Spring til hovedindhold

Derfor kan ChatGPT ikke fortælle dig, hvilken aktie du skal investere i

ChatGPT er imponerende. Men den kan ikke hjælpe dig med at investere. AI Alpha Lab dykker ned i, hvorfor den ellers så populære AI har begrænsninger og giver en smagsprøve på deres globale portefølje i juni.

Der er ingen tvivl om, at ChatGPT er imponerende. Men den kan ikke hjælpe dig med at investere. Vi dykker ned i, hvorfor den ellers så populære AI har begrænsninger og giver en smagsprøve på, hvilke globale aktier vores egen AI-model har udvalgt for juni måned – og hvorfor den er bedre.

Investering i aktier kan være en overvældende opgave. Især når man forsøger at navigere i den store mængde af tilgængelig information. Nogle investorer er derfor begyndt at kigge mod modeller inden for kunstig intelligens som fx ChatGPT for at få hjælp til deres investeringsbeslutninger. Det er dog vigtigt at forstå begrænsningerne ved sådanne modeller, og hvorfor man ikke skal bruge ChatGPT til beslutninger inden for investering.

ChatGPT: Styrker og begrænsninger inden for investering

ChatGPT, baseret på GPT-3.5-arkitekturen, er en bemærkelsesværdig sprogmodel designet af OpenAI. Den er trænet på en omfattende mængde tekstdata med det formål at generere menneskelignende svar og deltage i samtaler. Selvom den besidder en bred sprogforståelse og kan give generel information om aktier, mangler den de nødvendige realtidsdata og domæneviden for at kunne give effektive input til investeringsbeslutninger.

For så vidt angår markedsdata er ChatGPT’s viden baseret på en cutoff date. Det betyder, at den ikke har direkte adgang til de seneste markedsdata efter dette tidspunkt. Aktiekurser, regnskaber, nyheder og andre kritiske data ændrer sig hurtigt, og uden adgang hertil i realtid kan ChatGPT ikke nøjagtigt analysere markedet eller konkrete aktier.

Derudover kan ChatGPT kun give generel information om aktier. Den mangler den specialviden, som professionelle investorer og analytikere besidder. Succesfuld aktieudvælgelse kræver en dyb forståelse af de finansielle markeder, de relevante sektorers dynamik, virksomheders fundamentale forhold og forskellige andre faktorer. Selvom ChatGPT kan give indsigt baseret på eksisterende information, besidder den ikke erfaringen eller ekspertisen til at træffe informerede investeringsbeslutninger.

Aktiemarkedet er i sagens natur uforudsigeligt og påvirket af adskillige faktorer, såsom økonomiske forhold, geopolitiske begivenheder og investorernes luner. ChatGPT kan, som enhver anden AI-model, ikke præcist forudsige fremtidige markedsbevægelser med sikkerhed. Aktiekurser er underlagt volatilitet, og kompleksiteten af markedsdynamikken gør det svært for ChatGPT at levere pålidelige estimater eller udpege de bedste aktier.

For at undgå begrænsningerne ved ChatGPT anvender vi i AI Alpha Lab neurale netværk, der kvantificerer usikkerhed. Det øger nøjagtigheden og pålideligheden, når der træffes investeringsbeslutninger.

Sneak peak: Det har vores AI-model valgt i juni

Hver måned deler AI Alpha Lab deres fulde amerikanske og nordiske porteføljer med deres abonnenter. Her kan du få et eksklusivt sneak peak på to af aktierne i AI Alpha Labs globale portefølje i juni måned. Porteføljen er langsigtet, og alle aktierne er udvalgt af deres unikke AI-model baseret på sandsynligheder og big data.

Sådan abonnerer du på porteføljerne

Performance

PerformanceAI-modelMSCI World (Net)
Total Return192,2%32,2%
YTD-4,6%8,9%
1Y-7,6%3,5%
3Y30,6%12,4%
Since Inception (ann.)36,9%8,5%
Max Drawdown-33,1%-33,3%
Ann. Volatility25,6%17,9%
Sharpe Ratio1,360,55

Alle performancetal er baseret på simuleret modelporteføljeafkast for perioden 01.01.2020 – 26.05.2023. Valuta: USD. Benchmark: MSCI USA (Net). Inklusive transaktionsomkostninger på 0,2% på alle handler. Gebyrer afholdt af investor såsom administrationsgebyr og depotomkostninger er ikke inkluderet. De viste afkast er simulerede og udgør derfor ikke afkast fra en faktisk investering i perioden. Det understreges, at historiske afkast, hvad enten de er faktiske eller simulerede, ikke er en garanti for fremtidige afkast, ligesom afkastet kan variere som følge af udsving i valutakurser.

Sådan adskiller vores AI-model sig fra ChatGPT

1. Mønstergenkendelse

Neurale netværk udmærker sig ved at kunne genkende komplekse mønstre og relationer i data. Ved at træne neurale netværk på store datasæt kan vi udnytte disse modeller til at identificere skjulte mønstre, der kan påvirke aktiekurserne. Neurale netværk muliggør således en mere nuanceret analyse ved at kunne finde komplekse afhængigheder og korrelationer og derved forbedre forståelsen af markedet.

2. Kvantificering af usikkerhed til brug for risikovurdering

Usikkerhed er et iboende aspekt i aktieinvesteringer. Vi bruger kvantificering af usikkerhed til at måle og redegøre for usikkerheden forbundet med estimater på aktiers udvikling. Ved at inkorporere probabilistiske metoder genererer vores AI-model ikke kun afkastestimater – den leverer også usikkerhedsestimater. Med andre ord leverer den også sandsynligheden på sine egne estimater. Det giver os mulighed for at forstå og vurdere de tilknyttede risici ved en aktieinvestering mere effektivt.

3. Integration af menneskelig viden

Mens neurale netværk og kvantificering af usikkerhed forbedrer processen for aktieudvælgelsen, har vi hos AI Alpha Lab lige fra begyndelsen anerkendt vigtigheden af menneskelig viden. Denne tilgang kombinerer styrken ved vores AI-model med indsigt og domæneviden fra erfarne, professionelle investorer. Menneskelig viden spiller en afgørende rolle i udviklingen af vores AI-model, og tillader os at tage markedsforhold i betragtning og inddrage kvalitative faktorer, som alt sammen forbedrer de resultater, vores AI-model genererer.

Derfor kan vi træffe bedre investeringsbeslutninger

Der er ingen tvivl om, at ChatGPT er en imponerende sprogmodel, men der er heller ikke nogen tvivl om, at den ikke kan bruges som en succesfuld løsning til investering på grund af dens begrænsninger i adgang til realtidsdata og domæneviden og dermed evnen til at forudsige markedet.

Som investor er det afgørende at kende begrænsningerne ved AI-modeller som ChatGPT og i stedet anvende en AI-model, som er egnet til at træffe investeringsbeslutninger.

I AI Alpha Lab benytter vi neurale netværk, der kvantificerer usikkerhed, for at træffe optimale beslutninger i den verden af usikkerhed, som aktieinvesteringer er. Ved at kombinere styrken i vores AI-model med menneskelig viden og erfaring samt en indgående forståelse af markedet kan vi træffe bedre investeringsbeslutninger, end hvis vi alene brugte en af delene.

Disclaimer
Denne blog er udarbejdet af AI Alpha Lab ApS (AI Alpha Lab) og indeholder alene information og inspiration til læseren. Bloggen skal ikke betragtes som investeringsrådgivning og kan ikke påberåbes som grundlag for en beslutning om køb eller salg (eller undladelse heraf) af værdipapirer. AI Alpha Lab påtager sig ikke noget ansvar for beslutninger eller dispositioner, der træffes eller foretages på baggrund af oplysninger i bloggen.

Bloggen udgør ikke og skal ikke betragtes som et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud eller til at deltage i eller udføre bestemte investeringer. Omtales investeringsstrategier eller porteføljer af værdipapirer skal læseren være opmærksom på, at disse ikke nødvendigvis er fordelagtige for alle investorer, samt at AI Alpha Lab ikke kender den enkelte læsers individuelle økonomiske forhold, risikopræferencer, investeringserfaring m.m.

AI Alpha Lab har taget alle rimelige forholdsregler for at sikre rigtigheden og nøjagtigheden af oplysningerne i bloggen, ligesom bloggen er baseret på oplysninger indhentet fra kilder, der menes at være pålidelige. Rigtigheden og nøjagtigheden er dog ikke garanteret, og AI Alpha Lab påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser.

Oplysningerne i bloggen afgives på dagen for offentliggørelsen af bloggen og opdateres eller ændres ikke efterfølgende, medmindre andet tydeligt fremgår. Læseren opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsforhold.

De to aktieeksempler udvælges af AI Alpha Lab for at give et indblik i den samlede portefølje. Ved udvælgelsen kan fx lægges vægt på at vise aktier fra forskellige sektorer og geografiske områder. Et nyt blogindlæg med nye aktier betyder ikke nødvendigvis, at aktierne vist i tidligere blogindlæg ikke længere er en del af eller har fået en anden vægtning i porteføljerne.

Der gøres særligt opmærksom på følgende:

  • Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast, ligesom afkastet kan variere som følge af valutaudsving.

———————-

Dette materiale er udarbejdet af AI Alpha Lab og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi vedrørende ét eller flere finansielle instrumenter. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. AI Alpha Lab har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

AI Alpha Lab og deres ansatte ejer selv aktier i selskaberne i Global Focus Portfolio.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 19. juni 2023 kl. 15:00.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
1 Kommentar
Ældste
Nyeste Mest populære
Se alle kommentarer
Anders
Anders
2023-06-21 14:59

Der er også i dette indlæg, ganske som set i rigtig mange andre lignende indlæg, den faldgrube – at forfatteren forsøger at kategorisere sandheden udfra sit eget perspektiv, den klassiske diskussion om ‘teknisk analyse’ versus ‘fundamental analyse’. Hvor den tekniske analyse tager udgangspunkt i mønster-genkendelse og den fundamentale analyse tager udgangspunkt i økonomiske nøgletal er der med ChatGPT i princippet blot tale om mønster-genkendelse – altså mere af det samme som vi allerede kender fra den tekniske analyse. Her blot iklædt nogle nye formler. Kan man vedvarende over tid tjene penge baseret på teknisk analyse? Ja, det kan man! Kan… Læs mere