionsSelskabet tilbyder Nordnet pensionsopsparing via en livrente.

Bemærk: fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret. Du kan dog stadig købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, og du kan overføre dine opsparinger til Nordnet.

 • Hvor langt tid tager det at få overført min pensionsordning til Nordnet?

Det er aftalt i branchen, at en overførsel maksimalt må tage 8 uger, men typisk tager det mellem 6-8 uger, uanset om midlerne står som likvider eller værdipapirer. I perioden omkring årsskiftet kan det dog tage mere end 8 uger, da de danske pengeinstitutter har en spærreperiode for overførsler

 • Skal jeg selv indberette, hvad der er indbetalt på min pensionsordning via min arbejdsgiver?

Du kan vælge at selvangive dine indbetalinger og derved udnytte fradraget med det samme. Ved udgangen af året vil Nordnet indberette samtlige indbetalinger til SKAT.

 • Skal jeg selv indberette, hvad der er indbetalt på min private pensionsordning?

Du kan vælge at selvangive dine indbetalinger og derved udnytte fradraget med det samme. Ved udgangen af året vil Nordnet indberette samtlige indbetalinger til SKAT.

 • Hvad koster det at flytte en pensionsordning til Nordnet?

Nordnet tager ikke noget for at tage imod pensionsordningen. Det beløb, som bliver overført fra dit nuværende pensionsinstitut, vil derfor også være til rådighed i pensionsordningen hos Nordnet.

Bemærk dog, at pensionsinstituttet som regel tager et gebyr for at flytte en pensionsordning ud. Hvis du vil vide, hvor meget dit nuværende pensionsinstitut forlanger for en overførsel, bør du kontakte dem, inden du anmoder om at flytte din pensionsordning.

 • Kan jeg selv indbetale på en arbejdsgiverpensionsordning?

Nej, der kan kun indbetales via arbejdsgiveren. Indbetalingen er friholdt for beskatning og arbejdsmarkedsbidrag (AMB) og bliver afregnet af Nordnet.

 • Kan jeg som selvstændig erhvervsdrivende åbne en pensionsordning hos Nordnet?

Du kan som selvstændig åbne en pensionsordning på samme vilkår som alle andre. Oprettes pensionsordningen i Nordnet eller i en anden bank, så er det ikke længere muligt at få fradrag for op til 30% af virksomhedens overskud.

 • Kan min arbejdsgiver indbetale på min private pensionsordning?

Nej, der kan kun indbetales private penge på private pensionsordninger, da indbetalingen skal være af beskattede midler for at kunne opnå fradrag.

 • Er der begrænsninger for, hvordan jeg må investere på mit pensionsdepot?

Ja, du må højst handle for 20 % af de samlede midler på dit pensionsdepot (kapitalpension, ratepension og aldersopsparing) i aktier og obligationer udstedt af et og samme selskab. For certifikater er grænsen 5 % per emittent/udsteder og maksimalt 20 % samlet set i certifikater for din samlede pensionsopsparing i Nordnet. Du må dog investere for hele det årlige opfyldningsfradrag i et og samme værdipapir fra samme selskab. Opfyldningsfradraget, som fastsættes af myndighederne hvert år, er 49.300 kr. (2017). Din samlede investering i certifikater må dog aldrig overstige 20 % af din samlede pensionsopsparing i Nordnet på investeringstidspunktet.

Eksempel på ovennævnte:

Depotværdi på pensionsdepot DKK 100.000, og dermed er 20 % af pensionsdepot = DKK 20.000. Dog kan du investere for et beløb, som svarer til opfyldningsfradraget, selvom det overstiger 20%.

 • I selskab A kan investeres DKK 48.200
 • I selskab B kan investeres DKK 48.200
 • I selskab C kan investeres DKK 3.600

Bemærk, at reglen om 20% i et værdipapir ikke gælder for danske investeringsforeninger og øvrige fonde med UCITS godkendelse.

 • Har Nordnet de samme investeringsforeninger som mit nuværende pensionsinstitut?

Med samtlige danske investeringsforeninger og mere end 200 fonde på hylderne, er der en god chance for at vi kan tilbyde de foreninger og fonde du i dag sparer op i, eller at vi har et mindst lige så godt alternativ.

Se danske investeringsforeningerexternal link hos Nordnet

Se internationale fondeexternal link hos Nordnet

 • Hvad kan jeg investere min pensionsopsparing i hos Nordnet?

Hos Nordnet kan du investere din pensionsopsparing i:

 • Danske og udenlandske aktier
 • Danske investeringsforeninger
 • Obligationer
 • Fonde på Fondstorvetexternal link
 • ETF'er der har UCITS-godkendelse/markedsføringstilladelse i Danmark
 • Certifikater

Du kan læse mere om dine muligheder herexternal link

 • Hvad er 20%-reglen?

20 %-reglen bevirker, at du via dit pensionsdepot maksimalt må investere 20 % i ét værdipapir. Udgør din beholdning mindre end 241.000,00 DKK, må du maks. investere 48.200,00 DKK i værdipapirer udstedt af ét selskab. Er din beholdning større end 241.000,00 DKK, må værdien af værdipapirer udstedt af ét selskab maks. udgøre 20 % af de samlede midler i samme institut.

Følgende værdipapirer er dog undtaget 20 %-reglen:

 • Investeringsforeningsandele udstedt af investeringsforeninger og specialforeninger, der omfattes af lov om investeringsforeninger.
 • Fonde med UCITS godkendelse
 • Certifikater – hvor du maksimalt må investere 5 % i certifikater fra samme emittent/udsteder via dit pensionsdepot og samlet set maksimalt 20 % af væardien af din pensionsopsparing hos Nordnet i certifikater.
 • Kan jeg investere i tegningsretter fra mit pensionsdepot?

Ja, du har mulighed for at investere i tegningsretter fra dit pensionsdepot.

Du skal du være opmærksom på, at du kun har mulighed for at udnytte tegningsretter, som du har fået tildelt fordi, du har moderaktien i din portefølje.

Lovgivningen vedrørende investering i tegningsretter fra pensionsdepoter er tvetydig. Vi har derfor valgt i forbindelse med pensionsdepoter kun at tilbyde investering i tegningsretter, hvor moderaktien indgår i beholdningen.

 • Kan jeg investere i certifikater på mit pensionsdepot?

Ja, men der er særlige regler, du skal være opmærksom på, inden du investerer i certifikater på et pensionsdepot:

 • Du må højst investere 20 % af pensionsdepotets værdi i certifikater.
 • Du må maksimalt investere 5 % af pensionsdepotets værdi i certifikater fra samme udsteder/emittent.
 • Der er ingen grænse for, hvor høj gearing, der må være i de certifikater, som du investerer din pensionsopsparing i.
 • Certifikater passer ikke til alle investorer, og risikoen øges, jo større gearing produktet har. Det er vigtigt, at du læser og gennemgår alle risiciene, vilkår og egenskaber, inden du investerer.

Inden du handler med certifikater for første gang, skal du foretage en hensigtsmæssighedsvurdering. Formålet med den er at forhindre, at du investerer i finansielle instrumenter, som du ikke forstår.

Læs mere om risikoen ved gearede produkter her.external link

 • Passer certifikater til alle pensionsinvestorer?

Nej. Handel med certifikater er ikke egnet for alle investorer. Produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Alle investeringer i finansielle instrumenter er forbundet med risici og kan både øge og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får hele den investerede kapital tilbage. Med et gearet produkt er der stor risiko for, at du taber hele den investerede kapital.

Det er vigtigt, at du ved investeringer i disse produkter sætter dig ind i, hvordan udstederen finansierer produkterne. Vær opmærksom på, at det fra tid til anden kan være svært eller umuligt at købe eller sælge disse værdipapirer, hvilket kaldes likviditetsrisiko. Det kan f.eks. være, når det underliggende aktiv kan være svær at prissætte, ved kraftige kursudsving på markedet eller nedbrud, der forstyrrer handlen. Bemærk, at der findes valutarisiko i de produkter, hvor det underliggende aktiv handles i en anden valuta.

Ved investering i disse produkter har du en markedsrisiko, der betyder, at hvis de underliggende aktiver bevæger sig i ”den forkerte retning” kan din investering hurtigt miste værdi eller endda blive værdiløs. Jo højere gearing, jo højere er risikoen. Som investor er du ansvarlig for at undersøge samtlige risikofaktorer, der er forbundet med produkterne, hvilket der oplyses om i basisprospektet og endelige vilkår på udsteders hjemmeside.

 • Hvad er 5%-reglen for certifikater?

5 %-reglen betyder, at du via dit pensionsdepot maksimalt må investere 5 % i certifikater fra samme emittent/udsteder. Og desuden er handel med certifikater via pensionsdepoter omfattet af en 20 %-regel, som betyder, at du højst må investere 20 % af pensionsdepotets samlede værdi i certifikater.
Kontakt Kundeservice

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os på hverdage mellem 08.30 og 17.00 på 70 20 66 85

Ratepension

Privat opsparing eller via din arbejdsgiver

Ratepension

Skattefradrag nu og udbetalinger i rater

Når du sparer op på en ratepension, kan du trække indbetalinger fra i topskatten. Det betyder, at fradragsværdien kan blive op til 51,95 % (2018). Samtidig giver ratepension mulighed for at fratrække et større årligt beløb. Det maksimale fradrag, og dermed også maksimale indbetaling til ratepension, udgør 54.700 kroner (2018).

Du kan som udgangspunkt have to ratepensioner - en privat ratepension, og en ratepension via arbejdsgiver, du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 54.700 kroner (59.456 kroner for arbejdsgiverordning inkl. arbejdsmarkedsbidrag), hvis du anvender begge opsparingsformer.

Indbetales der til en ratepensionsordning et andet sted end Nordnet, så indgår indbetalingen i den samlede årlige maksimale indbetaling.

Du skal være opmærksom på, at indbetaling til en arbejdsgiverordning går forud for indbetaling til en privat ordning, medmindre andet aftales.

En ratepension kan udbetales i rater fordelt over 10-25 år.


(Er du allerede kunde? Log ind først)

Spørgsmål og svar om ratepension

Åbn
Luk
 • I hvilken tidsperiode kan jeg få udbetalt min pension?

Du kan vælge at få udbetalt din pension over 10 -25 år. Normalt udbetales pensionen på årsbasis, men du kan også vælge at få udbetalt den i rater hvert kvartal, halvårligt eller hver måned.

 • Hvornår skal jeg senest starte udbetaling af min ratepension?

Udbetaling kan startes, når du har nået pensionsudbetalingsalderen. Den første udbetaling skal senest ske ved udgangen af kalenderåret 15 år efter pensionsudbetalingsalderen. Den sidste udbetaling skal senest ske ved udgangen af kalenderåret 25 år efter pensionsudbetalingsalderen.

Ved pensionsudbetalingsalderen forstås tidspunktet 5 år før folkepensionsalderen.

Vær opmærksom på, at der ikke kan startes udbetaling i samme år, der sker indbetaling, og at der fremover heller ikke må indbetales på ordningen.

 • Hvordan kan udbetalinger fordeles over året?

Normalt udbetales pensionen på årsbasis, men du kan også vælge at få udbetalt den i rater hvert kvartal, halvår eller hver måned.

- Vælger du udbetaling hvert kvartal sker udbetalinger pr. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

- Vælger du udbetaling halvårlig sker udbetaling pr. 1/1 og 1/7.

- Vælger du årlig udbetaling, kan du frit vælge udbetalingsmåned.

 • Når jeg vil starte udbetaling – hvad gør jeg?

Udfyld og underskriv blanketten: Anmodning om udbetaling af ratepensionexternal link, opens in new window. Blanketten skal være Nordnet i hænde 30 dage før første udbetaling.

Ved hver udbetaling betales indkomstskat af bruttobeløbet, som Nordnet indberetter og afregner til SKAT.

Vi skal derfor have oplyst hvilket skattekort – bikort, hovedkort eller andet – der skal benyttes til at beregne skattetrækket ved udbetalingerne. Vi anvender bikort, hvis ikke vi får anden besked.

Er du ikke skattepligtig til Danmark, skal vi modtage dokumentation fra SKAT.

Før hver udbetaling skal udbetalingsbeløb stå kontant på depotet. Værdipapirer skal sælges senest 14 dage før hver udbetaling.

 • Kan jeg som selvstændig erhvervsdrivende åbne en pensionsordning hos Nordnet?

Du kan som selvstændig åbne en pensionsordning på samme vilkår som alle andre. Oprettes pensionsordningen i Nordnet eller i en anden bank, så er det ikke længere muligt at få fradrag for op til 30% af virksomhedens overskud.

 • Kan jeg ændre i aftalen / vilkårene, efter jeg har startet udbetaling?

Efter første udbetaling er sket, er der mulighed for at ændre følgende:

- Forlænge udbetalingsperioden (dog inden for rammerne af den maksimale udbetalings-periode, som er 25 år).

- Ændre udbetalingsfrekvens i nogle situationer – kontakt Kundeservice/Pensionsafdelingen.

Eventuelle ændringer har først virkning fra nyt kalenderår.

Hvis du ønsker en ændring, skal du skriftligt orientere Nordnet senest med udgangen af november måned, og ændringen vil gælde fra den 1/1.

