Spring til hovedindhold

Ejendomsfonde giver mulighed for at investere i mursten– selv uden millioner på kistebunden

Dette indlæg er markedsføring.

Den globale ejendomssektor byder på gode muligheder for investorer, der søger nye afkastmuligheder og gerne vil sprede deres risiko. Det kan man gøre gennem en fond som SKAGEN m2, som også gør det nemmere for helt almindelige mennesker at hoppe med på megatrends og være medejere af datacentre og kontorbygninger, som ellers er for dyre at investere i for en almindelig pengepung.

Ejendomsmarkedet har historisk udviklet sig positivt. Samtidig er det også et marked, der er svært at komme ind på. Ejendomsfonde giver dig mulighed for at investere i ejendomme, selvom du ikke har udbetalingen og finansieringsmuligheden til en ejendom. Samtidig kan du komme med på stigningen på markedet uden at skulle købe en hel opgang. Hvis du i forvejen investerer i aktier, repræsenterer ejendomsfonde en solid spredning, og populært sagt er risikospredning jo det eneste, der er gratis på investeringsmarkedet.

Ejendomsfonde investerer bredt i ejendomme, som dækker over langt mere end kontorbygninger og lejlighedskomplekser. Aktienoterede ejendomsselskaber byder også på industriejendomme, butikker, hoteller, datacentre, plejehjem og infrastruktur som for eksempel mobilmaster. SKAGEN m2 har siden fonden blev etableret i oktober 2012 givet et afkast på 7,4 pct. i gennemsnit om året, mens indekset er steget med 6,9 pct. i gennemsnit om året i samme periode. Hvis vi kun kigger på de seneste fem år, er SKAGEN m2 steget med 8,1 pct. i forhold til en gennemsnitlig årlig stigning for referenceindekset på 3,3 pct.

Men hvad er det, der driver afkastet på denne type aktier? Folkevandringer skaber muligheder for investorer i ejendomme, og via en ejendomsfond kan du tage del i udviklingen, selvom du ikke tilhører den rigeste procentdel.

FN forventer, at 2/3 af verdens befolkning i 2050 bor i byer, og den udvikling kommer især til at ramme udviklingslandene, som kommer til at stå for 90 pct. af udviklingen. Vi kan også være med i Danmark; over de seneste 15 år er der kommet 24 pct. flere københavnere.

Det er en udvikling, der sker verden over.

Singapore er for eksempel vokset med 1 million nye borgere siden 2009. Og flyver man et par tusinde kilometer nordpå til Shanghai, opdager man, at byen får en halv million nye indbyggere om året.

Et forandret amerikansk marked

Ejendomsmarkedet er et af de mest dynamiske markeder i verden, og der defineres kontinuerligt nye subkategorier og geografiske særegenheder, som giver friske muligheder for investorerne. Det seneste årti har det amerikanske marked, der er SKAGEN m2’s største, ændret sig, og særligt erhvervsejendomme er skrumpet ind, mens infrastruktur og datacentre er gået fra at fylde det rene ingenting til nu at udgøre knap en tredjedel af markedet.

Den udvikling viser med al tydelighed, hvordan befolkningens forbrugsvaner har ændret sig, og det giver investorerne øget mulighed for at diversificere, når over halvdelen (57 pct.) af det amerikanske marked pludselig udgøres af disse alternative segmenter. Tendensen fra det amerikanske marked kan bruges til at være på forkant med investeringerne på vores side af Atlanterhavet, hvor udviklingen historisk har haltet lidt efter, hvad vi ser i USA. Det er værdifuldt for aktive investorer som SKAGEN m2, der med et bredt, globalt mandat er i stand til at identificere de bedste muligheder for en øget værdiansættelse.

Ejendomsinvestering handler om megatrends

Øget inflation vil efter alt at dømme også give medvind inden for ejendomssektoren. Historisk har ejendom i hvert fald været et godt værn mod stigende priser, idet lejeaftaler plejer at være inflationsjusterede.

