Spring til hovedindhold

Nye genopståede investeringsmuligheder

Obligationer har længe været uinteressante for mange investorer, da der har været beskedne forvetninger til afkast. De stigende renter har dog ændret dette, og obligationer er igen blevet en attraktiv investeringsmulighed.

I efterhånden mange år har obligationer været dømt ude pga. beskedne forventninger til afkast, men med stigende renter er obligationerne igen blevet attraktive.

De fleste med interesse for investering kender nok begrebet TINA. Det er en forkortelse for ’There Is No Alternative’, og formuleringen hentyder til manglende alternativer til aktier i jagten på et fornuftigt investeringsafkast.

Obligationer er i den sammenhæng ofte blevet fremhævet som en ikke særlig attraktiv aktivklasse uden nævneværdigt afkastpotentiale. Det er som sådan ikke fordi obligationsinvestorer ikke er blevet belønnet med fornuftige afkast, når der ses bort for indeværende år og 2021.

Inden vi tog hul på 2021, var obligationer et fornuftigt bekendtskab. Det meste af dette årtusinde har nemlig budt på faldende renter, og dermed stigende obligationskurser. Der er et modsatrettet forhold mellem renter og obligationskurser, så ved rentefald stiger kurserne og vice versa. På den måde har obligationsinvestorer nydt godt af kursgevinster på obligationerne og dermed ganske attraktive afkast.

Med rentefald nyder man altså her og nu godt af stigende obligationskurser, men problemet er bare, at det fremadrettede afkast bliver mindre. Renterne er jo faldet, og derfor må det forventede afkast i sagens natur også være mindre. Renterne kan så fortsætte ned, det vil sige, at man nyder godt af yderligere kursgevinster, men omvendt får man et endnu lavere afkast i fremtiden.

Selvom der er forskellige typer af obligationer, betragtes de typisk som mere stabile end aktier. 2022 har budt på finansiel og økonomisk uro, og har været alt andet end et stabilt år for obligationer. Palaveren for obligationerne begyndte faktisk allerede sidste år, men faldende obligationskurser blev opvejet af særdeles solide aktieafkast.

I år falder stort set alle aktivklasser, og obligationer viser sig langt fra at være den stabile havn, som mange måske regnede med eller håbede på. Tocifrede tab på obligationer er virkeligheden for mange investorer i år, og tabene er større end i aktiemarkedet.

Årsagen til de voldsomme løjer er, at renterne ikke længere falder, men nu stiger og dermed giver kurstab investorerne. Vi er i gang med en normalisering af renteniveauerne, hvor vi skal væk fra ultralave renter til et normalt renteniveau. Renterne har ganske vist været lave i snart så mange år, at vi troede, det var blevet den nye normal, men centralbankerne vil det anderledes. Lempelig pengepolitik bliver nu stram, med henblik på at tøjle den globale inflation.

Nye muligheder

Stigende renter gør ondt her og nu, men giver mulighed for bedre afkast fremadrettet (fordi renterne er steget). Det er transitionsperioden fra ultralave renter til højere renter, der er smertelig, men når den er overstået, fremstår obligationer igen attraktive.

Det er faktisk, hvad der sker i øjeblikket. Obligationer byder efterhånden igen på fornuftige afkast. Renterne er ikke længere negative, men i stedet positive, og investorer kan igen købe obligationer og opnå en fornuftig forrentning. Der er naturligvis en risiko for at renterne fortsætter op. Det vil give yderligere kurstab, men øge afkastpotentialet yderligere på længere sigt.

Min vurdering er, at de værste rentestigninger er bag os, men indtil der er synlige beviser for aftagende inflation, vil rentemarkedet sandsynligvis fortsat være volatilt. Men tidspunktet til at overveje obligationer til porteføljen er langt bedre nu end tilfældet i mange år.

Der er mange forskellige typer obligationer og alt efter temperament og risikovillighed, kan man opnå afkast i niveauet 1% til 10%. Højeste renter er blandt virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet og emerging markets-obligationer, mens de laveste renter er traditionelle statsobligationer med kort løbetid.

For de fleste vil det være oplagt at købe obligationer via investeringsfonde eller ETF’ere. Det giver god risikospredning på mange forskellige obligationer, og der er efterhånden en ETF til næsten enhver smag.

Rigtig god december.

Hvis du investerer i obligationer gennem investeringsforeninger eller ETF’er, klarer Nordnet skatteindberetningen for dig.

Find mere inspiration til investering i obligationer

Top-10 mest populære obligations-ETF’er

 1. iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
 2. Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D
 3. iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
 4. iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
 5. iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
 6. XACT Obligation (UCITS ETF)
 7. iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)
 8. iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
 9. Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
 10. iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Top-10 mest populære obligationsinvesteringsforeninger

 1. Maj Invest Globale Obligationer
 2. Maj Invest Grønne Obligationer
 3. Maj Invest Danske Obligationer
 4. Maj Invest High Income Obligationer
 5. Nykredit Invest Lange obligationer
 6. Danske Inv Nye Mark Obl, kl DKK d h
 7. Nordea Invest European HY Bonds KL 1
 8. Danske Inv Danske Lange Obl kl DKKd
 9. Danske Inv Mix Obl Akk, kl DKK h
 10. Nykredit Invest Lange Obligationer Akk.

Ovenstående er ikke en anbefaling til at købe eller sælge værdipapirer. Dette blogindlæg er udarbejdet til informationsformål. Blogindlægget udgør således ikke investeringsmæssig eller anden rådgivning. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Inden du investerer i en fond, bør du læse prospektet, som er tilgængeligt hos fondsselskabet og central investorinformation, som du finder i ordreafgivelsesvinduet samt på fondens produktside på nordnet.dk.

Er du stadig ikke Nordnet-kunde? Åbn depot, og opdag en lettere måde at investere på.

I kommentarfeltet nedenfor kan du som læser kommentere blogindlæggets indhold. Samtidig kan du tage del i andre læseres kommentarer. Kommentarindholdet repræsenterer derfor ikke Nordnets mening. Nordnet gennemgår ikke kommentarerne, før de offentliggøres, men vi fjerner upassende kommentarer, hvis de forekommer. Vil du vide, hvordan Nordnet håndterer dine personoplysninger, klik her.

Tilmeld
Informer mig om
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer