Spring til hovedindhold

AI Alpha Lab: Undgå de værste – og de bedste – måneder

Dette indlæg er markedsføring.

AI Alpha Lab forecaster fremtidige afkast, særligt på aktier. Her gennemgår de en af de komponenter, som er helt afgørende for, at AI kan skabe værdi inden for investering.

I AI Alpha Lab forecaster vi fremtidige afkast på forskellige aktivklasser, særligt aktier. Vi har tidligere beskrevet, hvordan vores probabilistiske AI-model fungerer ud fra et teknisk perspektiv, men det udgør kun den ene af de to hovedkomponenter, som er helt afgørende for, at AI kan skabe værdi inden for investering. Her gennemgår vi den anden.

Den anden del udgøres nemlig af den menneskelige viden, som vi forsøger at få AI-modellen til at skalere og bygge ovenpå. Med andre ord er det helt afgørende, at vi programmerer vores AI-model med koncepter og viden om, hvordan finansielle markeder fungerer.

I denne blog vil vi give et eksempel på, hvordan en forståelse af den adfærd eller dynamik, som aktiemarkeder udviser, kan være grobund for dels en simpel strategi, som kan forbedre investorers risikojusterede afkast, men også som et koncept-input til vores AI-model. Meningen er derigennem at give AI-modellen en forståelse af et af de problemer, vi forsøger at løse: At forbedre investorers fremtidige risikojusterede afkast.

Investering med AI
AI Alpha Lab har udviklet en unik AI-model baseret på sandsynligheder og big data, som hver måned udvælger de aktier, den mener, vil give det bedste afkast over tid. Nu kan du få to af deres fulde, langsigtede porteføljer tilsendt som et investeringsanalyseabonnement hver måned. Læs mere her: Abonner på AI-baserede porteføljer

Kan markedet times?

Blandt langsigtede aktieforvaltere bliver det ofte fortalt, at markedet ikke kan times, og at det kan betyde et signifikant lavere afkast over tid, såfremt en investor ikke er investeret i de bedste afkastmåneder for aktier. Ofte refereres der til sætningen ”time in the market is better than timing the market”, hvilket er ganske catchy.

Men passer det nu også, eller hører der mere med til historien? Er der noget, vi kan gøre, så vi som aktieinvestorer ikke bare skal holde fast, uanset hvordan det går, men faktisk på en veldokumenteret og systematisk måde kan udnytte de dynamikker, der ligger bag påstanden? Det vil vi kigge nærmere på gennem fire spørgsmål med udgangspunkt i det amerikanske aktieindeks S&P 500.

Spørgsmål 1: Hvad betyder det for det langsigtede afkast, hvis man ikke er investeret i de bedste måneder?

Indeks (1994 – 2023)Årligt afkast
S&P 500-indeks9,6%
S&P 500-indeks – ikke investeret i de 5 bedste måneder7,6%
S&P 500-indeks – ikke investeret i de 10 bedste måneder6,1%
S&P 500-indeks – ikke investeret i de 20 bedste måneder3,3%
Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast

Der er ingen tvivl om, at hvis man som investor ”lykkes” med ikke at være investeret i de bedste afkast-måneder, så falder ens langsigtede afkast signifikant. Men hvad hvis vi vender spørgsmålet på hovedet?

Spørgsmål 2: Hvad betyder det for det langsigtede afkast, hvis man ikke er investeret i de værste måneder?

Indeks (1994 – 2023)Årligt afkast
S&P 500-indeks9,6%
S&P 500-indeks – ikke investeret i de 5 værste måneder12,2%
S&P 500-indeks – ikke investeret i de 10 værste måneder14,1%
S&P 500-indeks – ikke investeret i de 20 værste måneder17,3%
Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast

At undgå de værste afkastmåneder øger til gengæld det langsigtede afkast betydeligt, og det er derfor interessant at kigge på nettoeffekten af at undgå både de bedste og værste måneder.

Spørgsmål 3: Hvad betyder det for det langsigtede afkast, hvis man ikke er investeret i både de bedste og værste måneder?

Indeks (1994 – 2023)Årligt afkast
S&P 500-indeks9,6%
S&P 500-indeks – ikke investeret i de 5 bedste/værste måneder10,2%
S&P 500-indeks – ikke investeret i de 10 bedste/værste måneder10,4%
S&P 500-indeks – ikke investeret i de 20 bedste/værste måneder10,6%
Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast

Nettoeffekten af at undgå både de bedste og værste afkastmåneder er positiv for det langsigtede afkast med ca. 1% om året! Det er ganske interessant og åbner op for spørgsmålet om, hvorledes de bedste og værste afkastmåneder hænger sammen. Er der en sammenhæng, der muliggør, at man som investor kan undgå de ekstreme afkastmåneder og faktisk være bedre stillet på lang sigt?

Spørgsmål 4: Er der nogen sammenhæng imellem de bedste og værste måneder, der kan udnyttes som investor?

Svaret er ja! Historisk har aktiemarkeder (og finansielle markeder generelt) udvist volatility clustering, hvilket betyder, at høj volatilitet og dermed både høje positive og høje negative afkast har en tendens til at ”klumpe” sammen.

Disse perioder med høj volatilitet har historisk været meget korreleret med nedadgående markeder. Det er derfor interessant for en investor, såfremt man med simple værktøjer kan identificere de regimer eller perioder på aktiemarkedet, hvor volatiliteten har en forhøjet sandsynlighed for at stige. Hypotesen er, at såfremt vi kan identificere de perioder med mange store udsving, både op og ned, og undgå dem, vil vi over tid være bedre stillet som investor.

En simpel strategi, som udnytter denne dynamik på aktiemarkedet, er vist nedenfor. Over en periode fra 1994 til 2023 investerer strategien i S&P 500-indekset (ETF’en SPY) i begyndelsen af hver måned, såfremt det historiske etårsafkast på det tidspunkt er positivt. Såfremt etårsafkastet er negativt, er strategien ikke investeret i den efterfølgende måned.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast

Periode: 1994 – 2023S&P 500-indeks – MomentumstrategiS&P 500-indeks
Årligt afkast9,8%9,6%
Største tab-34%-55%
Sharpe Ratio0,860,68
Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast

Konklusion: Kan en simpel strategi hjælpe dit risikojusterede afkast?

Som det ses ovenfor, har vi historisk set været godt stillet ved at bruge denne simple strategi, idet vi har bevaret afkastet, men mindsket det største tab undervejs, samt væsentligt forøget det risikojusterede afkast (Sharpe Ratio). På linje med vores hypotese undgår vi både de værste fald og de værste stigninger, hvilket grundet compounding-effekten er at foretrække. Samtidig får vi faktisk også et favorabelt skew mod de dårlige måneder. Det vil sige, at vi får skåret flere dårlige måneder væk end gode måneder.

Alt i alt har formålet med denne blog ikke været at modbevise udsagnet om, at det er vigtigt at være investeret i de gode måneder, men blot at nuancere udsagnet og påpege, at der også er en anden side af påstanden.

Samtidig har vi vist en simpel strategi, som kan hjælpe investorer med at udnytte den mikrostruktur (læs: dynamik), som aktiemarkeder udviser over tid. Strategien er måske nok simpel, men den kræver – som med alt hvad vi gør i AI Alpha Lab – systematik, tålmodighed og en forståelse af strategiens underliggende værdiskabelse, og hvor denne kommer fra. Det er koncepter som dette, vi giver vores AI-model adgang til.


Disclaimer
Denne blog er udarbejdet af AI Alpha Lab ApS (AI Alpha Lab) og indeholder alene information og inspiration til læseren. Bloggen skal ikke betragtes som investeringsrådgivning og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af værdipapirer. AI Alpha Lab påtager sig ikke noget ansvar for beslutninger eller dispositioner, der træffes eller foretages på baggrund af oplysninger i bloggen.

Bloggen udgør ikke og skal ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud eller til at deltage i eller udføre bestemte investeringer. Omtales investeringsstrategier eller porteføljer af værdipapirer skal læseren være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis er fordelagtige for alle investorer, samt at AI Alpha Lab ikke kender den enkelte læsers individuelle økonomiske forhold, risikopræferencer, investeringserfaring m.m.

AI Alpha Lab har taget alle rimelige forholdsregler for at sikre rigtigheden og nøjagtigheden af ​​oplysningerne i bloggen, ligesom bloggen er baseret på oplysninger indhentet fra kilder, der menes at være pålidelige. Rigtigheden og nøjagtigheden er dog ikke garanteret, og AI Alpha Lab påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser.

Oplysningerne i bloggen afgives på dagen for offentliggørelsen af bloggen og opdateres eller ændres ikke efterfølgende, medmindre andet tydeligt fremgår. Læseren opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsforhold.

Der gøres særligt opmærksom på følgende:

  • Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast, ligesom afkastet kan variere som følge af valutaudsving.
  • Ved udbredelse af investeringsanbefalinger skal der medfølge en række oplysninger for at sikre objektivitet og offentliggørelse af potentielle interessekonflikter. Oplysningerne kan findes i AI Alpha Labs MAR disclosure og rullende 12 måneders oversigt over investeringsanbefalinger.

____

Dette materiale er udarbejdet af AI Alpha Lab og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi vedrørende ét eller flere finansielle instrumenter. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. AI Alpha Lab har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 25. april 2023 kl. 12:15.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.
Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
2 Kommentarer
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Peer Kuhlmann
Peer Kuhlmann
2023-10-20 10:25

som jeg ser det på grafen, slutter de ens , så intet er tjent ?