 • Hvad koster det at flytte en pensionsordning til Nordnet?

Nordnet tager ikke noget for at tage imod pensionsordningen. Det beløb, som bliver overført fra dit nuværende pensionsinstitut, vil derfor også være til rådighed i pensionsordningen hos Nordnet. Bemærk dog, at pensionsinstituttet som regel tager et gebyr for at flytte en pensionsordning ud.

Hvis du vil vide, hvor meget dit nuværende pensionsinstitut forlanger for en overførsel, bør du kontakte dem, inden du anmoder om at flytte din pensionsordning.

Kontakt Kundeservice


Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os på 70 20 66 85, hverdage mellem 08.30 og 17.00

Kapitalpension

Køb og sælg værdipapirer på eksisterende ordninger

Få alt udbetalt, når du går i pension

Ved udbetaling af din pension skal du betale en afgift til staten på 40 % af opsparingens værdi, dog 25 % af værdien per 31.12.1979.

Fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret. Du kan dog stadig købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, og du kan overføre dine opsparinger til Nordnet.

Vil du begynde at spare op til pension, bør du i stedet overveje en aldersopsparing. Det er en kontoform, som har visse ligheder, når det gælder udbetaling, men som ikke giver mulighed for skattefradrag.

(Er du allerede kunde? Log ind først)

Kapitalpension

Spørgsmål og svar om kapitalpension og konvertering her

Åbn
Luk

 • I min kapitalpension indgår en LD-saldo, kan jeg også få den konverteret?

Hvis LD-midlerne er overført før 14. august 2012, konverteres den på lige fod med øvrig kapitalpensionssaldo. Er midlerne indbetalt senere, er det ikke muligt.

 • Hvordan kan jeg indbetale nye midler til pensionen?

Hos Nordnet kan du enten indbetale midler til en ratepension eller en aldersopsparing.

 • Er der særlige forhold, hvor man kan få alderspensionen udbetalt skattefrit?

Ja, ud over opnået pensionsalder, kan din alderspension blive udbetalt skattefrit ved invaliditet, livstruende sygdom eller død.

 • Er den nye ordning kreditorbeskyttet?

Ja, det er den.

 • Kan man få sin alderspension udbetalt i utide?

Ja, det kan man godt, mod 20 % i afgift til staten.

 • Betyder udbetaling af aldersopsparing modregning i efterlønsudbetaling?

Ja, aldersopsparing giver samme modregning som kapitalpension.
Kontakt Kundeservice

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os på hverdage mellem 08.30 og 17.00 på 70 20 66 85

Aldersopsparing

Privat opsparing eller via din arbejdsgiver

Ratepension

Alt udbetalt på én gang, og kun 15,3 % i afkastskat

Aldersopsparing er et pensionsprodukt, der kan udbetales på én gang. På den måde kan du selv vælge, hvordan din opsparing skal bruges, og det kan give dig en større frihed.

Erstatter kapitalpensionen

Aldersopsparingen afløser kapitalpensionen. Du beholder den kapitalpension, du allerede har opsparet, men du kan ikke længere indbetale til din kapitalpension med fradragsret fra 1. januar 2013.

Du kan indbetale op til 51.00 kroner årligt (2018) på en aldersopsparing, dog uden fradragsret. Fordelen ved at spare op i en aldersopsparing er, at du kun betaler 15,3 % i afkastskat.(Er du allerede kunde? Log ind først)

Arbejdsgiveradministrerede aldersopsparinger oprettes hovedsalig som hvilende ordninger – det vil sige uden mulighed for indbetaling.

Ønsker du, at foretage indbetalinger via din arbejdsgiver, skal du først sikre dig, at din arbejdsgiver kan indbetale på en aldersopsparing – altså trække både arbejdsmarkedsbidrag og skat, inden nettobeløbet indbetales.

Fordele ved aldersopsparing

 • Den kan udbetales fra den dag, du når din pensionsalder – og 15 år frem.
 • Du kan fortsætte med at indbetale – selv om du har fået en udbetaling.
 • Afkastet på din aldersopsparing bliver pt. kun beskattet med 15,3 % årligt.
 • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke har fradrag for indbetalingerne
 • Din aldersopsparing bliver ikke modregnet i folkepensionen
Fordele ved aldersopsparing
Åbn
Luk

Spørgsmål og svar om aldersopsparing

Åbn
Luk


 • Er der særlige forhold, hvor man kan få alderspensionen udbetalt skattefrit?
  Ja, ud over opnået pensionsalder, kan din alderspension blive udbetalt skattefrit ved invaliditet, livstruende sygdom eller død.

 • Er min aldersopsparing kreditorbeskyttet?
  Ja, det er den.

 • Kan man få sin alderspension udbetalt i utide?
  Ja, det kan man godt, mod 20 % i afgift til staten.

 • Giver aldersopsparing mulighed for modregning i efterlønsudbetaling?
  Ja, aldersopsparing giver samme modregning som kapitalpension.
Kontakt Kundeservice

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os på hverdage 08.30 - 17.00
på 70 20 66 85

Livrente

Pension med mulighed for livsvarig udbetaling

Opsparing og forsikring på én gang

I samarbejde med PensionsSelskabetexternal link tilbyder Nordnet, at du kan oprette en livrente.

Livrente er en kombination af et forsikringsprodukt og en opsparing, og du kan vælge mellem en ophørende eller en livsvarig udbetaling. En ophørende livrente skal udbetales i minimum 10 år, og en livsvarig livrente udbetales, så længe du lever.

Livrenter oprettet via PensionsSelskabet er altid reservesikret. Det betyder, at hvis du skulle dø i opsparingsperioden, vil opsparingen gå til dine pårørende.

Der er ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale på en livrente, hvis du indbetaler via din arbejdsgiver - og du får fuld bortseelsesret for din indbetaling. Indbetaler du privat til livsvarig livrente, vil du kunne indbetale op til 50.400 kr. i 2018 (opfyldningsfradraget) og få fuldt fradrag i indbetalingsåret.

Der er ingen grænse for, hvornår du senest kan oprette en livrente. Det gælder både hvis livrenten er livsvarig eller ophørende.

Kapitalpension

Spørgsmål og svar om livrente

Åbn
Luk

 

 • Hvad er en livrente?

En livrente er en pension, der typisk udbetales til dig, lige så længe du lever, men den kan også udbetales i en kortere periode. Med en livsvarig livrente behøver du f.eks. ikke at bekymre dig om, at du løber tør for penge, når du går på pension.

 • Hvor meget kan jeg indbetale på en livsvarig livrente?

Livsvarig livrente via din arbejdsgiver:

Der er ingen grænse for, hvor meget du kan indbetale på en livrente, hvis du indbetaler via din arbejdsgiver - og du får fuld bortseelsesret for din indbetaling.

Livsvarig livrente privat:

Indbetaler du privat til livsvarig livrente, vil du kunne indbetale op til 50.400 kr. 2018 (opfyldningsfradraget) og få fuldt fradrag i indbetalingsåret. Hvis du ønsker at indbetale mere end 50.400 kr., skal du indbetale i mindst 10 år eller trække indbetalingen fra over flere år via opfyldningsfradraget.

 • Hvornår kan jeg senest oprette en livrente?

Der er ingen grænse for, hvornår du senest kan oprette en livrente. Det gælder både hvis livrenten er livsvarig eller ophørende.

 • Hvordan bliver livrenten udbetalt?

Livrenten kan laves med en ophørende eller en livsvarig udbetaling. En ophørende livrente skal udbetales i minimum 10 år, og en livsvarig livrente udbetales, så længe du lever. Når du starter udbetaling af din livrente, kan du vælge udbetaling med eller uden garanti. En garanti på livrenten vil sikre, at der minimum sker udbetaling i et vist antal år mod at du får en mindre pension udbetalt end hvis den er uden en garanti for udbetaling.

 • Hvad sker der med livrenten, hvis jeg dør i opsparingsperioden?

Livrenter oprettet via PensionsSelskabet er altid reservesikret. Det betyder, at hvis du skulle dø i opsparingsperioden, vil opsparingen gå til dine pårørende. Livrenter kan godt være oprettet uden reservesikring – dette ses ofte i pensionskasser. Med en livrente uden reservesikring vil opsparingen gå til fællesskabet.

 • Hvornår kan jeg få livrenten udbetalt?

Udbetalingen kan tidligst begynde, når du er mellem 60 og 63 år. Men helt præcis hvornår du kan begynde at få udbetalt din ophørende livrentepension, afhænger af, hvornår du er født, og hvornår din livrentepension er oprettet.

 • Skal jeg betale skat af udbetalingen?

Udbetalingen fra en livrente er skattepligtig indkomst, men du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag (8%) af udbetalingen, ligesom du ikke skal betale formueskat af indestående.
Kontakt Kundeservice

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os på hverdage mellem 08.30 og 17.00 på 70 20 66 85

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.