Spring til hovedindhold

Lær teknisk analyse i fire enkle trin: Støtte og modstand

Dette indlæg er markedsføring.

Dette indlæg er skrevet af Investtech og beskriver deres tilgang og metode. Investtech blev grundlagt i 1997 og er et førende skandinavisk selskab inden for adfærdsbaseret finans og teknisk aktieanalyse.

Interessen for teknisk analyse er steget kraftigt i takt med brugen af internettet og den øgede investeringslyst blandt private investorer. Analysemetoden var tidligere forbeholdt de professionelle investorer, fordi det var både dyrt og vanskeligt at få adgang til data og programmer til brug for teknisk analyse. Med udbredelsen af internettet er sådant materiale nu mere eller mindre tilgængeligt for alle.

Læs introduktionen til teknisk analyse her.

Inden for teknisk analyse er fire begreber og modeller centrale:

  1. Trends
  2. Støtte og modstand
  3. Formationer
  4. Volumen

Dette indlæg handler om andet trin. Se første trin om trends her. Vi vender tilbage til de næste trin i kommende artikler i serien.

Trin 2: Støtte og modstand

Støtte og modstand er enkelt sagt, når en kursbevægelse stopper op og vender. Modstand indtræffer, når kursen begynder at falde efter en stigning, mens støtte modsat indtræffer, når kursen går fra at falde til at stige. At kunne identificere og handle ud fra støtte- og modstandslinjer er blandt de vigtigste kundskaber inden for teknisk analyse og kan være et vigtigt fundament til at prøve at forudsige aktiemarkedets kursudvikling.

Modstand ligger altid på eller over dagens kurs, og støtte ligger på eller under dagens kurs. Ved brud op gennem en modstandslinje, vil den tidligere modstand blive støtte for fremtidige faldende kursbevægelser. På samme måde vil et fald ned gennem en støttelinje føre til, at den tidligere støtte bliver modstand ved fremtidige stigende kursbevægelser.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-23.png

Figur 9. Ved stigning A bliver der dannet modstand, når kursen vender ned ved den midterste linje. Tilsvarende bliver der dannet støtte, når kursen stiger ved B. Når kursen stiger og krydser modstanden ved C, bliver linjen lavet om til støtte. Ved nedgangen D er den midterste linje derfor støtte. Støtte ligger altid under kursen, og modstand ligger altid over kursen.

Figuren illustrerer, at det ofte er kursens vendepunkter, som danner støtte- og modstandsniveauer, og at kursen også ofte senere vender ved disse niveauer.

Hvordan virker modstand og støtte?

Modstand opstår i en kursstigning, når mange af dem, som har købt, finder ud af, at niveauet er tilstrækkeligt højt for at sælge. Grunden til at sælge kan fx være, at kursen begyndte at falde sidst den lå på dette niveau, hvilket man regner med vil ske igen. Mange investorer, som købte aktien på dette niveau tidligere, og som længe har siddet med tab i aktien, ønsker også at sælge nu for at undgå tab. Ligeledes ønsker mange investorer, som solgte på dette niveau tidligere, men som i mellemtiden har købt sig ind på lavere kurser, nu at sælge til tilsvarende kurser som sidst, siden dette var en vellykket handel. Det kan også være store aktører, som mener, at aktien er for dyr på dette niveau og derfor sælger ud, hvis muligheden byder sig.

Vi ser altså, at der samlet set vil være et overskud af sælgere. Dette overskud vil typisk være nok til at presse kursen ned igen – sælgerne vil udgøre modstand mod, at kursen stiger videre. Hvis kursen derimod bryder gennem modstanden, betyder dette, at alle sælgerne nu har fået solgt. Der er fortsat købsinteresse, men sælgerne er altså borte, hvilket som oftest resulterer i, at kursen raskt stiger videre, når modstandsniveauet er brudt.

Støtte opstår i en faldende kursbevægelse, når størstedelen af markedet anser kursen for igen at være attraktivt lav og begynder at købe. Det kan være nye købere, som ikke fik købt forrige gang, kursen var så lav, og som nu ser en mulighed for at komme med. Det kan også være investorer, som købte forrige gang, kursen var på dette lave niveau, og som i mellemtiden har solgt med gevinst. Disse ser muligheden for igen at gøre en god handel. Det kan også være store aktører, der anser aktien for billig og derfor køber stort ind, netop som kursen rammer støtteniveauet.

Samlet set vil der være et overskud af købere, som støtter kursen på dette niveau, så aktien typisk stiger igen. Hvis støtten brydes, har køberne, som udgjorde støtten, allerede købt. Der er da færre købere tilbage, mens der er mange sælgere, og kursen vil typisk falde.

Hvordan kan man identificere støtte og modstand?

Det klart vigtigste, vi bruger til at identificere støtte og modstand, er tidligere toppe og bunde i kursgrafen. Når kursen bevæger sig mod en gammel top, møder den modstand. Når den falder mod en tidligere bund, får den støtte.

I et stigende marked finder vi ofte modstand ved runde tal – fx 100 kr. eller 1.000 point. Der er en psykologisk faktor, som fører til, at markedet fokuserer på runde tal og dermed handler derefter. Når kursen nærmer sig et rundt tal, kan mange blive nervøse for, at toppen er nået, og de begynder at hive gevinsten ud. På den måde bliver det runde tal selvbekræftende.

Trendlinjer definerer støtte og modstand. Så længe kursen bevæger sig inden for en bekræftet trendkanal, kan vi forvente, at kurser nær trendlinjerne markerer støtte- eller modstandspunkter.

Kursniveauer med høj omsætningsvolumen definerer også støtte/modstand. Specielt vigtigt er det at se efter områder med høj omsætning, hvor der samtidig er lav omsætning i området lige over eller under.

Kursformationer, som rektangel og hoved-og-skuldre-formationer, definerer stærke støtte- og modstandsniveauer. Formationer er specielt interessante, og vi skal se nærmere på disse i næste artikel.

Hvordan udnyttes støtte og modstand?

Modstand er niveauer, hvor man i udgangspunktet bør sælge aktier. Dette gælder specielt, hvis aktien eller markedet er inde i en sidelæns bevægelse. Hvis kursen derimod bryder op gennem modstanden, fx som følge af specielle nyheder, kan kursen lige over det gamle modstandsniveau være et godt købsniveau. Brud på modstandslinjen giver købssignal. En god strategi kan derfor være at købe aktier, som for nyligt har brudt modstandsniveauet, da der forventes videre opgang i disse. Ved reaktioner tilbage er der nu desuden støtte ved det tidligere modstandsniveau, så risikoen for tab er reduceret.

Specielt i et stigende eller sidelæns marked kan det være gunstigt at købe aktier, når kursen går ned mod støtteniveauer. Herfra forventes ny opgang. Hvis kursen imidlertid skulle bryde under støttelinjen, fortsætter aktien gerne videre ned. Der bliver givet et salgssignal, og det kan være vigtigt at sælge hurtigt, så man undgår store tab.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er image-25.png

Figur 10. Strategi for udnyttelse af støtte og modstand. Grønne pile op angiver køb, og røde pile ned angiver salg. Du køber ved støtte (A) og ved brud på modstand (B). Du sælger ved modstand (C) og ved brud på støtte (ikke tegnet ind).

Figur 11. (c)Investtech.com. Trifork Holding 10. maj 2022. Aktien startede en stigende trend ved at bryde igennem modstanden ved 190 kroner i august. Der blev dannet modstand ved 303 kroner i december, da kursen vendte ned. Trifork Holding ligger nu i en tilnærmet horisontal trendkanal på mellemlang sigt. Aktien har brudt op igennem modstanden ved cirka 214 kroner. Videre opgang er dermed signaleret, og der er nu støtte ved 214 kroner ved reaktioner tilbage.

Figur 12. (c)Investtech.com. Genmab 10. maj 2022. Aktien ligger i en faldende trendkanal på mellemlang sigt og tester nu støtten ved cirka 2.050 kroner. Dette bør give en reaktion op. Et brud ned igennem 2.050 kroner vil udløse et salgssignal.

Hvad er en formation?

En formation er en samling af modstands- og støttepunkter, der opstår som følge af korrektionsbevægelser i en trend. Modstands- og støttepunkterne danner til sammen et mønster i kursgrafen, som har en bestemt visuel form.

Når kursen har dannet en formation, indikerer dette, at tankemåden og psykologien hos investorerne i markedet er i en bestemt tilstand. Dette forudsiger det kommende handlingsmønster hos investorerne, og det kan dermed være muligt at sige noget om den fremtidige kursudvikling.

Vi ser på formationer i næste artikel i serien.

Investeringsanbefalinge(r)n(e) er udarbejdet af Investtech.com AS (“Investtech”). Investtech garanterer ikke for fuldstændigheden eller rigtigheden af analysen. Eventuel eksponering i forhold til de råd/signaler, som fremkommer i analyserne, står helt og holdent for investors regning og risiko. Investtech er hverken direkte eller indirekte ansvarlig for tab, der opstår som følge af brug af Investtechs analyser. Oplysninger om eventuelle interessekonflikter vil altid fremgå af investeringsanbefalingen. Yderligere information om Investtechs analyser findes her.

Dette materiale er udarbejdet af Investtech.com A/S (“Investtech”) og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling, dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet), har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer imaterialet. Investtech har ansvaret for materialets indhold,og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Materialet har ikke været forelagt de omtalte selskaber. Investtech ejer ikke aktier i de omtalte selskaber.

Nordnet offentliggjorde dette materiale første gang den 12. maj kl. 11.00.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Nordnets udtrykkelige samtykke.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales imaterialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
1 Kommentar
Nyeste
Ældste Mest populære
Se alle kommentarer
Gæst
Gæst
2022-05-12 13:32

“Investtech garanterer ikke for […] rigtigheden af analysen.” Lol. Det gør de sikkert klogt i. De pæne mænd ser ellers vældig troværdige ud.