Porteføljeforvalterne kigger på andre megatrends end urbanisering, når de skal vælge, hvor de skal investere. Det kan for eksempel være det faktum, at befolkningen bliver ældre, og det betyder en øget efterspørgsel efter plejehjem, eller at pandemiens ændrede indkøbsvaner har betydet flere og større logistikcentre.

Prognoserne peger desuden på, at rigtig mange af de nye byboere vil opleve øget velstand og må forventes at blive købestærke forbrugere, der efterspørger bedre boliger, mere transport og nye indkøbsmuligheder. Væksten i ejendomssektoren er dermed drevet af nogle enorme kræfter, hvor ejendomsselskaberne spiller en central rolle som udvikler, udbyder og administrator. Det gælder naturligvis i forhold til boliger men vil også i forhold til produktions- og servicefaciliteter, kontorlokaler, lagerhaller, logistik, indkøbscentre, hospitaler med mere.

Vigtigt med god spredning

Der er mindst to grunde til at foretage sine ejendomsinvesteringer globalt. For det første giver det investor friheden til at flytte sine investeringer derhen, hvor det for tiden er mest interessant – og trække pengene væk, hvis der er optræk til boligbobler. For det andet gør den globale tilgang, at du får spredt dine investeringer på forskellige områder, ejendomstyper og ejendomsselskaber. Og dermed kan du få den robusthed i investeringerne, som du gerne vil have. Ejendomsinvestering via en investeringsforening giver netop de muligheder.

Ejendomme kan være en omkostningstung investering for almindelige dødelige, men gennem en ejendomsfond får man adgang til ikke bare ejendomme, men en meget stor risikospredning. Børsnoterede ejendomsaktier har historisk vist, at de på den korte bane svinger som aktiemarkedet, men at man på den længere horisont (fire-fem år) kan opnå en god risikospredning, da ejendomsaktierne over længere perioder ikke svinger i samme takt som det øvrige aktiemarked. Investeringer i mursten er for de langsigtede investorer, og investeringshorisonten i en fond som SKAGEN m2 bør ikke være mindre end fem år. SKAGEN m2 er kapitalindkomstbeskattet, hvilket betyder, at det er et produkt, der passer bedst til pensionsopsparingen, en aktiesparekonto, eller hvis du i forvejen har negativ kapitalindkomst (fx renteudgifter fra gæld).

Hvis du vil læse mere om fonden, kan du finde informationen her

Den norske kapitalforvalter SKAGEN Fondene (SKAGEN AS) er en del af Storebrand-koncernen. Storebrand Asset Management AS købte SKAGEN AS i 2017, og ejer 100% af selskabet. Storebrand Asset Management AS er 100% ejet af Storebrand ASA.

Storebrand Asset Management AS har udnævnt SKAGEN, Filial af SKAGEN AS, Norge, som Paying Agent i Danmark. SKAGENs adresse er Bredgade 25A, 1. sal, 1260 København K.

Der er udarbejdet prospekt og Central Investorinformation (CI) for SKAGENs og Storebrands aktie- og obligationsfonde, som indeholder information om omkostninger. Prospekt, CI og anden information er tilgængelig på www.skagenfondene.dk og www.storebrandfondene.dk

Finanstilsynet har fastsat regler om risikomærkning af investeringsprodukter. Alle SKAGENs og Storebrands aktie- og obligationsfonde med godkendelse i Danmark har risikomærkningen gul. Nærmere information om risikomærkning findes på fondenes hjemmesider.

Historisk afkast er ingen garanti for fremtidig afkast. Fremtidigt afkast vil blandt andet afhænge af markedsudviklingen, porteføljeforvalterens dygtighed, fondens risiko, samt omkostninger. Afkast kan blive negativt som følge af kurstab. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning. Du er velkommen til at kontakte os og aftale uforpligtende og gratis investeringsrådgivning. Rådgivningen tager udgangspunkt i SKAGENs og Storebrands fonde. Rådgivningen er således ikke uafhængig

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer