Pensionsdepot

Op

Del:


Ingen faste gebyrer

Hos Nordnet kan du spare op til din pension i værdipapirer fra hele verden. Du betaler ingen unødvendige gebyrer, noget som kan betyde mange hundrede tusinder mere i pension til dig.

Herunder kan du læse om de forskellige pensionsdepoter, du kan åbne hos Nordnet: Ratepension, kapitalpension og aldersopsparing.

Læs mere om hvordan du kan spare op hos Nordnet

Flyt pension

Spørgsmål og svar om pensionsdepot hos Nordnetexternal link

Spar op til din pension - med størst mulig frihed!

Flueben

Gratis at åbne depot og ingen årlige depotgebyrer

Flueben

Værdipapirer fra hele verden

Flueben

Ingen aktivitetskrav

Få overblik over reglerne for de forskellige pensionsformer

Åbn
Luk
 RatepensionAldersopsparing Kapitalpension
Indbetalingsloft i 201753.500 29.600Det er ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension
FradragFuld fradragsretIngen fradragsretIngen fradragsret
Beskatning af rente og afkast15,3%15,3%15,3%
UdbetalingsformLøbende udbetalingEngangsudbetalingEngangsudbetaling
Beskatning ved udbetaling i tideRatepension udbetales mod indkomstbeskatning (37% - 51,95%)Aldersopsparing udbetales i tide uden afgift til statenKapitalpension udbetales i tide mod 40 % i afgift til staten
Beskatning ved udbetaling i utideRatepension udbetales i utide mod 60% i afgift til statenAldersopsparing udbetales i utide mod 20% afgift til statenKapitalpension udbetales i utide mod 52 % i afgift til staten

Ratepension

Privat opsparing eller via din arbejdsgiver

Ratepension

Skattefradrag nu og udbetalinger i rater

Når du sparer op på en ratepension, kan du trække indbetalinger fra i topskatten. Det betyder, at fradragsværdien kan blive op til 51,95 % (2017). Samtidig giver ratepension mulighed for at fratrække et større årligt beløb. Det maksimale fradrag, og dermed også maksimale indbetaling til ratepension, udgør 53.500 kroner (2017).

Du kan som udgangspunkt have to ratepensioner - en privat ratepension, og en ratepension via arbejdsgiver, du skal blot være opmærksom på, at den samlede indbetaling ikke må overstige 53.500 kroner (58.152 kroner for arbejdsgiverordning inkl. arbejdsmarkedsbidrag), hvis du anvender begge opsparingsformer.

Indbetales der til en ratepensionsordning et andet sted end Nordnet, så indgår indbetalingen i den samlede årlige maksimale indbetaling.

Du skal være opmærksom på, at indbetaling til en arbejdsgiverordning går forud for indbetaling til en privat ordning, medmindre andet aftales.

En ratepension kan udbetales i rater fordelt over 10-25 år.


(Er du allerede kunde? Log ind først)

Spørgsmål og svar om ratepension

Åbn
Luk
 • I hvilken tidsperiode kan jeg få udbetalt min pension?

Du kan vælge at få udbetalt din pension over 10 -25 år. Normalt udbetales pensionen på årsbasis, men du kan også vælge at få udbetalt den i rater hvert kvartal, halvårligt eller hver måned.

 • Hvornår skal jeg senest starte udbetaling af min ratepension?

Udbetaling kan startes, når du har nået pensionsudbetalingsalderen. Den første udbetaling skal senest ske ved udgangen af kalenderåret 15 år efter pensionsudbetalingsalderen. Den sidste udbetaling skal senest ske ved udgangen af kalenderåret 25 år efter pensionsudbetalingsalderen.

Ved pensionsudbetalingsalderen forstås tidspunktet 5 år før folkepensionsalderen.

Vær opmærksom på, at der ikke kan startes udbetaling i samme år, der sker indbetaling, og at der fremover heller ikke må indbetales på ordningen.

 • Hvordan kan udbetalinger fordeles over året?

Normalt udbetales pensionen på årsbasis, men du kan også vælge at få udbetalt den i rater hvert kvartal, halvår eller hver måned.

- Vælger du udbetaling hvert kvartal sker udbetalinger pr. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.

- Vælger du udbetaling halvårlig sker udbetaling pr. 1/1 og 1/7.

- Vælger du årlig udbetaling, kan du frit vælge udbetalingsmåned.

 • Når jeg vil starte udbetaling – hvad gør jeg?

Udfyld og underskriv blanketten: Anmodning om udbetaling af ratepensionexternal link, opens in new window. Blanketten skal være Nordnet i hænde 30 dage før første udbetaling.

Ved hver udbetaling betales indkomstskat af bruttobeløbet, som Nordnet indberetter og afregner til SKAT.

Vi skal derfor have oplyst hvilket skattekort – bikort, hovedkort eller andet – der skal benyttes til at beregne skattetrækket ved udbetalingerne. Vi anvender bikort, hvis ikke vi får anden besked.

Er du ikke skattepligtig til Danmark, skal vi modtage dokumentation fra SKAT.

Før hver udbetaling skal udbetalingsbeløb stå kontant på depotet. Værdipapirer skal sælges senest 14 dage før hver udbetaling.

 • Kan jeg som selvstændig erhvervsdrivende åbne en pensionsordning hos Nordnet?

Du kan som selvstændig åbne en pensionsordning på samme vilkår som alle andre. Oprettes pensionsordningen i Nordnet eller i en anden bank, så er det ikke længere muligt at få fradrag for op til 30% af virksomhedens overskud.

 • Kan jeg ændre i aftalen / vilkårene, efter jeg har startet udbetaling?

Efter første udbetaling er sket, er der mulighed for at ændre følgende:

- Forlænge udbetalingsperioden (dog inden for rammerne af den maksimale udbetalings-periode, som er 25 år).

- Ændre udbetalingsfrekvens i nogle situationer – kontakt Kundeservice/Pensionsafdelingen.

Eventuelle ændringer har først virkning fra nyt kalenderår.

Hvis du ønsker en ændring, skal du skriftligt orientere Nordnet senest med udgangen af november måned, og ændringen vil gælde fra den 1/1.

 • Hvad koster det at flytte en pensionsordning til Nordnet?

Nordnet tager ikke noget for at tage imod pensionsordningen. Det beløb, som bliver overført fra dit nuværende pensionsinstitut, vil derfor også være til rådighed i pensionsordningen hos Nordnet. Bemærk dog, at pensionsinstituttet som regel tager et gebyr for at flytte en pensionsordning ud.

Hvis du vil vide, hvor meget dit nuværende pensionsinstitut forlanger for en overførsel, bør du kontakte dem, inden du anmoder om at flytte din pensionsordning.

Kontakt Kundeservice


Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os på 70 20 66 85, hverdage mellem 08.30 og 17.00

Kapitalpension

Køb og sælg værdipapirer på eksisterende ordninger

Få alt udbetalt, når du går i pension

Ved udbetaling af din pension skal du betale en afgift til staten på 40 % af opsparingens værdi, dog 25 % af værdien per 31.12.1979.

Fra 1. januar 2013 var det ikke længere muligt at indbetale til en kapitalpension med fradragsret. Du kan dog stadig købe og sælge værdipapirer på eksisterende ordninger, og du kan overføre dine opsparinger til Nordnet.

Vil du begynde at spare op til pension, bør du i stedet overveje en aldersopsparing. Det er en kontoform, som har visse ligheder, når det gælder udbetaling, men som ikke giver mulighed for skattefradrag.

(Er du allerede kunde? Log ind først)

Kapitalpension

Spørgsmål og svar om kapitalpension og konvertering her

Åbn
Luk

 • I min kapitalpension indgår en LD-saldo, kan jeg også få den konverteret?

Hvis LD-midlerne er overført før 14. august 2012, konverteres den på lige fod med øvrig kapitalpensionssaldo. Er midlerne indbetalt senere, er det ikke muligt.

 • Hvordan kan jeg indbetale nye midler til pensionen?

Hos Nordnet kan du enten indbetale midler til en ratepension eller en aldersopsparing.

 • Er der særlige forhold, hvor man kan få alderspensionen udbetalt skattefrit?

Ja, ud over opnået pensionsalder, kan din alderspension blive udbetalt skattefrit ved invaliditet, livstruende sygdom eller død.

 • Er den nye ordning kreditorbeskyttet?

Ja, det er den.

 • Kan man få sin alderspension udbetalt i utide?

Ja, det kan man godt, mod 20 % i afgift til staten.

 • Betyder udbetaling af aldersopsparing modregning i efterlønsudbetaling?

Ja, aldersopsparing giver samme modregning som kapitalpension.
Kontakt Kundeservice

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os på hverdage mellem 08.30 og 17.00 på 70 20 66 85

Aldersopsparing

Privat opsparing eller via din arbejdsgiver

Aldersopsparing

Alt udbetalt på én gang, og kun 15,3 % i afkastskat

Aldersopsparing er et pensionsprodukt, der kan udbetales på én gang. På den måde kan du selv vælge, hvordan din opsparing skal bruges, og det kan give dig en større frihed.

Erstatter kapitalpensionen

Aldersopsparingen afløser kapitalpensionen. Du beholder den kapitalpension, du allerede har opsparet, men du kan ikke længere indbetale til din kapitalpension med fradragsret fra 1. januar 2013.

Du kan indbetale op til 29.600 kroner årligt (2017) på en aldersopsparing, dog uden fradragsret. Fordelen ved at spare op i en aldersopsparing er, at du kun betaler 15,3 % i afkastskat.(Er du allerede kunde? Log ind først)

Arbejdsgiveradministrerede aldersopsparinger oprettes hovedsalig som hvilende ordninger – det vil sige uden mulighed for indbetaling.

Ønsker du, at foretage indbetalinger via din arbejdsgiver, skal du først sikre dig, at din arbejdsgiver kan indbetale på en aldersopsparing – altså trække både arbejdsmarkedsbidrag og skat, inden nettobeløbet indbetales.

Fordele ved aldersopsparing

 • Den kan udbetales fra den dag, du når din pensionsalder – og 15 år frem.
 • Du kan fortsætte med at indbetale – selv om du har fået en udbetaling.
 • Afkastet på din aldersopsparing bliver pt. kun beskattet med 15,3 % årligt.
 • Du skal ikke betale skat eller afgift af udbetalingerne, da du ikke har fradrag for indbetalingerne
 • Din aldersopsparing bliver ikke modregnet i folkepensionen
Fordele ved aldersopsparing
Åbn
Luk

Spørgsmål og svar om aldersopsparing

Åbn
Luk


 • Er der særlige forhold, hvor man kan få alderspensionen udbetalt skattefrit?
  Ja, ud over opnået pensionsalder, kan din alderspension blive udbetalt skattefrit ved invaliditet, livstruende sygdom eller død.

 • Er min aldersopsparing kreditorbeskyttet?
  Ja, det er den.

 • Kan man få sin alderspension udbetalt i utide?
  Ja, det kan man godt, mod 20 % i afgift til staten.

 • Giver aldersopsparing mulighed for modregning i efterlønsudbetaling?
  Ja, aldersopsparing giver samme modregning som kapitalpension.
Kontakt Kundeservice

Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Kontakt os på hverdage 08.30 - 17.00
på 70 20 66 85

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og Central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.