Spring til hovedindhold

Mød Nordnets nye blogger: Curo Capital arbejder med at forandre verden gennem bæredygtige investeringer

Malene Bason og Mads Wæver fra Curo Capital arbejder med at forandre verden gennem målrettet investering. Det blogger de nu om hos Nordnet. Mød dem her, og bliv klogere på, hvordan de arbejder med bæredygtig investering.

En af tidens store trends er, at investeringer ikke kun skal skabe afkast men også understøtte en positiv udvikling i verden. Det handler om at investere med holdning. Flere og flere investerer derfor i ”impact-fonde”, hvor kravet er, at investeringen har en gavnlig effekt på samfundet. Malene Bason og Mads Wæver fra Curo Capital arbejder med denne form for investeringer og er nye bloggere hos Nordnet. Mød dem her, og bliv klogere på, hvordan de arbejder med bæredygtige investeringer.

Curo Capital står bag Forskel – Bæredygtige Aktier, som er en afdeling under Investeringsforeningen Wealth Invest, der nu kan handles på Nordnet. Fonden investerer i virksomheder, hvis kerneforretning bidrager positivt til verden.

Forskel – Bæredygtige Aktier investerer i høj grad i mindre og mellemstore virksomheder med stort vækstpotentiale. Fælles for dem er, at de er med til at finde løsninger på nogle af verdens problemer. Og det kan være en god tommelfingerregel, hvis du ønsker at investere bæredygtigt: Find virksomheder, der har identificeret et problem, som knytter sig til et af FN’s verdensmål og tilbyder en løsning på det.

Forskel – Bæredygtige Aktier investerer i fire tværgående temaer: sundhed, grøn omstilling, uddannelse & social integration samt innovation og nye løsninger. Derudover investerer fonden kun i virksomheder, der opfylder en række krav til adfærd og handlemåde.

”Det er blevet ”license to operate” at være bæredygtig og bidrage positivt til samfundet. Ellers er det svært at tiltrække investorer, bibeholde kunder og i det hele taget få lov til at drive virksomhed. Derfor tror vi på, at virksomheder, der forstår og efterlever denne agenda, er attraktive at investere i,” forklarer Malene Bason, der er partner i Curo Capital.

Virksomhederne i fonden arbejder fx med telemedicin til verdens udsatte, udvikling af vacciner, sundhedssikring til personer med lav indkomst i lande med ringe offentlige sundhedstilbud, miljøvenlig emballage, bæredygtig transport og infrastruktur, fx sikring af rent drikkevand.

”Det er blevet ”license to operate” at være bæredygtig og bidrage positivt til samfundet. Ellers er det svært at tiltrække investorer, bibeholde kunder og i det hele taget få lov til at drive virksomhed.” Malene Bason, partner i Curo Capital.

Det er helt centralt for Forskel – Bæredygtige Aktier, at virksomhedernes resultater i forhold til bæredygtighed er målbare og bliver rapporteret. Og Curo Capital benytter sig af uafhængige analyser for at sikre, at alle krav bliver opfyldt.

”Vi har meget fokus på overholdelse af Paris-aftalen og måler, hvordan virksomhederne efterlever FN’s 17 verdensmål”, forklarer Mads Wæver, Portfolio Manager i Curo Capital.

Arbejdet med at sikre den rigtige retning på investeringerne bliver mere og mere omfattende. Curo Capital har ikke selv direkte kontakt til virksomhederne, men arbejder via kapitalforvaltere, der udvælger de enkelte investeringer.

”Vi presser vores kapitalforvaltere til at blive endnu skarpere i deres udvælgelse af virksomheder,” fortæller Malene Bason. Hun pointerer samtidig, at denne form for investeringer har et lidt længere sigte:

”Selvfølgelig skal en investering i Forskel – Bæredygtige Aktier give et godt afkast, men som investor skal man kunne tåle udsving og se investeringen i et længere perspektiv end traditionelle investeringer. Det skyldes blandt andet, at fonden i høj grad investerer i små og mellemstore virksomheder, som skal have tid til at bide sig fast og vækste.”

Malene Bason påpeger, at det – som altid – er en god idé at sprede sine investeringer og lade impact-investeringer være en del af en portefølje, og så have andre ben i form af ESG-fonde og andet at stå på. Både hun og Mads Wæver er dog overbeviste om, at impact-virksomheder på sigt bliver fremtidens vindere.

Der er mange former for bæredygtige investeringer, og nogle af de begreber, du bør kende til som investor, er SRI, ESG og Impact Investing:

SRI står for "Socialt ansvarlig investering" og bruger screening til at udelukke eller inkludere investeringer baseret på etiske principper. Her fravælges virksomheder, der ikke opfylder investors etiske principper. Eksklusion betyder, at visse sektorer undgås, de såkaldte sorte lister. Det kan være tobak, våben eller fossile brændstoffer, og investeringer, der ikke lever op til internationale standarder. Alternativt kan screeningen anvendes til at tilvælge virksomheder, der bidrager positivt til et formål, som er vigtigt for investor.

ESG står for "Environmental, Social and Governance" og måler virksomhedens adfærd i forhold til miljø, social ansvarlighed og god ledelse:
- Miljø: Omfatter alt fra emissioner og forurening, til energi og råvarer, transport, affald og genanvendelse.
- Social ansvarlighed: Omfatter alt fra overholdelse af menneskerettigheder i samfundet som helhed til arbejdsvilkår for virksomhedens egne medarbejdere.
- God ledelse: Omfatter, hvordan virksomheden bliver styret. Det vil sige adfærd omkring løn, etik, diversitet, gennemsigtighed, sundhed og sikkerhed i forhold til alle virksomhedens interessenter, herunder medarbejdere, leverandører og investorer.

En ulempe ved en ren ESG-tilgang er, at et selskab kan opnå god score på miljø, social ansvarlighed og god ledelse på trods af, at selskabet sælger produkter, som ikke bidrager til en mere bæredygtig verden. Det skyldes, at ESG-tilgangen primært fokuserer på selskabernes egen adfærd og ikke på, hvilke produkter de sælger.

Impact Investing er investeringer, der genererer målbare sociale og/eller miljømæssige fordele. Virksomhedens produkt eller service skal således være til gavn for samfundet. Det er derfor ikke kun måden, der drives virksomhed på, men også hvad virksomheden bidrager med i form af løsninger på problemer, der er omdrejningspunktet for udvælgelsen. Et grundlæggende krav er, at de sociale og/eller miljømæssige fordele er målbare og skal kunne rapporteres til investorerne.

Verden står over for et paradigmeskifte i måden at investere bæredygtigt og ansvarligt på. Tidligere var fokus på bæredygtighed lidt karikeret sagt, ”noget der mest hørte til i marketing”, og som primært havde til formål at brande virksomhederne. I dag er bæredygtighed rykket ind i hjørnekontorerne og er afgørende for at kunne tiltrække kapital, kunder og de rette medarbejdere.

Om et par uger kommer det første blogindlæg fra Curo Capital, der netop kommer til at handle om udviklingen inden for investering, og hvad der skal til for at kunne drive virksomhed i fremtiden. Hold øje her på Nordnetbloggen.

Malene Bason og Mads Wæver, Curo Capital
Kapitalforvalteren Curo Capital arbejder med bæredygtige investeringer fra kontoret på Frydenlund i Vedbæk. Siden selskabet blev stiftet i 2009, har Curo Capital arbejdet for de mest velhavende danske familier og fonde. Men i foråret 2021 blev Forskel – Bæredygtige Aktier børsnoteret, og derfor har alle danske investorer nu mulighed for at investere bæredygtigt sammen med Curo Capital. Og som noget nyt kan Forskel – Bæredygtige Aktier nu handles på Nordnet. 

Malene Bason er partner i Curo Capital og har arbejdet med investeringer gennem hele sin karriere i bl.a. TDC's Firmapensionskasse og Danske Bank. Det var her passionen for bæredygtige investeringer for alvor begyndte at spire. Malene oplevede, at det gav mening og formål og valgte at blive selvstændig for at kunne beskæftige sig 100 % med bæredygtige investeringer. Efter kort tid som selvstændig fandt hun sammen med Curo Capital.

Mads Wæver er Portfolio Manager i Curo Capital og har tidligere arbejdet i Danske Capital. Et af hans fokusområder er Forskel – Bæredygtige Aktier.

Har du en bæredygtig portefølje?
Vi har samlet et udvalg af aktier, investeringsforeninger og ETF’er, som alle har en høj bæredygtighedsrating. Se dem her: bæredygtige investeringer

Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer. Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning.
Omtalen af de konkrete værdipapirer og investeringer er ikke en anbefaling vedrørende disse, og er ikke et tilbud eller opfordring til tilbud om køb eller salg. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer