Spring til hovedindhold

Big Tech er slået tilbage, men de angriber snart igen

Sidste år faldt mange af de ellers så populære tech-aktier med 30-60%. Christian Jain Kongsted mener dog, at vi godt kan se et comeback til Big Tech-selskaber generelt inden for nærmeste fremtid. Læs her, hvorfor.

Af Christian Jain Kongsted, invested.dk

Året 2022 har været hårdt for big tech-selskaberne på aktiemarkedet, og med kursfald på mellem 30-60% sidste år har mange investorer mistet tilliden til de ellers så elskede tech-aktier.

Men der er ingen grund til at fryse dem helt ude. Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft og Meta har så mange nye teknologiske overraskelser på vej, at de sandsynligvis snart vender tilbage med stor kraft.

I denne artikel ser vi på, hvad der venter os i de kommende år fra de store tech-selskaber, og til sidst i artiklen beskriver vi, hvilke makroøkonomiske udfordringer, der gjorde, at de faldt tilbage i 2022.

Man kan investere i disse selskaber ved at købe aktierne enkeltvis, men en anden oplagt mulighed er at købe dem via ETF’er for at sprede risikoen mere. På invested.dk har vi udarbejdet en guide til, hvilke ETF’er der er bedst på området, alt efter hvilket skattemiljø man befinder sig i.

Stærke fremtidsudsigter

I øjeblikket er den generelle økonomi stadig påvirket af inflation og recessionsfrygt, men på den længere bane vil de største amerikanske teknologivselskaber blive trukket frem af nogle de gigantiske trends, som kan blive afgørende for resten af dette årti og ind i fremtiden. Det er primært kunstig intelligens, cloud computing, digital annoncering og udviklingen af Internettet i retning af metaverse, som er en tredimensionel videreudvikling af Internettet.

Kunstig intelligens bliver mainstream

Da OpenAI for nogle måneder lancerede AI-chatrobotten ChatGPT blev det klart for mange, at AI kommer til at få stor betydning i dette årti, og formentlig også de næste. Chatrobotten kan udføre opgaver, som tidligere var forbeholdt mennesker. Den kan indgå i en dialog, skrive tekster og digte, og den kan endda skrive computerkode, som fungerer.

OpenAI er delvist ejet af Microsoft, som vil kunne indkorporere teknologien i sine produkter, blandt andre Microsoft Word og andre, og det vil formentlig kunne øge brugernes produktivitet og gøre Microsofts produkter endnu mere interessante.

Men Microsoft er naturligvis ikke ene om at have en stærk position inden for kunstig intelligens. Alphabets adm. direktør Sundar Pichai tog et afgørende skridt, da han allerede i 2016 proklammerede, at selskabet er en “AI-first-virksomhed”, og søgemaskinegiganten er i dag markedsledende inden for kunstig intelligens. I forbindelse med det seneste regnskab udtalte Pichai, at man “meget snart vil kunne interagere direkte med vores [Alphabets, red.] nyeste, mest kraftfulde sprogmodel, både i forbindelse med søgninger, og på andre mere eksperimenterende og innovative måder”. Google har også netop lanceret sit modsvar til Chat-GPT kaldet Google Bard.

2023 ser derfor ud til at blive et interessant år for kunstig intelligens.

Cloud computing vækster 15% om året

Cloud computing er et område i stærk vækst, og sektoren forventes at stige med 15,7% om året frem til 2030 ifølge det amerikanske konsulentfirma Grand View Research. Amazon er stadig den ledende spiller på området, men Microsoft og Alphabet, der indtager anden- og tredjepladsen i sektoren, tager i disse år markedsandele fra e-commerce-giganten. Under alle omstændigheder er der så stærk fremdrift i branchen, at der selv igennem en recessionsperiode vil kunne være vækst på området.

Lige nu vækster alle de tre førende selskaber inden for cloud computing med over 20% per år inden for nichen, og det udgør derfor en stadigt stigende del af omsætningen i virksomhederne. Selv om væksten i procent vil aftage over de kommende år, er der tale om en klar trend, som det er værd at investere ind i.

Digital annoncering bliver dominerende

Udviklingen fra traditionel til digital annoncering er en trend, som har fundet sted over de seneste 20 år. Ifølge markedsanalysevirksomheden Statista vil online annoncering fortsætte med at vokse med 9,4% årligt frem til 2027. Særligt Alphabet og Meta nyder godt af denne trend, da de i praksis har udgjort et duopol på annoncering igennem de sidste ti år. Nu ser det dog ud til, at de to førende selskabers dominans kan blive udfordret. Amazons annonceringsdel klarer sig rigtig godt og steg i det seneste regnskab med 19%, Apple vækster også deres annoncedel, mens Microsoft også satser stærkt på annonceområdet og oplever en pænt stigende omsætning både inden for Linkedin-annoncering og på deres søgemaskine Bing.

Metaverse – “den sidste platform”

Metaverse har været et af de mest brugte buzzwords igennem de seneste to år, og med god grund. Udviklingen frem imod, hvad der kort kan beskrives som et tredimensionelt Internet, ligger jo et stykke ude i fremtiden, før det for alvor tager form.

Facebook skiftede sidste år navn for at signalere, at virksomheden nu satser på at være den førende Metaverse-virksomhed. Foreløbig har investorerne været noget skeptiske, fordi der skal bruges milliarder af dollars på at positionere sig på dette område, og det vil i de kommende år primært være en udgift for Meta (tidligere Facebook).

Men på længere sigt tyder alt på, at det er et klogt strategisk træk, og et område som Mark Zuckerberg havde zoomet ind på et godt stykke tid før de fleste andre. Meta opkøbte allerede i 2014 Oculus, som konstruerer de headsets, der kan bruges til virtual og augmented reality, og det kommer til at være indgangsportalen til den næste version af Internettet. Apple forventes også at lancere et nyt AR-headset, formentlig i 2023, og dermed melde sig ind i kampen om at definere, hvordan metaverset kommer til at udvikle sig. Apple sidder godt på mobilområdet, som i dag er den væsentligste indgangsportal til Internettet, og det er derfor afgørende for Zuckerberg, at Meta er stærkt placeret på det, som han kalder “den sidste platform”, altså den enhed, som man i fremtiden vil benytte, når man kommunikerer med andre via nettet.

Makroøkonomiske udfordringer kan være overstået

Big tech-selskaberne var i 2022 påvirket negativt af en række faktorer, som i nogle tilfælde kan betragtes som midlertidige. Flere langsigtede tendenser trækker i retning af, at selskaberne står til et stærkt comeback, når disse problemer før eller siden er ryddet af vejen.

Nogle af hovedproblemerne var især: Svigtende forsyningskæder og coronarestriktioner, dollar-styrke og makroøkonomiske modvinde.

Svigtende forsyningskæder og coronarestriktioner

Særligt Apple har været ramt af, at forsyningskæderne har været under pres i de seneste år. Hele pandemien, og senest har en vinter med omfattende coronarestriktioner i Kina skabt problemer med forsyningen af iPhones. Det har sat sit aftryk på techgigantens resultat for finansårets første kvartal. Pandemien betød ifølge Apples administrerende direktør, Tim Cook, at Apples butikker i Kina ikke blev besøgt lige så ofte, men i forbindelse med genåbningen i Kina ser man dog, at interessen for at købe virksomhedens produkter stiger igen.

Hverken pandemien eller problemerne med forsyningskæderne kan dog forventes at være permanente problemer, og det er årsagen til, at Apple-aktien er steget pænt igen i år. Der ser ud til at være lys for enden tunnelen.

Dollar-styrke har skadet selskaberne

Big tech-selskaberne er internationale selskaber, og de blev alle ramt af, at dollaren blev styrket kraftigt igennem hele 2022. Dollar-indekset steg fra starten af 2022 til oktober 2022 med næsten 20%, og dette kunne aflæses i alle virksomhedernes regnskaber. Man bør derfor være særligt opmærksom på, hvordan virksomhedens performance har været både med og uden valutakursernes indvirkning på resultaterne. En stærk dollar målt mod andre valutaer gør, at det er dyrere for udenlandske kunder at købe selskabernes produkter, og de udenlandske indtægter har også en lavere værdi, når resultaterne præsenteres i dollar.

Siden oktober 2022 er udviklingen vendt, og dollar-indekset faldet omtrent 10% i værdi. Det har haft en positiv påvirkning af aktiekurserne, ikke bare hos big tech-selskaberne, men også på det amerikanske aktiemarked generelt. Det ser dermed ud til, at dollarkursen har haft en midlertidig – men næppe langvarig – negativ effektiv for selskaberne, og pendulet er nu ved at svinge tilbage igen.

Makroøkonomiske modvinde

Den mest usikre faktor for big tech-selskaberne er naturligvis det makroøkonomiske klima, som vi befinder os i. Stigende inflation, højere renter og recessionsfrygt er skadeligt for selskabernes indtjening og udviklingen i aktiekurserne. Igennem det seneste halvår har det på Wall Street været konsensus, at vi var på vej mod en recession, men i januar gik analytikerne fra Goldman Sachs mod strømmen, da de meldte ud, at USA muligvis kunne styre uden om dette scenarie i 2023. Analytikerne meldte ud, at de kun så risikoen for recession til at være på 35%, og dermed er det ifølge dem mest sandsynligt, at det ikke sker. Men hvis der kommer en recession, er der næppe tvivl om, at også big tech-selskaberne vil blive ramt, og at der kommer en bund i aktiemarkedet, som ligger væsentligt lavere end der, hvor vi befinder os nu.

Hvordan kan man investere bedst i selskaberne?

Med nogle få undtagelser ser en del af big tech-selskabernes nuværende problemer altså ud til at have en midlertidig karakter. Spørgsmålet er så bare, hvordan man bedst investerer i selskaberne?

En sund og solid fremgangsmåde er at sprede sin risiko på flere af selskaberne samt at sprede risikoen ud over tid. Enten kan man købe aktierne enkeltvis og selv dosere størrelsesforholdene mellem dem, eller alternativt kan man købe dem igennem ETF’er. Et eksempel kunne være iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD, men dette er langfra den mest interessante ETF.

Hvilken man skal vælge, afhænger blandt andet af hvilket skattemiljø, man befinder sig i: Om der er tale om frie midler, pensionsmidler eller investeringer på en aktiesparekonto. Vi har udarbejdet en guide til, hvilke ETF’er der er de bedste på dette område, alt efter hvordan man bliver beskattet her.

Ud over det kan man overveje at sprede sin risiko tidsmæssigt ved at bruge dollar cost averaging – det vil sige at opkøbe i mindre portioner med jævne intervaller i stedet for at købe alt på en gang. På den måde nedsætter man risikoen for at komme ind i markedet på et uheldigt tidspunkt. Hvis man køber, og markedet falder efterfølgende, så har man mulighed for at købe mere til en lavere pris. Og hvis man tror på langtidsudsigterne for big tech, så er det den sundeste og mest sikre måde, hvormed man kan investere i selskaberne.

Dette materiale er udarbejdet af Invested.dk og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Invested.dk har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Christian Jain Kongsted ejer aktier i Alphabet, Meta, Apple, Microsoft og Amazon.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 07 02 22.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales imaterialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer